IBN
Închide
Nicolae Eugen
Dinamica numărului de publicaţii pe ani
Dinamica articolelor pe ani
Distribuirea numărului de pagini publicate pe categorii de reviste și ani
Distribuirea articolelor pe domenii şi ani
Colaborarea autorului
Dinamica descărcărilor pe ani
Proiecte(1)

Articole în reviste din RM - 3. Publicaţii la conferinţe din RM - 7.
XLS PDF DOC
SM ISO690:2012
  • 3.1.5.Articole în reviste științifice din RM (până în 2009) - 2
  • 3.2.Articole în alte reviste din RM - 1
  • 5. Publicaţii la manifestări din RM
  • 5.1.Publicații la manifestări științifice din RM (incluse în Registrele manifestărilor științifice aprobate de către ANACEC) - 4
  • 5.3.Publicații la alte manifestări din RM - 3

2022 - 1

Un disc divinatoriu cu zodiac din epoca Hoardei de Aur, descoperit la Furceni, com. Ivancea, raionul Orhei
Nicolae Eugen
Institutul de Arheologie „Vasile Pârvan”
Muzeul Naţional de Istorie a Moldovei. Istorie - Arheologie - Muzeologie
Ediția 32. 2022. Chişinău. ISBN 978-9975-87-140-2.
Disponibil online 28 October, 2022. Descarcări-0. Vizualizări-53
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2021 - 2

A newfound bronze weight with Armenian inscription from Tarasova, Rezina County, Republic of Moldova
Harutyunyan Arsen12 , Nicolae Eugen3
1 Institute of Archaeology and Ethnography NAS RA,
2 Research Institute of Ancient Manuscripts named after Mesrop Mashtots,
3 Institute of Archeology "Vasile Pârvan" of the Romanian Academy
Simpozion de numismatică
Ediția 19. 2021. Chişinău. ISBN 978-9975-87-854-8.
Disponibil online 3 November, 2021. Descarcări-6. Vizualizări-258
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Medalii privind participarea României la Expoziția Universală de la Paris din 1867
Nicolae Eugen1 , Cernea Emanuela2
1 Institutul de Arheologie „Vasile Pârvan”,
2 Muzeul Naţional de Artă al României
Simpozion de numismatică
Ediția 19. 2021. Chişinău. ISBN 978-9975-87-854-8.
Disponibil online 3 November, 2021. Descarcări-0. Vizualizări-230
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2019 - 2

Metamorfozele unui vechi decor moldovenesc de origine orientală: sindromul Poienești
Nicolae Eugen1 , Dergaciova Lilia2
1 Institutul de Arheologie „Vasile Pârvan”,
2 Biblioteca Academiei Române
Patrimoniul cultural: cercetare, valorificare, promovare
Ediția 11. 2019. Chișinău. ISBN 978-9975-84-104-7.
Disponibil online 27 January, 2020. Descarcări-6. Vizualizări-391
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Un tezaur de monede ale Hoardei de Aur descoperit la Costeşti, raionul Ialoveni, Republica Moldova
Boldureanu Ana1 , Nicolae Eugen2
1 National Museum of Archeology and History of Moldova,
2 Institute of Archeology "Vasile Pârvan" of the Romanian Academy
Simpozion de numismatică Programul şi rezumatele comunicărilor
Ediţia 18. 2019. Chişinău. ISBN 978-9975-87-536-3 .
Disponibil online 17 February, 2020. Descarcări-31. Vizualizări-737
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2018 - 1

Stema atribuită Țării de Jos a Moldovei, in lumina unei descoperiri de la Lărguța, raionul Cantemir, Republica Moldova
Nicolae Eugen
Institutul de Arheologie „Vasile Pârvan”
Patrimoniul cultural: cercetare, valorificare, promovare
Ediția 10. 2018. Chișinău. ISBN 978-9975-84-063-7.
Disponibil online 9 June, 2018. Descarcări-32. Vizualizări-506
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2017 - 1

Cateva consideraţii privind oraşul medieval de la Costeşti, raionul Ialoveni, in lumina descoperirilor monetare
Nicolae Eugen
Institutul de Arheologie „Vasile Pârvan”
Patrimoniul cultural: cercetare, valorificare, promovare
Ediția 9. 2017. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-84-030-9.
Disponibil online 27 February, 2018. Descarcări-19. Vizualizări-515
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2016 - 1

Toxicitatea acută a unor extracte de plante medicinale din colecția Centrului științific de cultivare a plantelor medicinale USMF“Nicolae Testemițanu”
Cojocaru-Toma Maria , Parii Sergiu , Ciobanu Nicolae , Nicolae Eugen
Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“
Revista Farmaceutică a Moldovei
Nr. 1-4 / 2016 / ISSN 1812-5077
Disponibil online 17 March, 2021. Descarcări-1. Vizualizări-131
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2004 - 1

Despre toleranţă
Nicolae Eugen
Revista Didactica Pro…, revistă de teorie şi practică educaţională
Nr. 3(25) / 2004 / ISSN 1810-6455
Disponibil online 19 November, 2013. Descarcări-2. Vizualizări-616
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1999 - 1

Две монеты финальной стадии золотоордынского господства к западу от Днестра
Nicolae Eugen
Institutul de Arheologie „Vasile Pârvan”
Stratum plus
Nr. 6 / 1999 / ISSN 1608-9057 / ISSNe 1857-3533
Disponibil online 1 August, 2016. Descarcări-0. Vizualizări-1012
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 - 10 of 10