IBN
Închide
Buzu Ion Alexei
Cuvinte-cheie (40): albine (2), metale grele (2), forest site (1)
Brevete
Dinamica numărului de publicaţii pe ani
Dinamica articolelor pe ani
Distribuirea numărului de pagini publicate pe categorii de reviste și ani
Distribuirea articolelor pe domenii şi ani
Colaborarea autorului
Dinamica descărcărilor pe ani

Articole în reviste din RM - 9. Publicaţii la conferinţe din RM - 4.
XLS PDF DOC
SM ISO690:2012

2019 - 1

Un aport deosebit în dezvoltarea științei zootehnice (Vladimir Radionov- la 70 de ani de la naștere)
Volconovici Liviu1, Buzu Ion2
1 Universitatea Agrară de Stat din Moldova,
2 Institutul de Zoologie
Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţele vieţii
Nr. 3(339) / 2019 / ISSN 1857-064X
Disponibil online 2 March, 2020. Descarcări-6. Vizualizări-52
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2018 - 1

Monitoringul pesticidelor în corpul albinelor
Cebotari Valentina, Buzu Ion, Postolachi Olga
Institutul de Zoologie
Functional Ecology of Animals70th anniversary from the birth of academician I.toderas
2018. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-3159-7-5.
Disponibil online 25 November, 2019. Descarcări-0. Vizualizări-75
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2017 - 2

Influenţa metalelor grele asupra vitalităţii si productivităţii familiilor de albine
Gliga Olesea, Cebotari Valentina, Buzu Ion
Institutul de Zoologie al AŞM
Intellectus
Nr. 1 / 2017 / ISSN 1810-7079 / ISSNe 1857-0496
Disponibil online 2 June, 2017. Descarcări-4. Vizualizări-228
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
New nutritive supplements for feeding mellifera bees in the deficit periods of collection in nature
Toderash Ion1, Cebotari Valentina1, Ungureanu Laurenţia1, Buzu Ion1, Gheorghiţă Cristina1, Floquet Sebastian2, Gulea Aurelian3, Rudic Valeriu4, Fuior Arcadie32
1 Institute of Zoology ASM,
2 University of Versailles,
3 State University of Moldova,
4 Institute of Microbiology and Biotechnology of the ASM
Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţele vieţii
Nr. 3(333) / 2017 / ISSN 1857-064X
Disponibil online 28 December, 2017. Descarcări-5. Vizualizări-330
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2016 - 2

Conţinutul unor metale grele în polenul colectat de albinele melifere şi legătura acestuia cu factorii mediului ambiant
Cebotari Valentina, Gliga Olesea, Buzu Ion
Institutul de Zoologie al AŞM
Studia Universitatis (Seria Ştiinţe Reale şi ale Naturii)
Nr. 1(91) / 2016 / ISSN 1814-3237 / ISSNe 1857-498X
Disponibil online 11 July, 2016. Descarcări-7. Vizualizări-384
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Corelation between the concentration of same heavy metals from the environment and the Apis mellifera L.
Gliga Olesea, Cebotari Valentina, Buzu Ion, Postolachi Olga
Institutul de Zoologie al AŞM
Sustainable use, protection of animal world and forest management in the context of climate change
Ediția IX. 2016. Chișinău. ISBN 978-9975-3022-7-2.
Disponibil online 13 November, 2018. Descarcări-2. Vizualizări-123
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2015 - 1

Conţinutul metalelor grele în miere şi propolis
Gliga Olesea, Cebotari Valentina, Buzu Ion, Chihai Nina
Institutul de Zoologie al AŞM
Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţele vieţii
Nr. 3(327) / 2015 / ISSN 1857-064X
Disponibil online 7 December, 2015. Descarcări-15. Vizualizări-420
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2014 - 1

Influenţa remediilor organice bioactive de generaţie nouă asupra activităţii vitale a familiilor de albine Apis Mellifera
Toderaş Ion1, Rudic Valeriu2, Gulea Aurelian3, Cebotari Valentina1, Buzu Ion1
1 Institutul de Zoologie al AŞM,
2 Institutul de Microbiologie şi Biotehnologie al AŞM,
3 Universitatea de Stat din Moldova
Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţele vieţii
Nr. 3(324) / 2014 / ISSN 1857-064X
Disponibil online 3 February, 2015. Descarcări-69. Vizualizări-899
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2013 - 4

Influenţa vârstei albinelor lucrătoare din nucleele de împerechere asupra eficienţei acceptării şi împerecherii mătcilor
Cebotari Valentina, Buzu Ion, Toderici Valeriu
Institutul de Zoologie al AŞM
Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţele vieţii
Nr. 3(321) / 2013 / ISSN 1857-064X
Disponibil online 7 February, 2014. Descarcări-3. Vizualizări-428
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Invasion of Varroa jacobsoni parasite in Apis mellifera carpatica bee colonies
Cebotari Valentina, Toderash Ion, Buzu Ion, Postolachi Olga
Institute of Zoology ASM
Actual problems of protection and sustainable use of the animal world diversity
Ediția 8-a. 2013. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-66-361-8.
Disponibil online 23 July, 2018. Descarcări-0. Vizualizări-156
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Invazia parazitului Varroa Jacobsoni în familiile de albine Apis Mellifera Carpatica
Cebotari Valentina, Toderaş Ion, Buzu Ion, Postolachi Olga
Institutul de Zoologie al AŞM
Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţele vieţii
Nr. 3(321) / 2013 / ISSN 1857-064X
Disponibil online 4 February, 2014. Descarcări-0. Vizualizări-430
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
The age influence of working bees from mating nuclei, on the queens acceptance and mating efficiency
Cebotari Valentina, Buzu Ion, Toderici Valeriu
Institute of Zoology ASM
Actual problems of protection and sustainable use of the animal world diversity
Ediția 8-a. 2013. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-66-361-8.
Disponibil online 23 July, 2018. Descarcări-0. Vizualizări-286
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2007 - 1

Mолдавский шерстно-мясо-молочный тип цигайских овец
Liuţcanov Petru1, Maşner Oleg2, Дарий Г.3, Radionov Vladimir2, Buzu Ion2, Arnautov Stepan4
1 Научно-практический институт биотехнологий в зоотехнии и ветеринарной медицине,
2 Министерство Сельского Хозяйства и Пищевой Промышленности Республики Молдова,
3 Государственный Аграрный Университет Молдовы,
4 Cooperativa agricolă „Elita-Alexanderfeld”
Ştiinţa Agricolă
Nr. 1 / 2007 / ISSN 1857-0003 / ISSNe 2587-3202
Disponibil online 5 December, 2013. Descarcări-2. Vizualizări-462
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 - 13 of 13