IBN
Închide

75Publicaţii

89Descărcări

10648Vizualizări

Parmacli Dumitru M.
Cuvinte-cheie (227): прибыль (15), урожайность (14), revenue (11)
Dinamica numărului de publicaţii pe ani
Dinamica articolelor pe ani
Distribuirea numărului de pagini publicate pe categorii de reviste și ani
Distribuirea articolelor pe domenii şi ani
Colaborarea autorului
Dinamica descărcărilor pe ani

Articole în reviste din RM - 28. Publicaţii la conferinţe din RM - 47.
XLS PDF DOC
SM ISO690:2012

2020 - 1

Особенности дифференциации затрат в сельскохозяйственных организациях
Пармакли Дмитрий1, Грибов Андрей2
1 Комратский госуниверситет,
2 Гродненский государственный аграрный университет
Vector European
Nr. 1 / 2020 / ISSN 2345-1106 / ISSNe 2587-358X
Disponibil online 18 March, 2020. Descarcări-2. Vizualizări-46
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2019 - 18

Determining agriculture production efficiency based on the new assesment tools
Parmacli Dumitru1, Stratan Alexandru2
1 Comrat State University ,
2 National Institute for Economic Research of Moldova
Economie şi Sociologie
Nr. 2 / 2019 / ISSN 1857-4130
Disponibil online 2 January, 2020. Descarcări-0. Vizualizări-597
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Land as a socio-economic basis of statehood (on the example of ATU Gagauzia)
Parmacli Dumitru1, Dudoglo Tatiana1, Bessarab Irina2
1 Comrat State University ,
2 State University of Moldova
The Scientific Journal of Cahul State University “Bogdan Petriceicu Hasdeu” Economic and Engineering Studies
Nr. 2(6) / 2019 / ISSN 2587-313X / ISSNe 2587-3121
Disponibil online 31 March, 2020. Descarcări-0. Vizualizări-25
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Land productivity in agriculture in the Republic of Moldova: regional aspect
Parmacli Dumitru1, Ianioglo Alina2
1 Comrat State University ,
2 National Institute for Economic Research of Moldova
The Scientific Journal of Cahul State University “Bogdan Petriceicu Hasdeu” Economic and Engineering Studies
Nr. 1(5) / 2019 / ISSN 2587-313X / ISSNe 2587-3121
Disponibil online 8 August, 2019. Descarcări-4. Vizualizări-83
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Natural and economic fundamentals of land use (on the example of ATU Gagauzia)
Parmacli Dumitru, Dudoglo Tatiana
Comrat State University
The Scientific Journal of Cahul State University “Bogdan Petriceicu Hasdeu” Economic and Engineering Studies
Nr. 2(6) / 2019 / ISSN 2587-313X / ISSNe 2587-3121
Disponibil online 31 March, 2020. Descarcări-0. Vizualizări-26
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Графоаналитический метод прогнозирования финансовых показателей
Пармакли Дмитрий, Тодорич Людмила, Дудогло Татьяна
Комратский госуниверситет
Paradigme moderne în dezvoltarea economiei naţionale şi mondiale
2019. Chişinău. ISBN 978-9975-142-57-1.
Disponibil online 9 April, 2020. Descarcări-0. Vizualizări-42
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Методика расчетов прямого и сопутствующего эффекта роста объемов реализации продукции на промышленных предприятиях
Пармакли Дмитрий, Тодорич Людмила, Дудогло Татьяна
Комратский госуниверситет
Vector European
Nr. 3 / 2019 / ISSN 2345-1106 / ISSNe 2587-358X
Disponibil online 29 January, 2020. Descarcări-0. Vizualizări-115
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Методика расчетов прямого и сопутствующего эффекта роста объемов услуг на предприятиях автотранспорта
Пармакли Дмитрий, Тодорич Людмила, Дудогло Татьяна
Комратский госуниверситет
Intellectus
Nr. 3-4 / 2019 / ISSN 1810-7079 / ISSNe 1857-0496
Disponibil online 24 December, 2019. Descarcări-0. Vizualizări-68
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Нестабильность производства продукции сельского хозяйства в зонах неустойчивого земледелия
Катан Петр1, Пармакли Дмитрий2
1 Европейский Университет Молдовы,
2 Комратский госуниверситет
Vector European
Nr. 1 / 2019 / ISSN 2345-1106 / ISSNe 2587-358X
Disponibil online 12 June, 2019. Descarcări-0. Vizualizări-73
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Обоснование резервов роста продуктивности земли в сельском хозяйстве
Пармакли Дмитрий, Тодорич Людмила, Дудогло Татьяна
Комратский госуниверситет
Creşterea economică în condiţiile globalizării: bunăstare și incluziune socială
Ed. a 14-a/Vol. 1. 2019. Chisinau, Moldova. ISBN 978-9975-3305-6-5.
Disponibil online 23 October, 2019. Descarcări-0. Vizualizări-84
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Окупаемость затрат - ключевой экономический показатель
Пармакли Дмитрий
Комратский госуниверситет
Ştiinţă, educaţie, cultură
Vol.1. 2019. Comrat, Republica Moldova. ISBN 978-9975-3246-7-0.
Disponibil online 25 March, 2020. Descarcări-0. Vizualizări-34
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Примеры градации показателей эффективности реализованной продукции
Пармакли Дмитрий, Тодорич Людмила, Дудогло Татьяна
Комратский госуниверситет
Creşterea economică în condiţiile globalizării: bunăstare și incluziune socială
Ed. a 14-a/Vol. 1. 2019. Chisinau, Moldova. ISBN 978-9975-3305-6-5.
Disponibil online 23 October, 2019. Descarcări-0. Vizualizări-105
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Производств продукции сельского хозяйства в динамике: особенности расчета и анализа
Пармакли Дмитрий, Дудогло Татьяна, Тодорич Людмила
Комратский госуниверситет
Perspectivele şi Problemele Integrării în Spaţiul European al Cercetării şi Educaţiei
Vol. VI, Partea 1. 2019. Cahul, Republica Moldova. ISSN 2587-3563 .
Disponibil online 25 December, 2019. Descarcări-0. Vizualizări-65
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Прямой и сопутствующий эффекта роста объемов товарной продукции: какой больше?
Пармакли Дмитрий1, Тодорич Людмила1, Дудогло Татьяна1, Ianioglo Alina2
1 Комратский госуниверситет,
2 Национальный Институт Экономических Исследований
Creşterea economică în condiţiile globalizării: bunăstare și incluziune socială
Ed. a 14-a/Vol. 1. 2019. Chisinau, Moldova. ISBN 978-9975-3305-6-5.
Disponibil online 23 October, 2019. Descarcări-3. Vizualizări-102
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Сравнительный анализ состояния зернопроизводства в Республике Молдова и Хмельницкой области Украины
Пармакли Дмитрий1, Зеленский В.2, Зеленский А.2
1 Комратский госуниверситет,
2 Подольский государственный аграрно-технический университет
Vector European
Nr. 1 / 2019 / ISSN 2345-1106 / ISSNe 2587-358X
Disponibil online 12 June, 2019. Descarcări-3. Vizualizări-81
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Сравнительный анализ состояния производства продукции растениеводства в Республике Казахстан и Республике Молдове
Пармакли Дмитрий1, Дудогло Татьяна1, Есбулатова А.2, Аринкин Е.2
1 Комратский госуниверситет,
2 Западно-Казахстанский аграрно-технический университет имени Жангир хана (ЗКАТУ)
Vector European
Nr. 2 / 2019 / ISSN 2345-1106 / ISSNe 2587-358X
Disponibil online 9 June, 2019. Descarcări-0. Vizualizări-111
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Ценовой и натуральный операционный леверидж: особенности применения в сельском хозяйстве
Пармакли Дмитрий, Тодорич Людмила, Дудогло Татьяна
Комратский госуниверситет
Perspectivele şi Problemele Integrării în Spaţiul European al Cercetării şi Educaţiei
Vol. VI, Partea 1. 2019. Cahul, Republica Moldova. ISSN 2587-3563 .
Disponibil online 25 December, 2019. Descarcări-0. Vizualizări-72
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Экономическая оценка продвижения товаров (услуг)
Пармакли Дмитрий, Тодорич Людмила, Дудогло Татьяна
Комратский госуниверситет
Paradigme moderne în dezvoltarea economiei naţionale şi mondiale
2019. Chişinău. ISBN 978-9975-142-57-1.
Disponibil online 9 April, 2020. Descarcări-0. Vizualizări-49
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Экономическое обоснование резервов роста финансовых показателей
Пармакли Дмитрий, Тодорич Людмила, Дудогло Татьяна
Комратский госуниверситет
Paradigme moderne în dezvoltarea economiei naţionale şi mondiale
2019. Chişinău. ISBN 978-9975-142-57-1.
Disponibil online 9 April, 2020. Descarcări-0. Vizualizări-49
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2018 - 18

Methodical approach of substantiation of potential indicators of land use efficiency in agriculture
Parmacli Dumitru1, Ianioglo Alina2
1 Comrat State University ,
2 National Institute for Economic Research
Economie şi Sociologie
Nr. 1 / 2018 / ISSN 1857-4130
Disponibil online 16 August, 2018. Descarcări-9. Vizualizări-236
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 - 20 of 75