IBN
Închide
Racu Sergiu
Cuvinte-cheie (31): învăţământ universitar incluziv (1), international level (1), directives and normative acts (1)
Dinamica numărului de publicaţii pe ani
Dinamica articolelor pe ani
Distribuirea numărului de pagini publicate pe categorii de reviste și ani
Distribuirea articolelor pe domenii şi ani
Colaborarea autorului
Dinamica descărcărilor pe ani

Articole în reviste din RM - 3. Publicaţii la conferinţe din RM - 2.
XLS PDF DOC
SM ISO690:2012

2020 - 1

Repere teoretice şi practice ale asistenţei psihopedagogice în învăţământul universitar incluziv
Racu Sergiu
Universitatea de Stat de Educaţie Fizică şi Sport din Moldova
Asistența complexă a copiilor cu cerințe educaționale speciale în mediul educațional incluziv
2020. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-46-480-2.
Disponibil online 14 January, 2021. Descarcări-5. Vizualizări-113
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2016 - 1

Realitati şi principii actuale în abordarea dizabilitatii şi a incluziunii la nivel international
Racu Sergiu1, Agapii Eugeniu2, Stempovschi Elena2
1 Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă“ din Chişinău,
2 Universitatea de Stat de Educaţie Fizică şi Sport din Moldova
Preocupări contemporane ale științelor socio-umane
Ediția a VII-a . 2016. Chişinău, 2017. ISBN 978-9975-108-27-0.
Disponibil online 9 March, 2020. Descarcări-9. Vizualizări-250
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2013 - 1

РЕЦЕНЗИЯ на монографию „Теоретико-методологические основы организации и проведения физкультурно-оздоровительной деятельности с населением Республики Молдова”
Раку Сергей
Государственный университет физического воспитания и спорта
Ştiinţa Culturii Fizice
Nr. 15(3) / 2013 / ISSN 1857-4114 / ISSNe 2537-6438
Disponibil online 15 June, 2015. Descarcări-1. Vizualizări-359
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2011 - 2

Kinetoterapia şi dieta echilibrată în recuperarea obezităţii la copii
Caun Elena, Zavalişca Aurica, Racu Sergiu
Universitatea de Stat de Educaţie Fizică şi Sport din Moldova
Teoria şi Arta Educaţiei Fizice în Şcoală
Nr. 4(25) / 2011 / ISSN 1857-0615
Disponibil online 15 December, 2013. Descarcări-3. Vizualizări-448
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Probleme şi perspective privind protecţia, integrarea, incluziunea socială a persoanelor cu dizabilităţi: programe de perspectivă
Racu Sergiu
Universitatea de Stat de Educaţie Fizică şi Sport din Moldova
Teoria şi Arta Educaţiei Fizice în Şcoală
Nr. 4(25) / 2011 / ISSN 1857-0615
Disponibil online 15 December, 2013. Descarcări-34. Vizualizări-393
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 - 5 of 5