IBN
Închide
Ojegov Alexandr
Brevete
Dinamica numărului de publicaţii pe ani
Dinamica articolelor pe ani
Distribuirea numărului de pagini publicate pe categorii de reviste și ani
Distribuirea articolelor pe domenii şi ani
Colaborarea autorului
Dinamica descărcărilor pe ani
Proiecte(1)
Google Scholar ID
ORCiD
Scopus Author ID

Articole în reviste din RM - 20. Publicaţii la conferinţe din RM - 12.
Publicații indexate în SCOPUS - 1.
XLS PDF DOC
SM ISO690:2012
DOC
ISO 620L2021Clasificate
  • 3. Articole în reviste din RM
  • 3.1. Articole în reviste științifice din RM (perioada în care au avut categorie de clasificare + 2 numere până la aprobarea statutului de publicație științifică)
  • 3.1.4.Articole în reviste de cat. C - 6
  • 3.1.5.Articole în reviste științifice din RM (până în 2009) - 4
  • 3.2.Articole în alte reviste din RM - 10
  • 5. Publicaţii la manifestări din RM
  • 5.2.Publicații la manifestări științifice din RM indexate în Scopus - 1
  • 5.3.Publicații la alte manifestări din RM - 11

2022 - 3

Cercetări experimentale privind prelucrarea complexă a oțelurilor cu un conținut de carbon < 0,35%
Pereteatcu Pavel , Ojegov Alexandr , Rusnac Vladislav , Cracan Cornel , Ţîganaş Ion
Universitatea de Stat „Alecu Russo” din Bălţi
Traditie şi inovare în cercetarea ştiinţifică
Ediția 11, Vol. I. 2022. Bălți. ISBN 978-9975-50-297-9.
Disponibil online 16 January, 2023. Descarcări-0. Vizualizări-55
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Influența luminii asupra procesului de electroliză
Hîrbu Arefa , Beşliu Vitalie , Ojegov Alexandr
Universitatea de Stat „Alecu Russo” din Bălţi
Ştiinţa în Nordul Republicii Moldova: realizări, probleme, perspective
Ediția 6. 2022. Balti, Republic of Moldova. .
Disponibil online 30 May, 2022. Descarcări-2. Vizualizări-151
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Influența unor factori externi asupra proceselor de difuzie la alierea prin scântei electrice
Pereteatcu Pavel , Cracan Cornel , Ojegov Alexandr , Ungureanu Eugen , Ţîganaş Ion
Universitatea de Stat „Alecu Russo” din Bălţi
Perspectivele și Problemele Integrării în Spațiul European al Cercetării și Educației
Vol.9, Partea 1. 2022. Cahul, Republica Moldova. .
Disponibil online 25 October, 2022. Descarcări-1. Vizualizări-110
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2018 - 3

Oxide nanometric pellicles formation by applying electrical dicharges in inpulse
Topală Pavel1 , Ojegov Alexandr1 , Stoicev Petru2
1 "Alecu Russo" State University of Balti,
2 Technical University of Moldova
Journal of Engineering Sciences
Nr. 2 / 2018 / ISSN 2587-3474 / ISSNe 2587-3482
Disponibil online 6 November, 2018. Descarcări-4. Vizualizări-524
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Sporirea durabilităţii melcului maşinii de brichetat prin formarea straturilor rezistente la uzură
Topală Pavel1 , Ojegov Alexandr1 , Beşliu Vitalie1 , Stoicev Petru2 , Bodnariuc Ion2 , Pereteatcu Pavel2
1 Universitatea de Stat „Alecu Russo” din Bălţi,
2 Universitatea Tehnică a Moldovei
Inginerie agrară şi transport auto
Vol.51. 2018. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-64-300-9.
Disponibil online 25 February, 2020. Descarcări-2. Vizualizări-450
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
The formation of anti-corrosive structures and thin films on metal surfaces by applying EDM
Topală Pavel1 , Ojegov Alexandr1 , Beşliu Vitalie1 , Stoicev Petru2
1 "Alecu Russo" State University of Balti,
2 Technical University of Moldova
Journal of Engineering Sciences
Nr. 4 / 2018 / ISSN 2587-3474 / ISSNe 2587-3482
Disponibil online 20 March, 2019. Descarcări-3. Vizualizări-574
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2017 - 2

Influența parametrilor tehnologici – tensiune, cantitate de electricitate - la generarea formațiunilor spațiale alcătuite din atomi de carbon de tipul fulerenelor, la aplicarea descărcărilor electrice în impuls
Marin L.1 , Topală Pavel2 , Stoicev Petru3 , Beşliu Vitalie2 , Ojegov Alexandr2 , Pînzaru Natalia2 , Guzgan Dorin2 , Platon Andrei3
1 Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Chimie şi Petrochimie,
2 Universitatea de Stat „Alecu Russo” din Bălţi,
3 Universitatea Tehnică a Moldovei
Meridian Ingineresc
Nr. 1 / 2017 / ISSN 1683-853X
Disponibil online 18 August, 2017. Descarcări-23. Vizualizări-622
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Obtinerea peliculelor de GaSb prin metoda descarcarilor electrice
Guţuleac Leonid1 , Ojegov Alexandr2 , Postolachi Igor1 , Topală Pavel2
1 Universitatea de Stat din Tiraspol,
2 Universitatea de Stat „Alecu Russo” din Bălţi
Microelectronics and Computer Science
Ediția 9. 2017. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-4264-8-0.
Disponibil online 1 November, 2017. Descarcări-10. Vizualizări-458
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2016 - 1

Application of Nano-Oxide films on the surfaces of parts made of titanium alloys in order to increase their corrosion resistance
Topală Pavel1 , Ojegov Alexandr1 , Stoicev Petru2
1 "Alecu Russo" State University of Balti,
2 Technical University of Moldova
IFMBE Proceedings 3rd International Conference on Nanotechnologies and Biomedical Engineering, ICNBME 2015
Editia 3-a, Vol. 55. 2016. . ISSN 16800737.
Disponibil online 24 January, 2023. Descarcări-0. Vizualizări-56
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2015 - 2

Application of nano-oxide films on the surfaces of parts made of titanium alloys in order to increase their corrosion resistance
Topală Pavel1 , Ojegov Alexandr1 , Stoicev Petru2
1 "Alecu Russo" State University of Balti,
2 Technical University of Moldova
Nanotechnologies and Biomedical Engineering
Editia 3, R. 2015. . .
Disponibil online 9 April, 2019. Descarcări-0. Vizualizări-464
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Unele cercetări experimentale privind coroziunea peliculelor din grafit obţinute prin descărcări electrice în impuls
Beşliu Vitalie1 , Topală Pavel1 , Stoicev Petru2 , Ojegov Alexandr1 , Hîrbu Arefa1 , Guzgan Dorin1
1 Universitatea de Stat „Alecu Russo” din Bălţi,
2 Universitatea Tehnică a Moldovei
Meridian Ingineresc
Nr. 3(58) / 2015 / ISSN 1683-853X
Disponibil online 23 December, 2015. Descarcări-20. Vizualizări-782
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2014 - 1

Aplicarea micropeliciulelor de grafit la micşorarea coeficientului de adeziune superficială
Marin L.1 , Topală Pavel2 , Stoicev Petru3 , Ojegov Alexandr3
1 Universitatea Politehnică din Bucureşti,
2 Universitatea de Stat „Alecu Russo” din Bălţi,
3 Universitatea Tehnică a Moldovei
Meridian Ingineresc
Nr. 1 / 2014 / ISSN 1683-853X
Disponibil online 3 July, 2014. Descarcări-9. Vizualizări-744
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2013 - 4

Încercările de exploatare ale pivoturilor de fuzetă și a cilindrilor blocurilor de compresoare, recondiționate și durificate cu acoperiri de fier electrolitic cu proprietăți de autolubrifiere (partea I)
Stoicev Petru1 , Danu D.1 , Gamreţki Igor1 , Roşcovan Gheorghe1 , Topală Pavel2 , Ojegov Alexandr2 , Balandin Alexander A.2 , Pînzaru Natalia2
1 Universitatea Tehnică a Moldovei,
2 Universitatea de Stat „Alecu Russo” din Bălţi
Inginerie agrară şi transport auto
Vol.38. 2013. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-64-125-8..
Disponibil online 1 September, 2021. Descarcări-1. Vizualizări-165
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Încercările de exploatare ale pivoturilor de fuzetă și a cilindrilor blocurilor de compresoare, recondiționate și durificate cu acoperiri de fier electrolitic cu proprietăți de autolubrifiere (partea II)
Stoicev Petru1 , Danu D.1 , Gamreţki Igor1 , Roşcovan Gheorghe1 , Topală Pavel2 , Ojegov Alexandr2 , Balandin Alexander A.2 , Pînzaru Natalia2
1 Universitatea de Stat din Moldova,
2 Universitatea de Stat „Alecu Russo” din Bălţi
Inginerie agrară şi transport auto
Vol.38. 2013. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-64-125-8..
Disponibil online 1 September, 2021. Descarcări-2. Vizualizări-239
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Cercetări experimentale privind extragerea meniscurilor conice de pe suprafeţele metalice şi oxidarea acestora cu aplicarea descărcărilor electrice în impuls
Topală Pavel , Rusnac Vladislav , Guzgan Dorin , Pleşco (Jin) Irina , Ojegov Alexandr
Universitatea de Stat „Alecu Russo” din Bălţi
Fizică şi tehnică: procese, modele, experimente
Nr. 1 / 2013 / ISSN 1857-0437
Disponibil online 2 September, 2015. Descarcări-6. Vizualizări-667
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Oxide nanometric pellicles formation by applying electrical discharges in impulse
Topală Pavel1 , Stoicev Petru2 , Ojegov Alexandr1
1 "Alecu Russo" State University of Balti,
2 Technical University of Moldova
Fizică şi tehnică: procese, modele, experimente
Nr. 2 / 2013 / ISSN 1857-0437
Disponibil online 7 October, 2015. Descarcări-2. Vizualizări-551
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2012 - 4

Acţiunea plasmei descărcărilor electrice asupra suprafeţelor metalice
Topală Pavel , Hîrbu Arefa , Ojegov Alexandr
Universitatea de Stat „Alecu Russo” din Bălţi
Fizica şi Tehnologiile Moderne
Nr. 1-2(37-38) / 2012 / ISSN 1810-6498 / ISSNe 2537-6349
Disponibil online 4 March, 2014. Descarcări-9. Vizualizări-771
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Cercetări teoretice şi experimentale privind obţinerea pelicu-lelor subţiri de oxizi pe suprafeţele metalice ale aliajelor de fier, cupru, aluminiu şi titan cu aplicarea descărcărilor electrice în impuls
Ojegov Alexandr
Universitatea de Stat „Alecu Russo” din Bălţi
Interuniversitaria
Ediția 07, Vol.1. 2012. Bălți, Republica Moldova. ISBN 978-9975-50-077-7.
Disponibil online 17 June, 2021. Descarcări-0. Vizualizări-105
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Influenţa densităţii de curent catodic asupra dimensiunilor nanometrice ale blocurilor de mozaic şi distorsiunilor acoperirilor electrolitice de Fe-Ni, depuse în regim de rezonanţă ale componentelor variabile ale curentului electric
Stoicev Petru1 , Lupaşco Andrei1 , Botez Ilie1 , Colin Tudor1 , Balandin Anton1 , Topală Pavel2 , Ojegov Alexandr2
1 Universitatea Tehnică a Moldovei,
2 Universitatea de Stat „Alecu Russo” din Bălţi
Fizică şi tehnică: procese, modele, experimente
Nr. 1 / 2012 / ISSN 1857-0437
Disponibil online 17 December, 2014. Descarcări-3. Vizualizări-767
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Influenţa parametrilor descărcărilor electrice în impulsuri asupra formării peliculelor de oxizi pe suprafaţa oţelului-45
Ojegov Alexandr
Universitatea de Stat „Alecu Russo” din Bălţi
Fizica şi Tehnologiile Moderne
Nr. 3-4(39-40) / 2012 / ISSN 1810-6498 / ISSNe 2537-6349
Disponibil online 5 March, 2014. Descarcări-4. Vizualizări-662
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 - 20 of 32