IBN
Închide
Şuletea Angela
Dinamica numărului de publicaţii pe ani
Dinamica articolelor pe ani
Distribuirea numărului de pagini publicate pe categorii de reviste și ani
Distribuirea articolelor pe domenii şi ani
Colaborarea autorului
Dinamica descărcărilor pe ani
Proiecte(0)
ORCiD
Scopus Author ID

Articole în reviste din RM - 2. Publicaţii la conferinţe din RM - 2. Publicaţii peste hotare - 3.
Publicații indexate în SCOPUS - 1.
XLS PDF DOC
SM ISO690:2012
DOC
ISO 620L2021Clasificate
  • 3. Articole în reviste din RM
  • 3.1. Articole în reviste științifice din RM (perioada în care au avut categorie de clasificare + 2 numere până la aprobarea statutului de publicație științifică)
  • 3.1.2.Articole în reviste de cat. B+ - 1
  • 3.1.3.Articole în reviste de cat. B - 1
  • 5. Publicaţii la manifestări din RM
  • 5.3.Publicații la alte manifestări din RM - 2
  • 6. Publicații la manifestări științifice de peste hotare
  • 6.2.Publicații la manifestări științifice indexate în Scopus - 1
  • 6.3.Alte publicații la manifestări științifice de peste hotare - 2

2022 - 3

Contribuții privind sporirea eficienței studierii obiectului ,,Grafica inginerească”
Dîntu Sergiu , Botez Alexei , Şuletea Angela
Universitatea Tehnică a Moldovei
Intellectus
Nr. 2 / 2022 / ISSN 1810-7079 / ISSNe 1810-7087
Disponibil online 1 January, 2023. Descarcări-2. Vizualizări-57
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
The use of spatial modeling to teach engineering graphics
Dîntu Sergiu , Shuletea Angela , Botez Alexei , Jandîc Tudor
Technical University of Moldova
Journal of Social Sciences
Nr. 5(2) / 2022 / ISSN 2587-3490 / ISSNe 2587-3504
Disponibil online 10 June, 2022. Descarcări-1. Vizualizări-254
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Utilizarea QR-codurilor în materialele didactice ale cursului «grafica inginerească»
Dîntu Sergiu , Botez Alexei , Şuletea Angela
Universitatea Tehnică a Moldovei
Instruire prin cercetare pentru o societate prosperă. Chimie
Ediția 9, Vol.2. 2022. Chişinău. ISBN 978-9975-76-389-9.
Disponibil online 28 March, 2022. Descarcări-7. Vizualizări-143
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2021 - 1

On-line Evaluation in Graphic Engineering Disciplines
Dîntu Sergiu , Shuletea Angela
Technical University of Moldova
Sielmen Proceedings of the 11th International Conference on Electromechanical and Energy Systems
Ediţia 15. 2021. Chişinău. ISBN 978-166540078-7.
Disponibil online 4 February, 2022. Descarcări-0. Vizualizări-106
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2017 - 2

Three-dimensional models' usage in courses placed on moodle platform
Shuletea Angela , Dîntu Sergiu , Vîrlan Petru
Technical University of Moldova
Sielmen Proceedings of the 10th international conference on electromechanical and power systems
Ediția 11-a. 2017. New Jersey, SUA. ISBN 978-153861846-2.
Disponibil online 20 February, 2022. Descarcări-0. Vizualizări-122
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Utilizarea modelelor tridimensionale in cursurile plasate pe platforma Moodle
Şuletea Angela , Dîntu Sergiu
Universitatea Tehnică a Moldovei
Microelectronics and Computer Science
Ediția 9. 2017. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-4264-8-0.
Disponibil online 30 October, 2017. Descarcări-6. Vizualizări-501
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2015 - 1

Instrumente de elearning utilizate la predarea disciplinei Grafică Inginerească
Şuletea Angela , Dîntu Sergiu
Universitatea Tehnică a Moldovei
Sielmen Proceedings of the 10th international conference on electromechanical and power systems
Ediția 10-a. 2015. Craiova, România. ISBN 978-606-567-284-0.
Disponibil online 6 August, 2018. Descarcări-9. Vizualizări-513
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 - 7 of 7