IBN
Închide
Erhan Tatiana
Dinamica numărului de publicaţii pe ani
Dinamica articolelor pe ani
Distribuirea numărului de pagini publicate pe categorii de reviste și ani
Distribuirea articolelor pe domenii şi ani
Colaborarea autorului
Dinamica descărcărilor pe ani

Articole în reviste din RM - 2. Publicaţii la conferinţe din RM - 6.
XLS PDF DOC
SM ISO690:2012

2019 - 3

Sinteza 8-metil-2-decilpropanoatului – componentul activ al feromonului sexual sintetic al viermelui vestic al rădăcinilor de porumb, Diabrotica Virgifera Virgifera Le Conte
Erhan Tatiana , Odobescu Vasilisa , Răileanu Natalia
Institute of Genetics, Physiology and Plant Protection
Biotehnologii avansate – realizări şi perspectiveSimpozionul ştiinţific naţional cu participare internaţională
Ediţia V-a. 2019. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-56-695-7.
Disponibil online 5 February, 2020. Descarcări-9. Vizualizări-334
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Sinteza componenţilor activi ai feromonului sexual sintetic al moliei vărgate Anarsia lineatella Zeller E-5-DECA-5-EN-1-OL ŞI E-5-DECA-5-EN-1-IL acetat
Jalba Svetlana , Odobescu Vasilisa , Erhan Tatiana , Neguță Andrei
Institutul de Genetică, Fiziologie şi Protecţie a Plantelor
Biotehnologii avansate – realizări şi perspectiveSimpozionul ştiinţific naţional cu participare internaţională
Ediţia V-a. 2019. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-56-695-7.
Disponibil online 5 February, 2020. Descarcări-9. Vizualizări-366
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Utilizarea unor prefixe în limbajul publicistic
Erhan Tatiana
Universitatea de Stat din Moldova
Analele Ştiinţifice ale Universităţii de Stat din Moldova. Științe ale naturii și exacte. Științe umanistice
SNE, SU. 2019. Chișinău, Republica Moldova. .
Disponibil online 4 March, 2020. Descarcări-3. Vizualizări-217
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2017 - 5

Sinteza și studiul unor N'-(N-dimetilfenil)-N,N-dimetiltiourei și N(4)-N-dimetilfenil-tiosemicarbazide
Erhan Tatiana , Garbuz Olga , Gulea Aurelian
Universitatea de Stat din Moldova
Studia Universitatis Moldaviae (Seria Ştiinţe Reale şi ale Naturii)
Nr. 1(101) / 2017 / ISSN 1814-3237 / ISSNe 1857-498X
Disponibil online 24 July, 2017. Descarcări-13. Vizualizări-510
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Sinteza, structura și proprietățile antioxidative ale unor N(4)-2,4-dimetilfeniltiosemicarbazone ale compușilor carbonilici
Erhan Tatiana
Universitatea de Stat din Moldova
Integrare prin cercetare și inovare.Ştiinţe ale naturii și exacte. Științe economice
2017. Chisinau, Republica Moldova. ISBN 978-9975-71-701-4..
Disponibil online 14 May, 2021. Descarcări-0. Vizualizări-63
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Sinteza, structura și proprietățile biologice ale n (4)-ariltiosemicarbazidelor și ale derivaților lor
Erhan Tatiana
Universitatea de Stat din Moldova
Studia Universitatis Moldaviae (Seria Ştiinţe Reale şi ale Naturii)
Nr. 1(101) / 2017 / ISSN 1814-3237 / ISSNe 1857-498X
Disponibil online 24 July, 2017. Descarcări-8. Vizualizări-491
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Synthesis and antileukaemia activity of n-(2,4-dimethylphenyl) hydrazinecarbothioamide and its azomethine derviatives
Erhan Tatiana1 , Jalba Svetlana1 , Sargun Artur1 , Barba Alic2 , Poirier Donald3 , Gulea Aurelian1 , Pahontu Elena Mihaela4
1 State University of Moldova,
2 Institute of Chemistry of the Academy of Sciences of Moldova,
3 CHUL Research Center (Université Laval),
4 University of Medicine and Pharmacy “Carol Davilla”, Bucharest
Ecological and environmental chemistry - 2017
Ediția 6. 2017. Chisinau, Republic of Moldova. .
Disponibil online 8 March, 2019. Descarcări-6. Vizualizări-717
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Synthesis, structure and antimicrobial activity of salicylaldehyde 4-(dimethylphenyl) thiosemicarbazones and biometal coordination compounds with these ligands
Gulea Aurelian1 , Erhan Tatiana2 , Zariciuc Elena2 , Petrenko Peter A.3 , Chumakov Yurii43 , Jalba Svetlana1 , Tsapkov Victor I.1
1 State University of Moldova,
2 ”Nicolae Testemițanu” State University of Medicine and Pharmacy,
3 Institute of Applied Physics, Academy of Sciences of Moldova,
4 Gebze Technical University
Ecological and environmental chemistry - 2017
Ediția 6. 2017. Chisinau, Republic of Moldova. .
Disponibil online 19 March, 2019. Descarcări-5. Vizualizări-515
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 - 8 of 8