IBN
Închide
Cibotaru Silvia
Cuvinte-cheie (33): suprafaţă specifică (2), vitamina B12 (2), cărbuni activi (2)
Brevete
Dinamica numărului de publicaţii pe ani
Dinamica articolelor pe ani
Distribuirea numărului de pagini publicate pe categorii de reviste și ani
Distribuirea articolelor pe domenii şi ani
Colaborarea autorului
Dinamica descărcărilor pe ani
ORCiD
Scopus Author ID

Articole în reviste din RM - 3. Publicaţii la conferinţe din RM - 9. Publicaţii peste hotare - 1.
XLS PDF DOC
SM ISO690:2012

2020 - 2

Adsorption Capacity of Vitamin B12 and Creatinine on Highly-Mesoporous Activated Carbons Obtained from Lignocellulosic Raw Materials
Lupascu Tudor1, Petuhov Oleg1, Timbaliuc Nina1, Cibotaru Silvia1, Rotaru Andrei23
1 Institute of Chemistry,
2 University of Craiova,
3 “Ilie Murgulescu” Institute of Physical Chemistry of the Romanian Academy
Molecules (Basel, Switzerland)
Nr. 13(25) / 2020 / ISSN - / ISSNe 1420-3049
Disponibil online 2 October, 2020. Descarcări-0. Vizualizări-237
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Studiul capacităţii de adsorbţie a adsorbanţilor carbonici în dependență de parametrii adsorbatului
Ţîmbaliuc Nina, Cibotaru Silvia, Lupaşcu Tudor
Institutul de Chimie
Perspectivele şi Problemele Integrării în Spaţiul European al Cercetării şi Educaţiei
Vol.7, Partea 1. 2020. Cahul, Republica Moldova. ISBN 978-9975-88-060-2.
Disponibil online 1 November, 2020. Descarcări-4. Vizualizări-313
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2019 - 3

Adsorption of cu(II) by activated carbons and effects on the adsorptive performance from the pH changes
Cibotaru Silvia, Timbaliuc Nina, Lupascu Tudor
Institute of Chemistry
Achievements and perspectives of modern chemistry
2019. Chisinau, Republic of Moldova. ISBN 978-9975-62-428-2.
Disponibil online 7 November, 2019. Descarcări-1. Vizualizări-345
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Cercetări privind utilizarea adsorbanților carbonici autohtoni pentru imobilizarea metaboliţilor
Ţîmbaliuc Nina, Cibotaru Silvia, Lupaşcu Tudor
Institutul de Chimie
Perspectivele şi Problemele Integrării în Spaţiul European al Cercetării şi Educaţiei
Vol.6, Partea 1. 2019. Cahul, Republica Moldova. ISSN 2587-3563 .
Disponibil online 24 December, 2019. Descarcări-1. Vizualizări-359
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Use of autochthonous active carbons for creatinine immobilization
Timbaliuc Nina, Cibotaru Silvia, Lupascu Tudor
Institute of Chemistry
Achievements and perspectives of modern chemistry
2019. Chisinau, Republic of Moldova. ISBN 978-9975-62-428-2.
Disponibil online 11 November, 2019. Descarcări-1. Vizualizări-342
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2018 - 3

Importanța studierii protecției mediului și implicarea elevilor
Cibotaru Silvia, Ţîmbaliuc Nina
Institutul de Chimie
Inovaţia: factor al dezvoltării social-economice
2018. Cahul, Republica Moldova. ISBN 978-9975-88-056-5.
Disponibil online 8 November, 2020. Descarcări-6. Vizualizări-167
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Influenţa parametrilor cărbunilor activi autohtoni asupra imobilizării vitaminei B12
Cibotaru Silvia, Ţîmbaliuc Nina, Lupaşcu Tudor
Institutul de Chimie al AŞM
Perspectivele şi Problemele Integrării în Spaţiul European al Cercetării şi Educaţiei
Vol.1. 2018. Cahul, Republica Moldova. ISBN 978-9975-88-041-1.
Disponibil online 24 October, 2018. Descarcări-12. Vizualizări-373
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Studiul adsorbției creatininei pe cărbuni activi autohtoni
Ţîmbaliuc Nina, Cibotaru Silvia, Lupaşcu Tudor
Institutul de Chimie
Inovaţia: factor al dezvoltării social-economice
2018. Cahul, Republica Moldova. ISBN 978-9975-88-056-5.
Disponibil online 8 November, 2020. Descarcări-0. Vizualizări-190
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2017 - 2

Study of structure parameters and of absorbtion capacity of activated carbon obtained from wood charcoal
Cibotaru Silvia
Institute of Chemistry of the Academy of Sciences of Moldova
The Scientific Journal of Cahul State University “Bogdan Petriceicu Hasdeu” Economic and Engineering Studies
Nr. 2(2) / 2017 / ISSN 2587-313X / ISSNe 2587-3121
Disponibil online 24 March, 2018. Descarcări-0. Vizualizări-353
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Utilizarea adsorbanţilor cărbonici obţinuţi din mangal de lemn în procesul de imobilizare a ionilor metalelor grele
Cibotaru Silvia, Ţîmbaliuc Nina, Petuhov Oleg, Lupaşcu Tudor
Institutul de Chimie al AŞM
Интегрированное управление трансграничным бассейном Днестра Платформа для сотрудничества и современные вызовы
Ediția a VIII-a. 2017. Tiraspol. ISBN 978-9975-66-591-9.
Disponibil online 14 August, 2020. Descarcări-3. Vizualizări-179
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2014 - 1

Study of the surface chemistry of intact and modified charcoal
Lupascu Tudor, Cibotaru Silvia, Timbaliuc Nina
Institute of Chemistry of the Academy of Sciences of Moldova
The International Conference dedicated to the 55th anniversary from the foundation of the Institute of Chemistry of the Academy of Sciences of Moldova
2014. Chișinău, Republica Moldova. .
Disponibil online 21 June, 2020. Descarcări-1. Vizualizări-210
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2013 - 1

Study of hydrogen sulfide removal from grundwater
Lupascu Tudor1, Ciobanu Mihail1, Botan Victor1, Gromovoi Taras2, Cibotaru Silvia1, Petuhov Oleg1, Mitina Tatiana1
1 Institute of Chemistry of the Academy of Sciences of Moldova,
2 Chuiko Institute of Surface Chemistry, National Academy of Science of Ukraine
Chemistry Journal of Moldova
Nr. 1(8) / 2013 / ISSN 1857-1727 / ISSNe 2345-1688
Disponibil online 1 December, 2013. Descarcări-2. Vizualizări-864
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2012 - 1

Study of processes of activated carbon obtaining from wood charcoal
Cibotaru Silvia
Institutul de Chimie al AŞM
Chemistry Journal of Moldova
Nr. 2(7) / 2012 / ISSN 1857-1727 / ISSNe 2345-1688
Disponibil online 13 December, 2013. Descarcări-0. Vizualizări-555
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 - 13 of 13