IBN
Închide
Dragalina Galina Arsenie
Cuvinte-cheie (57): carbazolecontaining monomers (1), acryloylchlorid (1), phormaldehide (1)
Brevete
Dinamica numărului de publicaţii pe ani
Dinamica articolelor pe ani
Distribuirea numărului de pagini publicate pe categorii de reviste și ani
Distribuirea articolelor pe domenii şi ani
Colaborarea autorului
Dinamica descărcărilor pe ani

Articole în reviste din RM - 17. Publicaţii la conferinţe din RM - 5. Publicaţii peste hotare - 1.
XLS PDF DOC
SM ISO690:2012

2019 - 1

Optimizarea sintezei unor monomeri carbazolici
Dragalina Galina, Robu Ştefan, Popuşoi Ana, Potlog Tamara
Universitatea de Stat din Moldova
Studia Universitatis (Seria Ştiinţe Reale şi ale Naturii)
Nr. 1(121) / 2019 / ISSN 1814-3237 / ISSNe 1857-498X
Disponibil online 31 August, 2019. Descarcări-1. Vizualizări-7
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2018 - 2

Copolimeri carbazolici funcționalizați cu hidroxiftalocianina de zinc pentru straturi de semicontori organici
Popuşoi Ana, Robu Ştefan, Dragalina Galina, Potlog Tamara, Sahanovschih Stanislav
Universitatea de Stat din Moldova
Integrare prin cercetare și inovare.Ştiinţe ale naturii și exacte
2018. Chisinau, Republica Moldova. ISBN 978-9975-142-49-6..
Disponibil online 7 June, 2019. Descarcări-3. Vizualizări-20
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Straturi subțiri de ftalocianină de zinc obținute din soluție chimică prin metoda picăturii utilizate în celule solare organice
Furtună Vadim, Robu Ştefan, Dragalina Galina, Popuşoi Ana, Potlog Tamara
Universitatea de Stat din Moldova
Studia Universitatis (Seria Ştiinţe Exacte şi Economice)
Nr. 2(112) / 2018 / ISSN 1857-2073 / ISSNe 2345-1033
Disponibil online 13 November, 2018. Descarcări-0. Vizualizări-46
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2017 - 2

Educational aspects in environmental protection
Dragalina Galina1, Sandu Maria2
1 State University of Moldova,
2 Institute of Ecology and Geography of the ASM
Ecological and environmental chemistry 2017The 6th International Conference
2017. Chisinau, Republic of Moldova. .
Disponibil online 18 March, 2019. Descarcări-0. Vizualizări-13
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Effects of post-deposited treatment on (CU, ZN) phthalocyanine/perylene composite light-harvesting layers
Potlog Tamara, Furtună Vadim, Robu Stefan, Dragalina Galina
State University of Moldova
Ecological and environmental chemistry 2017The 6th International Conference
2017. Chisinau, Republic of Moldova. .
Disponibil online 18 March, 2019. Descarcări-0. Vizualizări-16
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2016 - 1

Synthesis and characterization of (Cu, Zn) Pc-PEPC composite thin films by spin coating deposition technique
Furtună Vadim1, Duca Dumitru1, Robu Stefan1, Dragalina Galina1, Grase L.2, Nasedchina Nadejda1, Potlog Tamara1
1 State University of Moldova,
2 Riga Technical University
Materials Science and Condensed Matter Physics
Editia a 8-a. 2016. Chişinău. ISBN 978-9975-9787-1-2.
Disponibil online 29 July, 2019. Descarcări-0. Vizualizări-5
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2015 - 2

Aspecte de argumentare a responsabilizării pentru cantitatea şi calitatea apei
Sandu Maria1, Dragalina Galina2
1 Institutul de Ecologie şi Geografie al AŞM,
2 Universitatea de Stat din Moldova
Studia Universitatis (Seria Ştiinţe Reale şi ale Naturii)
Nr. 6(86) / 2015 / ISSN 1814-3237 / ISSNe 1857-498X
Disponibil online 24 February, 2016. Descarcări-4. Vizualizări-170
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Codul de etică, integritatea academică şi calitatea învăţământului la Universitatea de Stat din Moldova
Dragalina Galina
Universitatea de Stat din Moldova
Studia Universitatis (Seria Ştiinţe ale Educaţiei)
Nr. 9(89) / 2015 / ISSN 1857-2103 / ISSNe 2345-1025
Disponibil online 28 December, 2015. Descarcări-5. Vizualizări-249
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2014 - 1

Studiul proprietăţilor mecanice ale unor copolimeri ternari grefaţi cu ampicilină
Robu Ştefan1, Jitaru Raisa2, Dragalina Galina1, Vieru Ecaterina2, Filip Vitalie1
1 Universitatea de Stat din Moldova,
2 Institutul de Fizică Aplicată al AŞM
Studia Universitatis (Seria Ştiinţe Reale şi ale Naturii)
Nr. 1(71) / 2014 / ISSN 1814-3237 / ISSNe 1857-498X
Disponibil online 9 September, 2015. Descarcări-2. Vizualizări-251
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2013 - 5

Formarea competenţelor prin abordarea axiologică a problemelor de chimie
Mihailov Elena, Cherdivară Maia, Dragalina Galina
Universitatea de Stat din Moldova
Studia Universitatis (Seria Ştiinţe ale Educaţiei)
Nr. 9(69) / 2013 / ISSN 1857-2103 / ISSNe 2345-1025
Disponibil online 1 April, 2014. Descarcări-5. Vizualizări-362
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
PEPC/CoPc nanocomposites: technology and their optical characteristics
Bordian Olga1, Verlan Victor1, Culeac Ion1, Iovu Mihail1, Popusoi Ana2, Popuşoi Mihail2, Dragalina Galina2
1 Institute of Applied Physics, Academy of Sciences of Moldova,
2 State University of Moldova
Nanotechnologies and Biomedical Engineering
Editia 2. 2013. . ISBN 978-9975-62-343-8..
Disponibil online 19 June, 2019. Descarcări-0. Vizualizări-10
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Synthesis of 2,6-Dimethylhepta-1,5-Dien-3-Yl Acetate, the pheromone of the Comstock Mealybug Pseudococcus Comstocki
Dragalina Galina, Gudima Alexandru, Abegaz Shimeket, Cravcenco Alexei, Ianev Ivan
State University of Moldova
Studia Universitatis (Seria Ştiinţe Reale şi ale Naturii)
Nr. 1(61) / 2013 / ISSN 1814-3237 / ISSNe 1857-498X
Disponibil online 26 March, 2014. Descarcări-3. Vizualizări-319
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Technology and some optical proprieties of nanocomposites PEPC/CuPc
Bordian Olga1, Culeac Ion1, Iovu Mihail1, Verlan Victor1, Popusoi Ana2, Popuşoi Mihail2, Robu Stefan2, Dragalina Galina2, Shepel Diana3
1 Institute of Applied Physics, Academy of Sciences of Moldova,
2 State University of Moldova,
3 Institute of Chemistry of the Academy of Sciences of Moldova
Moldavian Journal of the Physical Sciences
Nr. 3-4(12) / 2013 / ISSN 1810-648X / ISSNe 2537-6365
Disponibil online 20 March, 2014. Descarcări-7. Vizualizări-359
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Unele aspecte ale evaluării rezultatelor academice în cadrul predării-învăţării disciplinelor reale
Dragalina Galina, Guţu Vladimir
Universitatea de Stat din Moldova
Studia Universitatis (Seria Ştiinţe ale Educaţiei)
Nr. 5(65) / 2013 / ISSN 1857-2103 / ISSNe 2345-1025
Disponibil online 31 March, 2014. Descarcări-4. Vizualizări-444
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2012 - 1

Nanostructured polymer/CdS photoluminescent thin films
Iovu Mihail1, Tiginyanu Ion2, Culeac Ion1, Robu Stefan3, Nistor Iurie1, Dragalina Galina3, Enachi Mihail4, Petrenko Peter1
1 Institute of Applied Physics, Academy of Sciences of Moldova,
2 Ghitu Institute of Electronic Engineering and Nanotechnology of the Academy of Sciences of Moldova,
3 State University of Moldova,
4 Technical University of Moldova
Journal of Nanoelectronics and Optoelectronics
Nr. 7(7) / 2012 / ISSN 1555-130X
Disponibil online 23 March, 2018. Descarcări-1. Vizualizări-87
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2011 - 1

Continuitatea în etapele de formare profesională (Aspecte ale formării tânărului specialist chimist)
Dragalina Galina, Velişco Nadejda, Guţu Vladimir
Universitatea de Stat din Moldova
Studia Universitatis (Seria Ştiinţe ale Educaţiei)
Nr. 5(45) / 2011 / ISSN 1857-2103 / ISSNe 2345-1025
Disponibil online 14 December, 2013. Descarcări-3. Vizualizări-409
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2009 - 2

Aspecte privind formarea iniţială a tinerilor pedagogi de chimie în contextul reformelor educaţionale
Velişco Nadejda, Dragalina Galina, Kudriţkaia Svetlana, Revenco Mihail, Chetruş Petru
Ministerul Educaţiei şi Tineretului al R. Moldova
Studia Universitatis (Seria Ştiinţe ale Educaţiei)
Nr. 5(25) / 2009 / ISSN 1857-2103 / ISSNe 2345-1025
Disponibil online 14 December, 2013. Descarcări-1. Vizualizări-406
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Многослойные носители оптической информации на базе карбазолсодержащих сополимеров
Dementiev Igor, Кирица Аркади, Andrieş Ion, Robu Ştefan, Dragalina Galina, Mitcov Dmitri
Молдавский Государственный Университет
Studia Universitatis (Seria Ştiinţe Reale şi ale Naturii)
Nr. 1(21) / 2009 / ISSN 1814-3237 / ISSNe 1857-498X
Disponibil online 10 December, 2013. Descarcări-1. Vizualizări-382
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2008 - 2

CCercetarea unor căi de sinteză a izotiocianatochalconelor
Barbă Nicanor, Dragalina Galina, Popuşoi Ana
Universitatea de Stat din Moldova
Studia Universitatis (Seria Ştiinţe Reale şi ale Naturii)
Nr. 7(17) / 2008 / ISSN 1814-3237 / ISSNe 1857-498X
Disponibil online 15 December, 2013. Descarcări-1. Vizualizări-324
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Sinteza şi cercetarea unor copolimeri din n-vinilcarbazol cu alchene superioare
Robu Ştefan, Mitcov Dmitri, Bulmaga Petru, Dragalina Galina, Barbă Nicanor
Studia Universitatis (Seria Ştiinţe Reale şi ale Naturii)
Nr. 2(12) / 2008 / ISSN 1814-3237 / ISSNe 1857-498X
Disponibil online 16 December, 2013. Descarcări-5. Vizualizări-399
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 - 20 of 23