IBN
Închide
Ianioglo Maria Alexandru
Cuvinte-cheie (59): asertivitate (4), assertive communication (3), comunicare asertivă (3)
Dinamica numărului de publicaţii pe ani
Dinamica articolelor pe ani
Distribuirea numărului de pagini publicate pe categorii de reviste și ani
Distribuirea articolelor pe domenii şi ani
Colaborarea autorului
Dinamica descărcărilor pe ani

Articole în reviste din RM - 10. Publicaţii la conferinţe din RM - 11.
XLS PDF DOC
SM ISO690:2012

2018 - 9

Bazele metodologice ale formării competenţei de comunicare asertivă
Ianioglo Maria
Universitatea de Stat din Comrat
Revista de studii interdisciplinare „C. Stere”
Nr. 1-2(17-18) / 2018 / ISSN 2457-5550
Disponibil online 7 August, 2019. Descarcări-0. Vizualizări-1
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Concepte fundamentale valorizate în aria pedagogiei adulților
Ianioglo Maria1, Stratan Valentina2
1 Universitatea de Stat din Comrat,
2 Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă“ din Chişinău
Ştiinţă, educaţie, cultură
Vol. 1. 2018. Comrat, Republica Moldova. ISBN 978-9975-83-057-7.
Disponibil online 21 December, 2018. Descarcări-1. Vizualizări-25
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Educația permanentă ca dimensiune a managementului carierei profesionale
Ianioglo Maria
Universitatea de Stat din Comrat
Научно-образовательное пространство:реалии и перспективы повышения качества образования
2018. Комрат. ISBN 978-9975-83-068-3.
Disponibil online 9 January, 2019. Descarcări-0. Vizualizări-14
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Principiile formării competenței de comunicare asertivă
Ianioglo Maria
Universitatea de Stat din Comrat
Perspectivele şi Problemele Integrării în Spaţiul European al Cercetării şi Educaţiei
Vol. II. 2018. Cahul, Republica Moldova. ISBN 978-9975-88-042-8.
Disponibil online 25 October, 2018. Descarcări-2. Vizualizări-33
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Rezolvarea creativă a problemelor în activitatea managerului instituţiei de învățământ
Autor Nou, Ianioglo Maria
Universitatea de Stat din Comrat
Научно-образовательное пространство:реалии и перспективы повышения качества образования
2018. Комрат. ISBN 978-9975-83-068-3.
Disponibil online 2 January, 2019. Descarcări-0. Vizualizări-18
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Rolul jocului didactic în procesul predării - învățării limbii române în clasele primare
Autor Nou, Ianioglo Maria
Universitatea de Stat din Comrat
Научно-образовательное пространство:реалии и перспективы повышения качества образования
2018. Комрат. ISBN 978-9975-83-068-3.
Disponibil online 2 January, 2019. Descarcări-0. Vizualizări-13
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Using blended learning and open educational resources in teaching and learning university disciplines
Adascaliţei Adrian1, Яниогло Мария2, Великова Татьяна2
1 Universitatea Tehnica „Gheorghe Asachi“, Iaşi,
2 Комратский госуниверситет
Научно-образовательное пространство:реалии и перспективы повышения качества образования
2018. Комрат. ISBN 978-9975-83-068-3.
Disponibil online 9 January, 2019. Descarcări-2. Vizualizări-32
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Взаимосвязь качества образования и профессиональной компетенции преподавателя
Autor Nou1, Яниогло Мария2
1 Liceul Teoretic „Petru Rumeanţev”, or. Cahul,
2 Комратский госуниверситет
Ştiinţă, educaţie, cultură
Vol. 1. 2018. Comrat, Republica Moldova. ISBN 978-9975-83-057-7.
Disponibil online 23 December, 2018. Descarcări-0. Vizualizări-38
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Трансдисциплинарность как новый уровень модернизации образовательного процесса
Autor Nou, Ianioglo Maria
Universitatea de Stat din Comrat
Научно-образовательное пространство:реалии и перспективы повышения качества образования
2018. Комрат. ISBN 978-9975-83-068-3.
Disponibil online 2 January, 2019. Descarcări-0. Vizualizări-18
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2017 - 3

Comunicarea asertivă în mediul educațional
Ianioglo Maria
Universitatea de Stat din Comrat
Perspectivele şi Problemele Integrării în Spaţiul European al Cercetării şi Educaţiei
Vol.II. 2017. Cahul. ISBN 978-9975-88-019-0. 978-9975-88-021-3.
Disponibil online 27 December, 2017. Descarcări-8. Vizualizări-82
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Coordonate definitorii ale pedagogiei inovaționale
Ianioglo Maria1, Axentii Ioana2, Stratan Mihai3
1 Universitatea de Stat din Comrat,
2 Universitatea de Stat „Bogdan Petriceicu Hasdeu“, Cahul,
3 Centrul de Excelență în Energetică și Electronică din Chișinău
Ştiinţă, educaţie, cultură
Vol. 1. 2017. Комрат. ISBN 978-9975-83-040-9.
Disponibil online 27 February, 2019. Descarcări-0. Vizualizări-16
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Концепция и стратегия мультикультурного образования
Яниогло Мария
Комратский госуниверситет
Ştiinţă, educaţie, cultură
Vol. 1. 2017. Комрат. ISBN 978-9975-83-040-9.
Disponibil online 4 March, 2019. Descarcări-0. Vizualizări-10
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2016 - 1

Competenţa de comunicare asertivă – valoare de top a dialogului intercultural
Ianioglo Maria
Universitatea de Stat din Comrat
Acta et commentationes (Ştiinţe ale Educaţiei)
Nr. 2(9) / 2016 / ISSN 1857-3592
Disponibil online 12 January, 2017. Descarcări-6. Vizualizări-191
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2015 - 2

Conceptualizarea modelului pedagogic de formare a competenţei de comunicare asertivă la studenţii din mediul academic multietnic
Ianioglo Maria
Universitatea de Stat din Comrat
Univers Pedagogic
Nr. 3(47) / 2015 / ISSN 1811-5470
Disponibil online 19 November, 2015. Descarcări-9. Vizualizări-256
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Importanţa asertivităţii în aprecierea profilului de competenţă la studenţii din mediul academic polietnic
Ianioglo Maria
Universitatea de Stat din Comrat
Buletinul ştiinţific al Universităţii de Stat "Bogdan Petriceicu Hasdeu" din Cahul, Seria "Stiinte Umanistice"
Nr. 1(1) / 2015 / ISSN 2345-1866 / ISSNe 2345-1904
Disponibil online 3 May, 2016. Descarcări-1. Vizualizări-224
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2013 - 2

Competenţa de comunicare asertivă – condiţie importantă a relaţionării şi comunicării eficiente
Ianioglo Maria
Universitatea de Stat din Comrat
Univers Pedagogic
Nr. 2(38) / 2013 / ISSN 1811-5470
Disponibil online 29 November, 2013. Descarcări-12. Vizualizări-426
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Stabilirea premiselor competenţei de comunicare asertivă la studenţii din mediul academic multietnic
Ianioglo Maria
Universitatea de Stat din Comrat
Psihologie. Pedagogie Specială. Asistenţă Socială
Nr. 31 / 2013 / ISSN 1857-0224 / ISSNe 1857-4432
Disponibil online 2 December, 2013. Descarcări-2. Vizualizări-722
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2012 - 2

Competenţa de comunicare asertivă: geneza conceptului
Botnari Valentina1, Ianioglo Maria2
1 Universitatea de Stat din Tiraspol,
2 Universitatea de Stat din Comrat
Studia Universitatis (Seria Ştiinţe ale Educaţiei)
Nr. 9(59) / 2012 / ISSN 1857-2103 / ISSNe 2345-1025
Disponibil online 15 April, 2014. Descarcări-25. Vizualizări-645
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Particularităţile competenţei de comunicare asertivă la studenţii din mediul academic multietnic
Ianioglo Maria
Universitatea de Stat din Moldova
Univers Pedagogic
Nr. 4(36) / 2012 / ISSN 1811-5470
Disponibil online 4 December, 2013. Descarcări-2. Vizualizări-392
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2011 - 1

Modelul experimental de formare a competenţei de comunicare asertivă la studenţii din mediul academic multietnic
Ianioglo Maria
Universitatea de Stat din Comrat
Studia Universitatis (Seria Ştiinţe ale Educaţiei)
Nr. 9(49) / 2011 / ISSN 1857-2103 / ISSNe 2345-1025
Disponibil online 14 December, 2013. Descarcări-1. Vizualizări-354
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 - 20 of 21