IBN
Închide
Arnaut Nicolae
Dinamica numărului de publicaţii pe ani
Dinamica articolelor pe ani
Distribuirea numărului de pagini publicate pe categorii de reviste și ani
Distribuirea articolelor pe domenii şi ani
Colaborarea autorului
Dinamica descărcărilor pe ani
Proiecte(1)

Articole în reviste din RM - 19. Publicaţii la conferinţe din RM - 14.
XLS PDF DOC
SM ISO690:2012
DOC
ISO 620L2021Clasificate
  • 3. Articole în reviste din RM
  • 3.1. Articole în reviste științifice din RM (perioada în care au avut categorie de clasificare + 2 numere până la aprobarea statutului de publicație științifică)
  • 3.1.3.Articole în reviste de cat. B - 8
  • 3.1.4.Articole în reviste de cat. C - 2
  • 3.1.5.Articole în reviste științifice din RM (până în 2009) - 7
  • 3.2.Articole în alte reviste din RM - 2
  • 5. Publicaţii la manifestări din RM
  • 5.1.Publicații la manifestări științifice din RM (incluse în Registrele manifestărilor științifice aprobate de către ANACEC) - 3
  • 5.3.Publicații la alte manifestări din RM - 11

2022 - 2

Factorii geopolitici ai conflictului transnistrean și ai altor conflicte regionale
Arnaut Nicolae
Institutul de Geofizică şi Geologie
Războiul de pe Nistru din 1992: 30 de ani după…Materialele Conferinței Științifice Internaționale
2022. Chişinău. ISBN 978-9975- 61-871-7 ; C 13).
Disponibil online 27 February, 2023. Descarcări-2. Vizualizări-40
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Региональная оценка уязвимости загрязнения подземных вод в руслах малых рек Молдовы
Арнаут Николай , Матвеева Елена
Институт геологии и сейсмологии
Ştiinţa în Nordul Republicii Moldova: realizări, probleme, perspective
Ediția 6. 2022. Balti, Republic of Moldova. .
Disponibil online 31 May, 2022. Descarcări-0. Vizualizări-120
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2021 - 2

Особенности речной системы малых рек северной части Молдовы
Арнаут Николай
Институт геологии и сейсмологии
Traditie şi inovare în cercetarea ştiinţifică
Ediția 10, Vol. I. 2021. Bălți. ISBN 978-9975-50-271-9.
Disponibil online 28 April, 2022. Descarcări-0. Vizualizări-114
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Типизация русел малых рек Молдовы на современном этапе
Арнаут Николай
Институт геологии и сейсмологии
Академику Л.С. Бергу – 145 лет: Сборник научных статей
2021. Bender. ISBN 978-9975-3404-9-6.
Disponibil online 31 March, 2021. Descarcări-1. Vizualizări-197
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2020 - 2

Изменение руслового режима реки Днестр
Арнаут Николай , Морару К.Е.
Институт геологии и сейсмологии
EU Integration and Management of the Dniester River Basin
2020. Chişinău. ISBN XXXXXXXXXXXXXX.
Disponibil online 31 October, 2020. Descarcări-5. Vizualizări-278
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Роль стока подземных вод в формировании водных ресурсов реки Днестр
Морару К.Е. , Арнаут Николай
Институт геологии и сейсмологии АНМ
EU Integration and Management of the Dniester River Basin
2020. Chişinău. ISBN XXXXXXXXXXXXXX.
Disponibil online 4 November, 2020. Descarcări-5. Vizualizări-284
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2019 - 1

Поверхностные воды северной части Республики Молдова
Арнаут Николай
Институт геологии и сейсмологии
Ştiinţa în Nordul Republicii Moldova: realizări, probleme, perspective
Ediția 3. 2019. Balti, Republic of Moldova. ISBN 978-9975-3316-1-6.
Disponibil online 26 August, 2019. Descarcări-2. Vizualizări-635
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2018 - 3

Основные факторы формирования русел малых рек
Арнаут Николай
Institutul de Geofizică şi Geologie
Mediul şi dezvoltarea durabilă,conferinţă ştiinţifică naţională cu participare internaţională
Ediţia 4. 2018. Chişinău. .
Disponibil online 22 June, 2022. Descarcări-0. Vizualizări-91
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Регулирование русел рек при обводнении малых рек
Арнаут Николай
Институт геологии и сейсмологии
Cadastru și Drept
Vol.48. 2018. Chişinău Republica Moldova. ISBN 978-9975-64-297-2.
Disponibil online 14 November, 2019. Descarcări-1. Vizualizări-410
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Типизация руслового процесса р. Прут и влияние на него климатических факторов
Арнаут Николай
Институт геологии и сейсмологии
Biodiversitatea în contextul schimbărilor climatice
Ediția a 2-a. 2018. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-3178-9-4.
Disponibil online 29 January, 2019. Descarcări-1. Vizualizări-504
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2017 - 1

Эколого-гидрологические основы восстановления естественного режима малых рек Молдовы
Арнаут Николай
Институт геологии и сейсмологии АНМ
Buletinul Institutului de Geologie şi Seismologie al AŞM
Nr. 1 / 2017 / ISSN 1857-0046
Disponibil online 15 November, 2017. Descarcări-3. Vizualizări-575
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2016 - 1

Взaимocвязь мeждy pycлoфopмиpyющими фaктopaми и ee кoличecтвeннaя oцeнкa
Арнаут Николай
Институт геологии и сейсмологии АНМ
Mediul şi dezvoltarea durabilă,conferinţă ştiinţifică naţională cu participare internaţională
Ediţia 3. 2016. Chişinău. ISBN 978-9975-76-170-3.
Disponibil online 27 June, 2022. Descarcări-0. Vizualizări-146
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2015 - 1

Состояние изученности взаимосвязи поверхностных и подземных вод Молдовы
Арнаут Николай
Институт геологии и сейсмологии АНМ
Buletinul Institutului de Geologie şi Seismologie al AŞM
Nr. 1-2 / 2015 / ISSN 1857-0046
Disponibil online 4 February, 2016. Descarcări-1. Vizualizări-554
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2014 - 3

Влияние исскуственных водоемов Молдовы на защищенность подземных вод от загрязнения
Арнаут Николай
Институт геологии и сейсмологии АНМ
Buletinul Institutului de Geologie şi Seismologie al AŞM
Nr. 2 / 2014 / ISSN 1857-0046
Disponibil online 28 May, 2015. Descarcări-2. Vizualizări-614
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Гидрологические условия защищенности подземных вод от загрязнения
Арнаут Николай
Институт геологии и сейсмологии АНМ
Mediul şi dezvoltarea durabilă,conferinţă ştiinţifică naţională cu participare internaţională
Ediţia 2. 2014. Chişinău. ISBN 978-9975-76-157-4.
Disponibil online 23 June, 2022. Descarcări-0. Vizualizări-109
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Региональные особенности взаимосвязи поверхностных и подземных вод Молдовы
Арнаут Николай
Институт геологии и сейсмологии АНМ
Buletinul Institutului de Geologie şi Seismologie al AŞM
Nr. 1 / 2014 / ISSN 1857-0046
Disponibil online 17 September, 2014. Descarcări-0. Vizualizări-702
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2013 - 1

Риск затопления застроенной части поймы р.Бык в пределах г.Кишинев
Арнаут Николай
Институт геологии и сейсмологии АНМ
Buletinul INCERCOM
Nr. 4 / 2013 / ISSN 1857-3762
Disponibil online 4 October, 2020. Descarcări-0. Vizualizări-395
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2012 - 3

Комплексное обоснование возможности строительства водохранилищ в широкопойменных долинах малых рек (на примере р. Когыльник г. Чимишлии)
Арнаут Николай , Морару К.Е. , Мельничук Орест , Gîrlea (Zvezdenco) Anastasia
Институт геологии и сейсмологии АНМ
Buletinul Institutului de Geologie şi Seismologie al AŞM
Nr. 2 / 2012 / ISSN 1857-0046
Disponibil online 15 December, 2013. Descarcări-2. Vizualizări-732
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Региональная оценка уязвимости загрязнения подземных вод в руслах малых рек Молдовы
Арнаут Николай , Морару К.Е.
Институт геологии и сейсмологии АНМ
Buletinul Institutului de Geologie şi Seismologie al AŞM
Nr. 2 / 2012 / ISSN 1857-0046
Disponibil online 15 December, 2013. Descarcări-2. Vizualizări-589
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Состояние водопотребления в Республике Молдова
Арнаут Николай , Мельничук Орест
Институт геологии и сейсмологии АНМ
Buletinul Institutului de Geologie şi Seismologie al AŞM
Nr. 1 / 2012 / ISSN 1857-0046
Disponibil online 28 November, 2013. Descarcări-3. Vizualizări-691
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 - 20 of 33