IBN
Închide
Pînzaru Pavel
Dinamica numărului de publicaţii pe ani
Dinamica articolelor pe ani
Distribuirea numărului de pagini publicate pe categorii de reviste și ani
Distribuirea articolelor pe domenii şi ani
Colaborarea autorului
Dinamica descărcărilor pe ani
Proiecte(2)
ORCiD

Articole în reviste din RM - 24. Publicaţii la conferinţe din RM - 25. Publicaţii peste hotare - 10.
XLS PDF DOC
SM ISO690:2012
DOC
ISO 620L2021Clasificate
 • 3. Articole în reviste din RM
 • 3.1. Articole în reviste științifice din RM (perioada în care au avut categorie de clasificare + 2 numere până la aprobarea statutului de publicație științifică)
 • 3.1.3.Articole în reviste de cat. B - 5
 • 3.1.4.Articole în reviste de cat. C - 8
 • 3.1.5.Articole în reviste științifice din RM (până în 2009) - 1
 • 3.2.Articole în alte reviste din RM - 10
 • 4. Articole în reviste de peste hotare
 • 4.3.Articole în alte reviste științifice de peste hotare - 4
 • 5. Publicaţii la manifestări din RM
 • 5.1.Publicații la manifestări științifice din RM (incluse în Registrele manifestărilor științifice aprobate de către ANACEC) - 3
 • 5.3.Publicații la alte manifestări din RM - 22
 • 6. Publicații la manifestări științifice de peste hotare
 • 6.3.Alte publicații la manifestări științifice de peste hotare - 6

2023 - 1

Prodrromul vegetației din Republica Moldova (clase, ordine şi alianțe)
Pînzaru Pavel , Cantemir Valentina
Grădina Botanică Naţională (Institut) "Alexandru Ciubotaru"
Instruire prin cercetare pentru o societate prosperă
Ediția 10, Vol.1. 2023. Chişinău. ISBN 978-9975-46-716-2.
Disponibil online 20 April, 2023. Descarcări-3. Vizualizări-68
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2022 - 4

Centaurea Angelescui Grinţ. în Rezervaţia Naturală Silvică „Vadul lui Isac”
Cantemir Valentina , Pînzaru Pavel , Belous Ștefan
Grădina Botanică Naţională (Institut) "Alexandru Ciubotaru"
Sesiunea de comunicări științifice „D. Brandza”
Ediția 28, R. 2022. București. ISBN 978-606-16-1367-0.
Disponibil online 15 November, 2022. Descarcări-4. Vizualizări-123
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Genul Thymus L. (Lamiaceae) în flora Basarabiei
Pînzaru Pavel12
1 Grădina Botanică Naţională (Institut) "Alexandru Ciubotaru",
2 Universitatea de Stat din Tiraspol
Revista Botanică
Nr. 1(24) / 2022 / ISSN 1857-2367 / ISSNe 2587-3814
Disponibil online 30 September, 2022. Descarcări-4. Vizualizări-109
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Noutăți floristice din Republica Moldova
Pînzaru Pavel12
1 Grădina Botanică Naţională (Institut) "Alexandru Ciubotaru",
2 Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă“ din Chişinău
Sesiunea de comunicări științifice „D. Brandza”
Ediția 28, R. 2022. București. ISBN 978-606-16-1367-0.
Disponibil online 15 November, 2022. Descarcări-5. Vizualizări-106
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Sempervivo zeleborii-Schivereckion podolicae (Pînzaru et Ruschuk 2009) nom. nov. h.l. (Geranio robertiani-Asplenietalia trichomanis ferrez ex mucina 2016 ined) – alianță Pont-Dobrogeană
Pînzaru Pavel12
1 Grădina Botanică Naţională (Institut) "Alexandru Ciubotaru",
2 Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă“ din Chişinău
Sesiunea de comunicări științifice „D. Brandza”
Ediția 28, R. 2022. București. ISBN 978-606-16-1367-0.
Disponibil online 15 November, 2022. Descarcări-5. Vizualizări-120
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2021 - 11

Thymus coldei Pînzaru sp. nova (Lamiaceae) in the flora of the Republic of Moldova
Pînzaru Pavel12
1 National Botanical Garden (Institute) "Alexandru Ciubotaru",
2 Tiraspol State University
Journal of Plant Development
Nr. 28 / 2021 / ISSN 2065-3158 / ISSNe 2066-9917
Disponibil online 20 May, 2022. Descarcări-2. Vizualizări-106
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Asociația Carpino-Fagetum Paucă 1941 (Carpinion betuli Issler 1931) în Rezervația Științifică „Codru”
Pînzaru Pavel1 , Jardan Natalia2 , Cantemir Valentina1
1 Grădina Botanică Naţională (Institut) "Alexandru Ciubotaru",
2 Rezervaţia Ştiinţifică „Codru“
Conservarea diversităţii biologice – o şansă pentru remedierea ecosistemelor
2021. Chişinău. ISBN 978-9975-72-585-9.
Disponibil online 9 November, 2021. Descarcări-8. Vizualizări-248
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Asociaţia Hieracio Umbrosi-Quercetum Petraeae Pînzaru et al. 2017 în Ocolul Silvic Cărbuna, Republica Moldova
Pînzaru Pavel12 , Cantemir Valentina1
1 Grădina Botanică Naţională (Institut) "Alexandru Ciubotaru",
2 Universitatea de Stat din Tiraspol
Instruire prin cercetare pentru o societate prosperă
Ediția 8, Vol.1. 2021. Chişinău. ISBN 978-9975-76-327-1.
Disponibil online 15 April, 2021. Descarcări-2. Vizualizări-233
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Asplenio trichomanis-Carpinetum betuli Pînzaru - asociatie noua (Carpinion betuli Issler 1931) în Republica Moldova
Pînzaru Pavel12
1 Grădina Botanică Naţională (Institut) "Alexandru Ciubotaru",
2 Universitatea de Stat din Tiraspol
Acta et commentationes (Ştiinţe Exacte și ale Naturii)
Nr. 1(11) / 2021 / ISSN 2537-6284 / ISSNe 2587-3644
Disponibil online 5 October, 2021. Descarcări-3. Vizualizări-244
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Centaurea ruthenica Lam. (Asteraceae Dumort.) in the flora of the Republic of Moldova
Pînzaru Pavel12
1 National Botanical Garden (Institute) "Alexandru Ciubotaru",
2 Tiraspol State University
Journal of Plant Development
Nr. 28 / 2021 / ISSN 2065-3158 / ISSNe 2066-9917
Disponibil online 20 May, 2022. Descarcări-0. Vizualizări-94
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Conspectul florei vasculare din Rezervația Naturală Silvică „Hîrtopul Moisei”
Pînzaru Pavel , Cantemir Valentina
Grădina Botanică Naţională (Institut) "Alexandru Ciubotaru"
Zonele umede - valori perene cu rol vital pentru omenire
2021. Slobozia Mare. ISBN 978-9975-72-598-9.
Disponibil online 27 September, 2022. Descarcări-1. Vizualizări-103
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Crataego monogynae-Cerasetum mahaleb Pînzaru (Berberidion vulgaris Br.-Bl. ex Tx. 1952) – asociație nouă în vegetația de stâncării din Republica Moldova
Pînzaru Pavel12
1 Grădina Botanică Naţională (Institut) "Alexandru Ciubotaru",
2 Universitatea de Stat din Tiraspol
Revista Botanică
Nr. 2(23) / 2021 / ISSN 1857-2367 / ISSNe 2587-3814
Disponibil online 24 March, 2022. Descarcări-3. Vizualizări-181
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Flora vasculară din rezervația naturală silvică „Voinova”, Republica Moldova
Pînzaru Pavel
Grădina Botanică Naţională (Institut) "Alexandru Ciubotaru"
Învăţământ superior: tradiţii, valori, perspective Științe Exacte și ale Naturii și Didactica Științelor Exacte și ale Naturii
Vol. 1. 2021. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975- 76-360-8.
Disponibil online 30 November, 2021. Descarcări-9. Vizualizări-264
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Prunetum tenellae Soó 1951 Vincetosum herbaceae Pînzaru subass. nova (Prunion fruticosae R. Tx. 1952) in the cliff vegetation of the Republic of Moldova
Pînzaru Pavel12
1 Tiraspol State University,
2 National Botanical Garden (Institute) "Alexandru Ciubotaru"
Revista Botanică
Nr. 1(22) / 2021 / ISSN 1857-2367 / ISSNe 2587-3814
Disponibil online 4 November, 2021. Descarcări-7. Vizualizări-252
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Ranunculus binatus Kit. ex Rchb. (Ranunculaceae Juss.) – specie rară în flora Republicii Moldova
Pînzaru Pavel1 , Cantemir Valentina1 , Jardan Natalia2
1 Grădina Botanică Naţională (Institut) "Alexandru Ciubotaru",
2 Rezervaţia Ştiinţifică „Codru“
Conservarea diversităţii biologice – o şansă pentru remedierea ecosistemelor
2021. Chişinău. ISBN 978-9975-72-585-9.
Disponibil online 9 November, 2021. Descarcări-11. Vizualizări-170
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Teucrio chamaedri-Caraganetum fruticis Pînzaru et Ruschuk, ass. nov. (Prunion fruticosae tx. 1952) – asociatie noua în Republica Moldova
Pînzaru Pavel12 , Ruschuk Alexander3
1 Grădina Botanică Naţională (Institut) "Alexandru Ciubotaru",
2 Universitatea de Stat din Tiraspol,
3 Universitatea din Tiraspol „T.G. Şevcenko”
Acta et commentationes (Ştiinţe Exacte și ale Naturii)
Nr. 1(11) / 2021 / ISSN 2537-6284 / ISSNe 2587-3644
Disponibil online 5 October, 2021. Descarcări-1. Vizualizări-245
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2020 - 9

Asociația Chamaecytisetum austriaci Pînzaru ass. nov. (Prunion fruticosae Tx. 1952) din Republica Moldova
Pînzaru Pavel12
1 Universitatea de Stat din Tiraspol,
2 Grădina Botanică Naţională (Institut) "Alexandru Ciubotaru"
Învăţământ superior: tradiţii, valori, perspective Științe Exacte și ale Naturii și Didactica Științelor Exacte și ale Naturii
Vol. 1. 2020. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-76-360-8.
Disponibil online 19 November, 2020. Descarcări-15. Vizualizări-357
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Asociația Vinco herbacei-Stipetum ucrainicae Pînzaru ass. nova (Stipion lessingianae soó 1947) în Republica Moldova
Pînzaru Pavel
Grădina Botanică Naţională (Institut) "Alexandru Ciubotaru"
Revista Botanică
Nr. 1(20) / 2020 / ISSN 1857-2367 / ISSNe 2587-3814
Disponibil online 29 October, 2020. Descarcări-4. Vizualizări-341
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Conspectul florei vasculare din monumentul naturii „Falia tectonică de lângă comuna Naslavcea” (Republica Moldova)
Pînzaru Pavel
Grădina Botanică Naţională (Institut) "Alexandru Ciubotaru"
Ştiinţa în Nordul Republicii Moldova: realizări, probleme, perspective
Ediția 4. 2020. Balti, Republic of Moldova. ISBN 978-9975-3382-6-4.
Disponibil online 23 November, 2020. Descarcări-2. Vizualizări-256
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Conspectul florei vasculare din rezervația peisajeră „Saharna”
Pînzaru Pavel12 , Cantemir Valentina1
1 Grădina Botanică Naţională (Institut) "Alexandru Ciubotaru",
2 Universitatea de Stat din Tiraspol
Mediul şi dezvoltarea durabilă,conferinţă ştiinţifică naţională cu participare internaţională
Ediţia 5. 2020. Chişinău. ISBN 978-9975-76-315-8.
Disponibil online 16 November, 2020. Descarcări-11. Vizualizări-448
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 - 20 of 59