IBN
Închide
Gonţa Maria Vasile
Cuvinte-cheie (41): electroflotocoagulare (2), oxidare catalitică (2), electroflotare (2)
Brevete
Dinamica numărului de publicaţii pe ani
Dinamica articolelor pe ani
Distribuirea numărului de pagini publicate pe categorii de reviste și ani
Distribuirea articolelor pe domenii şi ani
Colaborarea autorului
Dinamica descărcărilor pe ani

Articole în reviste din RM - 21. Publicaţii la conferinţe din RM - 11.
XLS PDF DOC
SM ISO690:2012

2018 - 5

Cinetica proceselor de nitrozare a amoxicilinei cu ioni nitriţi şi inhibiţia formării N-nitrozoamoxicilinei
Gonţa Maria, Sîrbu Elena
Universitatea de Stat din Moldova
Studia Universitatis (Seria Ştiinţe Reale şi ale Naturii)
Nr. 1(111) / 2018 / ISSN 1814-3237 / ISSNe 1857-498X
Disponibil online 30 September, 2018. Descarcări-0. Vizualizări-31
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Cinetica proceselor de nitrozare a amoxicilinei cu ioni nitriti şi inhibitia formării N-nitrozoamoxicilinei
Gonţa Maria, Sîrbu Elena
Universitatea de Stat din Moldova
Integrare prin cercetare și inovare.Ştiinţe ale naturii și exacte
2018. Chisinau, Republica Moldova. ISBN 978-9975-142-49-6..
Disponibil online 7 June, 2019. Descarcări-0. Vizualizări-3
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Coagularea auxiliarilor textili în prezenta colorantului roşu direct
Mocanu Larisa, Gonţa Maria, Porubin Veronica
Universitatea de Stat din Moldova
Integrare prin cercetare și inovare.Ştiinţe ale naturii și exacte
2018. Chisinau, Republica Moldova. ISBN 978-9975-142-49-6..
Disponibil online 7 June, 2019. Descarcări-1. Vizualizări-7
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Elaborarea procedeelor de înlăturare a coloranților direcți în prezență de dietilenglicol din apele reziduale textile
Porubin Veronica, Gonţa Maria, Mocanu Larisa
Universitatea de Stat din Moldova
Integrare prin cercetare și inovare.Ştiinţe ale naturii și exacte
2018. Chisinau, Republica Moldova. ISBN 978-9975-142-49-6..
Disponibil online 7 June, 2019. Descarcări-1. Vizualizări-7
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Elaborarea procedeelor de înlaturare din apele reziduale a coloranților direcți în prezența de DEgl
Porubin Veronica, Gonţa Maria, Mocanu Larisa
Universitatea de Stat din Moldova
Integrare prin cercetare și inovare.Ştiinţe ale naturii și exacte
2018. Chisinau, Republica Moldova. ISBN 978-9975-142-49-6..
Disponibil online 10 June, 2019. Descarcări-1. Vizualizări-12
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2017 - 5

Înlăturarea colorantului portocaliu activ și a acidului 2,  2-dihidroximetil propionic prin metode de concentrare,  la prima etapă, urmate de oxidare şi adsorbţie
Gonţa Maria1, Matveevici Vera1, Iambarţev Viorica1, Mocanu Larisa1, Duca Gheorghe2
1 Universitatea de Stat din Moldova,
2 Academia de Ştiinţe a Moldovei
Studia Universitatis (Seria Ştiinţe Reale şi ale Naturii)
Nr. 6(106) / 2017 / ISSN 1814-3237 / ISSNe 1857-498X
Disponibil online 9 February, 2018. Descarcări-4. Vizualizări-131
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Catalytic oxidation of 2, 2 di (hydroxymethyl) propionic acid
Mocanu Larisa1, Gonta Maria1, Duca Gheorghe2
1 State University of Moldova,
2 Academy of Sciences of Moldova
Ecological and environmental chemistry 2017The 6th International Conference
2017. Chisinau, Republic of Moldova. .
Disponibil online 20 March, 2019. Descarcări-0. Vizualizări-15
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Comparative study of electrofloatation, coagulation and electroflotocoagulation methods of plasticizers (DMPA) in the presence of textile dyes
Gonta Maria1, Duca Gheorghe2, Iambarţev Viorica1, Matveevici Vera1
1 State University of Moldova,
2 Academy of Sciences of Moldova
Ecological and environmental chemistry 2017The 6th International Conference
2017. Chisinau, Republic of Moldova. .
Disponibil online 13 March, 2019. Descarcări-0. Vizualizări-15
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Parametrii fizico-chimici care influențează rata de oxidare/mineralizare a sării de natriu a acidului lignosulfonic cu reagentul fenton
Mocanu Larisa, Gonţa Maria, Duca Gheorghe
Universitatea de Stat din Moldova
Studia Universitatis (Seria Ştiinţe Reale şi ale Naturii)
Nr. 6(106) / 2017 / ISSN 1814-3237 / ISSNe 1857-498X
Disponibil online 9 February, 2018. Descarcări-3. Vizualizări-137
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Study the process of inhibition of indapamide nitrosation by dihydroxyfumaric acid - DNA co-polymer
Gonta Maria1, Duca Gheorghe2, Sîrbu Elena1
1 State University of Moldova,
2 Institute of Chemistry of the Academy of Sciences of Moldova
Ecological and environmental chemistry 2017The 6th International Conference
2017. Chisinau, Republic of Moldova. .
Disponibil online 11 March, 2019. Descarcări-0. Vizualizări-12
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2016 - 3

Influenţa compuşilor auxiliari textili  asupra procesului de electroflotare
Mocanu Larisa, Gonţa Maria, Matveevici Vera, Iambarţev Viorica
Integrare prin cercetare și inovare.Ştiinţe ale naturii și exacte
2016. Chisinau, Republica Moldova. ISBN 978-9975-71-814-1.
Disponibil online 8 April, 2019. Descarcări-0. Vizualizări-14
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Înlăturarea amestecului de coloranţi şi dispersanţi din soluții prin aplicarea metodelor de electroflotocoagulare şi adsorbţie
Matveevici Vera, Gonţa Maria, Mocanu Larisa, Iambarţev Viorica
Universitatea de Stat din Moldova
Studia Universitatis (Seria Ştiinţe Reale şi ale Naturii)
Nr. 6(96) / 2016 / ISSN 1814-3237 / ISSNe 1857-498X
Disponibil online 13 February, 2017. Descarcări-0. Vizualizări-172
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Metode de înlăturare a agenţilor de emoliere  prin coagulare şi electroflotare
Gonţa Maria1, Duca Gheorghe2, Matveevici Vera1, Iambarţev Viorica1
1 Universitatea de Stat din Moldova,
2 Academia de Ştiinţe a Moldovei
Integrare prin cercetare și inovare.Ştiinţe ale naturii și exacte
2016. Chisinau, Republica Moldova. ISBN 978-9975-71-814-1.
Disponibil online 8 April, 2019. Descarcări-0. Vizualizări-8
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2015 - 1

Înlăturarea coloranţilor textili şi a surfactanţilor din soluţiile-model prin utilizarea metodelor fizico-chimice
Matveevici Vera, Gonţa Maria, Mocanu Larisa, Iambertev Viorica
Universitatea de Stat din Moldova
Studia Universitatis (Seria Ştiinţe Reale şi ale Naturii)
Nr. 1(81) / 2015 / ISSN 1814-3237 / ISSNe 1857-498X
Disponibil online 22 August, 2015. Descarcări-4. Vizualizări-251
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2014 - 4

Apeducte, sisteme de canalizare şi staţii de epurare în Republica Moldova
Gonţa Maria, Lis Angela, Mocanu Larisa
Universitatea de Stat din Moldova
Studia Universitatis (Seria Ştiinţe Reale şi ale Naturii)
Nr. 6(76) / 2014 / ISSN 1814-3237 / ISSNe 1857-498X
Disponibil online 11 September, 2015. Descarcări-1. Vizualizări-197
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DNA-based composite with quercetin and fluorescein for medical applications 
Robu Stefan1, Gonta Alexandru1, Gonta Maria1, Culeac Ion2, Autor Nou3, Rău Ileana3
1 State University of Moldova,
2 Institute of Applied Physics, Academy of Sciences of Moldova,
3 University Politehnica of Bucharest
Materials Science and Condensed Matter Physics
Editia a 7-a. 2014. Chișinău, Republica Moldova. .
Disponibil online 11 March, 2019. Descarcări-0. Vizualizări-15
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Study of textile dyes and auxiliary substances concentration diminution process on pattern solutions and wastewater at their treatment in the cell with insoluble anods and their further oxidation
Gonta Maria, Matveevici Vera, Mocanu Larisa, Iambertev Viorica
State University of Moldova
The International Conference dedicated to the 55th anniversary from the foundation of the Institute of Chemistry of the Academy of Sciences of Moldova
2014. Chișinău, Republica Moldova. .
Disponibil online 21 January, 2019. Descarcări-1. Vizualizări-22
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
The diminishing of the content of textile direct dyes and auxiliary compounds during their catalytic oxidation
Gonta Maria1, Duca Gheorghe2, Matveevici Vera1, Mocanu Larisa1
1 State University of Moldova,
2 Academy of Sciences of Moldova
Chemistry Journal of Moldova
Nr. 1(9) / 2014 / ISSN 1857-1727 / ISSNe 2345-1688
Disponibil online 17 July, 2014. Descarcări-2. Vizualizări-333
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2013 - 1

Diminuarea concentraţiei amestecului de coloranţi şi surfactanţi în soluţiile model la oxidarea lor catalitică şi fotocatalitică cu peroxidul de hidrogen
Matveevici Vera1, Gonţa Maria1, Mocanu Larisa1, Duca Gheorghe2
1 Universitatea de Stat din Moldova,
2 Academia de Ştiinţe a Moldovei
Studia Universitatis (Seria Ştiinţe Reale şi ale Naturii)
Nr. 1(61) / 2013 / ISSN 1814-3237 / ISSNe 1857-498X
Disponibil online 25 March, 2014. Descarcări-1. Vizualizări-292
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2012 - 1

Studiul influenţei substanţelor surfactante anionice asupra procesului de înlăturare a coloranţilor din soluţiile model la tratarea lor prin metode fizico-chimice
Matveevici Vera, Gonţa Maria, Duca Gheorghe, Mocanu Larisa
Universitatea de Stat din Moldova
Studia Universitatis (Seria Ştiinţe Reale şi ale Naturii)
Nr. 1(51) / 2012 / ISSN 1814-3237 / ISSNe 1857-498X
Disponibil online 14 December, 2013. Descarcări-1. Vizualizări-329
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 - 20 of 32