IBN
Închide
Globa Lilian
Cuvinte-cheie (14): dendritic cells (2), prostate cancer (2), TAM (1)
Dinamica numărului de publicaţii pe ani
Dinamica articolelor pe ani
Distribuirea numărului de pagini publicate pe categorii de reviste și ani
Distribuirea articolelor pe domenii şi ani
Colaborarea autorului
Dinamica descărcărilor pe ani
ORCiD
Scopus Author ID

Articole în reviste din RM - 7. Publicaţii la conferinţe din RM - 2.
XLS PDF DOC
SM ISO690:2012

2020 - 3

Densitatea macrofagilor și a celulelor dendritice corelate cu profunzimea invaziei în carcinomul de prostată
Globa Tatiana, Globa Lilian, David Valeriu, Pelin Elina, Globa Pavel, Şaptefraţi Lilian
Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“
Congresul consacrat aniversării a 75-a de la fondarea Universității de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu”
2020. Chişinău. .
Disponibil online 26 March, 2021. Descarcări-0. Vizualizări-27
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Macrophages and dendritic cells density correlates with depth of invasion in the prostate carcinoma
Globa Tatiana, Globa Lilian, David Valeriu, Globa Pavel, Pelin Elina, Şaptefraţi Lilian
”Nicolae Testemițanu” State University of Medicine and Pharmacy
Moldovan Medical Journal
Nr. 4(63) / 2020 / ISSN 2537-6373 / ISSNe 2537-6381
Disponibil online 7 December, 2020. Descarcări-0. Vizualizări-95
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Mechanical and morphological characterization of decellularized umbilical vessels as tissue engineering scaffolds
Malcova Tatiana, Globa Lilian, Vascan Alexei, Ţugui Elena, Stoian Alina, Nacu Viorel
”Nicolae Testemițanu” State University of Medicine and Pharmacy
IFMBE Proceedings
Ediția a 4-a. 2020. Switzerland. ISBN 978-303031865-9.
Disponibil online 30 October, 2020. Descarcări-3. Vizualizări-99
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2017 - 1

Morfologia sistemului imunitar al complexului funiculotesticular la om în diferite perioade ale ontogenezei
Ştefaneţ Mihail, Catereniuc Ilia, Belic Olga, Hacina Tamara, Globa Lilian
Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“
Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţe Medicale
Nr. 2(54) / 2017 / ISSN 1857-0011
Disponibil online 22 September, 2017. Descarcări-7. Vizualizări-505
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2012 - 1

Celulele mesenchimale stem ale complexului ombelico-placentar: necesitate şi utilitate
Globa Lilian
Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“
Analele Ştiinţifice ale USMF „N. Testemiţanu”
Nr. 1(13) / 2012 / ISSN 1857-1719
Disponibil online 16 December, 2013. Descarcări-9. Vizualizări-583
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2011 - 2

Morfologia neuronilor multipolari din microganglionii nervoşi ai venei cave superioare
Certan Galina, Babuci Angela, Zorin Zinaida, Angheliu Roman, Globa Lilian
Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“
Analele Ştiinţifice ale USMF „N. Testemiţanu”
Nr. 1(12) / 2011 / ISSN 1857-1719
Disponibil online 16 December, 2013. Descarcări-5. Vizualizări-719
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Morfologia sistemului imunitar al complexului funiculotesticular la om
Ştefaneţ Mihail, Globa Lilian
Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“
Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţe Medicale
Nr. 2(30) / 2011 / ISSN 1857-0011
Disponibil online 16 December, 2013. Descarcări-2. Vizualizări-537
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2010 - 1

Aspecte clasice şi moderne în evaluarea inervaţiei cordului
Andrieş Vasile, Catereniuc Ilia, Cherdivarenco Natalia, Lupaşcu Teodor, Globa Lilian, Babuci Angela, Titova Tamara, Poburnaia Emilia
Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“
Analele Ştiinţifice ale USMF „N. Testemiţanu”
Nr. 1(11) / 2010 / ISSN 1857-1719
Disponibil online 2 December, 2013. Descarcări-8. Vizualizări-742
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2009 - 1

Organizarea procesului didactic şi diferite forme de instruire şi control a cunoştinţelor implementate la catedra anatomia omului
Ştefaneţ Mihail, Catereniuc Ilia, Lupaşcu Tudor, Batîr Dumitru, Titova Tamara, Globa Lilian, Babuci Angela
Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“
Analele Ştiinţifice ale USMF „N. Testemiţanu”
Nr. 1(10) / 2009 / ISSN 1857-1719
Disponibil online 16 December, 2013. Descarcări-4. Vizualizări-720
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 - 9 of 9