IBN
Închide

93Publicaţii

815Descărcări

52523Vizualizări

Berdeu Ion10Dizdari Anna9Buraciova Svetlana9Uncu Livia9Ţapcov Victor9Gulea Aurelian8Paraschiv Angela7Stratulat Elena6Corja Ion5Valica Vladimir5Baraneţchi Iana5Bouroş Pavlina4Robu Ştefan4Spătaru Diana4Revenco Mihail3Ababii Ion3Palamarciuc Oleg3Buga Diana3Donici Elena3Pui Aurel3Holban Tiberiu2Bahnarel Ion2Bîrca Ludmila2Eţco Constantin2Bîrcă Maria2Pântea Victor2Spînu Constantin2Rusu Galina2Şova Sergiu2Lungu Vera2Spînu Igor2Leu Elena2Sava Veronica2Vîslouh Oxana2Poirier Donald2Roy Jenny2Cornilov Stela2Filip Vitalie2Bobrov Elena2Andronachi Nicoleta2Buga Diana2Potlog Tamara1Duca Gheorghe1Colţun Maricica1Rudic Valeriu1Ciumacov Iurie1Culeac Ion1Petrenko Piotr1Jacotă Anatol1Simonov Iurii1Calalb Tatiana1Ciobanu Nicolae1Popovici Prascovia1Diug Eugen1Groppa Stanislav1Treapiţina Tatiana1Şepeli Diana1Suvorchina Olga1Bejenari Natalia1Popuşoi Ana1Gdaniec Maria1Zariciuc Elena1Meghea Aurelia1Barbă Nicanor1Roic Elena1Staver Onorina1Ţurcanu Svetlana1Tabac Vasile1Varticean Ana1Ciobanu Sergiu1Bodrug Mihai1Rusu Valentina1Balica Ion1Stoleicov Snejana1Nastas Aliona1Chiru Tatiana1Graur Vasile1Jucovschi Constantin1Hîncu Sorin1Constantinov Oxana1Colţa Victoria1Popa Cristina1Sandul Uliana1Staicova Olga1Bolea Maria1Siniţîna Iulia1Curlat Serghei1Garbuz Olga1Truhina Irina1Rusnac Roman1Bot Tamara1Benea Anna1Furtună Vadim1Tomuta Ioan1Chifiriuc Mariana-Carmen1Al Tameemi Mustafa Basim Mohammed1Stan Raluca1Voicu Georgeta1Popa Marcela1Ott Cristina1Marton George Iuliu1Mitkevici N.1Oniga Smaranda Dafina1Palage Mariana Doina1Araniciu Cătălin1Marc Gabriel1Oniga Ovidiu1Vlase Laurian1Gheoaca P.1Spurcaci B.1Rus Lucia Maria1Heghes Simona Codruta1Iuga Cristina Adela1Traistari Marionela1Tiuleanu Pavel1Bejenari Nadejda1Manica Lucia1Gdanets Maria1Spînu S.1Popusoi Raisa1Calugareanu Valentin1Vanica Elena1
Prisacari Viorel
Brevete
Dinamica numărului de publicaţii pe ani
Dinamica articolelor pe ani
Distribuirea numărului de pagini publicate pe categorii de reviste și ani
Distribuirea articolelor pe domenii şi ani
Colaborarea autorului
Dinamica descărcărilor pe ani
ORCiD
Scopus Author ID

Articole în reviste din RM - 70. Publicaţii la conferinţe din RM - 19. Publicaţii peste hotare - 4.
XLS PDF DOC
SM ISO690:2012

2021 - 6

Aspecte epidemiologice în ulcerele trofice cu staphylococcus meticilino-rezistent
Prisacari Viorel , Buga Diana , Berdeu Ion
Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“
One Health and Risk Management
Nr. 2(2) / 2021 / ISSN 2587-3458 / ISSNe 2587-3466
Disponibil online 7 April, 2021. Descarcări-3. Vizualizări-128
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Methicillin-resistant staphylococcus infections in multiprofile hospitals in the multiannual dynamics
Buga Diana , Prisakari Viorel I.
”Nicolae Testemițanu” State University of Medicine and Pharmacy
Cercetarea în biomedicină și sănătate: calitate, excelență și performanță
2021. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-82-223-7 (PDF)..
Disponibil online 7 December, 2021. Descarcări-0. Vizualizări-107
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Rezoluția Congresului Specialiștilor din domeniul Sănătății Publice și Managementului Sanitar din Republica Moldova
Bahnarel Ion , Prisacari Viorel , Eţco Constantin
Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“
Sănătate Publică, Economie şi Management în Medicină
Nr. 3(90) / 2021 / ISSN 1729-8687 / ISSNe 2587-3873
Disponibil online 9 August, 2021. Descarcări-3. Vizualizări-128
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Studiu epidemiologic privind infecțiile nosocomiale cu Acinetobacter
Prisacari Viorel , Andronachi Nicoleta
Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“
One Health and Risk Management
Nr. 2(2) / 2021 / ISSN 2587-3458 / ISSNe 2587-3466
Disponibil online 7 April, 2021. Descarcări-1. Vizualizări-106
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
The antimicrobial resistance profile of Acinetobacter strains
Andronachi Nicoleta , Prisakari Viorel I. , Berdeu Ion
”Nicolae Testemițanu” State University of Medicine and Pharmacy
Cercetarea în biomedicină și sănătate: calitate, excelență și performanță
2021. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-82-223-7 (PDF)..
Disponibil online 7 December, 2021. Descarcări-2. Vizualizări-121
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
The problem of microbial antibiotic resistance
Vanica Elena , Prisakari Viorel I.
”Nicolae Testemițanu” State University of Medicine and Pharmacy
Cercetarea în biomedicină și sănătate: calitate, excelență și performanță
2021. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-82-223-7 (PDF)..
Disponibil online 6 December, 2021. Descarcări-0. Vizualizări-182
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2020 - 5

Dascăl al epidemiologilor moldoveni, cercetător de talie internațională. 100 de ani de la naşterea lui Eli Naum Şleahov
Prisacari Viorel
Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“
Revista de Ştiinţă, Inovare, Cultură şi Artă „Akademos”
Nr. 3(58) / 2020 / ISSN 1857-0461 / ISSNe 2587-3687
Disponibil online 10 December, 2020. Descarcări-1. Vizualizări-165
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Infecţiile septico-purulente cu Staphylococcus meticilinrezistent: articol de sinteză
Buga Diana , Prisacari Viorel
Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“
Revista de Ştiinţe ale Sănătăţii din Moldova
Nr. 4(25) / 2020 / ISSN 2345-1467
Disponibil online 21 December, 2021. Descarcări-1. Vizualizări-131
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Particularitățile epidemiologice ale infecției COVID-19 în mun. Chișinău
Calugareanu Valentin , Prisacari Viorel , Paraschiv Angela
Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“
Congresul consacrat aniversării a 75-a de la fondarea Universității de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu”
2020. Chişinău. .
Disponibil online 24 March, 2021. Descarcări-6. Vizualizări-186
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Synthesis of new zinc phthalocyanine with block copolymers in nanomedicine applications
Tiuleanu Pavel1 , Robu Stephan V.1 , Prisakari Viorel I.2 , Furtună Vadim1 , Rusnac Roman1 , Potlog Tamara1
1 State University of Moldova,
2 ”Nicolae Testemițanu” State University of Medicine and Pharmacy
IFMBE Proceedings
Ediția a 4-a. 2020. Switzerland. ISBN 978-303031865-9.
Disponibil online 26 October, 2020. Descarcări-14. Vizualizări-234
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
USMF „Nicolae Testemițanu” – leagănul școlilor științifice medicale naţionale (cu prilejul celor 75 de ani de la fondarea Universității de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu” din Republica Moldova).
Prisacari Viorel
Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“
Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţe Medicale
Nr. 2(66) / 2020 / ISSN 1857-0011
Disponibil online 22 November, 2020. Descarcări-2. Vizualizări-225
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2019 - 4

Activitatea științifi că a epidemiologilor și microbiologilor din Republica Moldova în perioada 2014-2019
Prisacari Viorel
Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“
Sănătate Publică, Economie şi Management în Medicină
Nr. 4(82) / 2019 / ISSN 1729-8687 / ISSNe 2587-3873
Disponibil online 30 March, 2020. Descarcări-7. Vizualizări-373
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Development, physical-chemical characterization and in vitro antibacterial activity evaluation of a fixed-dose combination isohydrafural-methyluracil hydrophilic ointment
Rus Lucia Maria1 , Donici Elena2 , Valica Vladimir2 , Prisakari Viorel I.2 , Tomuta Ioan1 , Shepel Diana3 , Heghes Simona Codruta1 , Iuga Cristina Adela1 , Uncu Livia2
1 Iuliu Haţieganu University of Medicine and Pharmacy Cluj-Napoca,
2 ”Nicolae Testemițanu” State University of Medicine and Pharmacy,
3 Institutul de Chimie
Farmacia
Nr. 5(67) / 2019 / ISSN 0014-8237
Disponibil online 26 October, 2019. Descarcări-0. Vizualizări-1058
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Polymeric materials based on α-polyglycans with antibacterial properties
Robu Stephan V.1 , Traistari Marionela1 , Prisakari Viorel I.1 , Sava Veronica2
1 State University of Moldova,
2 ”Nicolae Testemițanu” State University of Medicine and Pharmacy
Achievements and perspectives of modern chemistry
2019. Chisinau, Republic of Moldova. ISBN 978-9975-62-428-2.
Disponibil online 12 November, 2019. Descarcări-10. Vizualizări-547
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Situația epidemiogenă prin infecții cu Staphylococcus meticilinorezistent în Republica Moldova
Buga Diana1 , Prisacari Viorel1 , Balica Ion2 , Berdeu Ion1 , Siniţîna Iulia2 , Manica Lucia2 , Rusu Valentina3
1 Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“,
2 IMSP Spitalul Clinic Republican „Timofei Moșneaga”,
3 IMSP Institutul de Medicină Urgentă
Sănătate Publică, Economie şi Management în Medicină
Nr. 4(82) / 2019 / ISSN 1729-8687 / ISSNe 2587-3873
Disponibil online 30 March, 2020. Descarcări-8. Vizualizări-415
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2018 - 3

Design, synthesis, molecular docking, and antibacterial activity evaluation of some novel norfloxacin analogues
Oniga Smaranda Dafina1 , Palage Mariana Doina1 , Araniciu Cătălin1 , Marc Gabriel1 , Oniga Ovidiu1 , Vlase Laurian1 , Prisakari Viorel I.2 , Valica Vladimir2 , Curlat Serghei2 , Uncu Livia2
1 Iuliu Haţieganu University of Medicine and Pharmacy Cluj-Napoca,
2 ”Nicolae Testemițanu” State University of Medicine and Pharmacy
Farmacia
Nr. 6(66) / 2018 / ISSN 0014-8237
Disponibil online 16 April, 2019. Descarcări-0. Vizualizări-756
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Dr. hab. Grigore Friptuleac la 75 de ani
Prisacari Viorel
Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“
Revista de Ştiinţă, Inovare, Cultură şi Artă „Akademos”
Nr. 2(49) / 2018 / ISSN 1857-0461 / ISSNe 2587-3687
Disponibil online 16 August, 2018. Descarcări-4. Vizualizări-532
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Problema hepatitelor cronice, cirozelor hepatice și cancerului hepatic
Prisacari Viorel , Paraschiv Angela
Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“
Revista de Ştiinţă, Inovare, Cultură şi Artă „Akademos”
Nr. 2(49) / 2018 / ISSN 1857-0461 / ISSNe 2587-3687
Disponibil online 15 August, 2018. Descarcări-14. Vizualizări-496
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2017 - 6

Antibioticorezistenţa microbiană în infecţiile septico-purulente nosocomiale de profil ortopedie și traumatologie: studiu epidemiologic, descriptiv, transversal
Spătaru Diana , Prisacari Viorel
Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“
Revista de Ştiinţe ale Sănătăţii din Moldova
Nr. 1(11) / 2017 / ISSN 2345-1467
Disponibil online 18 May, 2017. Descarcări-31. Vizualizări-667
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Antimicrobial performance of nanostructured silica–titania sieves loaded with izohidrafural against microbial strains isolated from urinary tract infections
Al Tameemi Mustafa Basim Mohammed1 , Stan Raluca1 , Prisakari Viorel I.2 , Voicu Georgeta1 , Popa Marcela3 , Chifiriuc Mariana-Carmen3 , Ott Cristina1 , Marton George Iuliu1 , Meghea Aurelia1
1 University Politehnica of Bucharest,
2 ”Nicolae Testemițanu” State University of Medicine and Pharmacy,
3 University of Bucharest
Comptes Rendus Chimie
Nr. 5(20) / 2017 / ISSN 1631-0748
Disponibil online 6 July, 2018. Descarcări-0. Vizualizări-506
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 - 20 of 93