IBN
Închide
Bădărău Elena
Cuvinte-cheie (127): e-commerce (3), tehnologii informaţionale (3), information technologies (3)
Dinamica numărului de publicaţii pe ani
Dinamica articolelor pe ani
Distribuirea numărului de pagini publicate pe categorii de reviste și ani
Distribuirea articolelor pe domenii şi ani
Colaborarea autorului
Dinamica descărcărilor pe ani

Articole în reviste din RM - 33. Publicaţii la conferinţe din RM - 4.
XLS PDF DOC
SM ISO690:2012

2019 - 6

Cooperarea internaţională în domeniul securităţii informaţionale
Бэдэрэу Eлена
Институт международных отношений Молдовы
Probleme geopolitice şi istorico-geografice ale Bazinului Mării Negre
2019. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-3076-7-3.
Disponibil online 18 January, 2020. Descarcări-1. Vizualizări-86
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Development of e-commerce in Republic of Moldova in contexts of developing UE Strategy
Bădărău Elena
Institute of International Relations of Moldova
Relaţii internaţionale. Plus
Nr. 2(16) / 2019 / ISSN 1857-4440 / ISSNe 2587-3393
Disponibil online 26 March, 2020. Descarcări-3. Vizualizări-48
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Dezvoltarea comerțului electronic în Republica Moldova în contextul dezvoltării Strategiei UE
Bădărău Elena
Universitatea Liberă Internaţională din Moldova
Relaţii internaţionale. Plus
Nr. 2(16) / 2019 / ISSN 1857-4440 / ISSNe 2587-3393
Disponibil online 26 March, 2020. Descarcări-2. Vizualizări-46
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Informational Technologies - primary field of the Republic of Moldova cooperation in the Strategy of the European Union for the Danube Region
Bădărău Elena, Andreeva Tatiana
Institute of International Relations of Moldova
Relaţii internaţionale. Plus
Nr. 1(15) / 2019 / ISSN 1857-4440 / ISSNe 2587-3393
Disponibil online 28 September, 2019. Descarcări-2. Vizualizări-70
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Politica europeană în domeniul securităţii tehnologiilor informaţionale
Bădărău Elena
Institutul de Relaţii Internaţionale din Moldova
Materialele Conferinței științifico-practice internaționale „Spaţiul european de securitate: provocări, oportunităţi, perspective de integrare”
2019. Chişinău. ISBN 978-9975-56-717-6.
Disponibil online 18 February, 2020. Descarcări-7. Vizualizări-124
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Tehnologiile Informaţionale – un domeniu prioritar de cooperare a Republicii Moldova în Strategia Uniunii Europene pentru Regiunea Dunării
Bădărău Elena, Andreeva Tatiana
Institutul de Relaţii Internaţionale din Moldova
Relaţii internaţionale. Plus
Nr. 1(15) / 2019 / ISSN 1857-4440 / ISSNe 2587-3393
Disponibil online 27 September, 2019. Descarcări-3. Vizualizări-75
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2018 - 4

Academic mobility an important point in the development of the Strategy of the Danube Region
Bădărău Elena1, Brovka Ghennadi2
1 Institute of International Relations of Moldova,
2 Belarusian National Technical University, Minsk
Relaţii internaţionale. Plus
Nr. 2(14) / 2018 / ISSN 1857-4440 / ISSNe 2587-3393
Disponibil online 6 February, 2019. Descarcări-0. Vizualizări-113
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Mobilitatea academică – un punct important în dezvoltarea Strategiei regiunii Dunării
Bădărău Elena1, Brovca Ghenadii2
1 Institutul de Relaţii Internaţionale din Moldova ,
2 Universitatea Naţională Tehnică din Belarus
Relaţii internaţionale. Plus
Nr. 2(14) / 2018 / ISSN 1857-4440 / ISSNe 2587-3393
Disponibil online 4 February, 2019. Descarcări-1. Vizualizări-109
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Prospects for the development of the new economy in the Republic of Moldova in the context of the implementation of the EU Strategy for the Danube Region
Andreeva Tatiana, Bădărău Elena, Golovataya Lyudmila
Institute of International Relations of Moldova
Relaţii internaţionale. Plus
Nr. 2(14) / 2018 / ISSN 1857-4440 / ISSNe 2587-3393
Disponibil online 6 February, 2019. Descarcări-0. Vizualizări-86
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Перспективы развития новой экономики в Республике Молдова в контексте реализации Стратегии ЕС по Дунайскому Региону
Андреева Татьяна, Бэдэрэу Eлена, Головатая Людмила
Институт международных отношений Молдовы
Relaţii internaţionale. Plus
Nr. 2(14) / 2018 / ISSN 1857-4440 / ISSNe 2587-3393
Disponibil online 4 February, 2019. Descarcări-0. Vizualizări-148
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2017 - 5

Problemele creşterii eficienţei pieţii comerţului electronic
Bădărău Elena, Ceban Angela
Institutul de Relaţii Internaţionale din Moldova
Relaţii internaţionale. Plus
Nr. 2(12) / 2017 / ISSN 1857-4440 / ISSNe 2587-3393
Disponibil online 20 January, 2018. Descarcări-8. Vizualizări-198
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Repere de dezvoltare a comerţului exterior al Republicii Moldova la înc. sec. XXI
Bădărău Elena
Universitatea Liberă Internaţională din Moldova
Statalitatea Moldovei: continuitatea istorică şi perspectiva dezvoltării
2017. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-56-439-7.
Disponibil online 27 January, 2018. Descarcări-5. Vizualizări-174
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Rolul comerţului electronic în epoca proceselor de globalizare
Bădărău Elena
Institutul de Relaţii Internaţionale din Moldova
Relaţii internaţionale. Plus
Nr. 1(11) / 2017 / ISSN 1857-4440 / ISSNe 2587-3393
Disponibil online 18 January, 2018. Descarcări-11. Vizualizări-210
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
The problems of e-commerce market efficiency growth
Bădărău Elena, Ceban Angela
Institutul de Relaţii Internaţionale din Moldova
Relaţii internaţionale. Plus
Nr. 2(12) / 2017 / ISSN 1857-4440 / ISSNe 2587-3393
Disponibil online 20 January, 2018. Descarcări-1. Vizualizări-171
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
The role of e-commerce in the age of globalization processes
Bădărău Elena
Institutul de Relaţii Internaţionale din Moldova
Relaţii internaţionale. Plus
Nr. 1(11) / 2017 / ISSN 1857-4440 / ISSNe 2587-3393
Disponibil online 18 January, 2018. Descarcări-2. Vizualizări-163
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2016 - 3

Inovarea ca directie prioritara in cresterea economica
Ceban Angela, Bădărău Elena
Institutul de Relaţii Internaţionale din Moldova
Relaţii internaţionale. Plus
Nr. 1(9) / 2016 / ISSN 1857-4440 / ISSNe 2587-3393
Disponibil online 20 December, 2016. Descarcări-2. Vizualizări-218
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Metode şi practici de securizare a informaţiei
Bădărău Elena
Institutul de Relaţii Internaţionale din Moldova
Relaţii internaţionale. Plus
Nr. 1(9) / 2016 / ISSN 1857-4440 / ISSNe 2587-3393
Disponibil online 20 December, 2016. Descarcări-10. Vizualizări-206
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Tipologia şi delimitarea declaraţiilor producătoare de consecinţe juridice ocrotite prin legea penală
Nastas Andrei1, Bădărău Elena2
1 Institutul de Cercetări Juridice şi Politice al AŞM,
2 Institutul de Relaţii Internaţionale din Moldova
Relaţii internaţionale. Plus
Nr. 1(9) / 2016 / ISSN 1857-4440 / ISSNe 2587-3393
Disponibil online 20 December, 2016. Descarcări-3. Vizualizări-278
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2015 - 2

Noi generaţii de sisteme de recomandare şi algoritmi pentru implementarea lor în comerţul electronic
Mişcoi Gheorghe1, Bădărău Elena2
1 Universitatea Liberă Internaţională din Moldova,
2 Institutul de Relaţii Internaţionale din Moldova
Studia Universitatis (Seria Ştiinţe Exacte şi Economice)
Nr. 2(82) / 2015 / ISSN 1857-2073 / ISSNe 2345-1033
Disponibil online 16 November, 2015. Descarcări-12. Vizualizări-410
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Securizarea electronică naţională şi estimarea riscurilor electronice în spaţiul economic
Bădărău Elena1, Gribincea Alexandru2
1 Universitatea Liberă Internaţională din Moldova,
2 Institutul de Relaţii Internaţionale din Moldova
Economica
Nr. 1(91) / 2015 / ISSN 1810-9136
Disponibil online 24 April, 2015. Descarcări-7. Vizualizări-390
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 - 20 of 37