IBN
Închide
Bădărău Elena
Cuvinte-cheie (89): tehnologii informaţionale (3), cloud (2), e-comm (2)
Dinamica numărului de publicaţii pe ani
Dinamica articolelor pe ani
Distribuirea numărului de pagini publicate pe categorii de reviste și ani
Distribuirea articolelor pe domenii şi ani
Colaborarea autorului
Dinamica descărcărilor pe ani

Articole în reviste din RM - 29. Publicaţii la conferinţe din RM - 2.
XLS PDF DOC
SM ISO690:2012

2018 - 4

Academic mobility an important point in the development of the Strategy of the Danube Region
Bădărău Elena1, Brovka Ghennadi2
1 Institute of International Relations of Moldova,
2 Belarusian National Technical University, Minsk
Relaţii internaţionale. Plus
Nr. 2(14) / 2018 / ISSN 1857-4440 / ISSNe 2587-3393
Disponibil online 6 February, 2019. Descarcări-0. Vizualizări-23
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Mobilitatea academică – un punct important în dezvoltarea Strategiei regiunii Dunării
Bădărău Elena1, Brovca Ghenadii2
1 Institutul de Relaţii Internaţionale din Moldova ,
2 Белорусский национальный технический университет
Relaţii internaţionale. Plus
Nr. 2(14) / 2018 / ISSN 1857-4440 / ISSNe 2587-3393
Disponibil online 4 February, 2019. Descarcări-0. Vizualizări-24
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Prospects for the development of the new economy in the Republic of Moldova in the context of the implementation of the EU Strategy for the Danube Region
Andreeva Tatiana, Bădărău Elena, Golovataia Ludmila
Institute of International Relations of Moldova
Relaţii internaţionale. Plus
Nr. 2(14) / 2018 / ISSN 1857-4440 / ISSNe 2587-3393
Disponibil online 6 February, 2019. Descarcări-0. Vizualizări-16
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Перспективы развития новой экономики в Республике Молдова в контексте реализации Стратегии ЕС по Дунайскому Региону
Андреева Татьяна, Бэдэрэу Eлена, Головатая Людмила
Институт международных отношений Молдовы
Relaţii internaţionale. Plus
Nr. 2(14) / 2018 / ISSN 1857-4440 / ISSNe 2587-3393
Disponibil online 4 February, 2019. Descarcări-0. Vizualizări-35
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2017 - 5

Problemele creşterii eficienţei pieţii comerţului electronic
Bădărău Elena, Ceban Angela
Institutul de Relaţii Internaţionale din Moldova
Relaţii internaţionale. Plus
Nr. 2(12) / 2017 / ISSN 1857-4440 / ISSNe 2587-3393
Disponibil online 20 January, 2018. Descarcări-7. Vizualizări-99
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Repere de dezvoltare a comerţului exterior al Republicii Moldova la înc. sec. XXI
Bădărău Elena
Universitatea Liberă Internaţională din Moldova
Statalitatea Moldovei: continuitatea istorică şi perspectiva dezvoltării
2017. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-56-439-7.
Disponibil online 27 January, 2018. Descarcări-2. Vizualizări-97
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Rolul comerţului electronic în epoca proceselor de globalizare
Bădărău Elena
Institutul de Relaţii Internaţionale din Moldova
Relaţii internaţionale. Plus
Nr. 1(11) / 2017 / ISSN 1857-4440 / ISSNe 2587-3393
Disponibil online 18 January, 2018. Descarcări-5. Vizualizări-121
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
The problems of e-commerce market efficiency growth
Bădărău Elena, Ceban Angela
Institutul de Relaţii Internaţionale din Moldova
Relaţii internaţionale. Plus
Nr. 2(12) / 2017 / ISSN 1857-4440 / ISSNe 2587-3393
Disponibil online 20 January, 2018. Descarcări-1. Vizualizări-102
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
The role of e-commerce in the age of globalization processes
Bădărău Elena
Institutul de Relaţii Internaţionale din Moldova
Relaţii internaţionale. Plus
Nr. 1(11) / 2017 / ISSN 1857-4440 / ISSNe 2587-3393
Disponibil online 18 January, 2018. Descarcări-2. Vizualizări-99
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2016 - 3

Inovarea ca directie prioritara in cresterea economica
Ceban Angela, Bădărău Elena
Institutul de Relaţii Internaţionale din Moldova
Relaţii internaţionale. Plus
Nr. 1(9) / 2016 / ISSN 1857-4440 / ISSNe 2587-3393
Disponibil online 20 December, 2016. Descarcări-1. Vizualizări-154
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Metode şi practici de securizare a informaţiei
Bădărău Elena
Institutul de Relaţii Internaţionale din Moldova
Relaţii internaţionale. Plus
Nr. 1(9) / 2016 / ISSN 1857-4440 / ISSNe 2587-3393
Disponibil online 20 December, 2016. Descarcări-9. Vizualizări-144
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Tipologia şi delimitarea declaraţiilor producătoare de consecinţe juridice ocrotite prin legea penală
Nastas Andrei1, Bădărău Elena2
1 Institutul de Cercetări Juridice şi Politice al AŞM,
2 Institutul de Relaţii Internaţionale din Moldova
Relaţii internaţionale. Plus
Nr. 1(9) / 2016 / ISSN 1857-4440 / ISSNe 2587-3393
Disponibil online 20 December, 2016. Descarcări-2. Vizualizări-181
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2015 - 2

Noi generaţii de sisteme de recomandare şi algoritmi pentru implementarea lor în comerţul electronic
Mişcoi Gheorghe1, Bădărău Elena2
1 Universitatea Liberă Internaţională din Moldova,
2 Institutul de Relaţii Internaţionale din Moldova
Studia Universitatis (Seria Ştiinţe Exacte şi Economice)
Nr. 2(82) / 2015 / ISSN 1857-2073 / ISSNe 2345-1033
Disponibil online 16 November, 2015. Descarcări-3. Vizualizări-286
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Securizarea electronică naţională şi estimarea riscurilor electronice în spaţiul economic
Bădărău Elena1, Gribincea Alexandru2
1 Universitatea Liberă Internaţională din Moldova,
2 Institutul de Relaţii Internaţionale din Moldova
Economica
Nr. 1(91) / 2015 / ISSN 1810-9136
Disponibil online 24 April, 2015. Descarcări-6. Vizualizări-328
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2014 - 2

Concurenţa: E-com versus comerţul tradiţional
Bădărău Elena
Institutul de Relaţii Internaţionale din Moldova
Economie şi Sociologie
Nr. 3 / 2014 / ISSN 1857-4130
Disponibil online 10 February, 2015. Descarcări-11. Vizualizări-313
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Securitatea naţională şi diminuarea riscurilor ciberameninţărilor
Bădărău Elena
Institutul de Relaţii Internaţionale din Moldova
Economie şi Sociologie
Nr. 4 / 2014 / ISSN 1857-4130
Disponibil online 3 May, 2015. Descarcări-2. Vizualizări-256
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2012 - 3

Reglementarea răspunderii penale pentru infracţiunile în domeniul informatic în legislaţia Republicii Moldova
Bădărău Elena
Institutul de Relaţii Internaţionale din Moldova
Relaţii internaţionale. Plus
Nr. 1 / 2012 / ISSN 1857-4440 / ISSNe 2587-3393
Disponibil online 5 February, 2015. Descarcări-14. Vizualizări-213
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Securitatea în internet. Problemele juridice în dreptul informaţional
Bădărău Elena, Şoimu Ilona
Institutul de Relaţii Internaţionale din Moldova
Anuar Ştiinţific al Institutului de Relaţii Internaţionale
Nr. 11 / 2012 / ISSN 1857-1840
Disponibil online 27 November, 2013. Descarcări-4. Vizualizări-263
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
The Security in Internet: the Juridical Aspects Regarding the Informational Law
Bădărău Elena, Iaţco Larisa
Institutul de Relaţii Internaţionale din Moldova
Information Technologies and Security 2012
2012. Chișinău, Republica Moldova. .
Disponibil online 11 October, 2018. Descarcări-0. Vizualizări-31
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2011 - 1

Logotipul – un suport de succes al brandului
Bădărău Elena1, Gribincea Alexandru2
1 Institutul de Relaţii Internaţionale din Moldova ,
2 Universitatea de Stat din Moldova
Intellectus
Nr. 3 / 2011 / ISSN 1810-7079 / ISSNe 1857-0496
Disponibil online 18 November, 2013. Descarcări-3. Vizualizări-298
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 - 20 of 31