IBN
Închide
Haheu Vasile
Cuvinte-cheie (120): tracii septentrionali (3), structuri de habitat (3), thracians (3)
Dinamica numărului de publicaţii pe ani
Dinamica articolelor pe ani
Distribuirea numărului de pagini publicate pe categorii de reviste și ani
Distribuirea articolelor pe domenii şi ani
Colaborarea autorului
Dinamica descărcărilor pe ani
Scopus Author ID

Articole în reviste din RM - 29. Publicaţii la conferinţe din RM - 14.
XLS PDF DOC
SM ISO690:2012

2020 - 2

In memoriam. La adio Oleg Leviţki: Omul şi Savantul (1956-2020)
Haheu Vasile
Institutul Patrimoniului Cultural
Revista Arheologică
Nr. 1(16) / 2020 / ISSN 1857-016X / ISSNe 2537-6144
Disponibil online 7 October, 2020. Descarcări-1. Vizualizări-141
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Sistemul defensiv al fortificaţiilor traco-getice (particularităţi constructive şi principii de apărare)
Haheu Vasile
Institutul Patrimoniului Cultural
Revista Arheologică
Nr. 1(16) / 2020 / ISSN 1857-016X / ISSNe 2537-6144
Disponibil online 7 October, 2020. Descarcări-2. Vizualizări-137
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2019 - 6

Contribuţii la funcţionalitatea unui tip controversat de vestigii (dispozitive tripaletate în formă de elice din bronz) din perioada hallstattiană târzie
Haheu Vasile
Institutul Patrimoniului Cultural
Conferinţa ştiinţifică a Muzeului Naţional de Istorie a Moldovei(ediţia a 29- a), 17-18 octombrie 2019 : Program. Rezumatele comunicărilor
29. 2019. Chișinău, Republica Moldova. .
Disponibil online 9 January, 2020. Descarcări-0. Vizualizări-285
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Cu privire la originea culturii getice în spaţiul carpato-nistrean
Haheu Vasile12
1 Institutul Patrimoniului Cultural,
2 Ministerul Educației, Culturii și Cercetării
Sesiunea ştiinţifică a departamentului Istoria românilor, universală şi arheologie
Ediţia VI. 2019. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-149-07-5.
Disponibil online 31 May, 2019. Descarcări-1. Vizualizări-276
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Etape din istoria constituirii vitiviniculturii din Moldova (epocile antică şi medievală)
Haheu Vasile
Institutul Patrimoniului Cultural
Patrimoniul cultural de ieri – implicații in dezvoltarea societatii durabile de maine dedicată zilelor europene ale patrimoniului
Ediția 1. 2019. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-3290-4-0.
Disponibil online 26 February, 2020. Descarcări-2. Vizualizări-283
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Landşaftul silvostepei pruto-nistrene şi fortificaţiile traco-getice
Haheu Vasile
Institutul Patrimoniului Cultural
Patrimoniul cultural: cercetare, valorificare, promovare
Ediția 11. 2019. Chișinău. ISBN 978-9975-84-104-7.
Disponibil online 27 January, 2020. Descarcări-5. Vizualizări-283
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Necropola de la Giurgiuleşti în contextul culturilor eneolitice din sud-estul Europei
Haheu Vasile
Institutul Patrimoniului Cultural
Patrimoniul cultural de ieri – implicații in dezvoltarea societatii durabile de maine dedicată zilelor europene ale patrimoniului
Ediția 1. 2019. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-3290-4-0.
Disponibil online 26 February, 2020. Descarcări-8. Vizualizări-262
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Structurile de habitat ale geţilor timpurii din spaţiul carpato-nistrean (mijlocul sec. VII – sec. V a.Chr.) în contextul peisajului cultural arheologic (cu privire la originea culturii getice)
Haheu Vasile
Institutul Patrimoniului Cultural
Revista Arheologică
Nr. 1(15) / 2019 / ISSN 1857-016X / ISSNe 2537-6144
Disponibil online 30 June, 2019. Descarcări-1. Vizualizări-325
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2018 - 4

Structurile de habitat ale tracilor septentrionali – potenţial şi realităţi de atribuire cultural-cronologică
Haheu Vasile
Institute of Cultural Heritage
Revista Arheologică
Nr. 1(14) / 2018 / ISSN 1857-016X / ISSNe 2537-6144
Disponibil online 10 December, 2018. Descarcări-6. Vizualizări-444
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Structurile de habitat in abordările culturalcronologice de la sfarşitul primei epoci a fierului in spaţiul carpato-nistrean
Haheu Vasile
Institutul Patrimoniului Cultural al AŞM
Patrimoniul cultural: cercetare, valorificare, promovare
Ediția 10. 2018. Chișinău. ISBN 978-9975-84-063-7.
Disponibil online 8 June, 2018. Descarcări-7. Vizualizări-394
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Un mormânt de rege-războinic din zorile civilizației de la Prutul de Jos (contribuţii la problema de când și cum au început războaiele)
Haheu Vasile
Institutul Patrimoniului Cultural
Revista Militară. Studii de securitate şi apărare
Nr. 1(19) / 2018 / ISSN 1857-405X
Disponibil online 8 February, 2019. Descarcări-3. Vizualizări-355
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Viaţa cotidiană la traco-geţi în contextul peisajului culturalarheologic (a doua jumătate a sec. VII – sec. III a. Chr.)
Haheu Vasile
Institutul Patrimoniului Cultural al AŞM
Viaţa cotidiană în spaţiul Est-European din cele mai vechi timpuri până în prezent: abordări interdisciplinare
2018. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-84-058-3.
Disponibil online 9 November, 2018. Descarcări-2. Vizualizări-833
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2017 - 6

Cosorul în viticultura Moldovei: origini, evoluţie, tradiţii
Bratco Dumitru1, Haheu Vasile2
1 Ministerul Agriculturii şi Industriei Alimentare ,
2 Institutul Patrimoniului Cultural al AŞM
Pomicultura, Viticultura şi Vinificaţia
Nr. 1(67) / 2017 / ISSN 1857-3142
Disponibil online 16 June, 2019. Descarcări-1. Vizualizări-278
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Cosorul in viticultura din spatial est-carpatic in perioada antică şi medievală
Bratco Dumitru1, Haheu Vasile2
1 Ministerul Agriculturii şi Industriei Alimentare ,
2 Institutul Patrimoniului Cultural al AŞM
Patrimoniul cultural: cercetare, valorificare, promovare
Ediția 9. 2017. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-84-030-9.
Disponibil online 13 February, 2018. Descarcări-7. Vizualizări-401
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Cosorul în viticultura Moldovei: origini, evoluţie, tradiţii
Haheu Vasile1, Bratco Dumitru2
1 Institutul Patrimoniului Cultural al AŞM,
2 Institutul Ştiinţifico-Practic de Horticultură şi Tehnologii Alimentare
Revista Arheologică
Nr. 1-2(13) / 2017 / ISSN 1857-016X / ISSNe 2537-6144
Disponibil online 4 January, 2018. Descarcări-5. Vizualizări-448
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Fortificaţiile şi probleme de strategie şi tactică militară la traco-geţi
Haheu Vasile
Institutul Patrimoniului Cultural al AŞM
Dezvoltarea Armatei Naţionale în contextul aprofundării reformelor democraticeMaterialele conferinţei cu participare internaţională
2017. Chişinău. ISBN 978-9975-84-033-0.
Disponibil online 23 September, 2020. Descarcări-1. Vizualizări-145
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Peisajul cultural arheologic la tracii septentrionali 28 Sergiu HEGHEA. Plastica antropomorfă din așezarea Brinzeni III-Țiganca
Haheu Vasile
Institutul Patrimoniului Cultural al AŞM
Patrimoniul cultural: cercetare, valorificare, promovare
Ediția 9. 2017. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-84-030-9.
Disponibil online 27 February, 2018. Descarcări-6. Vizualizări-362
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Peisajul cultural-arheologic la tracii septentrionali: spaţii de habitat în contextul cotidianului, activităţii de producere şi al sacrului (sec. VII/VI-III a.Chr.)
Haheu Vasile
Institutul Patrimoniului Cultural al AŞM
Revista Arheologică
Nr. 1-2(13) / 2017 / ISSN 1857-016X / ISSNe 2537-6144
Disponibil online 4 January, 2018. Descarcări-5. Vizualizări-388
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2016 - 5

Amintiri din război pe timp de pace
Haheu Vasile
Institutul Patrimoniului Cultural al AŞM
Revista Militară. Studii de securitate şi apărare
Nr. 1(15) / 2016 / ISSN 1857-405X
Disponibil online 22 July, 2016. Descarcări-1. Vizualizări-448
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Carne de tun la cheremul imperiului
Haheu Vasile
Institutul Patrimoniului Cultural al AŞM
Revista Militară. Studii de securitate şi apărare
Nr. 2(16) / 2016 / ISSN 1857-405X
Disponibil online 14 February, 2017. Descarcări-2. Vizualizări-411
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 - 20 of 43