| Instrument Bibliometric National
Închide

Institutul de Dezvoltare a Societatii Informationale EXPERT on-line ASMCNAA DISCUS projectIndicatori CDI

Dinamica articolelor pe ani
Dinamica numărului de pagini pe categorii de reviste
Numărul de articole pe domenii si ani
Colaborarea autorului

Lista publicaţiilor: Fulga Viorica - 10. Descărcări - 7. Vizualizări - 1763.

2017 - 1

Managerial accounting and pricing for sale of goods and products in trade and public catering
Tuhari Tudor, Fulga Viorica, Metelchina Janna
1 Universitatea Cooperatist-Comercială din Moldova
Revista de Cercetări în Comerţ, Management şi Dezvoltare Economică
Nr. 1 / 2017 / ISSN 2345-1424 /ISSNe 2345-1483
Disponibil online 21 July, 2017. Descarcări-2. Vizualizări-36
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2015 - 2

Carcinomul mamar lobular invaziv: are componență celulară omogenă?
Fulga Viorica, Rudico Lucian, Mazuru Oxana, David Valeriu, Mazuru Vitalie, Şaptefraţi Lilian
1 Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“
Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţe Medicale
Nr. 1(46) / 2015 / ISSN 1857-0011
Disponibil online 18 May, 2015. Descarcări-2. Vizualizări-161
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Accounting treatment of financial debts
Fulga Viorica, Parpulov Elena, Arnaut Valentina
1 Universitatea Cooperatist-Comercială din Moldova,
2 MOLDCOOP
Revista de Cercetări în Comerţ, Management şi Dezvoltare Economică
Nr. 1 / 2015 / ISSN 2345-1424 /ISSNe 2345-1483
Disponibil online 2 November, 2015. Descarcări-1. Vizualizări-130
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2014 - 1

The economic and accounting approach to services
Maleca Ina, Fulga Viorica
1 Universitatea Cooperatist-Comercială din Moldova
Revista de Cercetări în Comerţ, Management şi Dezvoltare Economică
Nr. 1 / 2014 / ISSN 2345-1424 /ISSNe 2345-1483
Disponibil online 11 November, 2014. Descarcări-1. Vizualizări-178
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2013 - 2

Perfecţionarea analizei în scopul evaluării obiective a eficienţei activităţii comerciale
Maleca Ina, Fulga Viorica
1 Universitatea Cooperatist-Comercială din Moldova
Analele Ştiinţifice ale Universităţii Cooperatist-Comerciale din Moldova
Nr. 12(2) / 2013 / ISSN 1857-1239
Disponibil online 3 March, 2014. Descarcări-0. Vizualizări-184
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Совершенствование учета основных средств
Fulga Viorica, Danail Natalia
1 Universitatea Cooperatist-Comercială din Moldova
Analele Ştiinţifice ale Universităţii Cooperatist-Comerciale din Moldova
Nr. 11(2) / 2013 / ISSN 1857-1239
Disponibil online 29 November, 2013. Descarcări-0. Vizualizări-202
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2012 - 2

Contabilitatea perfecţionării în comerţul exterior
Fulga Viorica
1 Universitatea Cooperatist-Comercială din Moldova
Analele Ştiinţifice ale Universităţii Cooperatist-Comerciale din Moldova
Nr. 10 / 2012 / ISSN 1857-1239
Disponibil online 11 December, 2013. Descarcări-0. Vizualizări-233
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Particularităţile contabilităţii operaţiilor de import cu achitare prin acreditiv documentar
Fulga Viorica
1 Universitatea Cooperatist-Comercială din Moldova
Analele Ştiinţifice ale Universităţii Cooperatist-Comerciale din Moldova
Nr. 11 / 2012 / ISSN 1857-1239
Disponibil online 29 November, 2013. Descarcări-1. Vizualizări-183
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2009 - 1

Contabilitatea cheltuielilor comerciale în entităţile ce practică comerţ exterior
Fulga Viorica
1 Universitatea Cooperatist-Comercială din Moldova
Economica
Nr. 1(65) / 2009 / ISSN 1810-9136
Disponibil online 13 December, 2013. Descarcări-0. Vizualizări-188
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2008 - 1

Problemele contabilităţii exportului pe împrumut/credit comercial
Fulga Viorica
1 Universitatea Cooperatist-Comercială din Moldova
Drept, Economie şi Informatică
Nr. 1(14) / 2008 / ISSN 1810-8725
Disponibil online 28 November, 2013. Descarcări-0. Vizualizări-268
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 - 10 of 10