IBN
Închide
Rusu Vitalie
Cuvinte-cheie (56): probatoriu (3), principiu (3), criminalistică (2)
Brevete
Dinamica numărului de publicaţii pe ani
Dinamica articolelor pe ani
Distribuirea numărului de pagini publicate pe categorii de reviste și ani
Distribuirea articolelor pe domenii şi ani
Colaborarea autorului
Dinamica descărcărilor pe ani
Google Scholar ID

Articole în reviste din RM - 10. Publicaţii la conferinţe din RM - 2.
XLS PDF DOC
SM ISO690:2012

2018 - 3

Particularități privind dispunerea și efectuarea constatărilor și a expertizelor medico-legale în procesul cercetării infracțiunilor de trafic de ființe umane
Rusu Vitalie1, Jitariuc Vitalie23
1 Universitatea de Stat „Alecu Russo“ din Bălţi,
2 Universitatea de Stat „Bogdan Petriceicu Hasdeu“, Cahul,
3 Institutul de Cercetări Juridice şi Politice al AŞM
Perspectivele şi Problemele Integrării în Spaţiul European al Cercetării şi Educaţiei
Vol. I. 2018. Cahul, Republica Moldova. ISBN 978-9975-88-041-1.
Disponibil online 24 October, 2018. Descarcări-7. Vizualizări-61
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Reflecții de ordin doctrinar privind deosebirile și asemănările dintre expertizele judiciare și constatările tehnico-științifice și medico-legale
Rusu Vitalie1, Ursu Ion2
1 Universitatea de Stat „Alecu Russo“ din Bălţi,
2 Procuratura mun. Chișinău
Revista Naţională de Drept
Nr. 4-6(210-212) / 2018 / ISSN 1811-0770
Disponibil online 20 December, 2018. Descarcări-3. Vizualizări-57
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Unele reflecții asupra apariției și evoluției instituției avocaturii în spațiul românesc
Rusu Vitalie1, Balan Diana2
1 Universitatea de Stat „Alecu Russo“ din Bălţi,
2 Curtea de Apel Bălţi
Perspectivele şi Problemele Integrării în Spaţiul European al Cercetării şi Educaţiei
Vol. I. 2018. Cahul, Republica Moldova. ISBN 978-9975-88-041-1.
Disponibil online 23 October, 2018. Descarcări-2. Vizualizări-21
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2016 - 2

Locul şi rolul cercetării judecătoreşti in cadrul fazei de examinare a cauzei penale in prima instanţă de judecată
Rusu Vitalie1, Gherasim Dumitru2, Botnaru Cristina1
1 Universitatea de Stat „Alecu Russo“ din Bălţi,
2 Institutul de Cercetări Juridice şi Politice al AŞM
Avocatul poporului (Revistă ştiinţifico-practică şi informativă de drept)
Nr. 1-3 / 2016 / ISSN 1810-7141
Disponibil online 25 July, 2016. Descarcări-14. Vizualizări-199
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Specificul acordării de asistență juridică garantată de stat bănuitului, invinuitului (inculpatului) in cadrul procesului penal
Rusu Vitalie1, Rusu Lucia2, Grîjuc Victor1
1 Necunoscută, Moldova,
2 Institutul de Cercetări Juridice şi Politice al AŞM
Avocatul poporului (Revistă ştiinţifico-practică şi informativă de drept)
Nr. 4-6 / 2016 / ISSN 1810-7141
Disponibil online 19 April, 2017. Descarcări-3. Vizualizări-150
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2015 - 5

Delimitarea reținerii sau arestării ilegale de alte infracțiuni conexe
Rusu Vitalie1, Sorbala Mihai2
1 Universitatea de Stat „Alecu Russo“ din Bălţi,
2 Universitatea Liberă Internaţională din Moldova
Revista Naţională de Drept
Nr. 8(178) / 2015 / ISSN 1811-0770
Disponibil online 27 January, 2016. Descarcări-8. Vizualizări-191
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
PARTICULARITĂŢI ALE PARTICIPĂRII AVOCATULUI-REPREZENTANT LA ACTUL DE AUDIERE A COPIILOR MARTORI ŞI VICTIME ÎN PROCESELE PENA
Rusu Vitalie, Spatari Mariana
Necunoscută, Moldova
Avocatul poporului (Revistă ştiinţifico-practică şi informativă de drept)
Nr. 1-3 / 2015 / ISSN 1810-7141
Disponibil online 3 May, 2015. Descarcări-6. Vizualizări-262
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Unele considerente privind reţinerea bănuitului în procesul penal
Rusu Vitalie1, Sorbala Mihai2
1 Universitatea de Stat „Alecu Russo“ din Bălţi,
2 Universitatea Liberă Internaţională din Moldova
Studii Juridice Universitare
Nr. 1-2 / 2015 / ISSN 1857-2014
Disponibil online 26 October, 2016. Descarcări-20. Vizualizări-332
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Unele reflecții asupra limitelor cercetării judecătorești în procesul penal al Republicii Moldova
Rusu Vitalie1, Gherasim Dumitru2
1 Universitatea de Stat „Alecu Russo“ din Bălţi,
2 Institutul de Cercetări Juridice şi Politice al AŞM
Revista Naţională de Drept
Nr. 8(178) / 2015 / ISSN 1811-0770
Disponibil online 27 January, 2016. Descarcări-7. Vizualizări-162
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Unele reflecții asupra sistemului și conținutului principiilor activității speciale de investigații
Rusu Vitalie1, Covalciuc Ion2
1 Universitatea de Stat „Alecu Russo“ din Bălţi,
2 Universitatea Liberă Internaţională din Moldova
Revista Naţională de Drept
Nr. 8(178) / 2015 / ISSN 1811-0770
Disponibil online 27 January, 2016. Descarcări-19. Vizualizări-262
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2014 - 1

Audierea – mijloc procesual de bază al examinării probelor în ședința de judecată
Rusu Vitalie1, Gherasim Dumitru2
1 Universitatea de Stat „Alecu Russo“ din Bălţi,
2 Institutul de Cercetări Juridice şi Politice al AŞM
Revista Naţională de Drept
Nr. 11(169) / 2014 / ISSN 1811-0770
Disponibil online 10 November, 2015. Descarcări-2. Vizualizări-152
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2010 - 1

Arestul la domiciliu în legislaţia procesual-penală a Republicii Moldova
Rusu Vitalie
Universitatea de Stat „Alecu Russo“ din Bălţi
Analele ştiinţifice ale Academiei „Ştefan cel Mare” a MAIRM: ştiinţe socio-umane
Nr. X / 2010 / ISSN 1857-0976
Disponibil online 13 December, 2013. Descarcări-3. Vizualizări-360
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 - 12 of 12