IBN
Închide
Ţurcan Ana
Brevete
Dinamica numărului de publicaţii pe ani
Dinamica articolelor pe ani
Distribuirea numărului de pagini publicate pe categorii de reviste și ani
Distribuirea articolelor pe domenii şi ani
Colaborarea autorului
Dinamica descărcărilor pe ani
Proiecte(5)
Google Scholar ID
ORCiD
Scopus Author ID

Articole în reviste din RM - 2. Publicaţii la conferinţe din RM - 25. Publicaţii peste hotare - 1.
Publicații indexate în SCOPUS - 1.
XLS PDF DOC
SM ISO690:2012
DOC
ISO 620L2021Clasificate
  • 3. Articole în reviste din RM
  • 3.1. Articole în reviste științifice din RM (perioada în care au avut categorie de clasificare + 2 numere până la aprobarea statutului de publicație științifică)
  • 3.1.2.Articole în reviste de cat. B+ - 1
  • 3.2.Articole în alte reviste din RM - 1
  • 5. Publicaţii la manifestări din RM
  • 5.1.Publicații la manifestări științifice din RM (incluse în Registrele manifestărilor științifice aprobate de către ANACEC) - 2
  • 5.2.Publicații la manifestări științifice din RM indexate în Scopus - 1
  • 5.3.Publicații la alte manifestări din RM - 22
  • 6. Publicații la manifestări științifice de peste hotare
  • 6.3.Alte publicații la manifestări științifice de peste hotare - 1

2022 - 1

Smart City Services based on Spatial-Temporal Logic
Tsurkan Ana1 , Ababii Victor1 , Sudacevschi Viorica1 , Melnic Radu1 , Alexei Victoria1 , Munteanu Silvia1 , Ababii Constantin12
1 Technical University of Moldova,
2 IAW International Academy, Brigachtal
Journal of Engineering Sciences
Nr. 3 / 2022 / ISSN 2587-3474 / ISSNe 2587-3482
Disponibil online 18 October, 2022. Descarcări-0. Vizualizări-158
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2021 - 8

Adaptive computing model for distributed and real-time applications
Tsurkan Ana , Nistiriuc Nistiriuc
Technical University of Moldova
Mathematics and IT: Research and Education
2021. Chișinău, Republica Moldova. .
Disponibil online 1 July, 2021. Descarcări-2. Vizualizări-145
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Hybrid lesson - a reality between two extremes
Maftei Vitalie , Ceban Gheorghi , Tsurkan Ana
Technical University of Moldova
Electronics, Communications and Computing IC|ECCO-2021
Editia a 11-a. 2021. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-45-776-7.
Disponibil online 28 April, 2022. Descarcări-1. Vizualizări-68
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Hybrid lesson - a reality between two extremes
Maftei Vitalie , Ceban Gheorghi , Tsurkan Ana
Technical University of Moldova
Electronics, Communications and Computing IC|ECCO-2021
Editia a 11-a. 2021. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-45-776-7.
Disponibil online 29 April, 2022. Descarcări-0. Vizualizări-59
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Multi-Criteria Distributed Decision-Making System Based on Genetic Algorithms
Tsurkan Ana , Borozan Olesea , Munteanu Silvia , Ababii Constantin , Nistiriuc Nistiriuc , Şestacov Andrei , Strună Vadim , Lasco Victor
Technical University of Moldova
Electronics, Communications and Computing IC|ECCO-2021
Editia a 11-a. 2021. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-45-776-7.
Disponibil online 27 April, 2022. Descarcări-0. Vizualizări-68
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Multi-Criteria Distributed Decision-Making System Based on Genetic Algorithms
Tsurkan Ana , Borozan Olesea , Munteanu Silvia , Ababii Constantin , Nistiriuc Nistiriuc , Şestacov Andrei , Strună Vadim , Lasco Victor
Technical University of Moldova
Electronics, Communications and Computing IC|ECCO-2021
Editia a 11-a. 2021. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-45-776-7.
Disponibil online 28 April, 2022. Descarcări-2. Vizualizări-211
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Pattern of students' knowledge assessment under the conditions of distance teaching of technical subjects
Ababii Victor , Sudacevschi Viorica , Munteanu Silvia , Tsurkan Ana , Borozan Olesea
Technical University of Moldova
Mathematics and IT: Research and Education
2021. Chișinău, Republica Moldova. .
Disponibil online 1 July, 2021. Descarcări-7. Vizualizări-199
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Structuri de calcul adaptive pentru aplicații distribuite
Ţurcan Ana
Universitatea Tehnică a Moldovei
Conferinţa tehnico-ştiinţifică a studenţilor, masteranzilor şi doctoranzilor
Vol.1. 2021. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-45-699-9.
Disponibil online 28 June, 2021. Descarcări-2. Vizualizări-161
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Коалиционная Много-Агентная Система Принятия Решений на базе Мембранных Вычислений
Мунтяну Сильвия , Судачевски Виорика , Абабий Виктор , Борозан Олеся , Бордиян Дмитрий , Цуркан Ана
Технический Университет Молдовы
Прикладні науково-технічні дослідження Матеріали V міжнародної науково-практичної конференції
Ediția a 5-a. 2021. Україна, Івано-Франківськ. ISBN 978-617-7926-12-1.
Disponibil online 22 September, 2021. Descarcări-4. Vizualizări-109
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2019 - 6

Distributed System for Real-Time Collective Computing
Ababii Victor , Sudacevschi Viorica , Osovschi Mariana , Tsurkan Ana , Nistiriuc Nistiriuc , Bordian Dimitrie , Munteanu Silvia
Technical University of Moldova
Proceedings IMCS-55The Fifth Conference of Mathematical Society of the Republic of Moldova
2019. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-68-378-4.
Disponibil online 29 November, 2019. Descarcări-5. Vizualizări-423
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Evaluarea organoleptică a semifabricatelor din carne tocată cu componente vegetale
Grumeza-Clefos Irina , Autor Nou , Ţurcan Ana
Universitatea Tehnică a Moldovei
Conferinţa tehnico-ştiinţifică a studenţilor, masteranzilor şi doctoranzilor
Vol.1. 2019. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-45-588-6.
Disponibil online 28 January, 2020. Descarcări-2. Vizualizări-384
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Modelarea rețelelor informaționale cu trafic limitat de transfer date
Bordian Dimitrie , Ţurcan Ana , Osovschi Mariana , Roşca Neonil , Lungu Iulian
Universitatea Tehnică a Moldovei
Conferinţa tehnico-ştiinţifică a studenţilor, masteranzilor şi doctoranzilor
Vol.1. 2019. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-45-588-6.
Disponibil online 27 September, 2019. Descarcări-3. Vizualizări-391
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Modeling of sensor networks with limited access to the communication resources
Bordian Dimitrie , Ababii Constantin , Osovschi Mariana , Borozan Olesea , Tsurkan Ana , Calugari Dmitri
Technical University of Moldova
Electronics, Communications and Computing
Editia a 10-a. 2019. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-108-84-3.
Disponibil online 8 November, 2019. Descarcări-1. Vizualizări-403
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Parallel computing for multi-dimensional signals acquisition and processing
Calugari Dmitri123 , Ababii Constantin123 , Osovschi Mariana1 , Tsurkan Ana1 , Bordian Dimitrie1 , Borozan Olesea1
1 Technical University of Moldova,
2 ICG Engineering, Chisinau,
3 IAW Academy, Stuttgart
Electronics, Communications and Computing
Editia a 10-a. 2019. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-108-84-3.
Disponibil online 8 November, 2019. Descarcări-1. Vizualizări-413
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Sistem multi-agent în baza modelelor de calcul colectiv
Nistiriuc Ana , Ţurcan Ana , Dilevschi Sergiu , Safonov Ghenadie , Dubovoi Andrei
Universitatea Tehnică a Moldovei
Conferinţa tehnico-ştiinţifică a studenţilor, masteranzilor şi doctoranzilor
Vol.1. 2019. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-45-588-6.
Disponibil online 27 September, 2019. Descarcări-1. Vizualizări-414
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2016 - 2

Anisotropic thermoelectric generator made from single crystal Bi microwire
Konopko Leonid12 , Nikolaeva Albina12 , Huber Tito3 , Tsurkan Ana1
1 Institute of the Electronic Engineering and Nanotechnologies "D. Ghitu" of the Academy of Sciences of Moldova,
2 International Laboratory of High Magnetic Fields and Low Temperatures,
3 Howard University
IFMBE Proceedings 3rd International Conference on Nanotechnologies and Biomedical Engineering, ICNBME 2015
Editia 3-a, Vol. 55. 2016. . ISSN 16800737.
Disponibil online 25 November, 2022. Descarcări-0. Vizualizări-62
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Lifshitz topological impurity transitions in bismuth wires doped with acceptor and donor impurities
Nikolaeva Albina12 , Konopko Leonid12 , Tsurkan Ana1 , Moloshnik Eugen1
1 Institute of the Electronic Engineering and Nanotechnologies "D. Ghitu" of the Academy of Sciences of Moldova,
2 International Laboratory of High Magnetic Fields and Low Temperatures
Surface Engineering and Applied Electrochemistry
Nr. 1(52) / 2016 / ISSN 1068-3755 / ISSNe 1934-8002
Disponibil online 15 December, 2022. Descarcări-0. Vizualizări-55
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2015 - 2

Anisotropic thermoelectric generator made from single crystal Bi microwire
Konopko Leonid12 , Nikolaeva Albina12 , Huber Tito3 , Tsurkan Ana1
1 Institute of the Electronic Engineering and Nanotechnologies "D. Ghitu" of the Academy of Sciences of Moldova,
2 International Laboratory of High Magnetic Fields and Low Temperatures,
3 Howard University
Nanotechnologies and Biomedical Engineering
Editia 3, R. 2015. . .
Disponibil online 8 April, 2019. Descarcări-0. Vizualizări-384
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Изменение поверхности ферми при упругой деформации нитей Bi-0,07ат%Sn
Николаева Анна12 , Конопко Леонид12 , Цуркан Ана1 , Burduja Denis1
1 Институт Электронной Инженерии и Нанотехнологий имени Д. Гицу, АНМ,
2 Laboratorul internaţional de câmpuri magnetice puternice şi temperaturi joase al Institutului de Inginerie Electronică şi Nanotehnologii “D.Ghiţu”
Telecommunications, Electronics and Informatics
Ed. 5. 2015. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-45-377-6.
Disponibil online 22 May, 2018. Descarcări-0. Vizualizări-572
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2014 - 4

Hugge transverse magnetoresistance in the Bi wires with trigonal orientation
Nikolaeva Albina12 , Konopko Leonid12 , Tsurkan Ana1 , Botnary Oxana1
1 Institute of the Electronic Engineering and Nanotechnologies "D. Ghitu" of the Academy of Sciences of Moldova,
2 International Laboratory of High Magnetic Fields and Low Temperatures
Materials Science and Condensed Matter Physics
Editia 7, R. 2014. Chișinău, Republica Moldova. .
Disponibil online 12 March, 2019. Descarcări-0. Vizualizări-300
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 - 20 of 28