IBN
Închide
Bejan Nina
Brevete
Dinamica numărului de publicaţii pe ani
Dinamica articolelor pe ani
Distribuirea numărului de pagini publicate pe categorii de reviste și ani
Distribuirea articolelor pe domenii şi ani
Colaborarea autorului
Dinamica descărcărilor pe ani
Proiecte(1)

Articole în reviste din RM - 1. Publicaţii la conferinţe din RM - 22. Publicaţii peste hotare - 4.
XLS PDF DOC
SM ISO690:2012
DOC
ISO 690:2012Clasificate
  • 3. Articole în reviste din RM
  • 3.1. Articole în reviste științifice din RM (perioada în care au avut categorie de clasificare + 2 numere până la aprobarea statutului de publicație științifică)
  • 3.1.3.Articole în reviste de cat. B - 1
  • 5. Publicaţii la manifestări din RM
  • 5.1.Publicații la manifestări științifice din RM (incluse în Registrele manifestărilor științifice aprobate de către ANACEC) - 3
  • 5.3.Publicații la alte manifestări din RM - 19
  • 6. Publicații la manifestări științifice de peste hotare
  • 6.3.Alte publicații la manifestări științifice de peste hotare - 4

2023 - 2

Influiența tratărilor foliare asupra formării calității și rezistenței fructelor de prun
Gaviuc Ludmila , Bejan Nina
Institutul de Genetică, Fiziologie și Protecție a Plantelor, USM
Ştiinţa în Nordul Republicii Moldova: realizări, probleme, perspective
Ediția 7. 2023. Balti, Republic of Moldova. ISBN 978-9975-81-128-6.
Disponibil online 7 June, 2023. Descarcări-2. Vizualizări-108
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Влияние препарата фитомаг на сохранность структуры и качества плодов сливы
Маринеску Марина , Гавюк Людмила , Бежан Нина , Никуца А.
Институт генетики, физиологии и защиты растений, ГУМ
Ştiinţa în Nordul Republicii Moldova: realizări, probleme, perspective
Ediția 7. 2023. Balti, Republic of Moldova. ISBN 978-9975-81-128-6.
Disponibil online 8 June, 2023. Descarcări-2. Vizualizări-40
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2022 - 2

Влияние препарата реглалг на продуктивность и качество плодов сливы
Маринеску Марина , Гавюк Людмила , Бежан Нина , Никуца А.
Институт генетики, физиологии и защиты растений
Агрофизический институт: 90 лет на службе земледелия и растениеводства
2022. Санкт-Петербург. ISBN 978-5-905200-48-9.
Disponibil online 9 November, 2022. Descarcări-5. Vizualizări-222
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Фотосинтетическая продуктивность растений сливы
Титова Нина , Гавюк Людмила , Бежан Нина , Гыскэ Алина
Институт генетики, физиологии и защиты растений
Ştiinţa în Nordul Republicii Moldova: realizări, probleme, perspective
Ediția 6. 2022. Balti, Republic of Moldova. .
Disponibil online 30 May, 2022. Descarcări-22. Vizualizări-256
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2021 - 3

Aprecierea unor indici de calitate la fructele de prun, crescute direcționat pentru păstrare
Gaviuc Ludmila , Bejan Nina
Institutul de Genetică, Fiziologie şi Protecţie a Plantelor
Genetica, fiziologia şi ameliorarea plantelor
Ediția 7. 2021. Chişinău. ISBN 978-9975-56-912-5.
Disponibil online 4 October, 2021. Descarcări-10. Vizualizări-220
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Cercetări privind acumularea principalilor compuși biochimici în fructele de prun soiul Stenley în funcție de tratările foliare
Gaviuc Ludmila , Bejan Nina
Institutul de Genetică, Fiziologie şi Protecţie a Plantelor
Ştiinţa în Nordul Republicii Moldova: realizări, probleme, perspective
Ediția 5. 2021. Balti, Republic of Moldova. ISBN 978-9975-62-432-9.
Disponibil online 15 November, 2021. Descarcări-5. Vizualizări-204
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Влияние послеуборочной обработки препаратом фитомаг на лежкость плодов сливы поздних сортов
Маринеску Марина , Гавюк Людмила , Бежан Нина
Институт генетики, физиологии и защиты растений
Applied science of today: problems and new approaches
Ediția a 7-a. 2021. г. Петрозаводск, Российская Федерация. ISBN 978-5-00174-354-5.
Disponibil online 16 November, 2021. Descarcări-7. Vizualizări-206
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2020 - 2

Influența tratărilor foliare asupra intensității unor procese biochimice în fructele de păr pe perioada postrecoltă
Gaviuc Ludmila , Bejan Nina
Institutul de Genetică, Fiziologie şi Protecţie a Plantelor
Ştiinţa în Nordul Republicii Moldova: realizări, probleme, perspective
Ediția 4. 2020. Balti, Republic of Moldova. ISBN 978-9975-3382-6-4.
Disponibil online 23 November, 2020. Descarcări-5. Vizualizări-267
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Влияние регулятора роста реглалг на биохимический состав и структуру плодов груши в процессе хранения
Маринеску Марина , Гавюк Людмила , Бежан Нина
Институт генетики, физиологии и защиты растений
Вклад агрофизики в решение фундаментальных задач сельскохозяйственной науки
2020. Санкт-Петербург, Россия. ISBN 978-5-905200-43-4.
Disponibil online 25 December, 2020. Descarcări-3. Vizualizări-391
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2019 - 2

Caracteristicile biochimice ale perelor soiul Noiabriskaia, tratate în vegetație cu SBA REGLALG în comun cu microelementele B, Zn, Mn, Mo
Gaviuc Ludmila , Bejan Nina
Institutul de Genetică, Fiziologie şi Protecţie a Plantelor
Biotehnologii avansate – realizări şi perspectiveSimpozionul ştiinţific naţional cu participare internaţională
Editia a V-a. 2019. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-56-695-7.
Disponibil online 5 February, 2020. Descarcări-6. Vizualizări-407
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Influența tratării pomilor de păr cu SBA REGLALG în comun cu microelementele B, Zn, Mn, Mo asupra acumularii glucidelor totale din fructe și consumul lor pe perioada postrecoltă
Gaviuc Ludmila , Bejan Nina
Institutul de Genetică, Fiziologie şi Protecţie a Plantelor
Ştiinţa în Nordul Republicii Moldova: realizări, probleme, perspective
Ediția 3. 2019. Balti, Republic of Moldova. ISBN 978-9975-3316-1-6.
Disponibil online 21 August, 2019. Descarcări-13. Vizualizări-491
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2018 - 1

Calitatea și rezistența fructelor de păr la diverse deprecieri în funcție de metoda de păstrare aplicată
Bujoreanu Nicolae , Gaviuc Ludmila , Bejan Nina , Popovici Ana , Harea Ivan
Institutul de Genetică, Fiziologie şi Protecţie a Plantelor
Horticultura. Agronomie
Vol.53. 2018. Chişinău. ISBN 978-9975-64-304-7.
Disponibil online 20 December, 2019. Descarcări-19. Vizualizări-557
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2017 - 2

Modificarea unor indici de calitate la fructele de păr pe perioada postrecoltă, în funcție de metoda de păstrare aplicată 
Gaviuc Ludmila , Bujoreanu Nicolae , Bejan Nina , Harea Ivan
Institutul de Genetică, Fiziologie şi Protecţie a Plantelor al AŞM
Dezvoltarea relaţiilor comerciale din perspectiva integrării economice a Republicii Moldova în circuitul economic internaţional
Vol.1. 2017. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-81-038-8.
Disponibil online 23 January, 2018. Descarcări-7. Vizualizări-620
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Păstrarea de lungă durată, calitatea și armonia gustativă a fructelor de măr
Gaviuc Ludmila , Bujoreanu Nicolae , Bejan Nina , Harea Ivan
Institutul de Genetică, Fiziologie şi Protecţie a Plantelor al AŞM
Genetica, fiziologia şi ameliorarea plantelorconferinţă ştiinţifică internaţională
Ediția 6. 2017. Chişinău. ISBN 978-9975-56-463-2.
Disponibil online 28 December, 2019. Descarcări-23. Vizualizări-518
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2016 - 1

Aprecierea gradului de influenţă a fertilizantului „Omex Foliar Boron” asupra productivităţii pomilor şi conţinutului unor indici fiziologo-biochimici la fructele de măr de soiul R. Simirenco
Bejan Nina , Gaviuc Ludmila , Bujoreanu Nicolae , Harea Ivan
Institutul de Genetică, Fiziologie şi Protecţie a Plantelor al AŞM
Biotehnologii avansate – realizări şi perspectiveSimpozionul ştiinţific naţional cu participare internaţională
Ediţia IV-a. 2016. Chișinău, Republica Moldova. .
Disponibil online 12 September, 2019. Descarcări-0. Vizualizări-565
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2015 - 1

Cercetarea gradului de influență a reglatorului de creștere „Blackjak” asupra productivității pomilor și calității fructelor de măr
Bujoreanu Nicolae , Harea Ivan , Gaviuc Ludmila , Bejan Nina
Institutul de Genetică, Fiziologie şi Protecţie a Plantelor
Ştiinţa în Nordul Republicii Moldova: realizări, probleme, perspective
Ediția 1. 2015. Balti, Republic of Moldova. ISBN 978-9975-3054-5-7.
Disponibil online 10 August, 2021. Descarcări-5. Vizualizări-148
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2014 - 2

Aprecierea gradului de influență a diferitor concentrații de O2 și CO2 din atmosfera boxelor experimentale asupra modificării valorilor unor indici biochimici la fructele de măr pe durata perioadei de păstrare
Gaviuc Ludmila , Bujoreanu Nicolae , Bejan Nina
Institutul de Genetică, Fiziologie şi Protecţie a Plantelor al AŞM
Genetica, fiziologia şi ameliorarea plantelor
Ediția 5. 2014. . .
Disponibil online 29 July, 2020. Descarcări-3. Vizualizări-346
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Influenţa preparatului Fitomag asupra intensităţii proceselor de maturare la fructele de măr şi prun pe durata perioadei post-recoltare
Bujoreanu Nicolae , Harea Ivan , Bejan Nina , Gaviuc Ludmila
Institutul de Genetică, Fiziologie şi Protecţie a Plantelor al AŞM
Ştiinţa Agricolă
Nr. 2 / 2014 / ISSN 1857-0003 / ISSNe 2587-3202
Disponibil online 20 January, 2015. Descarcări-35. Vizualizări-918
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2013 - 3

Aprecierea coraportului dintre continutul optim de gaze ale atmosferei controlate si biodegradarea substantelor plastic la fructele unor soiuri noi de mar cultivate in Moldova
Gaviuc Ludmila , Bejan Nina
Institutul de Genetica şi Fiziologie a Plantelor
Biotehnologii avansate – realizări şi perspectiveSimpozionul ştiinţific naţional cu participare internaţională
Ediția III-a. 2013. Chișinău, Republica Moldova. .
Disponibil online 19 March, 2020. Descarcări-2. Vizualizări-363
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Influenta preparatului “FITOMAG” asupra intensitatii preceselor de maturare la fructele de mar pe durata perioadei postrecolte
Bujoreanu Nicolae , Bejan Nina , Gaviuc Ludmila , Harea Ivan , Nicuţa Alexandru
Institutul de Genetica şi Fiziologie a Plantelor
Biotehnologii avansate – realizări şi perspectiveSimpozionul ştiinţific naţional cu participare internaţională
Ediția III-a. 2013. Chișinău, Republica Moldova. .
Disponibil online 19 March, 2020. Descarcări-7. Vizualizări-465
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Reducerea pierderilor la fructele de mar in perioada posrecolta in functie de metoda de pastrare aplicata
Gaviuc Ludmila , Harea Ivan , Bejan Nina
Institutul de Genetica şi Fiziologie a Plantelor
Biotehnologii avansate – realizări şi perspectiveSimpozionul ştiinţific naţional cu participare internaţională
Ediția III-a. 2013. Chișinău, Republica Moldova. .
Disponibil online 19 March, 2020. Descarcări-7. Vizualizări-449
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2011 - 5

Chokeberry carpomass in Vitro – the new source of raw materials for phenolic biologically active substances
Calalb Tatiana1 , Bezhan Nina A.2
1 ”Nicolae Testemițanu” State University of Medicine and Pharmacy,
2 Institute of Genetics, Physiology and Plant Protection of the Moldovan Academy of Sciences
Биологически активные вещества и материалы: фундаментальные и прикладные вопросы получения и применения, Тезисы
2011. Новый Свет. ISBN 978-966-96879-6-8.
Disponibil online 29 September, 2022. Descarcări-0. Vizualizări-117
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Intensificarea sintezei pigmenţilor antocianici şi conţinutului biochimic la tomate şi strugurii de masă prin aplicarea reglatorilor de creştere
Bujoreanu Nicolae , Marinescu Marina , Bejan Nina , Harea Ivan
Institutul de Genetică, Fiziologie şi Protecţie a Plantelor al AŞM
Agronomie
Vol.29. 2011. Chişinău. ISBN 978-9975-64-219-4.
Disponibil online 31 May, 2019. Descarcări-4. Vizualizări-489
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Intensitatea proceselor de maturare şi deshidratare a ţesuturilor fructelor de măr şi prun în funcţie de utilizarea antitranspirantului Vapor Gard
Bujoreanu Nicolae , Marinescu Marina , Bejan Nina , Harea Ivan
Institutul de Genetică, Fiziologie şi Protecţie a Plantelor al AŞM
Agronomie
Vol.29. 2011. Chişinău. ISBN 978-9975-64-219-4.
Disponibil online 31 May, 2019. Descarcări-2. Vizualizări-467
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Rezistenţa fructelor de măr la bolile fungice în funcţie de temperatura de păstrare
Bujoreanu Nicolae , Harea Ivan , Bejan Nina
Institutul de Genetica şi Fiziologie a Plantelor
Genetica și fiziologia rezistenței plantelor
2011. . ISBN 978-9975-78-994-3.
Disponibil online 9 April, 2020. Descarcări-4. Vizualizări-339
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Rezistenţa fructelor de măr la bolile fungice în funcţie de temperatura de păstrare
Bujoreanu Nicolae , Harea Ivan , Bejan Nina
Institutul de Genetica şi Fiziologie a Plantelor
Genetica și fiziologia rezistenței plantelor
2011. . ISBN 978-9975-78-994-3.
Disponibil online 9 April, 2020. Descarcări-0. Vizualizări-393
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2008 - 1

Biodegradarea substanţelor plastice la fructele de măr în funcţie de temperatura de păstrare aplicată
Bujoreanu Nicolae , Marinescu Marina , Bejan Nina
Institutul de Genetica şi Fiziologie a Plantelor
Horticultură, viticultură, silvicultură şi protecţia plantelordedicat aniversării a 75 ani ai Universităţii Agrare de Stat din Moldova
Vol. 16. 2008. Chisinau, Republic of Moldova. ISBN 978-9975-64-127-2.
Disponibil online 27 May, 2019. Descarcări-9. Vizualizări-441
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 - 27 of 27