IBN
Închide
Bivol Aliona
Dinamica numărului de publicaţii pe ani
Dinamica articolelor pe ani
Distribuirea numărului de pagini publicate pe categorii de reviste și ani
Distribuirea articolelor pe domenii şi ani
Colaborarea autorului
Dinamica descărcărilor pe ani
Proiecte(0)

XLS PDF DOC
SM ISO690:2012
  • 3. Articole în reviste din RM
  • 3.1. Articole în reviste științifice din RM (perioada în care au avut categorie de clasificare + 2 numere până la aprobarea statutului de publicație științifică)
  • 3.1.4.Articole în reviste de cat. C - 2
  • 3.1.5.Articole în reviste științifice din RM (până în 2009) - 2
  • 3.2.Articole în alte reviste din RM - 3
  • 5. Publicaţii la manifestări din RM
  • 5.1.Publicații la manifestări științifice din RM (incluse în Registrele manifestărilor științifice aprobate de către ANACEC) - 1
  • 5.3.Publicații la alte manifestări din RM - 9

2021 - 2

Dezvoltarea psihocompetențelor la managerii cu statut special
Bivol Aliona
Academia „Ştefan cel Mare“ a MAI al Republicii Moldova
Pregătirea profesională a cadrelor pentru subdiviziunile Ministerului Afacerilor Interne şi alte organe de drept
2021. Chișinău. ISBN 978-9975-121-76-7.
Disponibil online 5 April, 2021. Descarcări-7. Vizualizări-177
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Rolul empatiei funcţionarului public cu statut special în stabilirea contactului psihologic cu subiecţii raporturilor juridice
Bivol Aliona
Academia „Ştefan cel Mare“ a MAI al Republicii Moldova
Protecţia drepturilor şi libertăţilor fundamentale ale omului în procesul asigurării ordinii şi securităţii publice
2021. Chişinău. ISBN (pdf) 978-9975-135-53-5.
Disponibil online 8 April, 2022. Descarcări-1. Vizualizări-106
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2018 - 1

Dezvoltarea psihocompetenţelor profesionale ale poliţiei de frontieră în combaterea criminalităţii
Bivol Aliona
Academia „Ştefan cel Mare“ a MAI al Republicii Moldova
Criminalitatea transfrontalieră şi transnaţională: tendinţe şi forme actuale de manifestare, probleme de prevenire şi combatere
2018. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-121-48-4.
Disponibil online 16 January, 2020. Descarcări-8. Vizualizări-335
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2017 - 2

Aspecte psihocomportamentale ale separatiştilor
Bivol Aliona
Academia „Ştefan cel Mare“ a MAI al Republicii Moldova
Focarele separatiste și impactul lor asupra terorismului contemporan
2017. Chișinău. ISBN 978-9975-121-38-5.
Disponibil online 8 April, 2020. Descarcări-9. Vizualizări-453
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Personalitatea – valoare formată în procesul educational
Bivol Aliona
Academia „Ştefan cel Mare“ a MAI al Republicii Moldova
Protecţia drepturilor omului: mecanisme naţionale şi internaţionale
2017. Chișinău, Republica Moldova. .
Disponibil online 29 January, 2018. Descarcări-22. Vizualizări-569
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2013 - 1

Aspecte psihologice ale politicii represive a regimurilor totalitare
Bivol Aliona
Academia „Ştefan cel Mare“ a MAI al Republicii Moldova
Criminalitatea Politică Reflecții istorico-juridice, manifestări și consecințe
2013. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-121-11-8.
Disponibil online 18 December, 2021. Descarcări-0. Vizualizări-98
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2012 - 1

Pregătirea psihologică a angajaţilor MAI – premisă în combaterea criminalităţii
Bivol Aliona
Academia „Ştefan cel Mare“ a MAI al Republicii Moldova
Criminalitatea în spaţiul Uniunii Europene şi al Comunităţii Statelor Independente : evoluţie, tendinţe, probleme de prevenire şi combatere
2012. Chişinău. ISBN 978-9975-4407-2-1.
Disponibil online 3 March, 2022. Descarcări-4. Vizualizări-129
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2010 - 2

Aspecte psihologice ale mulţimii şi liderului ei în gestionarea crizelor
Bivol Aliona
Academia „Ştefan cel Mare“ a MAI al Republicii Moldova
Asigurarea drepturilor şi libertăţilor fundamentale ale omului în timpul manifestărilor cu caracter de masă
2010. Chişinău. ISBN 978-9975-935-33-3.
Disponibil online 21 July, 2022. Descarcări-1. Vizualizări-41
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Psihologia femeii traficate
Bivol Aliona
Academia „Ştefan cel Mare“ a MAI al Republicii Moldova
Evaluarea şi prevenirea riscurilor la care sunt expuşi colaboratorii organelor afacerilor interne şi ai altor organe de drept
2010. Chişinău. ISBN 978-9975-935-33-3.
Disponibil online 15 June, 2022. Descarcări-0. Vizualizări-81
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 - 9 of 9