IBN
Închide

134Publicaţii

240Descărcări

50298Vizualizări

Проблемы и вызовы экономики региона в условиях глобализации 13Creşterea economică în condiţiile globalizării11Проблемы и вызовы экономики региона в условиях глобализации10Ştiinţă, educaţie, cultură 8Международный конкурс студенческих научно-исследовательских работ по экономике6Perspectivele şi Problemele Integrării în Spaţiul European al Cercetării şi Educaţiei6Strategii şi politici de management în economia contemporană6Paradigme moderne în dezvoltarea economiei naţionale şi mondiale5Inovaţia: factor al dezvoltării social-economice5Ştiinţă, Educaţie, Cultură3Ştiinţă, educaţie, cultură3Paradigme moderne ale economiei şi antreprenoriatului inovativ2Perspectivele dezvoltării durabile a spaţiului rural în contextul noilor provocări economice2Economie2Asigurarea viabilităţii economico-manageriale pentru dezvoltarea durabilă a economiei regionale în condiţiile integrării în UE2Asigurarea viabilității economico-manageriale pentru dezvoltarea durabilă a economiei regionale în condițiile integrării în UE2Perspectivele și Problemele Integrării în Spațiul European al Cercetării și Educației1Lecturi AGEPI: Comunicări prezentate la simpozionul anual ştiinţifico-practic privind protecţia proprietăţii intelectuale1Economie. 1Strategia dezvoltării economice durabile şi particularităţile ei la etapa actuală a evoluţiei civilizaţiei mondiale1Dunărea – Nistru: Anuar 1Aspecte ale dezvoltării potenţialului economico-managerial în contextul asigurării securităţii naţionale1Современные достижения науки и пути инновационного восхождения экономики региона, страны1Traditie şi inovare în cercetarea ştiinţifică1Știință, educație, cultura1Economia regională: problemele şi perspectivele dezvoltării1
Parmacli Dumitru
Dinamica numărului de publicaţii pe ani
Dinamica articolelor pe ani
Distribuirea numărului de pagini publicate pe categorii de reviste și ani
Distribuirea articolelor pe domenii şi ani
Colaborarea autorului
Dinamica descărcărilor pe ani
ORCiD

Articole în reviste din RM - 36. Publicaţii la conferinţe din RM - 96. Publicaţii peste hotare - 2.
XLS PDF DOC
SM ISO690:2012

2022 - 2

Особенности анализа показателей развития птицеводства в динамике
Пармакли Дмитрий , Кара Алла
Комратский государственный университет
Vector European
Nr. 1 / 2022 / ISSN 2345-1106 / ISSNe 2587-358X
Disponibil online 20 May, 2022. Descarcări-2. Vizualizări-142
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Горох – важная культура в структуре посевных площадей
Пармакли Дмитрий
Комратский государственный университет
Ştiinţă, educaţie, cultură
Vol.1. 2022. Comrat, Republica Moldova. ISBN 978-9975-83-176-5; 978-9975-83-177-2.
Disponibil online 31 March, 2022. Descarcări-1. Vizualizări-94
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2021 - 10

Анализ состояния возделывания винограда в АТО Гагаузия
Пармакли Дмитрий , Кара Сергей
Комратский государственный университет
Vector European
Nr. 2 / 2021 / ISSN 2345-1106 / ISSNe 2587-358X
Disponibil online 1 December, 2021. Descarcări-2. Vizualizări-104
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
On the question of calculating the effectiveness of the products sold
Пармакли Дмитрий , Дудогло Татьяна
Комратский государственный университет
Strategii şi politici de management în economia contemporană
Ediţia 6. 2021. Chişinău. ISBN 978-9975-155-20-5.
Disponibil online 9 July, 2021. Descarcări-3. Vizualizări-76
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Reproduction type in agriculture: assessment method
Пармакли Дмитрий , Тодорич Людмила , Дудогло Татьяна
Комратский государственный университет
Strategii şi politici de management în economia contemporană
Ediţia 6. 2021. Chişinău. ISBN 978-9975-155-20-5.
Disponibil online 9 July, 2021. Descarcări-3. Vizualizări-88
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
К вопросу сравнительной оценки финансовых показателей деятельности предприятий в динамике
Пармакли Дмитрий , Тодорич Людмила
Комратский государственный университет
Creşterea economică în condiţiile globalizării
Ediția 15, Vol.1. 2021. Chisinau, Moldova. ISBN 978-9975-3529-7-0..
Disponibil online 17 May, 2022. Descarcări-0. Vizualizări-71
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Методические аспекты научного исследования производства и реализации сельскохозяйственной продукции в динамике,
Пармакли Дмитрий1 , Катан Петр2 , Запша Галина3
1 Комратский государственный университет,
2 Европейский Университет Молдовы),
3 Одесский государственный аграрный университет
Vector European
Nr. 2 / 2021 / ISSN 2345-1106 / ISSNe 2587-358X
Disponibil online 1 December, 2021. Descarcări-4. Vizualizări-199
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
На пути развития творческой активности студентов
Пармакли Дмитрий , Кураксина Светлана , Тодорич Людмила
Комратский государственный университет
Ştiinţă, educaţie, cultură
Vol.1. 2021. Comrat, Republica Moldova. ISBN 978-9975-3496-2-8; 978-9975-3496-1-1.
Disponibil online 23 February, 2021. Descarcări-3. Vizualizări-163
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Налогообложение аграрных предприятий: практика Украины и зарубежные тренды
Пармакли Дмитрий1 , Бахчиванжи Людмила1 , Барбинягра А.2
1 Комратский государственный университет,
2 Одесский государственный аграрный университет
Vector European
Nr. 2 / 2021 / ISSN 2345-1106 / ISSNe 2587-358X
Disponibil online 1 December, 2021. Descarcări-2. Vizualizări-135
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Процентиль – малоизвестный показатель в отечественной экономической литературе
Пармакли Дмитрий , Дудогло Татьяна
Комратский государственный университет
Ştiinţă, educaţie, cultură
Vol.1. 2021. Comrat, Republica Moldova. ISBN 978-9975-3496-2-8; 978-9975-3496-1-1.
Disponibil online 23 February, 2021. Descarcări-3. Vizualizări-167
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Современные методические подходы расчета эффективности товарной продукции
Пармакли Дмитрий
Комратский государственный университет
Traditie şi inovare în cercetarea ştiinţifică
Ediția 10, Vol. I. 2021. Bălți. ISBN 978-9975-50-271-9.
Disponibil online 28 April, 2022. Descarcări-0. Vizualizări-79
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Эффективность использования земли как индикатор уровня хозяйствования на предприятиях сельского хозяйства
Пармакли Дмитрий , Кураксина Светлана
Комратский государственный университет
Creşterea economică în condiţiile globalizării
Ediția 15, Vol.1. 2021. Chisinau, Moldova. ISBN 978-9975-3529-7-0..
Disponibil online 17 May, 2022. Descarcări-0. Vizualizări-61
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2020 - 20

Methodology for analysis of the dynamics of crop production (on the example of Khmelnitsky region, Ukraine)
Parmacli Dumitru1 , Zelensky Viktor2 , Zelenskiy Andrey2
1 Comrat State University,
2 Podilskyi State Agrarian and Engineering University
The Scientific Journal of Cahul State University “Bogdan Petriceicu Hasdeu” Economic and Engineering Studies
Nr. 1(7) / 2020 / ISSN 2587-313X / ISSNe 2587-3121
Disponibil online 2 September, 2020. Descarcări-4. Vizualizări-239
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Some particularities in comparison of economic indicators
Parmacli Dumitru , Dudoglo Tatiana , Bessarab Irina
Comrat State University
Проблемы и вызовы экономики региона в условиях глобализации
Editia 6, Vol.2. 2020. Comrat, Republica Moldova. ISBN 978-9975-83-115-4.
Disponibil online 14 January, 2021. Descarcări-2. Vizualizări-155
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Some particularities in comparison of economic indicators
Bessarab Irina , Parmacli Dumitru , Dudoglo Tatiana
Comrat State University
Проблемы и вызовы экономики региона в условиях глобализации международная студенческая научно-практическая конференция
Editia 6, Vol.1. 2020. Comrat, Republica Moldova. ISBN 978-9975-83-116-1.
Disponibil online 12 January, 2021. Descarcări-2. Vizualizări-201
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Буджакская степь – зона неустойчивого земледелия
Пармакли Дмитрий
Комратский государственный университет
Ştiinţă, educaţie, cultură
Vol.1. 2020. Comrat, Republica Moldova. ISBN 978-9975-83-091-1.
Disponibil online 4 August, 2020. Descarcări-2. Vizualizări-832
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Динамика производства хлеба и хлебобулочных изделий в Республике Молдова: етодические особенности анализа
Пармакли Дмитрий , Тодорич Татьяна , Дудогло Татьяна
Комратский государственный университет
Analele Ştiinţifice ale Universităţii de Studii Europene din Moldova
Nr. VI / 2020 / ISSN 2435-1114
Disponibil online 26 July, 2020. Descarcări-6. Vizualizări-384
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
К вопросу расчетов производственной и операционной эффективности деятельности предприятий
Дудогло Татьяна , Пармакли Дмитрий
Комратский государственный университет
Ştiinţă, educaţie, cultură
Vol.1. 2020. Comrat, Republica Moldova. ISBN 978-9975-83-091-1.
Disponibil online 4 August, 2020. Descarcări-2. Vizualizări-280
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Некоторые особенности анализа финансовых показателей деятельности предприятий
Желяпова Надежда , Пармакли Дмитрий
Комратский государственный университет
Проблемы и вызовы экономики региона в условиях глобализации международная студенческая научно-практическая конференция
Editia 6, Vol.1. 2020. Comrat, Republica Moldova. ISBN 978-9975-83-116-1.
Disponibil online 12 January, 2021. Descarcări-1. Vizualizări-160
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Операционная прибыль - важнейший показатель деятельности субъектов хозяйствования
Тодорич Людмила , Пармакли Дмитрий
Комратский государственный университет
Ştiinţă, educaţie, cultură
Vol.1. 2020. Comrat, Republica Moldova. ISBN 978-9975-83-091-1.
Disponibil online 4 August, 2020. Descarcări-1. Vizualizări-605
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 - 20 of 134