IBN
Închide
Dinamica numărului de publicaţii pe ani
Dinamica articolelor pe ani
Distribuirea numărului de pagini publicate pe categorii de reviste și ani
Distribuirea articolelor pe domenii şi ani
Colaborarea autorului
Dinamica descărcărilor pe ani
Google Scholar ID

Articole în reviste din RM - 6. Publicaţii la conferinţe din RM - 7. Publicaţii peste hotare - 2.
XLS PDF DOC
SM ISO690:2012
  • 3. Articole în reviste din RM
  • 3.1. Articole în reviste științifice din RM (perioada în care au avut categorie de clasificare + 2 numere până la aprobarea statutului de publicație științifică)
  • 3.1.3.Articole cat. B - 2
  • 3.1.4.Articole cat. C - 2
  • 3.2.Articole în alte reviste din RM - 2
  • 5. Publicaţii la manifestări din RM
  • 5.1.Publicații la manifestări științifice din RM (incluse în Registrele manifestărilor științifice aprobate de către ANACEC) - 1
  • 5.3.Publicații la alte manifestări din RM - 6
  • 6. Publicații la manifestări științifice de peste hotare
  • 6.3.Alte publicații la manifestări științifice de peste hotare - 2

2021 - 1

The issue of bank security on optimizing the business model within the bank
Gîrlea Mihail , Ştefaniuc Olga
Universitatea de Stat din Moldova
The Collection. Economic security in the context of sustenable development
Ediția 6. 2021. Bălți, Republica Moldova. ISBN 978-9975-155-01-4.
Disponibil online 20 December, 2021. Descarcări-3. Vizualizări-130
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2020 - 3

Conformitatea în activitatea instituțiilor financiare: esență și particularități
Ştefaniuc Olga , Bumbac Daniela
Universitatea de Stat din Moldova
Paradigme moderne în dezvoltarea economiei naţionale şi mondiale
2020. Chişinău. ISBN 978-9975-152-69-3.
Disponibil online 4 January, 2021. Descarcări-8. Vizualizări-178
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Finanțările prin capital de risc: oportunităţi şi tendinţe Europene
Bumbac Daniela , Ştefaniuc Olga
Universitatea de Stat din Moldova
Dezvoltarea economico-socială durabilă a euroregiunilor şi a zonelor transfrontaliere
Vol.37. 2020. Iași, România. ISBN 978-606-685-742-0.
Disponibil online 11 November, 2020. Descarcări-24. Vizualizări-235
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Rolul Băncii Naționale a Moldovei în supravegherea bancară autohtonă
Ştefaniuc Olga1 , Borş Ion2
1 Universitatea de Stat din Moldova,
2 Banca Naţională a Moldovei
Problemele socioeconomice ale Republicii Moldova: reflecții, sugestii
Vol.5. 2020. Chişinău. .
Disponibil online 1 January, 2021. Descarcări-14. Vizualizări-243
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2019 - 2

Credit system of the Republic of Moldova: current problems and development perspectives
Bumbac Daniela , Ştefaniuc Olga
State University of Moldova
Dezvoltarea economico-socială durabilă a euroregiunilor şi a zonelor transfrontaliere
Vol.35. 2019. Iași, România. ISBN 978-606-685-687-4.
Disponibil online 11 February, 2020. Descarcări-9. Vizualizări-498
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Rolul managementului financiar public în Republica Moldova
Dragomir Lilia , Ştefaniuc Olga , Darii Ina , Gheorghița Eugenia
Universitatea de Stat din Moldova
Paradigme moderne în dezvoltarea economiei naţionale şi mondiale
2019. Chişinău. ISBN 978-9975-142-57-1.
Disponibil online 8 April, 2020. Descarcări-5. Vizualizări-333
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2018 - 2

Cadrul institutional al asigurării stabilității financiare ale sistemului bancar
Ştefaniuc Olga , Şargu-Rusu Ina
Universitatea de Stat din Moldova
Paradigme moderne în dezvoltarea economiei naţionale şi mondiale Cu ocazia aniversării a 65 de ani de la fondarea Facultăţii de Ştiinţe Economice
2018. Chişinău. ISBN 978-9975-142-57-1.
Disponibil online 31 May, 2019. Descarcări-23. Vizualizări-492
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Современные тенденции в управлении качеством банковских услуг
Штефанюк Ольга
Молдавский Государственный Университет
Paradigme moderne în dezvoltarea economiei naţionale şi mondiale Cu ocazia aniversării a 65 de ani de la fondarea Facultăţii de Ştiinţe Economice
2018. Chişinău. ISBN 978-9975-142-57-1.
Disponibil online 31 May, 2019. Descarcări-4. Vizualizări-505
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2017 - 2

Tendințele dezvoltării factoringului în spațiul Uniunii Europene
Ştefaniuc Olga , Bumbac Daniela
Universitatea de Stat din Moldova
Studia Universitatis Moldaviae (Seria Ştiinţe Exacte şi Economice)
Nr. 7(107) / 2017 / ISSN 1857-2073 / ISSNe 2345-1033
Disponibil online 22 March, 2018. Descarcări-14. Vizualizări-484
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Принципы корпоративного управления в банковском секторе
Штефанюк Ольга
Paradigme moderne ale economiei şi antreprenoriatului inovativ
Ediţia a XII-a. 2017. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-71-942-1.
Disponibil online 14 July, 2018. Descarcări-1. Vizualizări-463
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2013 - 2

Necesitatea stabilirii strategiilor pe domenii de activitate în cadrul băncii comerciale
Ştefaniuc Olga
Universitatea de Stat din Moldova
Studia Universitatis Moldaviae (Seria Ştiinţe Exacte şi Economice)
Nr. 7(67) / 2013 / ISSN 1857-2073 / ISSNe 2345-1033
Disponibil online 3 April, 2014. Descarcări-9. Vizualizări-821
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Strategia financiară: trăsături specifice şi factori de influenţă în domeniul bancar
Ştefaniuc Olga
Universitatea de Stat din Moldova
Economie şi Sociologie
Nr. 3 / 2013 / ISSN 1857-4130
Disponibil online 17 March, 2014. Descarcări-35. Vizualizări-1661
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2012 - 1

Tendinte contemporane in dezvoltarea decontarilor bancare in Republica Moldova
Ştefaniuc Olga
Universitatea de Stat din Moldova
Studia Universitatis Moldaviae (Seria Ştiinţe Exacte şi Economice)
Nr. 2(52) / 2012 / ISSN 1857-2073 / ISSNe 2345-1033
Disponibil online 6 July, 2015. Descarcări-15. Vizualizări-524
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2009 - 1

Методы повышения эффективности кредитования физических лиц коммерческими банками Молдовы
Штефанюк Ольга
Молдавский Государственный Университет
Studia Universitatis Moldaviae (Seria Ştiinţe Exacte şi Economice)
Nr. 2(22) / 2009 / ISSN 1857-2073 / ISSNe 2345-1033
Disponibil online 14 December, 2013. Descarcări-0. Vizualizări-829
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2007 - 1

Особенности реформирования некоторых функций народного банка Китая
Штефанюк Ольга
Молдавский Государственный Университет
Studia Universitatis Moldaviae (Seria Ştiinţe Exacte şi Economice)
Nr. 2 / 2007 / ISSN 1857-2073 / ISSNe 2345-1033
Disponibil online 14 December, 2013. Descarcări-0. Vizualizări-656
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 - 15 of 15