| Instrument Bibliometric National
Închide

Institutul de Dezvoltare a Societatii Informationale EXPERT on-line ASMCNAA DISCUS projectIndicatori CDI

Dinamica articolelor pe ani
Dinamica numărului de pagini pe categorii de reviste
Numărul de articole pe domenii si ani
Colaborarea autorului

Lista publicaţiilor: Bahnarel Ion Nicolae - 37. Descărcări - 39. Vizualizări - 6672.

2017 - 4

Acute chemical poisonings in the Republic of Moldova: 5 years review
Pînzaru Iurie, Manceva Tatiana, Sîrcu Raisa, Bahnarel Ion, Sanduleac Elena
1 Centrul Naţional de Sanătate Publică
Chemistry Journal of Moldova
Nr. 1(12) / 2017 / ISSN 1857-1727 /ISSNe 2345-1688
Disponibil online 15 August, 2017. Descarcări-1. Vizualizări-16
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Stilul de selectare şi pregătire a tinerilor specialişti de către marele savant Nicolae Testemiţanu
Bahnarel Ion, Pantea Valeriu
1 Centrul Naţional de Sanătate Publică
Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţe Medicale
Nr. 1(53) / 2017 / ISSN 1857-0011
Disponibil online 20 September, 2017. Descarcări-1. Vizualizări-12
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Evaluarea sanitaro-igienică a concentraţiei radonului şi descendenţilor săi în solurile Republicii Moldova
Coreţchi Liuba, Bahnarel Ion
1 Centrul Naţional de Sanătate Publică
Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţe Medicale
Nr. 1(53) / 2017 / ISSN 1857-0011
Disponibil online 20 September, 2017. Descarcări-1. Vizualizări-8
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Evaluarea stării de sănătate a expușilor professional la radiații ionizante
Coreţchi Liuba, Cojocari Alexandra, Bahnarel Ion, Plăvan Irina, Căpăţină Angela
1 Centrul Naţional de Sanătate Publică
Sănătate Publică, Economie şi Management în Medicină
Nr. 2(72) / 2017 / ISSN 1729-8687
Disponibil online 10 October, 2017. Descarcări-0. Vizualizări-14
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2016 - 6

Monitoringul radioecologic in relaţie cu sănătatea publică

Coreţchi Liuba, Bahnarel Ion, Ursuleanu Ion, Coban Elena, Plăvan Irina, Vîrlan Serghei, Cojocari Alexandra
1 Centrul Naţional de Sanătate Publică
Sănătate Publică, Economie şi Management în Medicină
Nr. 6(70) / 2016 / ISSN 1729-8687
Disponibil online 24 November, 2017. Descarcări-. Vizualizări-0
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Intoxicaţiile acute neprofesionale cu pesticide in Republica Moldova, in perioada 2011–2015

Coreţchi Liuba, Bahnarel Ion, Ursuleanu Ion, Coban Elena, Plăvan Irina, Vîrlan Serghei, Cojocari Alexandra
1 Centrul Naţional de Sanătate Publică
Sănătate Publică, Economie şi Management în Medicină
Nr. 6(70) / 2016 / ISSN 1729-8687
Disponibil online 24 November, 2017. Descarcări-. Vizualizări-0
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Supravegherea stării de sănătate a descendenţilor participanţilor la diminuarea consecinţelor accidentului nuclear de la Cernobîl

Coreţchi Liuba, Cojocari Alexandru, Bahnarel Ion, Plăvan Irina
1 Centrul Naţional de Sanătate Publică
Sănătate Publică, Economie şi Management în Medicină
Nr. 1(65) / 2016 / ISSN 1729-8687
Disponibil online 10 November, 2017. Descarcări-0. Vizualizări-2
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Analiza comparativă a unor indici obţinuţi în studiile populaţionale MICS 2012 și STEPS 2013, Republica Moldova

Bucov Victoria, Pantea Valeriu, Bahnarel Ion, Furtuna Nicolae
1 Centrul Naţional de Sanătate Publică
Sănătate Publică, Economie şi Management în Medicină
Nr. 5(69) / 2016 / ISSN 1729-8687
Disponibil online 12 November, 2017. Descarcări-0. Vizualizări-2
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Promovarea sănătăţii şi educaţia pentru sănătate – probleme de importanță majoră pentru Republica Moldova

Serbulenco Aliona, Friptuleac Grigore, Bahnarel Ion, Opopol Nicolae, Eţco Constantin
1 Ministerul Sănătăţii a Republicii Moldova,
2 Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“,
3 Centrul Naţional de Sanătate Publică
Sănătate Publică, Economie şi Management în Medicină
Nr. 3(67) / 2016 / ISSN 1729-8687
Disponibil online 21 November, 2017. Descarcări-0. Vizualizări-3
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Influenţa cărnii prelucrate asupra stării de sănătate a populaţiei

Tutunaru Mariana, Opopol Nicolae, Dănilă Tatiana, Iziumov Nina, Bahnarel Ion
1 Centrul Naţional de Sanătate Publică
Sănătate Publică, Economie şi Management în Medicină
Nr. 3(67) / 2016 / ISSN 1729-8687
Disponibil online 21 November, 2017. Descarcări-0. Vizualizări-2
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2015 - 3

Fundamentarea științifică și implementarea conceptului Noii Sănătăţi Publice în Republica Moldova
Bahnarel Ion, Coreţchi Liuba, Lozan Oleg, Jovmir Vasile, Voloşciuc Leonid, Ivanov Victoria
1 Centrul Naţional de Sanătate Publică,
2 Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“,
3 IMSP Institutul Oncologic,
4 Institutul de Genetică, Fiziologie şi Protecţie a Plantelor al AŞM,
5 IMSP Institutul de Cardiologie
Revista de Ştiinţă, Inovare, Cultură şi Artă „Akademos”
Nr. 4(39) / 2015 / ISSN 1857-0461
Disponibil online 31 December, 2015. Descarcări-2. Vizualizări-154
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Jubileu. Cutezanţă în pedagogie şi în cercetare

Bahnarel Ion
1 Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“
Sănătate Publică, Economie şi Management în Medicină
Nr. 6(63) / 2015 / ISSN 1729-8687
Disponibil online 24 November, 2017. Descarcări-0. Vizualizări-2
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Optimization of radio-therapeutic treatment and the program of quality assurance in ionizing radiation therapy
Roşca Andrei, Bahnarel Ion, Coreţchi Liuba
1 Centrul Naţional de Sanătate Publică
Curierul Medical
Nr. 1(58) / 2015 / ISSN 1875-0666
Disponibil online 10 April, 2015. Descarcări-3. Vizualizări-176
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2013 - 8

Alimentaţia elevilor din şcoli – o problemă a societăţii moderne
Bahnarel Ion, Zepca Victor, Cazacu-Stratu Angela, Zaporojan Aculina
1 Centrul Naţional de Sanătate Publică,
2 Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“
Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţe Medicale
Nr. 5(41) / 2013 / ISSN 1857-0011
Disponibil online 31 March, 2014. Descarcări-3. Vizualizări-299
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Consideraţii privind nivelul de cunoaştere a elevilor din cl. IV-a a aspectelor referitor la modul sănătos de viaţă
Bahnarel Ion, Zepca Victor, Meşina Victor, Cazacu-Stratu Angela
1 Centrul Naţional de Sanătate Publică,
2 Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“
Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţe Medicale
Nr. 5(41) / 2013 / ISSN 1857-0011
Disponibil online 1 April, 2014. Descarcări-0. Vizualizări-327
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Evaluarea cunoştinţelor, atitudinilor şi comportamentelor cu risc pentru sănătate la cadrele didactice din instituţiile preşcolare şi preuniversitare
Bahnarel Ion, Ţiganaş Odetta, Cazacu-Stratu Angela, Zepca Victor
1 Centrul Naţional de Sanătate Publică,
2 Universitatea de Stat de Educaţie Fizică şi Sport din Moldova,
3 Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“
Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţe Medicale
Nr. 5(41) / 2013 / ISSN 1857-0011
Disponibil online 1 April, 2014. Descarcări-1. Vizualizări-318
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Evaluarea dezvoltării fizice şi a indicelui de masă corporală la elevii din şcolile raioanelor Rîşcani şi Cahul
Bahnarel Ion, Friptuleac Grigore, Cazacu-Stratu Angela, Zepca Victor, Meşina Victor
1 Centrul Naţional de Sanătate Publică,
2 Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“
Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţe Medicale
Nr. 5(41) / 2013 / ISSN 1857-0011
Disponibil online 1 April, 2014. Descarcări-0. Vizualizări-328
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Noile abordări a cercetării şi practicii din domeniul igienei în perioada 2008-2013
Bahnarel Ion
1 Centrul Naţional de Sanătate Publică
Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţe Medicale
Nr. 5(41) / 2013 / ISSN 1857-0011
Disponibil online 1 April, 2014. Descarcări-0. Vizualizări-205
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Starea sănătăţii şi practicile sanogene ale elevilor claselor primare în opinia părinţilor
Bahnarel Ion, Ţiganaş Odetta, Zepca Victor, Cazacu-Stratu Angela
1 Centrul Naţional de Sanătate Publică,
2 Universitatea de Stat de Educaţie Fizică şi Sport din Moldova,
3 Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“
Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţe Medicale
Nr. 5(41) / 2013 / ISSN 1857-0011
Disponibil online 3 April, 2014. Descarcări-1. Vizualizări-303
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Particularităţile dezvoltării fizice la elevii din raioanele Rîşcani şi Cahul, Republica Moldova
Bahnarel Ion, Cazacu-Stratu Angela, Zepca Victor, Manole Vergil, Lîsenco Vladimir, Carp Veaceslav, Zaporojan Aculina
1 Centrul Naţional de Sanătate Publică,
2 Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“,
3 Centrul de Sănătate Publică Râşcani,
4 Centrul de Sănătate Publică, Cahul
Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţe Medicale
Nr. 5(41) / 2013 / ISSN 1857-0011
Disponibil online 3 April, 2014. Descarcări-2. Vizualizări-285
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 - 20 of 37