IBN
Închide

122Publicaţii

167Descărcări

42064Vizualizări

Проблемы и вызовы экономики региона в условиях глобализации 13Проблемы и вызовы экономики региона в условиях глобализации10Creşterea economică în condiţiile globalizării9Ştiinţă, educaţie, cultură 7Международный конкурс студенческих научно-исследовательских работ по экономике6Perspectivele şi Problemele Integrării în Spaţiul European al Cercetării şi Educaţiei6Strategii şi politici de management în economia contemporană6Paradigme moderne în dezvoltarea economiei naţionale şi mondiale5Inovaţia: factor al dezvoltării social-economice5Ştiinţă, Educaţie, Cultură3Ştiinţă, educaţie, cultură3Paradigme moderne ale economiei şi antreprenoriatului inovativ2Perspectivele dezvoltării durabile a spaţiului rural în contextul noilor provocări economice2Economie2Asigurarea viabilităţii economico-manageriale pentru dezvoltarea durabilă a economiei regionale în condiţiile integrării în UE2Perspectivele și Problemele Integrării în Spațiul European al Cercetării și Educației1Lecturi AGEPI: Comunicări prezentate la simpozionul anual ştiinţifico-practic privind protecţia proprietăţii intelectuale1Economie. 1Strategia dezvoltării economice durabile şi particularităţile ei la etapa actuală a evoluţiei civilizaţiei mondiale1Dunărea – Nistru: Anuar 1Aspecte ale dezvoltării potenţialului economico-managerial în contextul asigurării securităţii naţionale1Современные достижения науки и пути инновационного восхождения экономики региона, страны1
Cuvinte-cheie (348): урожайность (20), Crop Yield (18), прибыль (17)
Dinamica numărului de publicaţii pe ani
Dinamica articolelor pe ani
Distribuirea numărului de pagini publicate pe categorii de reviste și ani
Distribuirea articolelor pe domenii şi ani
Colaborarea autorului
Dinamica descărcărilor pe ani

Articole în reviste din RM - 32. Publicaţii la conferinţe din RM - 88. Publicaţii peste hotare - 2.
XLS PDF DOC
SM ISO690:2012

2017 - 5

Запас финансовой прочности – важный экономический показатель
Костина Оксана, Пармакли Дмитрий
Комратский государственный университет
Проблемы и вызовы экономики региона в условиях глобализации
Ediția 3. 2017. Comrat, Republica Moldova. ISBN 978-9975-3021-7-3.
Disponibil online 1 February, 2019. Descarcări-0. Vizualizări-238
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Особенности расчета рентабельности реализованной продукции
Dușcova Zinaida, Parmacli Dumitru
Universitatea de Stat din Comrat
Проблемы и вызовы экономики региона в условиях глобализации
Ediția 3. 2017. Comrat, Republica Moldova. ISBN 978-9975-3021-7-3.
Disponibil online 30 January, 2019. Descarcări-0. Vizualizări-257
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Оценка использования потенциала продуктивности земли в АТО Гагаузия
Parmacli Dumitru, Todorici Ludmila, Dudoglo Tatiana
Universitatea de Stat din Comrat
Проблемы и вызовы экономики региона в условиях глобализации
Ediția 3. 2017. Comrat, Republica Moldova. ISBN 978-9975-3021-7-3.
Disponibil online 28 January, 2019. Descarcări-1. Vizualizări-407
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Показатели рентабельности реализованной продукции и рентабельности продаж: экономическая взаимосвязь
Колева Домника, Пармакли Дмитрий
Комратский государственный университет
Проблемы и вызовы экономики региона в условиях глобализации
Ediția 3. 2017. Comrat, Republica Moldova. ISBN 978-9975-3021-7-3.
Disponibil online 1 February, 2019. Descarcări-0. Vizualizări-217
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Показатели, характеризующие эффективность произведенной и реализованной продукции
Стояногло Татьяна, Пармакли Дмитрий
Комратский государственный университет
Проблемы и вызовы экономики региона в условиях глобализации
Ediția 3. 2017. Comrat, Republica Moldova. ISBN 978-9975-3021-7-3.
Disponibil online 1 February, 2019. Descarcări-0. Vizualizări-185
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 - 5 of 5