IBN
Închide

58Publicaţii

302Descărcări

28570Vizualizări

Boian Ilie
Cuvinte-cheie (75): măsuri de diminuare a consecințelor (4), prognoze și avertizări (3), impact (3)
Dinamica numărului de publicaţii pe ani
Dinamica articolelor pe ani
Distribuirea numărului de pagini publicate pe categorii de reviste și ani
Distribuirea articolelor pe domenii şi ani
Colaborarea autorului
Dinamica descărcărilor pe ani
ORCiD

Articole în reviste din RM - 44. Publicaţii la conferinţe din RM - 13. Publicaţii peste hotare - 1.
XLS PDF DOC
SM ISO690:2012

2021 - 3

Impactul secetelor în Republica Moldova asupra roadei de floarea-soarelui în contextul schimbărilor climatice regionale
Boian Ilie, Domenco Rodion
Universitatea de Stat din Moldova
Ştiinţa Agricolă
Nr. 1 / 2021 / ISSN 1857-0003 / ISSNe 2587-3202
Disponibil online 20 September, 2021. Descarcări-2. Vizualizări-51
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Influența condițiilor agrometeorologice din anul 2020 asupra creșterii, dezvoltării și roadei de floarea-soarelui în Republica Moldova
Boian Ilie, Domenco Rodion
Universitatea de Stat din Moldova
Studia Universitatis Moldaviae (Seria Ştiinţe Reale şi ale Naturii)
Nr. 1(141) / 2021 / ISSN 1814-3237 / ISSNe 1857-498X
Disponibil online 23 June, 2021. Descarcări-4. Vizualizări-73
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
The impact of the 2020 drought on the development and yield of sunflower in the Republic of Moldova
Boian Ilie, Domenco Rodion
State University of Moldova
International Congress of Geneticists and Breeders from the Republic of Moldova
Ediția 11. 2021. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-933-56-8.
Disponibil online 21 June, 2021. Descarcări-0. Vizualizări-150
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2020 - 4

Estimarea impactului înghețurilor în sectorul agricol din Republica Moldova
Boian Ilie1, Mîndru Galina2
1 Universitatea de Stat din Moldova,
2 Institutul de Ecologie şi Geografie
Mediul şi dezvoltarea durabilă,conferinţă ştiinţifică naţională cu participare internaţională
Ediţia 5 jubiliară. 2020. Chişinău. ISBN 978-9975-76-315-8.
Disponibil online 13 November, 2020. Descarcări-0. Vizualizări-125
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Impactul schimbărilor bruşte ale vremii din republica asupra stării de sănătate a populației
Boian Ilie
Universitatea de Stat „Dimitrie Cantemir”
Provocări şi tendinţe actuale în cercetarea componentelor naturale şi socio-economice ale ecosistemelor urbane şi rurale Ediție specială dedicată aniversării octogenare a dr. habilitat, profesorului universitar, Laureatului Premiului de Stat, Constantin Matei, fondatorului Școlii de Geografie Umană în Republica Moldova
2020. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-89-160-8.
Disponibil online 15 December, 2020. Descarcări-5. Vizualizări-186
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Preocupări științifice ale profesorului și savantului Mihai Coșcodan
Nedealcov Maria1, Sochircă Vitalie2, Boian Ilie2
1 Institutul de Ecologie şi Geografie,
2 Universitatea de Stat din Moldova
Integrare prin cercetare și inovare.Ştiinţe ale naturii și exacte
2020. Chisinau, Republica Moldova. ISBN 978-9975-152-50-1.
Disponibil online 15 November, 2020. Descarcări-0. Vizualizări-147
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Statutul florii-soarelui în ecosistemele agricole ale Republicii Moldova
Domenco Rodion, Duca Maria, Boian Ilie, Burcovschi Ion
Universitatea de Stat din Moldova
Studia Universitatis Moldaviae (Seria Ştiinţe Reale şi ale Naturii)
Nr. 6(136) / 2020 / ISSN 1814-3237 / ISSNe 1857-498X
Disponibil online 21 January, 2021. Descarcări-4. Vizualizări-114
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2019 - 1

Impactul secetelor din ultimii ani asupra sectorului agricol din Republica Moldova
Boian Ilie
Universitatea de Stat „Dimitrie Cantemir”
Ştiinţele vieţii în dialogul generațiilor: conexiuni dintre mediul academic, universitar și de afaceri
2019. Chișinău, Republica Moldova. .
Disponibil online 11 December, 2019. Descarcări-11. Vizualizări-362
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2018 - 4

Assurance of biological requirements of sunflower crop in moldova with agroclimatic conditions
Boian Ilie, Elenciuc Daniela, Domenco Rodion
State University „Dimitrie Cantemir”
International congress on oil and protein crops
2018. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-3178-5-6.
Disponibil online 16 September, 2019. Descarcări-2. Vizualizări-267
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Condițiile de formare și riscul înghețurilor pentru sectorul agricol din Republica Moldova
Boian Ilie
Universitatea de Stat „Dimitrie Cantemir”
Biodiversitatea în contextul schimbărilor climatice
Ediția a 2-a. 2018. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-3178-9-4.
Disponibil online 28 January, 2019. Descarcări-13. Vizualizări-287
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Condițiile meteorolopgice de formare și impactul negativ al cețurilor pe teritoriul Republicii Moldova
Boian Ilie, Sova E.
Universitatea de Stat „Dimitrie Cantemir”
Biodiversitatea în contextul schimbărilor climatice
Ediția a 2-a. 2018. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-3178-9-4.
Disponibil online 28 January, 2019. Descarcări-3. Vizualizări-309
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Condițiile meteorolopgice de formare și riscul depunerilor de gheață pe teritoriul Republicii Moldova
Boian Ilie
Universitatea de Stat „Dimitrie Cantemir”
Biodiversitatea în contextul schimbărilor climatice
Ediția a 2-a. 2018. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-3178-9-4.
Disponibil online 28 January, 2019. Descarcări-2. Vizualizări-285
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2016 - 4

Analiza spațială și ramurală a impactului surselor staționare de poluare a aerului în regiunea de nord
Bacal Petru, Boian Ilie, Urman Prascovia
Institutul de Ecologie şi Geografie al AŞM
Biodiversitatea în contextul schimbărilor climatice
Ediția a 1-a. 2016. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-108-02-7.
Disponibil online 16 December, 2019. Descarcări-2. Vizualizări-315
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Atenuarea impactului schimbării climatice asupra grâului comun de toamnă cu ajutorul regulatorului natural de creștere REGLALG
Boian Ilie
Universitatea Academiei de Ştiinţe a Moldovei
Biodiversitatea în contextul schimbărilor climatice
Ediția a 1-a. 2016. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-108-02-7.
Disponibil online 17 December, 2019. Descarcări-0. Vizualizări-257
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Impactul secetelor asupra sectorului agricol din Republica Moldova în condițiile schimbărilor climatice regionale
Boian Ilie12
1 Universitatea Academiei de Ştiinţe a Moldovei,
2 Institutul de Ecologie şi Geografie al AŞM
Biodiversitatea în contextul schimbărilor climatice
Ediția a 1-a. 2016. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-108-02-7.
Disponibil online 17 December, 2019. Descarcări-2. Vizualizări-266
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Regimul spațio-temporal al temperaturii aerului în Republica Moldova
Boian Ilie
Universitatea Academiei de Ştiinţe a Moldovei
Biodiversitatea în contextul schimbărilor climatice
Ediția a 1-a. 2016. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-108-02-7.
Disponibil online 17 December, 2019. Descarcări-5. Vizualizări-269
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2012 - 4

Rainfall excesses on the Republic of Moldova territory. Case study
Nedealcov Maria1, Boian Ilie2, Sofroni Valentin3, Puţuntică Anatolie3, Cojocari Rodica1
1 Institute of Ecology and Geography of the ASM,
2 State Hydrometeorological Service of the Republic of Moldova,
3 Moldova Tiraspol State University
Present Environment and Sustainable Development
Nr. 2 / 2012 / ISSN 1843-5971 / ISSNe 2284-7820
Disponibil online 14 July, 2020. Descarcări-1. Vizualizări-219
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Cele mai intense răciri masive ale aerului din ultimii 60 de ani în Republica Moldova
Boian Ilie
Serviciul Hidrometeorologic de Stat din Republica Moldova
Mediul Ambiant
Nr. 2(62) / 2012 / ISSN 1810-9551
Disponibil online 16 December, 2013. Descarcări-0. Vizualizări-566
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Riscul secetelor în Republica Moldova
Boian Ilie
Serviciul Hidrometeorologic de Stat din Republica Moldova
Mediul Ambiant
Nr. 3(63) / 2012 / ISSN 1810-9551
Disponibil online 30 November, 2013. Descarcări-10. Vizualizări-747
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Vremea, clima şi apa - forţele motrice ale viitorului nostru
Şalaru Gheorghe1, Boian Ilie2
1 Ministerul Mediului,
2 Serviciul Hidrometeorologic de Stat din Republica Moldova
Mediul Ambiant
Nr. 2(62) / 2012 / ISSN 1810-9551
Disponibil online 25 November, 2013. Descarcări-4. Vizualizări-719
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 - 20 of 58