IBN
Închide
Braga Dumitru
Dinamica numărului de publicaţii pe ani
Dinamica articolelor pe ani
Distribuirea numărului de pagini publicate pe categorii de reviste și ani
Distribuirea articolelor pe domenii şi ani
Colaborarea autorului
Dinamica descărcărilor pe ani
Google Scholar ID
ORCiD
Scopus Author ID

Articole în reviste din RM - 2. Publicaţii la conferinţe din RM - 1. Publicaţii peste hotare - 3.
XLS PDF DOC
SM ISO690:2012
  • 3. Articole în reviste din RM
  • 3.1. Articole în reviste științifice din RM (perioada în care au avut categorie de clasificare + 2 numere până la aprobarea statutului de publicație științifică)
  • 3.1.1.Articole în reviste de cat. A - 1
  • 3.1.2.Articole în reviste de cat. B+ - 1
  • 4. Articole în reviste de peste hotare
  • 4.2.Articole în reviste din Scopus - 1
  • 5. Publicaţii la manifestări din RM
  • 5.3.Publicații la alte manifestări din RM - 1
  • 6. Publicații la manifestări științifice de peste hotare
  • 6.2.Publicații la manifestări științifice indexate în Scopus - 2

2022 - 2

Decarbonation of the national economy of the Republic of Moldova by electrification and use of renewable energy sources
Braga Dumitru
Technical University of Moldova
UPB Scientific Bulletin, Series C: Electrical Engineering and Computer Science
Nr. 1(84) / 2022 / ISSN 2286-3540
Disponibil online 7 April, 2022. Descarcări-0. Vizualizări-45
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Integration of variable energy sources in energy systems
Guţu-Chetruşca Corina , Braga Dumitru
Technical University of Moldova
Journal of Engineering Sciences
Nr. 2 / 2022 / ISSN 2587-3474 / ISSNe 2587-3482
Disponibil online 13 June, 2022. Descarcări-2. Vizualizări-173
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2021 - 2

Integration of Energy Storage Systems into the Power System for Energy Transition towards 100% Renewable Energy Sources
Braga Dumitru
Technical University of Moldova
International Conference on energy and environment CIEM 2021
Ediția a 10-a. 2021. New Jersey, SUA. ISBN 978-166544584-9.
Disponibil online 3 February, 2022. Descarcări-0. Vizualizări-110
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Optimal Capacity and Feasibility of Energy Storage Systems for Power Plants Using Variable Renewable Energy Sources
Braga Dumitru
Technical University of Moldova
Sielmen Proceedings of the 11th International Conference on Electromechanical and Energy Systems
Ediţia 15. 2021. Chişinău. ISBN 978-166540078-7.
Disponibil online 3 February, 2022. Descarcări-0. Vizualizări-114
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2020 - 1

Long-Term Solar Irradiance Forecasting
Braga Dumitru1 , Chicco Gianfranco2 , Golovanov Nicolae3 , Porumb Radu3
1 Technical University of Moldova,
2 University of Turin,
3 University Politehnica of Bucharest
Problemele Energeticii Regionale
Nr. 1(45) / 2020 / ISSN 1857-0070
Disponibil online 27 March, 2020. Descarcări-16. Vizualizări-779
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2017 - 1

Centrale termoelectrice cu ciclul combinat gaze-abur. Experiența mondială
Cotorobai Irina , Braga Dumitru
Universitatea Tehnică a Moldovei
Conferinţa Tehnico-Ştiinţifică a Colaboratorilor, Doctoranzilor şi Studenţilor
Volumul I. 2017. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-45-544-2.
Disponibil online 11 April, 2019. Descarcări-4. Vizualizări-385
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 - 6 of 6