IBN
Închide
Svetlicenco Valentina
Brevete
Dinamica numărului de publicaţii pe ani
Dinamica articolelor pe ani
Distribuirea numărului de pagini publicate pe categorii de reviste și ani
Distribuirea articolelor pe domenii şi ani
Colaborarea autorului
Dinamica descărcărilor pe ani
Proiecte(1)

Articole în reviste din RM - 3. Publicaţii la conferinţe din RM - 20. Publicaţii peste hotare - 2.
XLS PDF DOC
SM ISO690:2012
DOC
ISO 690:2012Clasificate
  • 3. Articole în reviste din RM
  • 3.1. Articole în reviste științifice din RM (perioada în care au avut categorie de clasificare + 2 numere până la aprobarea statutului de publicație științifică)
  • 3.1.3.Articole în reviste de cat. B - 2
  • 3.1.4.Articole în reviste de cat. C - 1
  • 5. Publicaţii la manifestări din RM
  • 5.1.Publicații la manifestări științifice din RM (incluse în Registrele manifestărilor științifice aprobate de către ANACEC) - 4
  • 5.3.Publicații la alte manifestări din RM - 16
  • 6. Publicații la manifestări științifice de peste hotare
  • 6.3.Alte publicații la manifestări științifice de peste hotare - 2

2023 - 2

Aprecierea impactului tratamentelor foliare în perioada de vegetație cu sba reglalg, microelemente (B, Zn, Mn, Mo) şi CaCl2 asupra capacității de păstrare și calității fructelor de prun, în dependenţă de genotip
Nicuţa Alexandru , Bujoreanu Nicolae , Harea Ivan , Crucean Stefan , Marinescu Marina , Svetlicenco Valentina
Institutul de Genetică, Fiziologie și Protecție a Plantelor, USM
Ştiinţa în Nordul Republicii Moldova: realizări, probleme, perspective
Ediția 7. 2023. Balti, Republic of Moldova. ISBN 978-9975-81-128-6.
Disponibil online 8 June, 2023. Descarcări-3. Vizualizări-105
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Modificarea conținutului total de substanțe fenolice și a activității polifenoloxidazei în fructele de prun în funcție de influența SBA reglalg, microelemente și metoda de păstrare
Popovici Ana , Bujoreanu Nicolae , Svetlicenco Valentina , Gâscă Alina
Institutul de Genetică, Fiziologie și Protecție a Plantelor, USM
Ştiinţa în Nordul Republicii Moldova: realizări, probleme, perspective
Ediția 7. 2023. Balti, Republic of Moldova. ISBN 978-9975-81-128-6.
Disponibil online 8 June, 2023. Descarcări-2. Vizualizări-64
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2022 - 4

Evaluarea gradului de influenţă a SBA Reglalg, microelementelor B, Zn, Mn, Mo şi tratamentului prerecoltă cu Cacl2 asupra calităţii şi gradului de rezistenţă la bolile fungice şi dereglările fiziologice a fructelor de prun, în dependenţă de metoda de păstrare aplicată
Nicuţa Alexandru , Bujoreanu Nicolae , Harea Ivan , Racu Vadim , Crucean Stefan , Marinescu Marina , Svetlicenco Valentina
Institutul de Genetică, Fiziologie şi Protecţie a Plantelor
Ştiinţa în Nordul Republicii Moldova: realizări, probleme, perspective
Ediția 6. 2022. Balti, Republic of Moldova. .
Disponibil online 30 May, 2022. Descarcări-14. Vizualizări-299
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Modificarea activității peroxidazei și polifenoloxidazei în frunzele de prun în dependență de condițiile de creștere și tratare a pomilor cu sba și microelemente
Popovici Ana , Bujoreanu Nicolae , Svetlicenco Valentina
Institutul de Genetică, Fiziologie şi Protecţie a Plantelor
Ştiinţa în Nordul Republicii Moldova: realizări, probleme, perspective
Ediția 6. 2022. Balti, Republic of Moldova. .
Disponibil online 30 May, 2022. Descarcări-0. Vizualizări-213
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Влияние условий выращивания и применяемых методов хранения на степень изменения показателей качества плодов сливы
Светличенко Валентина , Никуца А. , Харя Ион
Институт генетики, физиологии и защиты растений
Studia Universitatis Moldaviae (Seria Ştiinţe Reale şi ale Naturii)
Nr. 6(156) / 2022 / ISSN 1814-3237 / ISSNe 1857-498X
Disponibil online 22 December, 2022. Descarcări-2. Vizualizări-125
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Изучение влияния условий выращивания и применяемых методов хранения на процессы накопления и расходования полисахаридов клеточной стенки плодов сливы
Светличенко Валентина , Попович Анна
Институт генетики, физиологии и защиты растений
Ştiinţa în Nordul Republicii Moldova: realizări, probleme, perspective
Ediția 6. 2022. Balti, Republic of Moldova. .
Disponibil online 30 May, 2022. Descarcări-1. Vizualizări-220
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2021 - 5

Activitatea enzimelor Peroxidaza și Polifenoloxidaza în fructele de păr în funcție de influența SBA Reglalg, microelementelor (B, ZN, MN, MO) și a metodelor de păstrare
Popovici Ana , Svetlicenco Valentina , Bujoreanu Nicolae
Institutul de Genetică, Fiziologie şi Protecţie a Plantelor
Ştiinţa în Nordul Republicii Moldova: realizări, probleme, perspective
Ediția 5. 2021. Balti, Republic of Moldova. ISBN 978-9975-62-432-9.
Disponibil online 15 November, 2021. Descarcări-5. Vizualizări-220
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Evaluarea influenţei SBA Reglalg şi a microelementelor B, Zn, Mn şi Mo asupra calităţii fructelor de prun, în dependenţă de metoda de păstrare aplicată
Nicuţa Alexandru , Bujoreanu Nicolae , Harea Ivan , Svetlicenco Valentina , Odajiu Cristian
Institutul de Genetică, Fiziologie şi Protecţie a Plantelor
Instruire prin cercetare pentru o societate prosperă
Ediția 8, Vol.1. 2021. Chişinău. ISBN 978-9975-76-327-1.
Disponibil online 16 April, 2021. Descarcări-16. Vizualizări-324
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Modificarea activiății peroxidazei și a polifenoloxidazei în fructele de prun în dependență de varianta de tratare în perioada de vegetație și metodele de păstrare aplicate
Popovici Ana , Svetlicenco Valentina , Bujoreanu Nicolae
Institutul de Genetică, Fiziologie şi Protecţie a Plantelor
Genetica, fiziologia şi ameliorarea plantelor
Ediția 7. 2021. Chişinău. ISBN 978-9975-56-912-5.
Disponibil online 4 October, 2021. Descarcări-6. Vizualizări-388
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Влияние условий выращивания и применяемых методов хранения на изменение содержания полисахаридов клеточной стенки плодов сливы
Светличенко Валентина , Попович Анна
Институт генетики, физиологии и защиты растений
Instruire prin cercetare pentru o societate prosperă
Ediția 8, Vol.1. 2021. Chişinău. ISBN 978-9975-76-327-1.
Disponibil online 16 April, 2021. Descarcări-3. Vizualizări-272
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Сохранение показателей качества плодов сливы в зависимости от условий выращивания и применяемых методов хранения
Светличенко Валентина , Никуца А. , Харя Ион , Бужоряну Николай
Институт генетики, физиологии и защиты растений
Тенденции развития агрофизики: от актуальных проблем земледелия и растениеводства к технологиям будущего
Ediția 3. 2021. St. Petersburg, Russia. ISBN 978-5-905200-46-5.
Disponibil online 24 November, 2021. Descarcări-6. Vizualizări-269
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2020 - 3

Modificarea activității peroxidazei și a polifenoloxidazei în fructele de prun în funcție de influența SBA Reglalg, microelementelor (B, Zn, Mn, Mo) și a metodelor de păstrare
Popovici Ana , Bujoreanu Nicolae , Svetlicenco Valentina
Institutul de Genetică, Fiziologie şi Protecţie a Plantelor
Protecţia plantelor - realizări şi perspective
nr.57. 2020. Кишинев. ISBN 978-9975-3472-0-4.
Disponibil online 28 October, 2020. Descarcări-4. Vizualizări-363
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Влияние особенностей выращивания и хранения на изменение качественных показателей плодов груши
Светличенко Валентина
Институт генетики, физиологии и защиты растений
Ştiinţa în Nordul Republicii Moldova: realizări, probleme, perspective
Ediția 4. 2020. Balti, Republic of Moldova. ISBN 978-9975-3382-6-4.
Disponibil online 23 November, 2020. Descarcări-2. Vizualizări-521
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Изменение качественных показателей плодов груши под влиянием БАВ «Реглалг» и микроэлементов B, Zn, Mn, Mо, и в зависимости от применяемых методов хранения
Светличенко Валентина , Никуца А. , Харя Ион
Институт генетики, физиологии и защиты растений
Вклад агрофизики в решение фундаментальных задач сельскохозяйственной науки
2020. Санкт-Петербург, Россия. ISBN 978-5-905200-43-4.
Disponibil online 25 December, 2020. Descarcări-3. Vizualizări-614
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2019 - 2

Влияние SBA REGLALG и VERBASCOZID на изменение содержания пектиновых веществ в послеуборочных плодах груши
Светличенко Валентина , Харя Ион
Институт генетики, физиологии и защиты растений
Ştiinţa în Nordul Republicii Moldova: realizări, probleme, perspective
Ediția 3. 2019. Balti, Republic of Moldova. ISBN 978-9975-3316-1-6.
Disponibil online 23 August, 2019. Descarcări-6. Vizualizări-678
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Изменение содержания пектиновых веществ плодов груши в зависимости от условий хранения
Колесникова Людмила , Светличенко Валентина , Маринеску Марина
Институт генетики, физиологии и защиты растений
Biotehnologii avansate – realizări şi perspectiveSimpozionul ştiinţific naţional cu participare internaţională
Editia a V-a. 2019. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-56-695-7.
Disponibil online 5 February, 2020. Descarcări-1. Vizualizări-713
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2018 - 1

Изменение содержания пектиновых веществ в плодах груши в зависимости от применяемых способов хранения
Светличенко Валентина , Бужоряну Николай
Институт генетики, физиологии и защиты растений
Protecția Plantelor în Agricultura Convențională și Ecologică
2018. Chișinău, Republica Moldova. .
Disponibil online 22 July, 2019. Descarcări-6. Vizualizări-859
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2016 - 1

Влияние различных методов хранения на содержание полисахаридов в плодах груши при длительном хранении
Светличенко Валентина , Плэмэдялэ Любовь
Институт генетики, физиологии и защиты растений Академии Наук Молдовы
Biotehnologii avansate – realizări şi perspectiveSimpozionul ştiinţific naţional cu participare internaţională
Ediţia IV-a. 2016. Chișinău, Republica Moldova. .
Disponibil online 16 September, 2019. Descarcări-0. Vizualizări-416
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2015 - 1

Изменение содержания пектиновых веществ в плодах яблони под влиянием пленкообразующего состава «pelecol» при длительном хранении
Светличенко Валентина
Институт генетики, физиологии и защиты растений Академии Наук Молдовы
Studia Universitatis Moldaviae (Seria Ştiinţe Reale şi ale Naturii)
Nr. 6(86) / 2015 / ISSN 1814-3237 / ISSNe 1857-498X
Disponibil online 24 February, 2016. Descarcări-12. Vizualizări-594
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2014 - 2

Оценка состояния поверхностных структур плодов яблони в период хранения в зависимости от концентрации кислорода и углекислого газа
Маринеску Марина , Бужоряну Николай , Колесникова Людмила , Светличенко Валентина
Институт генетики, физиологии и защиты растений Академии Наук Молдовы
Studia Universitatis Moldaviae (Seria Ştiinţe Reale şi ale Naturii)
Nr. 1(71) / 2014 / ISSN 1814-3237 / ISSNe 1857-498X
Disponibil online 9 September, 2015. Descarcări-6. Vizualizări-705
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Степень влияния пленкообразующего состава «PELICOL» на содержание полисахаридов клеточной стенки плодов яблони при длительном хранении
Светличенко Валентина
Институт генетики, физиологии и защиты растений Академии Наук Молдовы
Genetica, fiziologia şi ameliorarea plantelor
Ediția 5. 2014. . .
Disponibil online 30 July, 2020. Descarcări-0. Vizualizări-294
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2013 - 2

Влияние пленкообразующего состава “PELECOL” на расходование крахмала в плодах яблони при хранении
Светличенко Валентина , Бужоряну Николай , Колесникова Людмила , Маринеску Марина
Institutul de Genetica şi Fiziologie a Plantelor
Biotehnologii avansate – realizări şi perspectiveSimpozionul ştiinţific naţional cu participare internaţională
Ediția III-a. 2013. Chișinău, Republica Moldova. .
Disponibil online 19 March, 2020. Descarcări-2. Vizualizări-583
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Влияние различных концентраций O2 и CO2 на накопление ацетальдегида и спирта в плодах яблони в период хранения
Светличенко Валентина , Бужоряну Николай
Institutul de Genetica şi Fiziologie a Plantelor
Biotehnologii avansate – realizări şi perspectiveSimpozionul ştiinţific naţional cu participare internaţională
Ediția III-a. 2013. Chișinău, Republica Moldova. .
Disponibil online 19 March, 2020. Descarcări-8. Vizualizări-515
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2011 - 2

Modificarea conţinutului substanţelor plastice la fructele de măr pe durata perioadei postrecoltare, în funcţie de aplicarea preparatului „PELICOL”
Svetlicenco Valentina , Bujoreanu Nicolae
Institutul de Genetică, Fiziologie şi Protecţie a Plantelor
Genetica și fiziologia rezistenței plantelor
2011. . ISBN 978-9975-78-994-3.
Disponibil online 10 April, 2020. Descarcări-2. Vizualizări-367
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Влияние пленкообразующего препарата PELICOL на процесс дыхания плодов яблони при длительном хранении
Светличенко Валентина , Бужоряну Николай , Харя Ион
Институт генетики, физиологии и защиты растений
Genetica și fiziologia rezistenței plantelor
2011. . ISBN 978-9975-78-994-3.
Disponibil online 13 April, 2020. Descarcări-2. Vizualizări-453
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 - 25 of 25