IBN
Închide
Zmuncila Ludmila
Cuvinte-cheie (50): organizational culture (5), cultura organizaţională (4), organization values (2)
Dinamica numărului de publicaţii pe ani
Dinamica articolelor pe ani
Distribuirea numărului de pagini publicate pe categorii de reviste și ani
Distribuirea articolelor pe domenii şi ani
Colaborarea autorului
Dinamica descărcărilor pe ani

Articole în reviste din RM - 3. Publicaţii la conferinţe din RM - 12. Publicaţii peste hotare - 1.
XLS PDF DOC
SM ISO690:2012

2020 - 2

Self-assessment in quality management of university education
Zmuncila Ludmila
Free International University of Moldova
The contemporary issues of the socio-humanistic sciences
XI. 2020. Chişinău. ISBN 978-9975-3471-0-5.
Disponibil online 3 February, 2021. Descarcări-0. Vizualizări-41
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
University organizational culture – the comparative study
Zmuncila Ludmila
Free International University of Moldova
The contemporary issues of the socio-humanistic sciences
XI. 2020. Chişinău. ISBN 978-9975-3471-0-5.
Disponibil online 3 February, 2021. Descarcări-1. Vizualizări-34
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2019 - 1

The particularities of organizational culture in state and private universities
Zmuncila Ludmila
Free International University of Moldova
Contemporary methodological guidelines and practices in social sciences
2019. Chişinău. ISBN 978-9975-56-693-3.
Disponibil online 28 October, 2019. Descarcări-3. Vizualizări-287
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2018 - 2

Autoevaluarea în managementul calitatii educatiei universitare
Zmuncila Ludmila1, Rotaru Anna2
1 Universitatea Liberă Internaţională din Moldova,
2 Universitatea de Studii Politice şi Economice Europene „Constantin Stere”
Kreatikon. Creativitate. Formare. Performanță
Ediția a 14-a . 2018. Iași . ISBN 978-9975-56-579-0.
Disponibil online 26 April, 2019. Descarcări-3. Vizualizări-488
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Nivelul culturii organizaționale – una din condițiile a stării de satisfacție profesională a cadrelor universitare
Zmuncila Ludmila, Rusnac Svetlana
Universitatea Liberă Internaţională din Moldova
EcoSoEn
Nr. 3 / 2018 / ISSN 2587-344X
Disponibil online 7 December, 2018. Descarcări-0. Vizualizări-326
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2017 - 6

Inteligenţa emoţională – componentă indispensabilă a succesului cadrului didactic
Fortună Valeria, Zmuncila Ludmila
Universitatea de Studii Politice şi Economice Europene „Constantin Stere”
Revista de studii interdisciplinare „C. Stere”
Nr. 3-4(15-16) / 2017 / ISSN 2457-5550
Disponibil online 6 August, 2019. Descarcări-2. Vizualizări-226
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Inteligenţa emoţională – componentă indispensabilă a succesului cadrului didactic
Zmuncila Ludmila, Fortună Valeria
Universitatea de Studii Politice şi Economice Europene „Constantin Stere”
Structura şi dinamica personalităţii umane în epoca globalizării: perspective psiho-socio-pedagogice
2017. Bălți, Republica Moldova. ISBN 978-9975-50-205-4.
Disponibil online 28 November, 2018. Descarcări-21. Vizualizări-354
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Inteligenţa emoţională – condiţie a comunicării eficiente cu semenii în adolescenţă
Zmuncila Ludmila, Şevciuc Gheorghe
Universitatea de Studii Politice şi Economice Europene „Constantin Stere”
Structura şi dinamica personalităţii umane în epoca globalizării: perspective psiho-socio-pedagogice
2017. Bălți, Republica Moldova. ISBN 978-9975-50-205-4.
Disponibil online 28 November, 2018. Descarcări-23. Vizualizări-632
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Organizational Culture - the Condition of the University Excellence
Rusnac Svetlana, Zmuncila Ludmila
Free International University of Moldova
4th Central and Eastern European LUMEN International Scientific Conference on Education, Sport and Health
2017. Iași, România. .
Disponibil online 29 December, 2018. Descarcări-2. Vizualizări-380
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Psihologia socială despre problemele secolului XXI
Rusnac Svetlana, Bîtca Lucia, Khory Johny, Melentieva Aliona, Musienco Natalia, Strogotean Silvia, Zmuncila Ludmila
Universitatea Liberă Internaţională din Moldova
Psihologia socială în secolul XXI: provocări, tendințe, perspective
2017. Chișinău. ISBN 978-9975-3168-4-2.
Disponibil online 13 June, 2018. Descarcări-129. Vizualizări-2089
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Rolul inteligenţei emoţionale în adaptarea psihosocială a studenţilor la cerinţele academice noi
Zmuncila Ludmila, Baltag Ana
Universitatea de Studii Politice şi Economice Europene „Constantin Stere”
Structura şi dinamica personalităţii umane în epoca globalizării: perspective psiho-socio-pedagogice
2017. Bălți, Republica Moldova. ISBN 978-9975-50-205-4.
Disponibil online 28 November, 2018. Descarcări-14. Vizualizări-687
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2016 - 2

Rolul culturii organizationale universitare în obtinerea succesului universitar: abordare teoretica
Zmuncila Ludmila1, Cemurtan Tatiana2
1 Universitatea de Studii Politice şi Economice Europene „Constantin Stere”,
2 Universitatea Liberă Internaţională din Moldova
Preocupări contemporane ale științelor socio-umane
Ediția a VII-a . 2016. Chişinău, 2017. ISBN 978-9975-108-27-0.
Disponibil online 8 April, 2020. Descarcări-2. Vizualizări-205
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Unele particularitati ale culturii organizationale universitare: abordare teoretica
Zmuncila Ludmila, Rotaru Anna
Universitatea de Studii Politice şi Economice Europene „Constantin Stere”
Preocupări contemporane ale științelor socio-umane
Ediția a VII-a . 2016. Chişinău, 2017. ISBN 978-9975-108-27-0.
Disponibil online 8 April, 2020. Descarcări-1. Vizualizări-168
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2015 - 1

Construirea, validarea și aprobarea chestionarului de adaptare la mediul studențesc și solicitările academice (AMSSA)
Rusnac Svetlana1, Zmuncila Ludmila21, AlAli Abdalrahman1
1 Universitatea Liberă Internaţională din Moldova,
2 Universitatea de Studii Politice şi Economice Europene „Constantin Stere”
Preocupări contemporane ale ştiinţelor socio-umane
Ediția a VI-a / Vol.1. 2015. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-933-80-3.
Disponibil online 15 June, 2018. Descarcări-82. Vizualizări-979
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2014 - 1

Manifestarea stresului profesional la cadrele didactice universitare
Rusnac Svetlana, Zmuncila Ludmila, Musienco Natalia
Universitatea Liberă Internaţională din Moldova
Eficientizarea învăţământului – vector al politicilor educaţionale moderne conferinţă ştiinţifică internaţională
Partea 2-a. . 2014. Chişinău. ISBN 978-9975-48-068-0.
Disponibil online 27 February, 2020. Descarcări-32. Vizualizări-346
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2007 - 1

Privire generală asupra fenomenului violenţei în familie
Zmuncila Ludmila
Universitatea de Stat din Moldova
Studia Universitatis Moldaviae (Seria Ştiinţe ale Educaţiei)
Nr. 5(0) / 2007 / ISSN 1857-2103 / ISSNe 2345-1025
Disponibil online 29 July, 2013. Descarcări-13. Vizualizări-596
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 - 16 of 16