IBN
Închide
Arbuz-Spatari Olimpiada
Cuvinte-cheie (59): structurile plastice (3), creativitatea artistic (2), structurile spaial-volumetrice (2)
Dinamica numărului de publicaţii pe ani
Dinamica articolelor pe ani
Distribuirea numărului de pagini publicate pe categorii de reviste și ani
Distribuirea articolelor pe domenii şi ani
Colaborarea autorului
Dinamica descărcărilor pe ani

Articole în reviste din RM - 16. Publicaţii la conferinţe din RM - 9.
XLS PDF DOC
SM ISO690:2012

2017 - 7

Dezvoltarea creativităţii pedagogice a tinerelor cadre didactice
Roșca-Ceban Daniela, Arbuz-Spatari Olimpiada
Evaluarea în sistemul educațional:deziderate actuale
2017. Chişinău. ISBN 978-9975-48-118-2.
Disponibil online 24 July, 2019. Descarcări-0. Vizualizări-6
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Dezvoltarea la studenți a percepției vizuale prin studiul în domeniul picturii murale din Republica Moldova
Jabinschi Ion1, Arbuz-Spatari Olimpiada2
1 Academia de Muzică, Teatru şi Arte Plastice,
2 Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă“ din Chişinău
Managementul educaţional: realizări şi perspective de dezvoltare
Ediția 1-a. 2017. Bălți. ISBN 978-9975-132-97-8.
Disponibil online 12 March, 2018. Descarcări-6. Vizualizări-85
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Modelul teoretic al dezvoltării imaginației creative în perspectivă axiologică
Roșca-Ceban Daniela, Arbuz-Spatari Olimpiada
Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă“ din Chişinău
Revistă de știinţe socioumane
Nr. 3(37) / 2017 / ISSN 1857-0119 / ISSNe 2587-330X
Disponibil online 25 November, 2018. Descarcări-1. Vizualizări-63
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Problemele imaginaţiei creative şi metodele de depăşire ale acestora
Roșca-Ceban Daniela, Arbuz-Spatari Olimpiada
Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă“ din Chişinău
Studiul artelor şi culturologie: istorie, teorie, practică
Nr. 2(31) / 2017 / ISSN 2345-1408 / ISSNe 2345-1831
Disponibil online 13 April, 2018. Descarcări-12. Vizualizări-142
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Specificul managementului creativității și tangența acestuia cu imaginația creativă
Roșca-Ceban Daniela, Arbuz-Spatari Olimpiada
Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă“ din Chişinău
Managementul educaţional: realizări şi perspective de dezvoltare
Ediția 1-a. 2017. Bălți. ISBN 978-9975-132-97-8.
Disponibil online 12 March, 2018. Descarcări-4. Vizualizări-97
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Utilitatea, vizualizarea și metoda științifică de cunoaștere a funcționării și dezvoltării imaginației creative
Roșca-Ceban Daniela, Arbuz-Spatari Olimpiada
Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă“ din Chişinău
Probleme ale ştiinţelor socioumanistice şi modernizării învăţământuluiMaterialele conferinței științifice anuale a profesorilor și cercetătorilor UPS „Ion Creangă”
Seria 19, Vol.3. 2017. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-46-336-2.
Disponibil online 25 February, 2019. Descarcări-0. Vizualizări-11
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Valorificarea procesului de creaţie în artele plastice
Arbuz-Spatari Olimpiada
Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă“ din Chişinău
Probleme ale ştiinţelor socioumanistice şi modernizării învăţământuluiMaterialele conferinței științifice anuale a profesorilor și cercetătorilor UPS „Ion Creangă”
Seria 19, Vol.3. 2017. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-46-336-2.
Disponibil online 25 February, 2019. Descarcări-2. Vizualizări-20
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2016 - 4

Aplicarea tonurilor acromatice în cadrul cursului Bazele artei decorative – exercițiu pentru dezvoltarea imaginației creatoare.
Roșca-Ceban Daniela, Arbuz-Spatari Olimpiada
Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă“ din Chişinău
Revista Didactica Pro…, revistă de teorie şi practică educaţională
Nr. 3(97) / 2016 / ISSN 1810-6455
Disponibil online 12 March, 2018. Descarcări-15. Vizualizări-137
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Dezvoltarea imaginației creatoare la studenți prin aplicarea principiilor transformării plastice la disciplina Bazele artei decorative
Roșca-Ceban Daniela, Arbuz-Spatari Olimpiada
Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă“ din Chişinău
Revistă de știinţe socioumane
Nr. 2(33) / 2016 / ISSN 1857-0119 / ISSNe 2587-330X
Disponibil online 28 June, 2016. Descarcări-9. Vizualizări-218
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Reflectarea conceptului de cunoaștere în procesul de creație artisticoplastic
Arbuz-Spatari Olimpiada
Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă“ din Chişinău
Probleme ale ştiinţelor socioumanistice şi modernizării învăţământuluiConferința științifică anuală a profesorilor și cercetătorilor UPS „Ion Creangă”
Seria 18, Vol.3. 2016. Chișinău, Republica Moldova. .
Disponibil online 28 February, 2019. Descarcări-0. Vizualizări-28
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Reflectarea cunoașterii artistice prin creativitatea și creația artistică
Arbuz-Spatari Olimpiada
Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă“ din Chişinău
Studiul artelor şi culturologie: istorie, teorie, practică
Nr. 2(29) / 2016 / ISSN 2345-1408 / ISSNe 2345-1831
Disponibil online 14 April, 2017. Descarcări-8. Vizualizări-154
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2015 - 3

Organizarea metodologiei experimentului pedagogic în învăţământul artistic
Arbuz-Spatari Olimpiada
Școala modernă:provocări și oportunități
2015. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-48-100-7.
Disponibil online 30 July, 2019. Descarcări-1. Vizualizări-5
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Repere estetico-filosofice ale creativităţii artistice și limbajului plastic cu referire specifică la arta plastică
Arbuz-Spatari Olimpiada, Vatavu Alexandru
Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă“ din Chişinău
Revistă de știinţe socioumane
Nr. 1(29) / 2015 / ISSN 1857-0119 / ISSNe 2587-330X
Disponibil online 16 July, 2015. Descarcări-7. Vizualizări-277
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Subiect-obiectul în cunoaşterea şi creaţia artistico-plastică: referiri specifice pentru învăţământul artistic
Arbuz-Spatari Olimpiada
Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă“ din Chişinău
Valorile moral-spirituale ale educaţiei. In memoriam Mihail Terentii
2015. Chişinău. ISBN 978-9975-48-069-7.
Disponibil online 15 October, 2019. Descarcări-0. Vizualizări-3
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2013 - 1

Pedagogia artelor despre creativitate şi formarea/dezvoltarea ei la studenţii Facultăţilor de Arte Plastice şi Design
Arbuz-Spatari Olimpiada
Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă“ din Chişinău
Revistă de știinţe socioumane
Nr. 1(23) / 2013 / ISSN 1857-0119 / ISSNe 2587-330X
Disponibil online 10 October, 2013. Descarcări-4. Vizualizări-328
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2012 - 1

The moderns as a synthesis of arts
Arbuz-Spatari Olimpiada
Ion Creanga Pedagogical State University of Chisinau
Artă şi Educaţie Artistică
Nr. 1(19) / 2012 / ISSN 1857-0445
Disponibil online 14 December, 2013. Descarcări-3. Vizualizări-323
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2011 - 1

Dezvoltarea creativității artistice la studenți prin metode de studiere și aplicare a elementelor limbajului plastic (în cadrul cursului de artă textilă)
Arbuz-Spatari Olimpiada
Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă“ din Chişinău
Arts and Desing
Vol. 1. 2011. Chișinău. ISBN 978-9975-101-67-7.
Disponibil online 29 March, 2018. Descarcări-6. Vizualizări-110
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2009 - 1

Particularităţi specifice ale creativităţii artistice în dezvoltarea personalităţii creatoare a studenţilor la facultăţile de artă plastică
Arbuz-Spatari Olimpiada
Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă“ din Chişinău
Revistă de știinţe socioumane
Nr. 2(12) / 2009 / ISSN 1857-0119 / ISSNe 2587-330X
Disponibil online 12 May, 2016. Descarcări-5. Vizualizări-182
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2008 - 5

Criterii de evaluare a creativităţii artistice la studenţi în cadrul cursului de artă textilă
Arbuz-Spatari Olimpiada, Simac Ana
Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă“ din Chişinău
Studia Universitatis (Seria Ştiinţe ale Educaţiei)
Nr. 5(15) / 2008 / ISSN 1857-2103 / ISSNe 2345-1025
Disponibil online 11 December, 2013. Descarcări-3. Vizualizări-321
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Dezvoltarea personalităţii creative în artele plastice
Arbuz-Spatari Olimpiada
Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă“ din Chişinău
Revista Didactica Pro…, revistă de teorie şi practică educaţională
Nr. 6(52) / 2008 / ISSN 1810-6455
Disponibil online 14 December, 2013. Descarcări-5. Vizualizări-287
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 - 20 of 25