IBN
Închide
Doga Valeriu
Cuvinte-cheie (57): concrete marketing messages (1), online marketing components (1), mesaje concrete de marketing (1)
Brevete
Dinamica numărului de publicaţii pe ani
Dinamica articolelor pe ani
Distribuirea numărului de pagini publicate pe categorii de reviste și ani
Distribuirea articolelor pe domenii şi ani
Colaborarea autorului
Dinamica descărcărilor pe ani

Articole în reviste din RM - 18. Publicaţii la conferinţe din RM - 2.
XLS PDF DOC
SM ISO690:2012

2020 - 1

Tendințele dezvoltării marketingului online pentru susținerea afacerilor în Republica Moldova
Gangan Svetlana1, Doga Valeriu2, Bîrca Iulita2
1 Universitatea Agrară de Stat din Moldova,
2 Institutul Naţional de Cercetări Economice
Analele Institutului Naţional de Cercetări Economice
Nr. 1 / 2020 / ISSN 1857-3630 / ISSNe 1857-3630
Disponibil online 31 December, 2020. Descarcări-25. Vizualizări-183
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2019 - 1

Activitatea salarială a populaţiei în sectorul agrar din Republica Moldova
Doga Valeriu1, Colesnicova Tatiana1, Zgadova Natalia2
1 Institutul Naţional de Cercetări Economice,
2 Academia de Stat de reglementare Tehnică și Calitate din Odesa
Проблемы и вызовы экономики региона в условиях глобализации V Национальная научно - практическая конференция
Ediția 5, Vol.1. 2019. Comrat, Republica Moldova. ISBN 978-9975-3312-6-5.
Disponibil online 28 June, 2020. Descarcări-3. Vizualizări-244
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2018 - 1

Recent evolutions in the development of the agricultural sector of the Republic of Moldova
Doga Valeriu1, Ignat Anatolie1, Gangan Svetlana2
1 National Institute for Economic Research,
2 State Agrarian University of Moldova
Perspectivele dezvoltării durabile a spaţiului rural în contextul noilor provocări economice
Vol.50. 2018. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-64-299-6.
Disponibil online 11 November, 2019. Descarcări-4. Vizualizări-309
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2017 - 1

Recenzie la monografia: „Tratat despre pământ: importanța, starea, eficiența utilizării în agricultură”
Sabluk P.1, Doga Valeriu2
1 Academia Naţională de Ştiinţe Agrare,
2 Institutul Naţional de Cercetări Economice al AŞM
Economie şi Sociologie
Nr. 1-2 / 2017 / ISSN 1857-4130
Disponibil online 15 August, 2017. Descarcări-15. Vizualizări-497
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2015 - 1

Recenzie la monografie
Doga Valeriu, Gribincea Alexandru
Universitatea de Studii Europene din Moldova
Vector European
Nr. 3 / 2015 / ISSN 2345-1106 / ISSNe 2587-358X
Disponibil online 5 February, 2016. Descarcări-36. Vizualizări-777
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2014 - 2

Aspecte socio-economice de creştere a raioanelor din regiunea de dezvoltare sud
Doga Valeriu1, Ignat Anatolie1, Catan Petru2
1 Institutul Naţional de Cercetări Economice al AŞM,
2 Universitatea Slavonă a Moldovei
Buletinul ştiinţific al Universităţii de Stat ”Bogdan Petriceicu Hasdeu” din Cahul, Seria ”Științe economice”
Nr. 2(12) / 2014 / ISSN 1875-2723
Disponibil online 2 October, 2015. Descarcări-5. Vizualizări-493
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
RECENZIE la cartea dlui ION SARBU, dr.hab., prof. Univ. „Администрирование предпринимательства в условиях рыночных отношений (обзор)”
Aculai Elena, Doga Valeriu
Institutul Naţional de Cercetări Economice al AŞM
Economie şi Sociologie
Nr. 3 / 2014 / ISSN 1857-4130
Disponibil online 10 February, 2015. Descarcări-4. Vizualizări-609
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2013 - 1

Activităţile neagricole a bussinesului în economia rurală
Doga Valeriu1, Gangan Svetlana2, Bahcivanji Ludmila3
1 Institutul Naţional de Cercetări Economice al AŞM,
2 Universitatea Academiei de Ştiinţe a Moldovei,
3 Universitatea Agrară de Stat din Odessa, Ucraina
Buletinul ştiinţific al Universităţii de Stat ”Bogdan Petriceicu Hasdeu” din Cahul, Seria ”Științe economice”
Nr. 2(10) / 2013 / ISSN 1875-2723
Disponibil online 6 October, 2015. Descarcări-1. Vizualizări-550
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2012 - 5

Caracteristica economiei bazate pe cunoaştere şi necesitatea dezvoltării Republicii Moldova în contextul ei
Doga Valeriu, Bîrca Iulita
Institutul de Economie, Finanţe şi Statistică al AŞM
Analele Institutului Naţional de Cercetări Economice
Nr. 1 / 2012 / ISSN 1857-3630 / ISSNe 1857-3630
Disponibil online 24 November, 2014. Descarcări-5. Vizualizări-742
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Condiţiile de implementare a modelului conceptual de conducere managerială
Nesterenco Constantin1, Doga Valeriu2
1 Colegiul Tehnic Agricol din Soroca,
2 Institutul de Economie, Finanţe şi Statistică al AŞM
Economie şi Sociologie
Nr. 3 / 2012 / ISSN 1857-4130
Disponibil online 29 November, 2013. Descarcări-2. Vizualizări-723
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Estimarea gradului de asigurare cu produse fitotehnice
Condrea Elena1, Doga Valeriu2
1 Universitatea Agrară de Stat din Moldova,
2 Institutul de Economie, Finanţe şi Statistică al AŞM
Economie şi Sociologie
Nr. 3 / 2012 / ISSN 1857-4130
Disponibil online 30 November, 2013. Descarcări-3. Vizualizări-738
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Managementul riscurilor din activitatea funcţiilor organizaţiilor comerciale
Bretan Florin-Ioan, Doga Valeriu
Institutul de Economie, Finanţe şi Statistică al AŞM
Economie şi Sociologie
Nr. 1 / 2012 / ISSN 1857-4130
Disponibil online 5 December, 2013. Descarcări-5. Vizualizări-703
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Productivitatea muncii: Indicator calitativ de influenţă a volumului de activitate a întreprinderii
Deliu Angela1, Bîrca Iulita2, Prodan Olga, Duhlicher Aliona3, Doga Valeriu2
1 Universitatea de Studii Europene din Moldova,
2 Institutul de Economie, Finanţe şi Statistică al AŞM,
3 Universitatea Tehnică a Moldovei
Economie şi Sociologie
Nr. 1 / 2012 / ISSN 1857-4130
Disponibil online 14 December, 2013. Descarcări-38. Vizualizări-812
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2011 - 5

Analiza metodelor de determinare a preţurilor în baza costului
Cornescu Zinaida, Fiştic Maria, Doga Valeriu
Universitatea Agrară de Stat din Moldova
Analele Ştiinţifice ale Universităţii Cooperatist-Comerciale din Moldova
Nr. 9(2) / 2011 / ISSN 1857-1239
Disponibil online 4 December, 2013. Descarcări-2. Vizualizări-637
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bazele ştiintifice ale managementului potenţialului de resurse ale întreprinderilor industriei extractive
Raghimov Maarif, Doga Valeriu
Institutul de Economie, Finanţe şi Statistică al AŞM
Economie şi Sociologie
Nr. 3 / 2011 / ISSN 1857-4130
Disponibil online 27 November, 2013. Descarcări-4. Vizualizări-639
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Distribuţia produselor agroalimentare: realităţi şi perspective
Gangan Svetlana1, Doga Valeriu2
1 Universitatea Agrară de Stat din Moldova,
2 Institutul de Economie, Finanţe şi Statistică al AŞM
Economie şi Sociologie
Nr. 2 / 2011 / ISSN 1857-4130
Disponibil online 13 December, 2013. Descarcări-7. Vizualizări-754
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Intensificarea creşterii porcinelor în baza inovaţiilor şi investiţiilor
Bahcivanji Ludmila, Lesogorova V., Doga Valeriu
Institutul de Economie, Finanţe şi Statistică al AŞM
Economie şi Sociologie
Nr. 4 / 2011 / ISSN 1857-4130
Disponibil online 27 November, 2013. Descarcări-3. Vizualizări-640
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Managementul riscurilor în companiile de asigurări
Sîrbu Victoria1, Doga Valeriu2
1 Academia de Studii Economice din Moldova,
2 Institutul de Economie, Finanţe şi Statistică al AŞM
Economie şi Sociologie
Nr. 3 / 2011 / ISSN 1857-4130
Disponibil online 28 November, 2013. Descarcări-11. Vizualizări-692
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2010 - 2

Esenţa conţinutul şi importanţa metodelor şi tehnicilor pentru managementul organizaţiei
Ţurcanu Grigore, Ţurcanu Ina, Doga Valeriu
Academia de Studii Economice din Moldova
Economie şi Sociologie
Nr. 1 / 2010 / ISSN 1857-4130
Disponibil online 14 December, 2013. Descarcări-1. Vizualizări-614
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Managementul strategic - prin prisma abordărilor teoretice
Doga Valeriu, Popa (Şeptelici) Viorica
Institutul de Economie, Finanţe şi Statistică al AŞM
Buletinul ştiinţific al Universităţii de Stat ”Bogdan Petriceicu Hasdeu” din Cahul, Seria ”Științe economice”
Nr. 1(3) / 2010 / ISSN 1875-2723
Disponibil online 11 October, 2015. Descarcări-33. Vizualizări-1101
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 - 20 of 20