IBN
Închide

243Publicaţii

2179Descărcări

129760Vizualizări

Gribincea Corina16Gribincea Alexandru14Daniliuc Aliona13Bîrca Iulita12Sandu Maxim11Barcari Igor10Sava Elena9Cojocaru Virginia9Maximilian Silvestru8Todorova Ludmila8Tăbăcaru Ludmila7Lazari Silvia7Kara Bestenigar7Pencea Daniel6Coreţchi Boris6Habashi Manal6Roşca Petru5Prodan Marina5Şargu Lilia5Guşilo Sergiu5Negruţă Alexandru5Forna Doriana5Forna Norina5Kabaha Ali5Gherghina Virgil4Garştea Sergiu4Popescu Maria4Şuşu-Ţurcan Aurelia3Crotenco Iurie3Ştahovschi Ada3Moraru Victor3Enicov Igor3Ganea Victoria3Palniţcaia Ecaterina3Bădărău Elena3Epuraş Ovidiu3Coreachin Sergiu3Sturzu Ion3Gurgui Amalia3Colţea Traian3Kozak Iurii3Duşcov Raisa3Salame Hoda3Badera Awawdi3Percinschi Natalia2Carabet Maria2Popescu Ion2Andreeva Tatiana2Buzachis-Coltea Traian2Heraru Laurenţiu2Galben Ilian2Roşcăneanu Radu2Şerbănescu Sebastian2Dănescu Emil2Bîrca Natalia2Bejan Oxana2Barbacaru Elena2Lăzărescu Leonard2Scortescu Silvia2Bunghez Aurel2Ţurcan Viorica2Karacaoglo SedatHasan2Brovca Ghenadii2Coban Petru2Abu Arar Haila2Ibrahim El Saied2Baghdadi Sohir2Ho Jin Han2Balan Igor1Burbulea Rodica1Golovataia Ludmila1Prodan Mariana1Sârbu Olga1Doga Valeriu1Şestacovscaia Angela1Bârdan Veaceslav1Bujor Tatiana1Bodiul Tatiana1Grejdieru Alexandra1Grib Liviu1Mazur Minodora1Sofronie Silviu1Işcenco Alexandru1Cebotariov Oleg1Moscalu Elena1Duca Aurelia1Duca-Gribincea Aurelia1Tiganu Ana1Putuntean Nina1Revenco V1Robu Tudor1Turcov Ana1Ghionea Narcis1Popa (Bivol) Mihaela1Romanescu GeorgeOctavian1Frumusachi Eduard1Popescu Mariana1Ciobanu Ion1Pop Lucica1Gherghina Georgeta1Tărîţă Orest1Ştirbul Ana1Oprea Inga1Croitoru Marian1Soltan Ana1Şveţ Ecaterina1Lungu Tatiana1Curudimov Efimia1Bejan Olesea1Sîrbu Galina1Rozemberg Irina1Stanciu Sever1Armaş Iosif1Bulat Viorica1Cernova Aliona1Bulat Veronica1Cebotari Oleg1Betivu Danaia1Negru Ecaterina1Guzun Mihail1Gumovschi Andrei1Curudimov Mihail1Mogîldea Sergiu1Sasih Kaya1Meruţa Alexandrina1Brovka Ghennadi1Koreakin Serghei1Josan Eugeniu1Burtea Ionuţ1Bradu Mihai1Barbu Cristina1Andrei Ion1Sharfeldin Ibrahim-Mustafa-Mohammedelkhatim1Shengelia Teimuraz1Abu Guda Ouda1Hamad Nimer1Manic Ludmila1Zeadi Hani1Alexeenco Vadim1Aburabia Hani1Hafez Abo Arabeha1Rabia Hani Abu1Nabolsi Airin1Fayed Khatib Nasreen1Kouzly Rabah1Menashko Ylaf1Askerova Simuzer1Sulym Alexei1Dalinițkii V.1Mandra Mariana1Rimah Haj1
Ştiinţă, educaţie, cultură 6World economy and international economic relations5Teoria şi practica administrării publice5Creşterea economică în condiţiile globalizării4Economie. 3Universitas Europaea: spre o societate a cunoașterii prin europenizare și globalizare3Economie3„Implicațiile economice și sociale ale pandemiei COVID-19:3Particularităţile dezvoltării economiei mondiale în condiţiile globalizării3Statalitatea Moldovei: continuitatea istorică şi perspectiva dezvoltării2Mediul strategic de securitate: tendinţe şi provocări2Dezvoltarea relaţiilor comerciale din perspectiva integrării economice a Republicii Moldova în circuitul economic internaţional2Paradigme moderne în dezvoltarea economiei naţionale şi mondiale2Asigurarea viabilităţii economico-manageriale pentru dezvoltarea durabilă a economiei regionale în condiţiile integrării în UE2Aspecte ale dezvoltării potenţialului economico-managerial în contextul asigurării securităţii naţionale2Проблемы и вызовы экономики региона в условиях глобализации1Perspectivele dezvoltării durabile a spaţiului rural în contextul noilor provocări economice1Integrare prin cercetare și inovare1Dezvoltarea inovativă, colaborativă, incluzivă a cooperativelor: teorie, practică, perspective1Strategia dezvoltării economice durabile şi particularităţile ei la etapa actuală a evoluţiei civilizaţiei mondiale1Contabilitate 1Managementul educaţional: realizări şi perspective de dezvoltare1Perspectivele şi Problemele Integrării în Spaţiul European al Cercetării şi Educaţiei1
Gribincea Alexandru
Cuvinte-cheie (756): Competitiveness (11), export (11), dezvoltare (11)
Dinamica numărului de publicaţii pe ani
Dinamica articolelor pe ani
Distribuirea numărului de pagini publicate pe categorii de reviste și ani
Distribuirea articolelor pe domenii şi ani
Colaborarea autorului
Dinamica descărcărilor pe ani
Google Scholar ID

Articole în reviste din RM - 180. Publicaţii la conferinţe din RM - 55. Publicaţii peste hotare - 8.
XLS PDF DOC
SM ISO690:2012

2021 - 6

Calitatea formării profesionale în contextul revoluției 4.0
Menashko Ylaf, Gribincea Alexandru
Universitatea Liberă Internaţională din Moldova
Vector European
Nr. 1 / 2021 / ISSN 2345-1106 / ISSNe 2587-358X
Disponibil online 26 April, 2021. Descarcări-3. Vizualizări-73
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Direcțiile care vor determina viitorul apropiat
Gribincea Corina1, Gribincea Alexandru2
1 Universitatea de Studii Europene din Moldova,
2 Universitatea de Stat din Moldova
Ştiinţă, educaţie, cultură
Vol.1. 2021. Comrat, Republica Moldova. ISBN 978-9975-3496-2-8; 978-9975-3496-1-1.
Disponibil online 22 February, 2021. Descarcări-3. Vizualizări-170
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Impactul globalizării economice asupra comerțului internațional
Mogîldea Sergiu1, Gribincea Alexandru2
1 Universitatea de Stat din Comrat,
2 Universitatea Liberă Internaţională din Moldova
Ştiinţă, educaţie, cultură
Vol.1. 2021. Comrat, Republica Moldova. ISBN 978-9975-3496-2-8; 978-9975-3496-1-1.
Disponibil online 22 February, 2021. Descarcări-14. Vizualizări-162
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
The need for 5G implementation and economic competitiveness
Kouzly Rabah, Gribincea Alexandru
Universitatea Liberă Internaţională din Moldova
EcoSoEn
Nr. 1-2 / 2021 / ISSN 2587-344X
Disponibil online 9 September, 2021. Descarcări-0. Vizualizări-17
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
The vector of the development of the education 4.0 project
Baghdadi Sohir, Abu Arar Haila, Gribincea Alexandru
Free International University of Moldova
EcoSoEn
Nr. 1-2 / 2021 / ISSN 2587-344X
Disponibil online 9 September, 2021. Descarcări-5. Vizualizări-13
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Using the revolution 4.0 for life on earth
Kabaha Ali, Gribincea Alexandru, Gribincea Alexandru
Free International University of Moldova
EcoSoEn
Nr. 1-2 / 2021 / ISSN 2587-344X
Disponibil online 9 September, 2021. Descarcări-2. Vizualizări-175
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2020 - 24

Aspects of the quality of hotel services in Chisinau municipality
Gribincea Alexandru, Barcari Igor, Gribincea Corina
Universitatea Liberă Internaţională din Moldova
EcoSoEn
Nr. 3-4 / 2020 / ISSN 2587-344X
Disponibil online 29 December, 2020. Descarcări-0. Vizualizări-397
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Conceptul și structura drepturilor intelectuale și relația lor cu drepturile digitale
Gribincea Alexandru
Universitatea Liberă Internaţională din Moldova
Ştiinţă, educaţie, cultură
Vol.2. 2020. Comrat, Republica Moldova. ISBN 978-9975-83-092-8.
Disponibil online 14 August, 2020. Descarcări-22. Vizualizări-296
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Dezvoltarea turismului in zona Maramures
Mandra Mariana, Gribincea Alexandru
Universitatea Liberă Internaţională din Moldova
Ştiinţă, educaţie, cultură
Vol.1. 2020. Comrat, Republica Moldova. ISBN 978-9975-83-091-1.
Disponibil online 4 August, 2020. Descarcări-39. Vizualizări-363
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Dynamics and alternatives in the global energy market
Kabaha Ali1, Sandu Maxim1, Gribincea Alexandru1, Gribincea Alexandru2
1 Free International University of Moldova,
2 State University of Moldova
World economy and international economic relationsInternational Scientific Collection
Volume 3. 2020. . .
Disponibil online 29 January, 2020. Descarcări-43. Vizualizări-761
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Economia circulara și COVID-19: oportunităţi şi reflecții
Duca Aurelia1, Gribincea Corina2, Gribincea Alexandru3
1 Universitatea de Studii Politice şi Economice Europene „Constantin Stere”,
2 Institutul Naţional de Cercetări Economice,
3 Universitatea de Stat din Moldova
„Implicațiile economice și sociale ale pandemiei COVID-19:analize, prognoze și strategii de atenuare a consecințelor
2020. Chişinău. ISBN 978-9975-3463-3-7.
Disponibil online 16 December, 2020. Descarcări-39. Vizualizări-229
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Economia OCDE post-criză și COVID-19: impactul asupra dezvoltării durabile
Rimah Haj1, Bîrca Iulita2, Gribincea Alexandru1
1 Universitatea Liberă Internaţională din Moldova,
2 Institutul Naţional de Cercetări Economice
„Implicațiile economice și sociale ale pandemiei COVID-19:analize, prognoze și strategii de atenuare a consecințelor
2020. Chişinău. ISBN 978-9975-3463-3-7.
Disponibil online 16 December, 2020. Descarcări-26. Vizualizări-273
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Educația pentru integritate în contextul Republicii Moldova: concepte-cheie și practici curente
Gribincea Alexandru
Universitatea Liberă Internaţională din Moldova
Managementul educaţional: realizări şi perspective de dezvoltare
Ediția 3-a. 2020. Bălți. ISBN 978-9975-3422-5-4.
Disponibil online 24 December, 2020. Descarcări-6. Vizualizări-123
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Education management - the basis of the country’s competitiveness
Gribincea Alexandru1, Habashi Manal2, Cojocaru Virginia1
1 Free International University of Moldova,
2 College for Technology and Science Mathematic and Economic
EcoSoEn
Nr. 1-2 / 2020 / ISSN 2587-344X
Disponibil online 10 June, 2020. Descarcări-0. Vizualizări-1258
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
EU-Turkey natural gas unity: opportunities and constraints for Turkey to become a gas hub
Kara Bestenigar1, Gribincea Alexandru1, Coreachin Sergiu2
1 Free International University of Moldova,
2 Moldovagaz SA
EcoSoEn
Nr. 1-2 / 2020 / ISSN 2587-344X
Disponibil online 10 June, 2020. Descarcări-0. Vizualizări-737
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
European industrial-economic strategy
Tăbăcaru Ludmila, Gribincea Alexandru
Universitatea Liberă Internaţională din Moldova
EcoSoEn
Nr. 3-4 / 2020 / ISSN 2587-344X
Disponibil online 29 December, 2020. Descarcări-0. Vizualizări-150
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Formarea specialiștilor performanți în condițiile societății informaționale
Gribincea Alexandru, Abu Arar Haila, Baghdadi Sohir
Universitatea Liberă Internaţională din Moldova
Administrarea Publică
Nr. 2(106) / 2020 / ISSN 1813-8489
Disponibil online 20 June, 2020. Descarcări-6. Vizualizări-399
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Information society and knowledge society
Badera Awawdi, Gribincea Alexandru
Universitatea Liberă Internaţională din Moldova
EcoSoEn
Nr. 3-4 / 2020 / ISSN 2587-344X
Disponibil online 29 December, 2020. Descarcări-0. Vizualizări-147
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Knowledge in the service of mankind
Habashi Manal1, Gribincea Alexandru2, Gribincea Alexandru1
1 Free International University of Moldova,
2 State University of Moldova
World economy and international economic relationsInternational Scientific Collection
Volume 3. 2020. . .
Disponibil online 30 January, 2020. Descarcări-3. Vizualizări-392
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Oportunitatea dezvoltării turismului gastronomic în Asia
Gribincea Alexandru, Ho Jin Han
Universitatea Liberă Internaţională din Moldova
Administrarea Publică
Nr. 1(105) / 2020 / ISSN 1813-8489
Disponibil online 17 March, 2020. Descarcări-22. Vizualizări-474
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 - 20 of 243