IBN
Închide
Siminiuc Rodica
Cuvinte-cheie (78): glycemic index (3), glycaemia (2), boiled beans and hulled soriz (2)
Brevete
Dinamica numărului de publicaţii pe ani
Dinamica articolelor pe ani
Distribuirea numărului de pagini publicate pe categorii de reviste și ani
Distribuirea articolelor pe domenii şi ani
Colaborarea autorului
Dinamica descărcărilor pe ani
ORCiD
Scopus Author ID

Articole în reviste din RM - 7. Publicaţii la conferinţe din RM - 13.
XLS PDF DOC
SM ISO690:2012

2021 - 2

Evaluation of the color as a characterization parameter of honey from Tunisia, Romania and Moldova
Boiştean Alina, Chirsanova Aurica, Capcanari Tatiana, Siminiuc Rodica
Technical University of Moldova
Biotehnologii moderne - soluții pentru provocările lumii contemporane
2021. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-3498-7-1.
Disponibil online 10 June, 2021. Descarcări-16. Vizualizări-204
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Study of the impact of biotechnological strategies on the toxic fraction of gluten
Siminiuc Rodica
Technical University of Moldova
Yesterday’s heritage – implications for the development of tomorrow’s sustainable society
Ediția 3. 2021. Chișinău, Republica Moldova. ISSN 2558 – 894X.
Disponibil online 9 March, 2021. Descarcări-2. Vizualizări-103
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2020 - 6

Plăcinte alese – culese de la străbuni
Cazac Viorica, Grosu Carolina, Gutium Olga, Siminiuc Rodica
Universitatea Tehnică a Moldovei
Valorificarea patrimoniului etnocultural în educaţia tinerei generaţii și a societăţii civile
Editia 5. 2020. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-52-222-9.
Disponibil online 24 November, 2020. Descarcări-15. Vizualizări-261
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Profilul calitativ al biscuiților Macarons fabricați cu adaos de șrot de nucă
Grosu Carolina, Siminiuc Rodica, Covaliov (Boaghi) Eugenia, Gutium Olga, Reşitca Vladislav, Deseatnicova Olga
Universitatea Tehnică a Moldovei
Revista de Ştiinţă, Inovare, Cultură şi Artă „Akademos”
Nr. 4(59) / 2020 / ISSN 1857-0461 / ISSNe 2587-3687
Disponibil online 16 February, 2021. Descarcări-12. Vizualizări-149
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Sarmale - symbol of Moldovan gastronomy
Gutium Olga, Siminiuc Rodica, Grosu Carolina, Cazac Viorica
Technical University of Moldova
Journal of Social Sciences
Nr. 3(4) / 2020 / ISSN 2587-3490 / ISSNe 2587-3504
Disponibil online 12 January, 2021. Descarcări-15. Vizualizări-150
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Sarmalele – diversitate și tradiții
Cazac Viorica, Cîrja Jana, Grosu Carolina, Gutium Olga, Siminiuc Rodica
Universitatea Tehnică a Moldovei
Valorificarea patrimoniului etnocultural în educaţia tinerei generaţii și a societăţii civile
Editia 5. 2020. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-52-222-9.
Disponibil online 24 November, 2020. Descarcări-12. Vizualizări-180
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
The impact of the pandemic on the agri-food system
Siminiuc Rodica, Ţurcanu Dinu
Technical University of Moldova
Journal of Social Sciences
Nr. 3(3) / 2020 / ISSN 2587-3490 / ISSNe 2587-3504
Disponibil online 21 September, 2020. Descarcări-8. Vizualizări-318
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
The influence of biotechnological strategies on nutritional aspects of bakery products
Siminiuc Rodica
Technical University of Moldova
Journal of Engineering Sciences
Nr. 3 / 2020 / ISSN 2587-3474 / ISSNe 2587-3482
Disponibil online 21 September, 2020. Descarcări-2. Vizualizări-155
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2018 - 3

Distribution granulométrique de farine de sorghum oryzoidum
Siminiuc Rodica, Chirsanova Aurica
Université Technique de Moldavie
Modern Technologies in the Food Industry
2018. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-87-428-1.
Disponibil online 4 July, 2019. Descarcări-17. Vizualizări-305
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Impact of decortication of sorghum oryzoidum on glycemia
Siminiuc Rodica, Coşciug Lidia
Technical University of Moldova
Modern Technologies in the Food Industry
2018. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-87-428-1.
Disponibil online 4 July, 2019. Descarcări-0. Vizualizări-278
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Influence of the liquid phase composition on the glycemic index of boiled rice
Virlan Anna, Coşciug Lidia, Siminiuc Rodica
Technical University of Moldova
Modern Technologies in the Food Industry
2018. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-87-428-1.
Disponibil online 15 July, 2019. Descarcări-2. Vizualizări-342
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2016 - 3

Albirea şrotului de nuci Juglans Regia L cu peroxid de hidrogen
Grosu Carolina, Covaliov (Boaghi) Eugenia, Siminiuc Rodica, Deseatnicov Olga, Reşitca Vladislav
Universitatea Tehnică a Moldovei
Modern Technologies in the Food Industry
2016. Chisinau, Republic of Moldova. .
Disponibil online 26 July, 2019. Descarcări-5. Vizualizări-364
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Influența gumei de xantan și amidonului asupra volumului aluatului aglutenic de panificație din făină de soriz
Siminiuc Rodica, Coşciug Lidia, Grosu Carolina, Gutium Olga
Universitatea Tehnică a Moldovei
Modern Technologies in the Food Industry
2016. Chisinau, Republic of Moldova. .
Disponibil online 26 July, 2019. Descarcări-8. Vizualizări-361
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Proprietățile funcționale ale făinii de năut (Cicer Arietinum L)
Gutium Olga, Ciumac Jorj, Siminiuc Rodica
Universitatea Tehnică a Moldovei
Modern Technologies in the Food Industry
2016. Chisinau, Republic of Moldova. .
Disponibil online 26 July, 2019. Descarcări-2. Vizualizări-277
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2014 - 2

Biological value of dietary carbohydrates of boiled soryz (Sorghum Oryzoidum) products
Bulgaru Viorica, Coşciug Lidia, Siminiuc Rodica
Technical University of Moldova
Intellectus
Nr. 2 / 2014 / ISSN 1810-7079 / ISSNe 1857-0496
Disponibil online 28 August, 2014. Descarcări-12. Vizualizări-951
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Quality indexes of spontaneous flora sourdough of different flours
Siminiuc Rodica, Coşciug Lidia, Rubţov Svetlana, Bălan Iu., Vidrașco Anna
Technical University of Moldova
Modern Technologies in the Food Industry
2014. Chisinau, Republic of Moldova. .
Disponibil online 31 March, 2020. Descarcări-1. Vizualizări-283
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2012 - 3

Celiac disease - national concerns
Siminiuc Rodica
Technical University of Moldova
Meridian Ingineresc
Nr. 2 / 2012 / ISSN 1683-853X
Disponibil online 12 December, 2013. Descarcări-0. Vizualizări-493
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Effect of temperature on functional properties of starch separated from soriz (sorghum oryzoidum)
Bulgaru Viorica, Coşciug Lidia, Dupouy Eleonora, Siminiuc Rodica
Technical University of Moldova
Modern Technologies in the Food Industry
Volume I. 2012. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-87-428-1.
Disponibil online 29 September, 2020. Descarcări-0. Vizualizări-131
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Glycaemic index of soriz (sorghum oryzoidum) grains and groats
Siminiuc Rodica, Coşciug Lidia, Bulgaru Viorica, Stefirta Mariana
Technical University of Moldova
Modern Technologies in the Food Industry
Volume II. 2012. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-87-428-1.
Disponibil online 5 October, 2020. Descarcări-1. Vizualizări-139
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2011 - 1

Enzyme linked immuno sorbent assay for the quantitative analysis of prolamins of soryz (ELISA)
Siminiuc Rodica
Technical University of Moldova
Meridian Ingineresc
Nr. 2 / 2011 / ISSN 1683-853X
Disponibil online 27 November, 2013. Descarcări-0. Vizualizări-559
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 - 20 of 20