IBN
Închide
Ardelean Grigore
Cuvinte-cheie (166): mediu (7), patrimoniu (5), responsabilitate (5)
Dinamica numărului de publicaţii pe ani
Dinamica articolelor pe ani
Distribuirea numărului de pagini publicate pe categorii de reviste și ani
Distribuirea articolelor pe domenii şi ani
Colaborarea autorului
Dinamica descărcărilor pe ani
ORCiD

Articole în reviste din RM - 23. Publicaţii la conferinţe din RM - 3.
XLS PDF DOC
SM ISO690:2012

2020 - 3

Dezbateri doctrinare pe marginea obligației de predare a bunului găsit către organul abilitat
Ardelean Grigore, Rusu Victoria
Academia „Ştefan cel Mare“ a MAI al Republicii Moldova
Legea şi Viaţa
Nr. 3(339) / 2020 / ISSN 1810-309X
Disponibil online 20 March, 2020. Descarcări-6. Vizualizări-112
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Instituția posesiunii ca stare de fapt în versiunea codului civil moldav de după 1 martie 2019
Ardelean Grigore, Creţu Andrian
Academia „Ştefan cel Mare“ a MAI al Republicii Moldova
Legea şi Viaţa
Nr. 4-5(340-341) / 2020 / ISSN 1810-309X
Disponibil online 12 May, 2020. Descarcări-1. Vizualizări-73
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Noul concept al instituţiei uzucapiunii după codul civil modernizat (în vigoare de la 1 martie 2019)
Ardelean Grigore
Academia „Ştefan cel Mare“ a MAI al Republicii Moldova
Legea şi Viaţa
Nr. 6-7(342-343) / 2020 / ISSN 1810-309X
Disponibil online 15 July, 2020. Descarcări-1. Vizualizări-10
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2019 - 3

Conceptul definirii unor noţiuni ale domeniul activității vânătorești pasibilă de răspundere penală (art. 233 Cp al RM)
Ardelean Grigore, Ţeruş Ivan
Academia „Ştefan cel Mare“ a MAI al Republicii Moldova
Anale ştiinţifice ale Academiei „Ştefan cel Mare” a MAIRM: ştiinţe juridice
Nr. 9 / 2019 / ISSN 1857-0976
Disponibil online 27 December, 2019. Descarcări-2. Vizualizări-100
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Condițiile de validitate ale contractului de donație în versiunea codului civil modernizat (în vigoare de la 1 martie 2019)
Ardelean Grigore, Pânzari Igor
Academia „Ştefan cel Mare“ a MAI al Republicii Moldova
Anale ştiinţifice ale Academiei „Ştefan cel Mare” a MAIRM: ştiinţe juridice
Nr. 10 / 2019 / ISSN 1857-0976
Disponibil online 30 April, 2020. Descarcări-1. Vizualizări-78
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Răspunderea penală a persoanei juridice pentru poluarea apei (art. 229 CP RM)
Ardelean Grigore, Boşcaneanu Marcel
Academia „Ştefan cel Mare“ a MAI al Republicii Moldova
Legea şi Viaţa
Nr. 2(326) / 2019 / ISSN 1810-309X
Disponibil online 17 February, 2019. Descarcări-3. Vizualizări-273
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2018 - 6

Analiza laturii obiective a infracțiunii de poluarea apei din perspectiva atribuirii componenței formale
Ardelean Grigore, Boşcaneanu Marcel
Academia „Ştefan cel Mare“ a MAI al Republicii Moldova
Legea şi Viaţa
Nr. 3(315) / 2018 / ISSN 1810-309X
Disponibil online 19 March, 2018. Descarcări-8. Vizualizări-215
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Despre distincţia şi asemănarea contractului de donaţie cu alte acte de gratificare
Ardelean Grigore
Academia „Ştefan cel Mare“ a MAI al Republicii Moldova
Legea şi Viaţa
Nr. 5(317) / 2018 / ISSN 1810-309X
Disponibil online 24 May, 2018. Descarcări-10. Vizualizări-179
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
O distinctă abordare a rolului poliţiei în combaterea criminalităţii contra mediului - perspectiva abilitării cu competenţe speciale
Ardelean Grigore, Muresan Marius-Ioan
Academia „Ştefan cel Mare“ a MAI al Republicii Moldova
Anale ştiinţifice ale Academiei „Ştefan cel Mare” a MAIRM: ştiinţe juridice
Nr. XVIII(2) / 2018 / ISSN 1857-0976
Disponibil online 14 January, 2020. Descarcări-2. Vizualizări-93
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Problema responsabilizării subiectului vinovat de cauzarea prejudiciului ecologic în cazul în care acesta este subordonat jurisdicţiei transnistrene
Ardelean Grigore
Academia „Ştefan cel Mare“ a MAI al Republicii Moldova
Anale ştiinţifice ale Academiei „Ştefan cel Mare” a MAIRM: ştiinţe juridice
Nr. XVIII(1) / 2018 / ISSN 1857-0976
Disponibil online 15 January, 2020. Descarcări-0. Vizualizări-76
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Regimul transfrontalier al organismelor modificate genetic şi a produselor rezultate din acestea
Ardelean Grigore, Ţeruş Ivan
Academia „Ştefan cel Mare“ a MAI al Republicii Moldova
Criminalitatea transfrontalieră şi transnaţională: tendinţe şi forme actuale de manifestare, probleme de prevenire şi combatere
2018. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-121-48-4.
Disponibil online 16 January, 2020. Descarcări-5. Vizualizări-132
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Unele aspecte de particularitate în materia desființării contractului de donație.
Ardelean Grigore
Academia „Ştefan cel Mare“ a MAI al Republicii Moldova
Legea şi Viaţa
Nr. 4(316) / 2018 / ISSN 1810-309X
Disponibil online 20 April, 2018. Descarcări-10. Vizualizări-158
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2017 - 3

Consideraţiuni cu privire la titularii dreptului la acţiune in repararea prejudiciului ecologic
Ardelean Grigore
Academia „Ştefan cel Mare“ a MAI al Republicii Moldova
Teoria şi practica administrării publice
2017. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-3019-6-1.
Disponibil online 4 January, 2018. Descarcări-1. Vizualizări-162
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
O distinctă viziune asupra obiectului general al infracțiunii de poluare a apei
Ardelean Grigore, Boşcaneanu Marcel
Academia „Ştefan cel Mare“ a MAI al Republicii Moldova
Legea şi Viaţa
Nr. 10(310) / 2017 / ISSN 1810-309X
Disponibil online 12 October, 2017. Descarcări-1. Vizualizări-187
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Vulnerabilitatea capacităţii de apărare juridică contra actelor de poluare provenite din teritoriul transnistrean
Ardelean Grigore
Academia „Ştefan cel Mare“ a MAI al Republicii Moldova
Focarele separatiste și impactul lor asupra terorismului contemporan
2017. Chișinău. ISBN 978-9975-121-38-5.
Disponibil online 8 April, 2020. Descarcări-0. Vizualizări-78
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2016 - 2

Consacrarea diferitor tipuri de prejudicii ecologice prin prisma specificității ce le caracterizează
Ardelean Grigore
Academia „Ştefan cel Mare“ a MAI al Republicii Moldova
Legea şi Viaţa
Nr. 5(293) / 2016 / ISSN 1810-309X
Disponibil online 26 May, 2016. Descarcări-2. Vizualizări-607
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Interferența principiilor răspunderii pentru dauna de mediu cu cele ale răspunderii civile delictuale
Ardelean Grigore
Academia „Ştefan cel Mare“ a MAI al Republicii Moldova
Anale ştiinţifice ale Academiei „Ştefan cel Mare” a MAIRM: ştiinţe juridice
Nr. XVI(1) / 2016 / ISSN 1857-0976
Disponibil online 17 January, 2020. Descarcări-1. Vizualizări-96
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2015 - 6

Analiza particularităților evaluări prejudiciului ecologic adus persoanei și bunurilor sale
Ardelean Grigore
Academia „Ştefan cel Mare“ a MAI al Republicii Moldova
Anale ştiinţifice ale Academiei „Ştefan cel Mare” a MAIRM: ştiinţe juridice
Nr. XV(1) / 2015 / ISSN 1857-0976
Disponibil online 21 January, 2020. Descarcări-1. Vizualizări-99
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Considerații privind inadmisibilitatea transmiterii prin moştenire a dreptului de autor
Ardelean Grigore
Academia „Ştefan cel Mare“ a MAI al Republicii Moldova
Intellectus
Nr. 2 / 2015 / ISSN 1810-7079 / ISSNe 1857-0496
Disponibil online 25 September, 2015. Descarcări-4. Vizualizări-306
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Noţiunea daunei de mediu şi a prejudiciului ecologic. delimitări conceptuale
Ardelean Grigore
Academia „Ştefan cel Mare“ a MAI al Republicii Moldova
Legea şi Viaţa
Nr. 12(288) / 2015 / ISSN 1810-309X
Disponibil online 13 January, 2016. Descarcări-2. Vizualizări-326
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 - 20 of 26