IBN
Închide
Stepanov Georgeta
Dinamica numărului de publicaţii pe ani
Dinamica articolelor pe ani
Distribuirea numărului de pagini publicate pe categorii de reviste și ani
Distribuirea articolelor pe domenii şi ani
Colaborarea autorului
Dinamica descărcărilor pe ani
Google Scholar ID
ORCiD

Articole în reviste din RM - 21. Publicaţii la conferinţe din RM - 23. Publicaţii peste hotare - 1.
XLS PDF DOC
SM ISO690:2012

2022 - 1

Proiecția mediatică a infracțiunilor în presa autohtonă
Stepanov Georgeta
Universitatea de Stat din Moldova
Reabilitarea victimelor infracțiunii
2022. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-159-02-9.
Disponibil online 6 May, 2022. Descarcări-0. Vizualizări-60
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2021 - 3

Mass-media din Republica Moldova la 30 de ani de independență
Moraru Victor1 , Stepanov Georgeta2
1 Academia de Ştiinţe a Moldovei,
2 Universitatea de Stat din Moldova
Moldoscopie
Nr. 2(93) / 2021 / ISSN 1812-2566
Disponibil online 23 November, 2021. Descarcări-7. Vizualizări-134
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Modelul de relaţionare a mass-mediei din Republica Moldova cu puterea şi cu societatea
Stepanov Georgeta
Universitatea de Stat din Moldova
Integrare prin cercetare și inovareŞtiinţe umanistice. Ştiinţe sociale. Ştiinţe economice.
2021. Chisinau, Republica Moldova. ISBN 978-9975-152-48-8.
Disponibil online 18 January, 2022. Descarcări-12. Vizualizări-95
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
The freedom of expression in mass media, audiovisual and the online environment
Stepanov Georgeta1 , Autor Nou2
1 State University of Moldova,
2 Universitatea Apollonia
International Journal of Communication Research
Nr. 1(11) / 2021 / ISSN 2246-9265
Disponibil online 30 April, 2021. Descarcări-18. Vizualizări-182
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2020 - 10

Învățământul superior de profil jurnalistic din RSS Moldovenească: evoluție și concept
Stepanov Georgeta
Universitatea de Stat din Moldova
Perspectivele şi Problemele Integrării în Spaţiul European al Cercetării şi Educaţiei
Vol.7, Partea 2. 2020. Cahul, Republica Moldova. ISBN 978-9975-88-060-2.
Disponibil online 15 December, 2020. Descarcări-6. Vizualizări-177
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Cartea didactică de profil jurnalistic din Republica Sovietică Socialistă Moldovenească
Stepanov Georgeta
Universitatea de Stat din Moldova
Probleme ale științelor socioumanistice și modernizării învățământului
Seria 22, Vol.3. 2020. Chişinău. ISBN 978-9975-46-449-9; 978-9975-46-452-9.
Disponibil online 4 January, 2021. Descarcări-4. Vizualizări-166
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Consecințe negative ale tehnologizării proceselor de producere ziaristică
Stepanov Georgeta
Universitatea de Stat din Moldova
Valori ale mass-mediei în epoca contemporană
Volumul VII. 2020. Chișinău, Republica Moldova. .
Disponibil online 31 December, 2020. Descarcări-13. Vizualizări-176
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Cuvânt înainte
Stepanov Georgeta
Universitatea de Stat din Moldova
Combaterea știrilor false în condițiile provocărilor de securitate – COVID 19
2020. Chișinău. .
Disponibil online 25 September, 2020. Descarcări-0. Vizualizări-189
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Politica de personal în domeniul învățământului superior de profil jurnalistic din RSS Moldovenească (1966-1980)
Stepanov Georgeta
Universitatea de Stat din Moldova
O utopie devenită realitate: învăţământul superior în RSS Moldovenească – de la planificare la reproducere
Ediția 1. 2020. Chişinău. ISBN 978-9975-3454-5-3.
Disponibil online 30 November, 2020. Descarcări-5. Vizualizări-167
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Resursele umane în domeniul învățământului journalistic din RSS Moldovenească: modalități de constituire
Stepanov Georgeta
Universitatea de Stat din Moldova
Integrare prin cercetare si inovare.Stiințe umanistice. Ştiinţe sociale. Științe juridice și economice
2020. Chisinau, Republica Moldova. ISBN 978-9975-152-48-8..
Disponibil online 3 December, 2020. Descarcări-3. Vizualizări-179
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Știrile false în contextul situației pandemice
Stepanov Georgeta
Universitatea de Stat din Moldova
Combaterea știrilor false în condițiile provocărilor de securitate – COVID 19
2020. Chișinău. .
Disponibil online 25 September, 2020. Descarcări-29. Vizualizări-281
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Suporturile didactice de profil jurnalistic în RSS Moldovenească: contribuții autohtone
Stepanov Georgeta
Universitatea de Stat din Moldova
Creativitatea în jurnalism
Vol.3. 2020. Chişinău. ISBN 978-9975-152-31-0 C 85.
Disponibil online 1 January, 2021. Descarcări-3. Vizualizări-189
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Высшее журналистское образование в Молдавской ССР (1966-1991): становление и особенности развития
Stepanov Georgeta
Молдавский Государственный Университет
Studia Universitatis Moldaviae (Seria Ştiinţe Sociale)
Nr. 3(133) / 2020 / ISSN 1814-3199 / ISSNe 2345-1017
Disponibil online 12 June, 2020. Descarcări-5. Vizualizări-399
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Высшее журналистское образование в Молдавской ССР: исторические аспекты
Stepanov Georgeta
Молдавский Государственный Университет
Moldoscopie
Nr. 2(89) / 2020 / ISSN 1812-2566
Disponibil online 8 September, 2020. Descarcări-3. Vizualizări-280
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2019 - 2

Savant şi pedagog prin vocaţie: Constantin SOLOMON, doctor habilitat în politologie, profesor universitar la 70 de ani
Rusnac Gheorghe1 , Roşca Alexandru2 , Moraru Victor2 , Marin Constantin3 , Moşneaga Valeriu3 , Saca Victor2 , Stepanov Georgeta2 , Varzari Pantelimon4
1 Academia de Ştiinţe a Moldovei,
2 Institutul de Cercetări Juridice, Politice și Sociologice,
3 Universitatea de Stat din Moldova,
4 Universitatea de Studii Politice şi Economice Europene „Constantin Stere”
Moldoscopie
Nr. 1(84) / 2019 / ISSN 1812-2566
Disponibil online 2 May, 2019. Descarcări-20. Vizualizări-561
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Toleranţa ca principiu al actului jurnalistic
Stepanov Georgeta
Institutul Integrare Europeană şi Ştiinţe Politice al AȘM
Integrare prin cercetare si inovare. Științe sociale. Rezumate ale comunicărilor
Vol. 2. 2019. Chisinau, Republica Moldova. ISBN 978-9975-149-51-8.
Disponibil online 16 November, 2019. Descarcări-4. Vizualizări-331
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2018 - 1

Cadrul relațional al jurnalistului: abordări psihoprofesionale
Stepanov Georgeta
Universitatea de Stat din Moldova
Creativitatea în jurnalism
2018. Chișinău. ISBN 978-9975-142-34-2..
Disponibil online 3 June, 2019. Descarcări-7. Vizualizări-325
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2017 - 6

Câmpuri și acțiuni strategice ale războiului informațional
Stepanov Georgeta
Universitatea de Stat din Moldova
Moldoscopie
Nr. 4(79) / 2017 / ISSN 1812-2566
Disponibil online 2 February, 2018. Descarcări-11. Vizualizări-414
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Caracteristici ale art jurnalismului
Stepanov Georgeta , Tugarev Laura
Universitatea de Stat din Moldova
Integrare prin cercetare și inovare.Ştiinţe sociale
2017. Chisinau, Republica Moldova. .
Disponibil online 12 May, 2021. Descarcări-0. Vizualizări-85
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Jurnalismul social audiovizual: aspecte cantitative
Stepanov Georgeta
Universitatea de Stat din Moldova
Integrare prin cercetare și inovare.Ştiinţe sociale
2017. Chisinau, Republica Moldova. .
Disponibil online 12 May, 2021. Descarcări-3. Vizualizări-114
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 - 20 of 45