IBN
Închide
Dinamica numărului de publicaţii pe ani
Dinamica articolelor pe ani
Distribuirea numărului de pagini publicate pe categorii de reviste și ani
Distribuirea articolelor pe domenii şi ani
Colaborarea autorului
Dinamica descărcărilor pe ani

Articole în reviste din RM - 19. Publicaţii la conferinţe din RM - 11. Publicaţii peste hotare - 2.
XLS PDF DOC
SM ISO690:2012
  • 3. Articole în reviste din RM
  • 3.1. Articole în reviste științifice din RM (perioada în care au avut categorie de clasificare + 2 numere până la aprobarea statutului de publicație științifică)
  • 3.1.3.Articole cat. B - 2
  • 3.1.4.Articole cat. C - 14
  • 3.2.Articole în alte reviste din RM - 3
  • 5. Publicaţii la manifestări din RM
  • 5.1.Publicații la manifestări științifice din RM (incluse în Registrele manifestărilor științifice aprobate de către ANACEC) - 1
  • 5.3.Publicații la alte manifestări din RM - 10
  • 6. Publicații la manifestări științifice de peste hotare
  • 6.3.Alte publicații la manifestări științifice de peste hotare - 2

2021 - 1

Using speaking activities in the EFL classroom: theory and practice
Duhlicher Olga
Universitatea de Stat din Moldova
Noi tendinţe în predarea limbajelor de specialitate în contextul racordării învăţământuluila cerinţele pieţii muncii. In Memoriam Tamara Matei
Ediția 2. 2021. Chişinău. ISBN 978-9975-56-893-7.
Disponibil online 27 April, 2022. Descarcări-1. Vizualizări-78
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2020 - 2

Problem-based learning: benefits and challenges for learners in the ESP classroom
Duhlicher Olga12
1 Ministry of Education, Culture and Research,
2 State University of Moldova
Probleme ale științelor socioumanistice și modernizării învățământului
Seria 22, Vol.4. 2020. Chişinău. ISBN 978-9975-46-449-9; 978-9975-46-453-6.
Disponibil online 5 January, 2021. Descarcări-7. Vizualizări-1209
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
The intercultural competence: an integral part of the teaching-learning process
Duhlicher Olga
Ministry of Education, Culture and Research
Identities in Globalisation. Intercultural Perspectives Communication, Journalism, Education Sciences, Psychology and Sociology
Ediția a 7-a, Comm. 2020. Tîrgu Mureş, România. ISBN 978-606-8624-10-5.
Disponibil online 4 November, 2020. Descarcări-3. Vizualizări-239
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2019 - 2

Providing effective feedback and correcting errors  in the EFL classroom
Duhlicher Olga
State University of Moldova
Studia Universitatis Moldaviae (Seria Ştiinţe ale Educaţiei)
Nr. 5(125) / 2019 / ISSN 1857-2103 / ISSNe 2345-1025
Disponibil online 30 September, 2019. Descarcări-1. Vizualizări-925
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Research ethics: Realities and perspectives (the case of the Republic of Moldova)
Onofrei Aliona , Duhlicher Olga
Ministry of Education, Culture and Research
Central and Eastern European eDem and eGov Days
2019. Viena, Austria. ISBN 978-3-7089-1898-3; 978-3-903035-24-9.
Disponibil online 12 October, 2019. Descarcări-8. Vizualizări-476
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2018 - 1

Error correction in the EFL classroom
Duhlicher Olga
State University of Moldova
Noi tendinţe în predarea limbajelor de specialitate în contextul racordării învăţământuluisuperior la cerinţele pieţii muncii
Ediția 3. 2018. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-56-604-9.
Disponibil online 7 July, 2021. Descarcări-4. Vizualizări-1450
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2017 - 1

The intercultural competence: a pragmatic perspective
Duhlicher Olga
State University of Moldova
Noi tendinţe în predarea limbajelor de specialitate în contextul racordării învăţământului superior la cerinţele pieţii muncii
Ediția 2. 2017. Chişinău. ISBN 978-9975-56-433-5.
Disponibil online 31 August, 2021. Descarcări-1. Vizualizări-95
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2016 - 2

Extensive reading through graded readers - a practical perspective
Duhlicher Olga , Blajin Cristina
State University of Moldova
Noi tendinţe în predarea limbajelor de specialitate în contextul racordării învăţământului superior la cerinţele pieţii muncii
2016. Chişinău. ISBN 978-9975-71-790-8.
Disponibil online 6 September, 2021. Descarcări-4. Vizualizări-130
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
The value of literary text analysis from a market-oriented perspective
Duhlicher Olga , Blajin Cristina
State University of Moldova
Tehnologii didactice moderne:In memoriam dr. hab., prof. univ. Stela Cemortan
2016. Chişinău. ISBN 978-9975-48-102-1.
Disponibil online 23 November, 2019. Descarcări-2. Vizualizări-1721
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2015 - 3

Assigning Ted Talks as homework to EFL learners
Blajin Cristina , Duhlicher Olga
Școala modernă:provocări și oportunități
2015. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-48-100-7.
Disponibil online 31 July, 2019. Descarcări-5. Vizualizări-708
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Identifying plot techniques: flashback, flash-forward and foreshadowing in a narrative
Blajin Cristina , Duhlicher Olga
State University of Moldova
Știință, educație, cultura
Vol.2. 2015. Комрат. ISBN 978-9975-83-001-0.
Disponibil online 13 July, 2022. Descarcări-13. Vizualizări-120
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
The Use of Interactive Whiteboard Technology in the English Classroom
Blajin Cristina , Duhlicher Olga
State University of Moldova
Intertext
Nr. 3-4(35-36) / 2015 / ISSN 1857-3711
Disponibil online 3 June, 2016. Descarcări-3. Vizualizări-634
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2014 - 1

The teacher as a lifelong learner
Duhlicher Olga , Blajin Cristina
State University of Moldova
Eficientizarea învăţământului – vector al politicilor educaţionale moderneconferinţă ştiinţifică internaţională
Partea 1-a. . 2014. Chişinău. ISBN 978-9975-48-066-6.
Disponibil online 23 February, 2020. Descarcări-0. Vizualizări-2078
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2013 - 3

Corelarea competenţei de comunicare în limba străină cu competenţa de specialitate a studenţilor nefilologi
Blajin Cristina , Duhlicher Olga
Universitatea de Stat din Moldova
Studia Universitatis Moldaviae (Seria Ştiinţe Umanistice)
Nr. 4(64) / 2013 / ISSN 1811-2668 / ISSNe 2345-1009
Disponibil online 26 March, 2014. Descarcări-11. Vizualizări-989
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Practical Ideas on Alternative Assessment for EFL Students
Duhlicher Olga
Universitatea de Stat din Moldova
Interconexiunea paradigmelor didactice şi metodologice în predarea limbilor străine
Ediția 3-a. 2013. Chișinău, Republica Moldova. .
Disponibil online 16 October, 2018. Descarcări-1. Vizualizări-454
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Teaching Listening: Learner Difficulties and Practical Solutions
Duhlicher Olga , Roşcovan Nina
Universitatea de Stat din Moldova
Interconexiunea paradigmelor didactice şi metodologice în predarea limbilor străine
Ediția 3-a. 2013. Chișinău, Republica Moldova. .
Disponibil online 16 October, 2018. Descarcări-2. Vizualizări-692
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2012 - 4

Aspecte ale terminologiei ecologice
Macovei Dorina , Duhlicher Olga
Universitatea de Stat din Moldova
Studia Universitatis Moldaviae (Seria Ştiinţe Umanistice)
Nr. 4(54) / 2012 / ISSN 1811-2668 / ISSNe 2345-1009
Disponibil online 24 September, 2015. Descarcări-4. Vizualizări-670
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Competenţa de educaţie interculturală: desfăşurarea unui demers formativ
Duhlicher Olga
Universitatea de Stat din Moldova
Studia Universitatis Moldaviae (Seria Ştiinţe Umanistice)
Nr. 4(54) / 2012 / ISSN 1811-2668 / ISSNe 2345-1009
Disponibil online 24 September, 2015. Descarcări-7. Vizualizări-642
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Finalităţi ale formării profesionale a studenţilor facultăţilor cu profil pedagogic
Duhlicher Olga
Universitatea de Stat din Moldova
Studia Universitatis Moldaviae (Seria Ştiinţe Umanistice)
Nr. 10(60) / 2012 / ISSN 1811-2668 / ISSNe 2345-1009
Disponibil online 30 September, 2015. Descarcări-6. Vizualizări-663
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Influenţa comunicării didactice asupra climatului educaţional
Duhlicher Olga , Macovei Dorina
Universitatea de Stat din Moldova
Studia Universitatis Moldaviae (Seria Ştiinţe Umanistice)
Nr. 4(54) / 2012 / ISSN 1811-2668 / ISSNe 2345-1009
Disponibil online 24 September, 2015. Descarcări-12. Vizualizări-737
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 - 20 of 32