IBN
Închide
Dorogaia Irina
Cuvinte-cheie (58): innovation (4), leadership (2), management (2)
Dinamica numărului de publicaţii pe ani
Dinamica articolelor pe ani
Distribuirea numărului de pagini publicate pe categorii de reviste și ani
Distribuirea articolelor pe domenii şi ani
Colaborarea autorului
Dinamica descărcărilor pe ani

Articole în reviste din RM - 8. Publicaţii la conferinţe din RM - 7.
XLS PDF DOC
SM ISO690:2012

2018 - 4

Aspecte privind valorificarea proprietăţii intelectuale
Şendrea Mariana, Dorogaia Irina
Academia de Studii Economice din Moldova
Competitivitatea şi Inovarea în Economia Cunoaşterii
Vol.2. 2018. Chişinău Republica Moldova. ISBN 978-9975-75-931-1.
Disponibil online 21 January, 2019. Descarcări-7. Vizualizări-115
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Внедрение управленческих инноваций – способ достижения конкурентоспособности
Dorogaia Irina, Şendrea Mariana
Academia de Studii Economice din Moldova
Competitivitatea şi Inovarea în Economia Cunoaşterii
Vol.2. 2018. Chişinău Republica Moldova. ISBN 978-9975-75-931-1.
Disponibil online 21 January, 2019. Descarcări-2. Vizualizări-185
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Особенности применения правил этики и делового этикета в организациях Республики Молдова
Чебан Ольга, Дорогая Ирина
Академия экономического образования Молдавии
Международный конкурс студенческих научно-исследовательских работ по экономике
Vol. I. 2018. Comrat, Republica Moldova. .
Disponibil online 19 December, 2018. Descarcări-2. Vizualizări-131
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Совершенствование методов контроля качества на SRL «SOFARTSTUDIO»
Гордилова Екатерина, Дорогая Ирина
Академия экономического образования Молдавии
Международный конкурс студенческих научно-исследовательских работ по экономике
Том II. 2018. Комрат, Республика Молдова. .
Disponibil online 20 November, 2019. Descarcări-1. Vizualizări-61
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2017 - 1

Organization of inventive and innovative work at the enterprises
Dorogaia Irina
Academy of Economic Studies of Moldova
Competitivitatea şi inovarea în economia cunoaşterii
Vol.1. 2017. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-75-893-2.
Disponibil online 20 April, 2018. Descarcări-2. Vizualizări-142
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2016 - 2

Changing the higher education paradigm in Moldova: the steady necessity in today’s world
Dorogaia Irina
Academy of Economic Studies of Moldova
When students take the lead: enhauncing quality and relevance of higher education through innovation in student – centred problem – based active learning
2016. Chişinău. ISBN 978-9975-45-504-6.
Disponibil online 30 January, 2020. Descarcări-1. Vizualizări-54
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Особенности управления внутренними рисками при реализации инновационной деятельности предприятия
Dorogaia Irina
Academia de Studii Economice din Moldova
25 de ani de reformă economică în Republica Moldova: prin inovare şi competitivitate spre progres economic
Vol.1. 2016. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-75-834-5.
Disponibil online 24 April, 2018. Descarcări-3. Vizualizări-276
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2015 - 1

Caracteristicile climatului investițional al Republicii Moldova
Dorogaia Irina, Grosu Victor
Academia de Studii Economice din Moldova
Analele Ştiinţifice ale Academiei de Studii Economice din Moldova
Nr. 1 / 2015 / ISSN 1857-1433
Disponibil online 9 November, 2015. Descarcări-2. Vizualizări-298
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2014 - 1

Организационная культура и лидерство в системе управления человеческими ресурсами предприятия
Дорогая Ирина
Академия экономического образования Молдавии
Analele Ştiinţifice ale Academiei de Studii Economice din Moldova
Nr. 2 / 2014 / ISSN 1857-1433
Disponibil online 27 March, 2015. Descarcări-1. Vizualizări-336
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2013 - 1

Cultura organizaţională ca factor al competitivităţii întreprinderii
Bilaş Ludmila, Dorogaia Irina
Academia de Studii Economice din Moldova
Analele Ştiinţifice ale Academiei de Studii Economice din Moldova
Nr. 11 / 2013 / ISSN 1857-1433
Disponibil online 16 December, 2013. Descarcări-66. Vizualizări-988
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2012 - 1

Organizaţia orientată spre procesul şi factorii controlului eficient
Bilaş Ludmila, Dorogaia Irina, Mammadov Safar
Academia de Studii Economice din Moldova
Analele Ştiinţifice ale Academiei de Studii Economice din Moldova
Nr. 10 / 2012 / ISSN 1857-1433
Disponibil online 13 December, 2013. Descarcări-2. Vizualizări-508
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2011 - 1

Методология исследования проблем сопротивления организационным изменениям
Дорогая Ирина
Академия экономического образования Молдавии
Analele Ştiinţifice ale Academiei de Studii Economice din Moldova
Nr. 9 / 2011 / ISSN 1857-1433
Disponibil online 16 December, 2013. Descarcări-2. Vizualizări-444
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2010 - 1

Актуальность применения гуманистически-психологического подхода к организационным изменениям
Дорогая Ирина
Академия экономического образования Молдавии
Analele Ştiinţifice ale Academiei de Studii Economice din Moldova
Nr. 8 / 2010 / ISSN 1857-1433
Disponibil online 27 November, 2013. Descarcări-0. Vizualizări-336
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2008 - 2

Cultura organizaţională – factor al avantajului concurenţial al întreprinderii
Bilaş Ludmila, Dorogaia Irina
Academia de Studii Economice din Moldova
Economica
Nr. 2(62) / 2008 / ISSN 1810-9136
Disponibil online 16 December, 2013. Descarcări-4. Vizualizări-462
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Reegineeringul activităţii bancare. Actualitatea implementării în Republica Moldova
Dorogaia Irina
Academia de Studii Economice din Moldova
Economica
Nr. 1(61) / 2008 / ISSN 1810-9136
Disponibil online 27 November, 2013. Descarcări-1. Vizualizări-473
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 - 15 of 15