IBN
Închide
Manole Tatiana Maxim
Cuvinte-cheie (207): cost standard per elev ponderat (4), descentralizare (3), alocaţii bugetare (2)
Dinamica numărului de publicaţii pe ani
Dinamica articolelor pe ani
Distribuirea numărului de pagini publicate pe categorii de reviste și ani
Distribuirea articolelor pe domenii şi ani
Colaborarea autorului
Dinamica descărcărilor pe ani
ORCiD

Articole în reviste din RM - 35. Publicaţii la conferinţe din RM - 11. Publicaţii peste hotare - 1.
XLS PDF DOC
SM ISO690:2012

2020 - 1

Alocațiile bugetare pentru educație – o investiție în capital uman
Manole Tatiana
Universitatea Tehnică a Moldovei
Administrarea Publică
Nr. 2(106) / 2020 / ISSN 1813-8489
Disponibil online 19 June, 2020. Descarcări-1. Vizualizări-83
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2019 - 3

Finanțarea învățământului public - o strategie prioritară și sustenabilă a Guvernului Republicii Moldova
Manole Tatiana
Institutul Naţional de Cercetări Economice
Administrarea Publică
Nr. 2(102) / 2019 / ISSN 1813-8489
Disponibil online 30 May, 2019. Descarcări-24. Vizualizări-141
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Noua metodologie de stabilire a costurilor privind finanțarea instituțiilor de învățământ superior în Republica Moldova
Manole Tatiana
Universitatea Tehnică a Moldovei
Administrarea Publică
Nr. 3(103) / 2019 / ISSN 1813-8489
Disponibil online 25 September, 2019. Descarcări-3. Vizualizări-83
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Public higher education financing in the Republic of Moldova
Manole Tatiana
Universitatea Tehnică a Moldovei
Journal of Social Sciences
Nr. 2(4) / 2019 / ISSN 2587-3490 / ISSNe 2587-3504
Disponibil online 30 December, 2019. Descarcări-3. Vizualizări-121
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2018 - 3

Costs: Key element of financial control
Stratan Alexandru12, Manole Tatiana2
1 Academy of Sciences of Moldova,
2 National Institute for Economic Research of Moldova
Economic Annals-XXI
Nr. 9-10(173) / 2018 / ISSN 1728-6220
Disponibil online 18 April, 2019. Descarcări-0. Vizualizări-325
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Particularitățile contabilității în instituțiile bugetare
Manole Tatiana, Tureţchi Tatiana
Institutul Naţional de Cercetări Economice al AŞM
Creşterea economică în condiţiile globalizării: competitivitate, inovativitate, sustenabilitate
Ed. a 13-a/Vol. 2. 2018. Chisinau, Moldova. ISBN 978-9975-3202-9-0.
Disponibil online 17 October, 2018. Descarcări-16. Vizualizări-229
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Utilizarea costului standard în învățământul preuniversitar în Republica Moldova
Manole Tatiana
Institutul Naţional de Cercetări Economice al AŞM
Creşterea economică în condiţiile globalizării: competitivitate, inovativitate, sustenabilitate
Ed. a 13-a/Vol. 2. 2018. Chisinau, Moldova. ISBN 978-9975-3202-9-0.
Disponibil online 17 October, 2018. Descarcări-20. Vizualizări-221
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2017 - 5

Analiza fluxului de numerar în scopul asigurării stabilității financiare
Manole Tatiana1, Ciumac Maria2
1 Institutul Naţional de Cercetări Economice al AŞM,
2 Universitatea Tehnică a Moldovei
Creşterea economică în condiţiile globalizării: modele de dezvoltare durabilă
Ed. a 12-a/Vol. 2. 2017. Chisinau, Moldova. ISBN 978-9975-3171-2-2.
Disponibil online 17 November, 2017. Descarcări-56. Vizualizări-432
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Analiza situaţiei financiare a entităţii şi decontările cu bugetul
Manole Tatiana1, Ciumac Maria2, Tureţchi Tatiana1
1 Institutul Naţional de Cercetări Economice al AŞM,
2 Universitatea Tehnică a Moldovei
Creşterea economică în condiţiile globalizării: modele de dezvoltare durabilă
Ed. a 12-a/Vol. 2. 2017. Chisinau, Moldova. ISBN 978-9975-3171-2-2.
Disponibil online 18 November, 2017. Descarcări-45. Vizualizări-362
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Descentralizarea și autonomia financiară: o provocare pentru autoritățile publice locale din Republica
Manole Tatiana
Institutul de Economie, Finanţe şi Statistică al AŞM
Administrarea Publică
Nr. 3(95) / 2017 / ISSN 1813-8489
Disponibil online 16 October, 2017. Descarcări-29. Vizualizări-289
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Financial consolidation of the administrative-territorial entity in the light of decentralization
Manole Tatiana, Stratan Alexandru
Institutul Naţional de Cercetări Economice al AŞM
Economie şi Sociologie
Nr. 1-2 / 2017 / ISSN 1857-4130
Disponibil online 14 August, 2017. Descarcări-7. Vizualizări-281
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Managementul fluxului de numerar și modelarea riscurilor
Manole Tatiana1, Ciumac Maria2
1 Institutul Naţional de Cercetări Economice al AŞM,
2 Universitatea Tehnică a Moldovei
Creşterea economică în condiţiile globalizării: modele de dezvoltare durabilă
Ed. a 12-a/Vol. 2. 2017. Chisinau, Moldova. ISBN 978-9975-3171-2-2.
Disponibil online 17 November, 2017. Descarcări-42. Vizualizări-435
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2016 - 3

Corelarea dintre datoria publică, deficitul bugetar şi politica fiscală
Manole Tatiana1, Stratan Alexandru2
1 Universitatea Tehnică a Moldovei,
2 Universitatea Agrară de Stat din Moldova
Revista de Ştiinţă, Inovare, Cultură şi Artă „Akademos”
Nr. 4(43) / 2016 / ISSN 1857-0461
Disponibil online 27 January, 2017. Descarcări-41. Vizualizări-398
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Descentralizarea – un element important al reformei administraţiei publice
Manole Tatiana
Institutul Naţional de Cercetări Economice al AŞM
Creşterea economică în condiţiile globalizării
Ed. a 11-a/Vol. 2. 2016. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-4000-6-0..
Disponibil online 2 January, 2018. Descarcări-6. Vizualizări-228
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Managementul finanţelor publice – artă a gestionării eficiente a banului public
Manole Tatiana, Stratan Alexandru
Institutul Naţional de Cercetări Economice al AŞM
Revista de Ştiinţă, Inovare, Cultură şi Artă „Akademos”
Nr. 2(41) / 2016 / ISSN 1857-0461
Disponibil online 6 July, 2016. Descarcări-22. Vizualizări-406
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2015 - 2

Impactul noului sistem de elaborare a bugetelor unităţilor administrativ-teritoriale asupra modului de administrare a resurselor bugetare
Manole Tatiana
Academia de Administrare Publică
Administrarea Publică
Nr. 3(87) / 2015 / ISSN 1813-8489
Disponibil online 29 September, 2015. Descarcări-10. Vizualizări-312
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Views regarding the implementation of the new system of budgeting elaboration of administrativ-territorial units
Manole Tatiana
National Institute for Economic Research
Economie şi Sociologie
Nr. 2 / 2015 / ISSN 1857-4130
Disponibil online 2 November, 2015. Descarcări-5. Vizualizări-370
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2014 - 3

Metodologia administrării cheltuielilor publice în scopul eficientizării lor
Manole Tatiana
Academia de Administrare Publică
Administrarea Publică
Nr. 1(81) / 2014 / ISSN 1813-8489
Disponibil online 29 April, 2014. Descarcări-9. Vizualizări-393
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Noua metodologie de finanţare a autorităţilor publice locale - pilon al autonomiei locale şi al descentralizării financiare
Manole Tatiana
Academia de Administrare Publică
Administrarea Publică
Nr. 2(82) / 2014 / ISSN 1813-8489
Disponibil online 22 May, 2014. Descarcări-11. Vizualizări-391
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Noua metodologie de finanţare a autorităţilor publice locale - pilon al autonomiei locale şi al descentralizării financiare
Manole Tatiana
Academia de Administrare Publică
Teoria şi practica administrării publice
2014. Chisinau, Moldova. ISBN 978-9975-4241-9-6..
Disponibil online 1 February, 2020. Descarcări-2. Vizualizări-99
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 - 20 of 47