IBN
Închide

57Publicaţii

453Descărcări

22989Vizualizări

Prisac Lidia
Dinamica numărului de publicaţii pe ani
Dinamica articolelor pe ani
Distribuirea numărului de pagini publicate pe categorii de reviste și ani
Distribuirea articolelor pe domenii şi ani
Colaborarea autorului
Dinamica descărcărilor pe ani
ORCiD
Scopus Author ID

Articole în reviste din RM - 19. Publicaţii la conferinţe din RM - 38.
XLS PDF DOC
SM ISO690:2012

2021 - 7

Abordarea conflictului transnistrean în stânga Nistrului și în lucrările proseparatiste
Prisac Lidia
Institutul Patrimoniului Cultural
Plural. History, Culture, Society
Nr. 2 / 2021 / ISSN 2345-1262 / ISSNe 2345-184X
Disponibil online 28 December, 2021. Descarcări-7. Vizualizări-91
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Abordarea migrației feminine a forței de muncă în paraliteratură
Prisac Lidia
Institutul Patrimoniului Cultural
Patrimoniul cultural: cercetare, valorificare, promovare
Ediția 13, vol.1. 2021. Chișinău. ISBN 978-9975-84-140-5.
Disponibil online 29 July, 2021. Descarcări-6. Vizualizări-143
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Alimentaţia deportaților din RSS Moldovenească în cadrul Operațiunii „Iug” (1949)
Xenofontov Ion12 , Prisac Lidia3
1 Universitatea de Stat din Moldova,
2 Biblioteca Științifică (Institut) „Andrei Lupan”,
3 Institutul Patrimoniului Cultural
Revista de Ştiinţă, Inovare, Cultură şi Artă „Akademos”
Nr. 2(61) / 2021 / ISSN 1857-0461 / ISSNe 2587-3687
Disponibil online 23 August, 2021. Descarcări-27. Vizualizări-189
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Criza economică din Republica Moldova – catalizator al migrației forței de muncă
Prisac Lidia
Institutul Patrimoniului Cultural
Revista de Etnologie şi Culturologie
Nr. 29 / 2021 / ISSN 1857-2049
Disponibil online 13 August, 2021. Descarcări-8. Vizualizări-148
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Mănăstrirea Hagimus: așezarea geografică și natura
Xenofontov Ion12 , Prisac Lidia3
1 Universitatea de Stat din Moldova,
2 Biblioteca Științifică (Institut) „Andrei Lupan”,
3 Institutul Patrimoniului Cultural
Latinitate, Romanitate, Românitate
Ediția 4. Integral. 2021. Chișinău. ISBN 978-9975-3454-5-3.
Disponibil online 6 September, 2021. Descarcări-30. Vizualizări-129
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Școala auto a Universității de Stat de Medicină și Farmacie „Nicolae Testemițanu” din Republica Moldova
Xenofontov Ion12 , Prisac Lidia3
1 Universitatea de Stat din Moldova,
2 Biblioteca Științifică (Institut) „Andrei Lupan”,
3 Institutul Patrimoniului Cultural
Latinitate, Romanitate, Românitate
Ediția 4. Integral. 2021. Chișinău. ISBN 978-9975-3454-5-3.
Disponibil online 6 September, 2021. Descarcări-3. Vizualizări-159
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Vestimentația mirilor din RSS Moldovenească (anii 1950–1980): între tradiție și modernizare
Prisac Lidia
Institutul Patrimoniului Cultural
Portul popular – expresie a istoriei şi culturii neamului
Ediția 1. 2021. Chișinău. ISBN 978-9975-62-434-3..
Disponibil online 26 July, 2021. Descarcări-8. Vizualizări-123
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2020 - 17

Mănăstirea Hagimus: așezarea geografică și natura
Xenofontov Ion1 , Prisac Lidia2
1 Universitatea de Stat din Moldova,
2 Institutul Patrimoniului Cultural
Latinitate, Romanitate, Românitate
Ediția 4. Rezumate. 2020. Chișinău. ISBN 978-9975-152-56-3.
Disponibil online 10 September, 2021. Descarcări-1. Vizualizări-131
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Activitatea extracurriculară la Institutul de Stat de Medicină din Chișinău (1945-1991)
Xenofontov Ion1 , Prisac Lidia23
1 Universitatea de Stat din Moldova,
2 Institutul Patrimoniului Cultural,
3 Ministerul Educației, Culturii și Cercetării
O utopie devenită realitate: învăţământul superior în RSS Moldovenească – de la planificare la reproducere
Ediția 1. 2020. Chişinău. ISBN 978-9975-3454-5-3.
Disponibil online 30 November, 2020. Descarcări-17. Vizualizări-286
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Cadrele științifico-didactice ale institutului de stat de medicină din Chișinău (1945–1991)
Xenofontov Ion1 , Prisac Lidia2
1 Universitatea de Stat din Moldova,
2 Institutul Patrimoniului Cultural
Studia Universitatis Moldaviae (Seria Ştiinţe Umanistice)
Nr. 4(134) / 2020 / ISSN 1811-2668 / ISSNe 2345-1009
Disponibil online 1 September, 2020. Descarcări-19. Vizualizări-365
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Cercetarea știinţifică la Institutul de Stat de Medicină din Chișinău (1945–1990)
Xenofontov Ion1 , Prisac Lidia2
1 Universitatea de Stat din Moldova,
2 Institutul Patrimoniului Cultural
Revista de Ştiinţă, Inovare, Cultură şi Artă „Akademos”
Nr. 2(57) / 2020 / ISSN 1857-0461 / ISSNe 2587-3687
Disponibil online 8 September, 2020. Descarcări-11. Vizualizări-389
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Dumitru Matcovschi, un poet în Academia de Științe a Moldovei
Hadîrca Daniela1 , Prisac Lidia2 , Xenofontov Ion1
1 Biblioteca Științifică (Institut) „Andrei Lupan”,
2 Institutul Patrimoniului Cultural
Perspectivele şi Problemele Integrării în Spaţiul European al Cercetării şi Educaţiei
Vol.7, Partea 2. 2020. Cahul, Republica Moldova. ISBN 978-9975-88-060-2.
Disponibil online 15 December, 2020. Descarcări-10. Vizualizări-189
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Impactul campaniilor ideologice staliniste din Uniunea Sovietică (1946–1953) asupra Institutului de Stat de Medicină din Chişinău
Xenofontov Ion , Prisac Lidia
Universitatea de Stat „Dimitrie Cantemir”
Educaţia în spiritul valorilor naţionale şi universale din perspectiva dialogului pedagogic
Ediţia 2. 2020. Chişinău. ISBN 978-9975-3452-6-2.
Disponibil online 5 January, 2021. Descarcări-7. Vizualizări-194
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Infrastructura Universității de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu” din Republica Moldova
Prisac Lidia1 , Xenofontov Ion2
1 Institutul Patrimoniului Cultural,
2 Universitatea de Stat din Moldova
Patrimoniul cultural de ieri – implicații in dezvoltarea societatii durabile de maine
Ediția 2. 2020. Iași – Chișinău. ISSN 2558 – 894X.
Disponibil online 12 March, 2021. Descarcări-6. Vizualizări-238
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Patrimoniul imobil al Institutului de Stat de Medicină din Chișinău
Xenofontov Ion1 , Prisac Lidia23
1 Universitatea de Stat din Moldova,
2 Institutul Patrimoniului Cultural,
3 Ministerul Educației, Culturii și Cercetării
Patrimoniul cultural de ieri – implicații in dezvoltarea societatii durabile de maine
Ediția 2. 2020. Iași – Chișinău. ISSN 2558 – 894X.
Disponibil online 11 March, 2021. Descarcări-8. Vizualizări-248
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Procesul de admitere la Institutul de Stat de Medicină din Chișinău. (1945 - sfârșitul anilor ’60)
Prisac Lidia12 , Xenofontov Ion3
1 Institutul Patrimoniului Cultural,
2 Ministerul Educației, Culturii și Cercetării,
3 Universitatea de Stat din Moldova
O utopie devenită realitate: învăţământul superior în RSS Moldovenească – de la planificare la reproducere
Ediția 1. 2020. Chişinău. ISBN 978-9975-3454-5-3.
Disponibil online 30 November, 2020. Descarcări-3. Vizualizări-234
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Procesul migraţiei şi statutul social al femeii din Republica Moldova: repere istoriografice
Prisac Lidia
Institutul Patrimoniului Cultural
Tradiţii şi procese etnice
Ediția 1. 2020. Chişinău. ISBN 978-9975-52-221-2.
Disponibil online 13 December, 2020. Descarcări-14. Vizualizări-236
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Recuperarea istoriei migrației din Republica Moldova prin memoria feminină
Prisac Lidia
Institutul Patrimoniului Cultural
Simpozionul național de studii culturale: dedicat zilelor europene ale patrimoniului cultural
Ediția 2. 2020. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-3358-7-4.
Disponibil online 11 November, 2020. Descarcări-1. Vizualizări-178
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Școala auto a Universității de Stat de Medicină și Farmacie „Nicolae Testemițanu” din Republica Moldova
Xenofontov Ion1 , Prisac Lidia2
1 Universitatea de Stat din Moldova,
2 Institutul Patrimoniului Cultural
Latinitate, Romanitate, Românitate
Ediția 4. Rezumate. 2020. Chișinău. ISBN 978-9975-152-56-3.
Disponibil online 9 November, 2020. Descarcări-12. Vizualizări-274
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Statutul femeilor migrante din Republica Moldova: repere teoretico-metodologice
Prisac Lidia
Institutul Patrimoniului Cultural
Revista de Etnologie şi Culturologie
Nr. 28 / 2020 / ISSN 1857-2049
Disponibil online 27 January, 2021. Descarcări-7. Vizualizări-168
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 - 20 of 57