IBN
Închide

45Publicaţii

241Descărcări

13458Vizualizări

Callo Tatiana Mihail
Cuvinte-cheie (132): construirea cunoaşterii (2), cercetare ştiinţifică pedagogică (2), educaţie lingvistică (2)
Dinamica numărului de publicaţii pe ani
Dinamica articolelor pe ani
Distribuirea numărului de pagini publicate pe categorii de reviste și ani
Distribuirea articolelor pe domenii şi ani
Colaborarea autorului
Dinamica descărcărilor pe ani

Articole în reviste din RM - 42. Publicaţii la conferinţe din RM - 3.
XLS PDF DOC
SM ISO690:2012

2019 - 4

Atestarea științifică în anul 2018: sub semnul reformelor
Cuciureanu Gheorghe, Marusic Galina, Minciună Vitalie, Callo Tatiana, Pişcenco Marina, Daniliuc Aliona
Agenţia Naţională de Asigurare a Calităţii în Educaţie și Cercetare (ANACEC)
Revista de Ştiinţă, Inovare, Cultură şi Artă „Akademos”
Nr. 1(52) / 2019 / ISSN 1857-0461
Disponibil online 21 May, 2019. Descarcări-12. Vizualizări-118
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Dezvoltarea unei vorbiri rafinate în şcoală
Callo Tatiana
Institutul de Ştiinţe ale Educaţiei
Revista de Ştiinţă, Inovare, Cultură şi Artă „Akademos”
Nr. 3(54) / 2019 / ISSN 1857-0461
Disponibil online 7 November, 2019. Descarcări-2. Vizualizări-20
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Factorul timp în reconsiderarea temporală a procesului educațional
Callo Tatiana
Institutul de Ştiinţe ale Educaţiei
Univers Pedagogic
Nr. 3(63) / 2019 / ISSN 1811-5470
Disponibil online 19 November, 2019. Descarcări-1. Vizualizări-26
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Spiritul meritologic în sociopedagogia educaţiei
Callo Tatiana
Institutul de Ştiinţe ale Educaţiei
Cadrul didactic – promotor al politicilor educaționale
2019. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-48-156-4 .
Disponibil online 20 December, 2019. Descarcări-0. Vizualizări-30
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2018 - 2

Realitatea ambientală, vorbitorul cult al limbii şi educaţia lingvistică
Callo Tatiana
Institutul de Ştiinţe ale Educaţiei
Revista de Ştiinţă, Inovare, Cultură şi Artă „Akademos”
Nr. 1(48) / 2018 / ISSN 1857-0461
Disponibil online 14 May, 2018. Descarcări-5. Vizualizări-127
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Rolul pragmaticii în formarea vorbitorului cult
Callo Tatiana
Institutul de Ştiinţe ale Educaţiei
Intellectus
Nr. 1 / 2018 / ISSN 1810-7079 / ISSNe 1857-0496
Disponibil online 31 May, 2018. Descarcări-11. Vizualizări-221
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2017 - 4

Interacţiunea creativitate – imaginaţie la vârsta preşcolară / şcolară mica
Callo Tatiana1, Pascari Valentina2
1 Consiliul Naţional pentru Acreditare şi Atestare,
2 Institutul de Ştiinţe ale Educaţiei
Univers Pedagogic
Nr. 1(53) / 2017 / ISSN 1811-5470
Disponibil online 20 July, 2017. Descarcări-4. Vizualizări-169
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Lingvistica textului în didactica postmodernă
Callo Tatiana
Consiliul Naţional pentru Acreditare şi Atestare
Revista de Ştiinţă, Inovare, Cultură şi Artă „Akademos”
Nr. 4(47) / 2017 / ISSN 1857-0461
Disponibil online 21 February, 2018. Descarcări-1. Vizualizări-154
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Tendinţe moderne în cercetarea pedagogică din Republica Moldova
Ţvircun Victor, Callo Tatiana
Institutul Integrare Europeană şi Ştiinţe Politice
Revista de Ştiinţă, Inovare, Cultură şi Artă „Akademos”
Nr. 1(44) / 2017 / ISSN 1857-0461
Disponibil online 29 May, 2017. Descarcări-7. Vizualizări-239
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
„Interogații pedagogice”
Callo Tatiana
Consiliul Naţional pentru Acreditare şi Atestare
Univers Pedagogic
Nr. 1(53) / 2017 / ISSN 1811-5470
Disponibil online 20 July, 2017. Descarcări-7. Vizualizări-196
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2016 - 4

Actualitatea funcţională a dezideratului a învăţa de plăcere
Callo Tatiana
Consiliul Naţional pentru Acreditare şi Atestare
Studia Universitatis (Seria Ştiinţe ale Educaţiei)
Nr. 5(95) / 2016 / ISSN 1857-2103 / ISSNe 2345-1025
Disponibil online 29 September, 2016. Descarcări-1. Vizualizări-232
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Direcţii tematice ale cercetării ştiințifice în pedagogie (cazul Republicii Moldova)
Ţvircun Victor1, Callo Tatiana2
1 Academia de Ştiinţe a Moldovei,
2 Consiliul Naţional pentru Acreditare şi Atestare
Revista de Ştiinţă, Inovare, Cultură şi Artă „Akademos”
Nr. 3(42) / 2016 / ISSN 1857-0461
Disponibil online 14 November, 2016. Descarcări-12. Vizualizări-245
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Formarea vorbitorului cult de limbă română din perspectiva educaţiei europene pentru limbi
Hadîrcă Maria1, Cazacu Tamara1, Callo Tatiana2, Marin Mariana1
1 Institutul de Ştiinţe ale Educaţiei,
2 Consiliul Naţional pentru Acreditare şi Atestare
Univers Pedagogic
Nr. 1(49) / 2016 / ISSN 1811-5470
Disponibil online 30 June, 2016. Descarcări-98. Vizualizări-1893
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
O urgență a educației la inceput de secol
Callo Tatiana
Consiliul Naţional pentru Acreditare şi Atestare
Studia Universitatis (Seria Ştiinţe ale Educaţiei)
Nr. 9(99) / 2016 / ISSN 1857-2103 / ISSNe 2345-1025
Disponibil online 24 March, 2017. Descarcări-0. Vizualizări-173
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2015 - 4

Afectivitatea gramaticală în valorificarea didactică a prepoziţiei ca factor de formare a vorbitorului cult
Callo Tatiana
Institutul de Ştiinţe ale Educaţiei
Univers Pedagogic
Nr. 4(48) / 2015 / ISSN 1811-5470
Disponibil online 19 January, 2016. Descarcări-2. Vizualizări-233
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Funcţionalitatea în educaţie: sens şi necesitate
Callo Tatiana1, Pascari Valentina2
1 Consiliul Naţional pentru Acreditare şi Atestare,
2 Institutul de Ştiinţe ale Educaţiei
Studia Universitatis (Seria Ştiinţe ale Educaţiei)
Nr. 5(85) / 2015 / ISSN 1857-2103 / ISSNe 2345-1025
Disponibil online 3 August, 2015. Descarcări-4. Vizualizări-344
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Relaţia limbă-vorbire în esenţializarea diatopică a vorbitorului cult
Callo Tatiana
Consiliul Naţional pentru Acreditare şi Atestare
Univers Pedagogic
Nr. 2(46) / 2015 / ISSN 1811-5470
Disponibil online 28 July, 2015. Descarcări-9. Vizualizări-351
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
The Educology of Professional Education and Labour Market
Callo Tatiana
National Council for Accreditation and Attestation
Professional Education and Economic Needs of the Black Sea Region
2015. Chişinău. ISBN 978-9975-75-786-7.
Disponibil online 26 March, 2019. Descarcări-0. Vizualizări-36
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2014 - 1

Liniile strategice ale educaţiei libertariene în pedagogia eticii
Paniş Aliona, Callo Tatiana
Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă“ din Chişinău
Revistă de știinţe socioumane
Nr. 3(28) / 2014 / ISSN 1857-0119 / ISSNe 2587-330X
Disponibil online 12 April, 2016. Descarcări-2. Vizualizări-219
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2013 - 2

Atitudinea – o „nouă forţă” a educaţiei
Callo Tatiana
Consiliul Naţional pentru Acreditare şi Atestare
Univers Pedagogic
Nr. 4(40) / 2013 / ISSN 1811-5470
Disponibil online 15 January, 2014. Descarcări-1. Vizualizări-481
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 - 20 of 45