IBN
Închide
Sîmboteanu Aurel
Cuvinte-cheie (94): știința administrației (3), administraţie publică (3), administrative system (2)
Dinamica numărului de publicaţii pe ani
Dinamica articolelor pe ani
Distribuirea numărului de pagini publicate pe categorii de reviste și ani
Distribuirea articolelor pe domenii şi ani
Colaborarea autorului
Dinamica descărcărilor pe ani

Articole în reviste din RM - 15. Publicaţii la conferinţe din RM - 10.
XLS PDF DOC
SM ISO690:2012

2020 - 2

Act de iniţiere a procesului de instituţionalizare a unui sistem nou de guvernare şi administraţie publică către aniversarea a 30-cea de la adoptarea Declaraţiei de Suveranitate
Sîmboteanu Aurel
Academia de Administrare Publică
Teoria și practica administrării publice
2020. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-3240-9-0.
Disponibil online 21 September, 2020. Descarcări-. Vizualizări-0
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Clasic şi contemporan, universal şi naţional în abordarea guvernării şi administraţiei publice
Sîmboteanu Aurel
Academia de Administrare Publică
Administrarea Publică
Nr. 1(105) / 2020 / ISSN 1813-8489
Disponibil online 17 March, 2020. Descarcări-12. Vizualizări-160
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2019 - 2

Administraţia publică din spațiul actual al Republicii Moldova: între tradiţie, erori istorice şi contemporaneitate
Sîmboteanu Aurel
Academia de Administrare Publică
Teoria şi practica administrării publice
2019. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-3240-4-5.
Disponibil online 29 May, 2019. Descarcări-16. Vizualizări-213
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Sprijinim efortul tinerilor cercetători. Mesaj de salut
Sîmboteanu Aurel
Academia de Administrare Publică
Contribuția tinerilor cercetători la dezvoltarea administrației publice
Ediția a V-a. 2019. Chișinău, Republica Moldova. .
Disponibil online 31 January, 2020. Descarcări-1. Vizualizări-115
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2018 - 3

Academia de Administrare Publică la vârsta afirmării
Sîmboteanu Aurel
Academia de Administrare Publică
Administrarea Publică
Nr. 2(98) / 2018 / ISSN 1813-8489
Disponibil online 26 May, 2018. Descarcări-9. Vizualizări-202
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Actul Unirii din 1918 și revenirea la sistemul administrativ tradițional în Basarabia Interbelică. Către Centenarul Unirii
Sîmboteanu Aurel
Academia de Administrare Publică
Administrarea Publică
Nr. 4(100) / 2018 / ISSN 1813-8489
Disponibil online 10 December, 2018. Descarcări-0. Vizualizări-166
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Reflecții asupra cărții „Academia de Administrare Publică la un sfert de veac”
Sîmboteanu Aurel
Academia de Administrare Publică
Teoria şi practica administrării publice
2018. Chișinău, Republica Moldova. .
Disponibil online 20 November, 2018. Descarcări-6. Vizualizări-199
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2017 - 2

Dimensiuni strategice ale reformei administrației publice din Republica Moldova
Sîmboteanu Aurel
Academia de Administrare Publică
Teoria şi practica administrării publice
2017. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-3019-6-1.
Disponibil online 3 January, 2018. Descarcări-42. Vizualizări-235
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Savant și om de stat, slujitor fidel al administrației publice. In memoriam: 85 de ani de la nașterea lui Mihail Platon
Sîmboteanu Aurel
Academia de Administrare Publică
Administrarea Publică
Nr. 3(95) / 2017 / ISSN 1813-8489
Disponibil online 16 October, 2017. Descarcări-2. Vizualizări-269
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2016 - 2

Dimensiunile succesiunii reformei administraţiei publice din perspectiva prevederilor Programului de activitate al Guvernului Republicii Moldova 2016-2018
Sîmboteanu Aurel
Academia de Administrare Publică
Teoria şi practica administrării publice
2016. Chisinau, Moldova. ISBN 978-9975-3019-6-1.
Disponibil online 31 March, 2018. Descarcări-8. Vizualizări-245
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Retrospective, valențe actuale și dimensiuni prospective ale cercetării științifice la Academia de Administrare Publică
Sîmboteanu Aurel
Academia de Administrare Publică
Administrarea Publică
Nr. 4(92) / 2016 / ISSN 1813-8489
Disponibil online 17 December, 2016. Descarcări-2. Vizualizări-671
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2015 - 3

Formarea și dezvoltarea profesională a cadrelor pentru administrația publică din perspectiva edificării societății bazate pe cunoaștere și valorilor euroconforme
Sîmboteanu Aurel
Academia de Administrare Publică
Administrarea Publică
Nr. 4(88) / 2015 / ISSN 1813-8489
Disponibil online 26 November, 2015. Descarcări-6. Vizualizări-342
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Interconexiuni teoretico-metodologice şi aplicative în evoluţia reformei administrației publice din Republica Moldova
Sîmboteanu Aurel
Academia de Administrare Publică
Administrarea Publică
Nr. 2(86) / 2015 / ISSN 1813-8489
Disponibil online 27 May, 2015. Descarcări-17. Vizualizări-314
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Unele reflecţii asupra prevederilor acordului de asociere cu Uniunea Europeană privind domeniul administraţiei publice
Sîmboteanu Aurel
Academia de Administrare Publică
Teoria şi practica administrării publice
2015. Chisinau, Moldova. ISBN 978-9975-3019-3-0..
Disponibil online 27 February, 2020. Descarcări-1. Vizualizări-119
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2014 - 3

Interferenţe istorico-conceptuale şi structural-funcţionale privind administraţia publică autohtonă
Sîmboteanu Aurel
Universitatea de Stat din Moldova
Integrare prin cercetare şi inovare.Ştiinţe sociale
Vol.1 . 2014. Chisinau, Republica Moldova. .
Disponibil online 3 April, 2020. Descarcări-1. Vizualizări-56
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Reforma administraţiei publice în Republica Moldova din perspectiva Acordului de Asociere cu Uniunea Europeană
Sîmboteanu Aurel
Universitatea de Stat din Moldova
Administrarea Publică
Nr. 3(83) / 2014 / ISSN 1813-8489
Disponibil online 3 October, 2014. Descarcări-27. Vizualizări-319
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Reforma administraţiei publice în Republica Moldova din perspectiva acordului de asociere cu Uniunea Europeană
Sîmboteanu Aurel
Universitatea de Stat din Moldova
Moldoscopie
Nr. 4(67) / 2014 / ISSN 1812-2566
Disponibil online 4 November, 2015. Descarcări-26. Vizualizări-333
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2013 - 2

Europenizarea administraţiei publice din Republica Moldova în contextul proceselor integraţioniste
Sîmboteanu Aurel
Universitatea de Stat din Moldova
Integrare prin cercetare şi inovareŞtiinţe juridice. Ştiinţe economice.
2013. Chisinau, Republica Moldova. .
Disponibil online 5 June, 2020. Descarcări-1. Vizualizări-64
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Mesager şi cronică a ştiinţei administraţiei şi practicii administrative din Republica Moldova
Sîmboteanu Aurel
Academia de Administrare Publică
Administrarea Publică
Nr. 4(80) / 2013 / ISSN 1813-8489
Disponibil online 17 December, 2013. Descarcări-4. Vizualizări-407
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2012 - 2

Repercusiuni ale anexării Basarabiei în 1812 la Imperiul Rus asupra sistemului administrativ autohton
Sîmboteanu Aurel
Universitatea de Stat din Moldova
Administrarea Publică
Nr. 2(74) / 2012 / ISSN 1813-8489
Disponibil online 1 December, 2013. Descarcări-3. Vizualizări-401
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 - 20 of 25