IBN
Închide
Palamarciuc Vladimir
Dinamica numărului de publicaţii pe ani
Dinamica articolelor pe ani
Distribuirea numărului de pagini publicate pe categorii de reviste și ani
Distribuirea articolelor pe domenii şi ani
Colaborarea autorului
Dinamica descărcărilor pe ani
ORCiD
Scopus Author ID

Articole în reviste din RM - 10. Publicaţii la conferinţe din RM - 3. Publicaţii peste hotare - 1.
XLS PDF DOC
SM ISO690:2012

2020 - 2

Analiza modificărilor în executarea obligațiilor pecuniare, introduse în Codul civil al Republicii Moldova
Băieşu Sergiu , Palamarciuc Vladimir
Universitatea de Stat din Moldova
Revista Naţională de Drept
Nr. 10-12(240-242) / 2020 / ISSN 1811-0770
Disponibil online 15 February, 2021. Descarcări-7. Vizualizări-152
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Mijloacele de plată a obligațiilor pecuniare în dreptul civil: moneda fiduciară, scripturală și electronică
Palamarciuc Vladimir
Universitatea de Stat din Moldova
Revista Naţională de Drept
Nr. 10-12(240-242) / 2020 / ISSN 1811-0770
Disponibil online 15 February, 2021. Descarcări-13. Vizualizări-164
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2018 - 2

Imputation of performance: Comparative view under Unidroit Principles of International Commercial Contracts, Draft Common Frame of Reference and Civil Codes of Moldova, Romania and the Russian Federation
Palamarciuc Vladimir
State University of Moldova
Uniform Law Review
Nr. 3-4(23) / 2018 / ISSN 1124-3694 / ISSNe 2050-9065
Disponibil online 17 July, 2021. Descarcări-0. Vizualizări-32
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Plata obligației monetare – fapt sau act juridic?
Palamarciuc Vladimir
Universitatea de Stat din Moldova
Integrare prin cercetare și inovare.Ştiinţe juridice
2018. Chisinau, Republica Moldova. ISBN 978-9975-142-50-2..
Disponibil online 5 June, 2019. Descarcări-5. Vizualizări-296
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2017 - 1

Reguli de executare a obligațiilor pecuniare – propuneri de completare a Codului civil al Republicii Moldova
Palamarciuc Vladimir
Universitatea de Stat din Moldova
Integrare prin cercetare și inovare.Științe juridice
2017. Chisinau, Republica Moldova. ISBN 978-9975-71-812-7.
Disponibil online 23 February, 2021. Descarcări-2. Vizualizări-121
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2016 - 1

Principiul nominalismului monetar – fundament juridic  al valorii economice a obligaţiei pecuniare
Palamarciuc Vladimir
Integrare prin cercetare și inovare. Ştiinţe juridice
Vol.2. 2016. Chisinau, Republica Moldova. ISBN 978-9975-71-816-5.
Disponibil online 16 April, 2019. Descarcări-11. Vizualizări-605
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2014 - 1

Standarde de admitere în profesia juridică calificată în SUA. experienţa baroului statului New Mexico
Palamarciuc Vladimir
BAA „Ţurcan Cazac”
Avocatul poporului (Revistă ştiinţifico-practică şi informativă de drept)
Nr. 1-3 / 2014 / ISSN 1810-7141
Disponibil online 4 May, 2020. Descarcări-2. Vizualizări-238
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2013 - 1

Extinderea relaţiilor de parteneriat cu Baroul Statului New Mexico
Palamarciuc Vladimir12
1 Uniunea Avocaţilor din Moldova,
2 BAA „Ţurcan Cazac”
Avocatul poporului (Revistă ştiinţifico-practică şi informativă de drept)
Nr. 11-12 / 2013 / ISSN 1810-7141
Disponibil online 4 May, 2020. Descarcări-0. Vizualizări-258
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2011 - 4

Analiză juridică a infracţiunii contaminarea cu maladia SIDA prevăzute la art 212 C.pen.RM
Palamarciuc Vladimir
Universitatea de Stat din Moldova
Revista Naţională de Drept
Nr. 3(126) / 2011 / ISSN 1811-0770
Disponibil online 16 December, 2013. Descarcări-5. Vizualizări-530
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Analiza juridico-penală a infracţiunii „contaminarea cu maladia sida” prevăzute la art.212 CP RM
Palamarciuc Vladimir
Universitatea de Stat din Moldova
Studia Universitatis Moldaviae (Seria Ştiinţe Sociale)
Nr. 3(43) / 2011 / ISSN 1814-3199 / ISSNe 2345-1017
Disponibil online 17 December, 2013. Descarcări-17. Vizualizări-514
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Dobânda de întârziere şi penalitatea – modalităţi de reparare a prejudiciului cauzat prin neexecutarea obligaţiei pecuniare
Palamarciuc Vladimir , Mîţu Gheorghe
Universitatea de Stat din Moldova
Revista Naţională de Drept
Nr. 6-7(130) / 2011 / ISSN 1811-0770
Disponibil online 25 November, 2013. Descarcări-18. Vizualizări-642
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Iniţiative Studenţeşti în Perspectiva Dezvoltării Tânărului Jurist
Palamarciuc Vladimir
Uniunea Juriştilor din Moldova
Revista Naţională de Drept
Nr. 6-7(130) / 2011 / ISSN 1811-0770
Disponibil online 23 November, 2013. Descarcări-3. Vizualizări-443
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2010 - 1

Dobânda legală în legislaţia Republicii Moldova
Palamarciuc Vladimir , Volcinschi Victor
Universitatea de Stat din Moldova
Revista Naţională de Drept
Nr. 7-8(118) / 2010 / ISSN 1811-0770
Disponibil online 16 December, 2013. Descarcări-9. Vizualizări-668
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2009 - 1

Factori de influenţă asupra culturii juridice a tinărului în societatea contemporană
Palamarciuc Vladimir
Revista Naţională de Drept
Nr. 10-12(109) / 2009 / ISSN 1811-0770
Disponibil online 14 December, 2013. Descarcări-3. Vizualizări-554
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 - 14 of 14