IBN
Închide
Andreeva Tatiana
Cuvinte-cheie (138): investiţii străine directe (3), инвестиционная деятельность (2), economic development (2)
Dinamica numărului de publicaţii pe ani
Dinamica articolelor pe ani
Distribuirea numărului de pagini publicate pe categorii de reviste și ani
Distribuirea articolelor pe domenii şi ani
Colaborarea autorului
Dinamica descărcărilor pe ani

Articole în reviste din RM - 30. Publicaţii la conferinţe din RM - 3.
XLS PDF DOC
SM ISO690:2012

2019 - 7

Conceptul „factori de formare a riscurilor” și influența lor în contextul asigurării securității economice în condițiile integrării
Андреева Татьяна, Kabaha Salam
Институт международных отношений Молдовы
Materialele Conferinței științifico-practice internaționale „Spaţiul european de securitate: provocări, oportunităţi, perspective de integrare”
2019. Chişinău. ISBN 978-9975-56-717-6.
Disponibil online 18 February, 2020. Descarcări-2. Vizualizări-107
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Informational Technologies - primary field of the Republic of Moldova cooperation in the Strategy of the European Union for the Danube Region
Bădărău Elena, Andreeva Tatiana
Institute of International Relations of Moldova
Relaţii internaţionale. Plus
Nr. 1(15) / 2019 / ISSN 1857-4440 / ISSNe 2587-3393
Disponibil online 28 September, 2019. Descarcări-2. Vizualizări-66
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Paradigma economiei inovative, ca bază a dezvoltării progresive a statului
Andreeva Tatiana, Grosu Evghenii
Institutul de Relaţii Internaţionale din Moldova
Relaţii internaţionale. Plus
Nr. 2(16) / 2019 / ISSN 1857-4440 / ISSNe 2587-3393
Disponibil online 26 March, 2020. Descarcări-2. Vizualizări-32
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Regional economic development and security in the context of Danube region strategy
Golovataya Lyudmila1, Andreeva Tatiana1, Duhlicher Grigore2
1 Institute of International Relations of Moldova,
2 University of European Studies of Moldova
Vector European
Nr. 2 / 2019 / ISSN 2345-1106 / ISSNe 2587-358X
Disponibil online 9 June, 2019. Descarcări-5. Vizualizări-181
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Rolul portului Giurgiuleşti în dezvoltarea economiei Republicii Moldova, în contextul parteneriatului din bazinul Mării Negre
Андреева Татьяна
Институт международных отношений Молдовы
Probleme geopolitice şi istorico-geografice ale Bazinului Mării Negre
2019. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-3076-7-3.
Disponibil online 18 January, 2020. Descarcări-0. Vizualizări-104
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Tehnologiile Informaţionale – un domeniu prioritar de cooperare a Republicii Moldova în Strategia Uniunii Europene pentru Regiunea Dunării
Bădărău Elena, Andreeva Tatiana
Institutul de Relaţii Internaţionale din Moldova
Relaţii internaţionale. Plus
Nr. 1(15) / 2019 / ISSN 1857-4440 / ISSNe 2587-3393
Disponibil online 27 September, 2019. Descarcări-1. Vizualizări-69
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
The paradigm of innovative economy as the basis of the progressive development of the state
Andreeva Tatiana, Grosu Evghenii
Institute of International Relations of Moldova
Relaţii internaţionale. Plus
Nr. 2(16) / 2019 / ISSN 1857-4440 / ISSNe 2587-3393
Disponibil online 26 March, 2020. Descarcări-0. Vizualizări-30
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2018 - 4

Prospects for the development of the new economy in the Republic of Moldova in the context of the implementation of the EU Strategy for the Danube Region
Andreeva Tatiana, Bădărău Elena, Golovataya Lyudmila
Institute of International Relations of Moldova
Relaţii internaţionale. Plus
Nr. 2(14) / 2018 / ISSN 1857-4440 / ISSNe 2587-3393
Disponibil online 6 February, 2019. Descarcări-0. Vizualizări-81
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Перспективы развития новой экономики в Республике Молдова в контексте реализации Стратегии ЕС по Дунайскому Региону
Андреева Татьяна, Бэдэрэу Eлена, Головатая Людмила
Институт международных отношений Молдовы
Relaţii internaţionale. Plus
Nr. 2(14) / 2018 / ISSN 1857-4440 / ISSNe 2587-3393
Disponibil online 4 February, 2019. Descarcări-0. Vizualizări-144
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Развитие инвестиционной сферы в национальной экономике в контексте эволюции теории и практики стран с рыночной экономикой
Андреева Татьяна
Институт международных отношений Молдовы
Relaţii internaţionale. Plus
Nr. 1(13) / 2018 / ISSN 1857-4440 / ISSNe 2587-3393
Disponibil online 11 August, 2018. Descarcări-0. Vizualizări-184
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
РЕЦЕНЗИЯ На монографию «Инновационная безопасность как основа национальной безопасности: формирование, эволюция, трансформация», разработанную В.А.Саковичем, доктором хабилитатом политических наук, профессором, Государственным деятелем Республики Беларусь
Андреева Татьяна
Институт международных отношений Молдовы
Relaţii internaţionale. Plus
Nr. 1(13) / 2018 / ISSN 1857-4440 / ISSNe 2587-3393
Disponibil online 12 August, 2018. Descarcări-1. Vizualizări-166
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2017 - 3

Application of the concept of total quality management (TQM) as one of the conditions for effective integration of the Republic of Moldova in the international economic space
Andreeva Tatiana
Institutul de Relaţii Internaţionale din Moldova
Relaţii internaţionale. Plus
Nr. 1(11) / 2017 / ISSN 1857-4440 / ISSNe 2587-3393
Disponibil online 18 January, 2018. Descarcări-1. Vizualizări-157
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Основные тенденции сотрудничества Республики Молдова с ЕАЭС: проблемы и перспективы развития
Andreeva Tatiana
Institutul de Relaţii Internaţionale din Moldova
Statalitatea Moldovei: continuitatea istorică şi perspectiva dezvoltării
2017. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-56-439-7.
Disponibil online 27 January, 2018. Descarcări-1. Vizualizări-132
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Применение концепции всеобщего менеджмента качества (TQM) как одно из условий для эффективной интеграции республики молдова в международное экономическое пространство
Andreeva Tatiana
Institutul de Relaţii Internaţionale din Moldova
Relaţii internaţionale. Plus
Nr. 1(11) / 2017 / ISSN 1857-4440 / ISSNe 2587-3393
Disponibil online 18 January, 2018. Descarcări-5. Vizualizări-230
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2016 - 2

Investiţiile străine directe - formă dinamică a dezvoltării relaţiilor economice internaţionale
Andreeva Tatiana
Institutul de Relaţii Internaţionale din Moldova
Relaţii internaţionale. Plus
Nr. 1(9) / 2016 / ISSN 1857-4440 / ISSNe 2587-3393
Disponibil online 20 December, 2016. Descarcări-18. Vizualizări-264
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Формирование инновационной экономики как основа прогрессивного развития государства в условиях экономической интеграции
Андреева Татьяна
Институт международных отношений Молдовы
Relaţii internaţionale. Plus
Nr. 2(10) / 2016 / ISSN 1857-4440 / ISSNe 2587-3393
Disponibil online 4 April, 2017. Descarcări-3. Vizualizări-394
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2015 - 3

Environmental evaluation of innovative economic systems in the context of integration of the Republic of Moldova in international economic space
Andreeva Tatiana
Institute of International Relations of Moldova
Relaţii internaţionale. Plus
Nr. 1 / 2015 / ISSN 1857-4440 / ISSNe 2587-3393
Disponibil online 5 August, 2016. Descarcări-2. Vizualizări-247
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Methods organization of seminar-dispute on economics specialties
Andreeva Tatiana
Institute of International Relations of Moldova
Economie şi Sociologie
Nr. 4 / 2015 / ISSN 1857-4130
Disponibil online 18 May, 2016. Descarcări-1. Vizualizări-323
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Priority convictions în the investment climate of the territory and its evaluation in the economic integration of the country
Andreeva Tatiana
Institute of International Relations of Moldova
Relaţii internaţionale. Plus
Nr. 2 / 2015 / ISSN 1857-4440 / ISSNe 2587-3393
Disponibil online 5 August, 2016. Descarcări-1. Vizualizări-285
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2014 - 4

Particularităţile concurenţei inovatoare în condiţiile globalizării economiei mondiale
Andreeva Tatiana
Institutul de Relaţii Internaţionale din Moldova
Economie şi Sociologie
Nr. 2 / 2014 / ISSN 1857-4130
Disponibil online 13 November, 2014. Descarcări-19. Vizualizări-673
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 - 20 of 33