IBN
Închide

181Publicaţii

778Descărcări

49986Vizualizări

Daniliuc Aliona12Gribincea Corina11Bîrca Iulita10Maximilian Silvestru8Sava Elena8Gribincea Alexandru8Sandu Maxim7Barcari Igor6Lazari Silvia6Todorova Liudmila6Roşca Petru5Prodan Marina5Şargu Lilia5Guşilo Sergiu5Tăbăcaru Ludmila5Forna Doriana5Forna Norina5Kara Bestenigar5Negruţă Alexandru4Coreţchi Boris4Cojocaru Virginia4Şuşu-Ţurcan Aurelia3Crotenco Iurie3Moraru Victor3Ganea Victoria3Palniţcaia Ecaterina3Bădărău Elena3Epuraş Ovidiu3Gherghina Virgil3Pencea Daniel3Garştea Sergiu3Sturzu Ion3Colţea Traian3Duşcov Raisa3Salame Hoda3Percinschi Natalia2Enicov Igor2Popescu Ion2Andreeva Tatiana2Buzachis-Coltea Traian2Galben Ilian2Roşcăneanu Radu2Dănescu Emil2Bejan Oxana2Barbacaru Elena2Lăzărescu Leonard2Scortescu Silvia2Ţurcan Viorica2Karacaoglo SedatHasan2Brovca Ghenadii2Kozak Iurii2Ibrahim El Saied2Habashi Manal2Kabaha Ali2Burbulea Rodica1Golovataia Ludmila1Prodan Mariana1Sârbu Olga1Ştahovschi Ada1Doga Valeriu1Şestacovscaia Angela1Bârdan Veaceslav1Bujor Tatiana1Bodiul Tatiana1Grejdieru Alexandra1Grib Liviu1Mazur Minodora1Sofronie Silviu1Işcenco Alexandru1Cebotariov Oleg1Moscalu Elena1Duca-Gribincea Aurelia1Carabet Maria1Putuntean Nina1Revenco V1Robu Tudor1Turcov Ana1Ghionea Narcis1Popa Mihaela1Romanescu GeorgeOctavian1Frumusachi Eduard1Popescu Mariana1Ciobanu Ion1Pop Lucica1Heraru Laurenţiu1Gherghina Georgeta1Şerbănescu Sebastian1Tărîţă Orest1Ştirbul Ana1Oprea Inga1Croitoru Marian1Soltan Ana1Şveţ Ecaterina1Lungu Tatiana1Curudimov Efimia1Bîrca Natalia1Bejan Olesea1Sîrbu Galina1Rozemberg Irina1Coreachin Sergiu1Stanciu Sever1Bunghez Aurel1Armaş Iosif1Bulat Viorica1Gurgui Amalia1Cernova Aliona1Bulat Veronica1Cebotari Oleg1Negru Ecaterina1Guzun Mihail1Curudimov Mihail1Sasih Kaya1Meruţa Alexandrina1Brovka Ghennadi1Koreakin Serghei1Josan Eugeniu1Coban Petru1Burtea Ionuţ1Bradu Mihai1Barbu Cristina1Andrei Ion1Hamad Nimer1Manic Ludmila1Zeadi Hani1Alexeenco Vadim1Aburabia Hani1Rabia Hani Abu1
Gribincea Alexandru Ion
Cuvinte-cheie (477): avantaje (7), export (7), dezvoltare (7)
Dinamica numărului de publicaţii pe ani
Dinamica articolelor pe ani
Distribuirea numărului de pagini publicate pe categorii de reviste și ani
Distribuirea articolelor pe domenii şi ani
Colaborarea autorului
Dinamica descărcărilor pe ani
Google Scholar ID

Articole în reviste din RM - 161. Publicaţii la conferinţe din RM - 20.
XLS PDF DOC
SM ISO690:2012

2019 - 10

Analiza piețelor economiilor inovaționale în contextul valorilor europene
Gribincea Alexandru1, Gribincea Alexandru2
1 Universitatea Liberă Internaţională din Moldova,
2 Universitatea de Stat din Moldova
Teoria şi practica administrării publice
2019. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-3240-4-5.
Disponibil online 29 May, 2019. Descarcări-2. Vizualizări-56
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Depășirea problemelor globale: resursele energetice și consumul
Sandu Maxim, Gribincea Alexandru
Universitatea Liberă Internaţională din Moldova
Integrare prin cercetare și inovare.Științe juridice și economice
2019. Chisinau, Republica Moldova. ISBN 978-9975-149-46-4 .
Disponibil online 28 November, 2019. Descarcări-0. Vizualizări-3
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Global economic problem: economic development versus ecological crisis
Gribincea Alexandru1, Kabaha Ali2, Gribincea Alexandru1
1 Free International University of Moldova,
2 Israel Ministry of Health
EcoSoEn
Nr. 3-4 / 2019 / ISSN 2587-344X
Disponibil online 6 December, 2019. Descarcări-0. Vizualizări-17
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Globalizarea economică versus dezvoltarea durabilă
Gribincea Alexandru
Universitatea Liberă Internaţională din Moldova
Administrarea Publică
Nr. 1(101) / 2019 / ISSN 1813-8489
Disponibil online 12 March, 2019. Descarcări-2. Vizualizări-86
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Impactul dezvoltării economice asupra integrării europene
Gribincea Alexandru, Tăbăcaru Ludmila
Universitatea Liberă Internaţională din Moldova
Teoria şi practica administrării publice
2019. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-3240-4-5.
Disponibil online 29 May, 2019. Descarcări-2. Vizualizări-42
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Optimization rates for the efficiency of rural and agricultural tourism
Gribincea Alexandru1, Barcari Igor1, Turcov Ana2
1 Universitatea Liberă Internaţională din Moldova,
2 Academia de Studii Economice din Moldova
EcoSoEn
Nr. 1-2 / 2019 / ISSN 2587-344X
Disponibil online 4 September, 2019. Descarcări-0. Vizualizări-26
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Problemă economică globală: dezvoltarea economică versus criza ecologică
Gribincea Alexandru1, Kabaha Ali2
1 Universitatea Liberă Internaţională din Moldova,
2 Ministerul sănătății din Israel
Creşterea economică în condiţiile globalizării: bunăstare și incluziune socială
Ed. a 14-a/Vol. 1. 2019. Chisinau, Moldova. ISBN 978-9975-3305-6-5.
Disponibil online 25 October, 2019. Descarcări-1. Vizualizări-14
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Promovarea valorilor epocii cunoștințelor: de la teorie la practică
Gribincea Alexandru1, Habashi Manal1, Gribincea Alexandru2
1 Universitatea Liberă Internaţională din Moldova,
2 Universitatea de Stat din Moldova
Administrarea Publică
Nr. 3(103) / 2019 / ISSN 1813-8489
Disponibil online 26 September, 2019. Descarcări-1. Vizualizări-10
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Trends on the global energy market
Sandu Maxim1, Gribincea Alexandru1, Gribincea Alexandru2
1 Free International University of Moldova,
2 State University of Moldova
Journal of Research on Trade, Management and Economic Development
Nr. 1(11) / 2019 / ISSN 2345-1424 / ISSNe 2345-1483
Disponibil online 14 August, 2019. Descarcări-3. Vizualizări-46
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Vectorul inovaţiilor: pro și contra
Gribincea Alexandru
Universitatea de Stat din Moldova
Intellectus
Nr. 1-2 / 2019 / ISSN 1810-7079 / ISSNe 1857-0496
Disponibil online 9 August, 2019. Descarcări-2. Vizualizări-30
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2018 - 10

Asigurarea competitivității inovațiilor și sustenabilității economice a Israelului
Gribincea Alexandru1, Aburabia Hani2, Ibrahim El Saied2
1 Universitatea de Stat din Moldova,
2 Universitatea Liberă Internaţională din Moldova
Administrarea Publică
Nr. 1(97) / 2018 / ISSN 1813-8489
Disponibil online 17 April, 2018. Descarcări-2. Vizualizări-107
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Dezvoltarea economiei mondiale în perspectivă sustenabilă
Gribincea Alexandru1, Gribincea Alexandru2
1 Universitatea de Stat din Moldova,
2 Universitatea Liberă Internaţională din Moldova
Paradigme moderne în dezvoltarea economiei naţionale şi mondialeConferinţă ştiinţifică internaţională jubiliară cu ocazia aniversării a 65 de ani de la fondarea Facultăţii de Ştiinţe Economice
2018. Chişinău. ISBN 978-9975-142-57-1.
Disponibil online 3 June, 2019. Descarcări-1. Vizualizări-33
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Dezvoltarea sustenabilă şi creşterea economiei mondiale
Gribincea Alexandru1, Gribincea Alexandru2
1 Universitatea de Stat din Moldova,
2 Universitatea Liberă Internaţională din Moldova
Perspectivele dezvoltării durabile a spaţiului rural în contextul noilor provocări economice
Vol.50. 2018. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-64-299-6.
Disponibil online 11 November, 2019. Descarcări-0. Vizualizări-27
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Eficientizarea utilizării resurselor intelectuale în Israel
Gribincea Alexandru, Rabia Hani Abu
Universitatea Liberă Internaţională din Moldova
EcoSoEn
Nr. 3 / 2018 / ISSN 2587-344X
Disponibil online 7 December, 2018. Descarcări-0. Vizualizări-70
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Impactul exodului creierilor asupra economiilor țărilor
Carabet Maria1, Gribincea Alexandru2, Lazari Silvia2, Habashi Manal2
1 Universitatea de Stat din Comrat,
2 Universitatea Liberă Internaţională din Moldova
Проблемы и вызовы экономики региона в условиях глобализацииIV Национальная научно - практическая конференция
Ediția a 4-a, Vol. II. 2018. Comrat, Republica Moldova. ISBN 978-9975-83084-3.
Disponibil online 11 July, 2019. Descarcări-0. Vizualizări-29
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Impactul problemelor economice globale asupra dezvoltării ecologice
Gribincea Alexandru, Gribincea Alexandru
Universitatea de Stat din Moldova
Teoria şi practica administrării publice
2018. Chișinău, Republica Moldova. .
Disponibil online 20 November, 2018. Descarcări-6. Vizualizări-65
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Motivarea eficientă a personalului medical
Gribincea Alexandru, Forna Doriana
Universitatea Liberă Internaţională din Moldova
EcoSoEn
Nr. 3 / 2018 / ISSN 2587-344X
Disponibil online 7 December, 2018. Descarcări-0. Vizualizări-191
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Politica securității energetice la scară mondială și europeană
Gribincea Alexandru, Sandu Maxim, Popescu Mariana
Universitatea Liberă Internaţională din Moldova
Teoria şi practica administrării publice
2018. Chișinău, Republica Moldova. .
Disponibil online 20 November, 2018. Descarcări-2. Vizualizări-67
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Tentative de depașire a problemei globale – alimentația
Gribincea Alexandru
Universitatea Liberă Internaţională din Moldova
EcoSoEn
Nr. 4 / 2018 / ISSN 2587-344X
Disponibil online 8 December, 2018. Descarcări-0. Vizualizări-53
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Viitorul economic al țării – calea inovațională
Gribincea Alexandru1, Sandu Maxim1, Gribincea Alexandru2, Salame Hoda1
1 Universitatea Liberă Internaţională din Moldova,
2 Universitatea de Stat din Moldova
Creşterea economică în condiţiile globalizării: competitivitate, inovativitate, sustenabilitate
Ed. a 13-a/Vol. 1. 2018. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-3202-8-3.
Disponibil online 22 October, 2018. Descarcări-3. Vizualizări-81
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 - 20 of 181