IBN
Închide
Pantea Valeriana Mihail
Cuvinte-cheie (38): compuşi biologic activi (3), osteopatia experimentală (3), stres oxidativ (3)
Brevete
Dinamica numărului de publicaţii pe ani
Dinamica articolelor pe ani
Distribuirea numărului de pagini publicate pe categorii de reviste și ani
Distribuirea articolelor pe domenii şi ani
Colaborarea autorului
Dinamica descărcărilor pe ani
Scopus Author ID

Articole în reviste din RM - 12. Publicaţii la conferinţe din RM - 7. Publicaţii peste hotare - 2.
XLS PDF DOC
SM ISO690:2012

2020 - 1

Thiol-disulfide metabolism in kidney tissue at the administration of some copper coordination compounds
Sardari Veronica1, Pantea Valeriana1, Gulea Aurelian2, Tagadiuc Olga1, Andronache Lilia1, Şveţ Inna1, Tsapkov Victor2, Gudumac Valentin1
1 ”Nicolae Testemițanu” State University of Medicine and Pharmacy,
2 State University of Moldova
Moldovan Medical Journal
Nr. 2(63) / 2020 / ISSN 2537-6373 / ISSNe 2537-6381
Disponibil online 12 June, 2020. Descarcări-2. Vizualizări-77
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2019 - 2

Advanced glycation end products in isoproterenol-induced acute myocardial infarction
Timercan Tatiana, Şveţ Inna, Pantea Valeriana, Ambros Ala, Lîsîi Leonid
”Nicolae Testemițanu” State University of Medicine and Pharmacy
Medicine and Pharmacy Reports
Nr. 3(92) / 2019 / ISSN 2602-0807
Disponibil online 8 October, 2019. Descarcări-0. Vizualizări-194
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
The effect of controlled reperfusion on experimental ovarian torsion
Lazăr Cornelia1, Vozian Marin1, Pantea Valeriana1, Şveţ Inna1, Mishina Ana2, Tagadiuc Olga1
1 ”Nicolae Testemițanu” State University of Medicine and Pharmacy,
2 Mother and Child Institute
Russian Open Medical Journal
Nr. 4(8) / 2019 / ISSN 2304-3415
Disponibil online 16 January, 2020. Descarcări-2. Vizualizări-187
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2018 - 2

Markerii circulanţi ai stresului oxidativ şi sistemului antioxidant în tuberculoza pulmonară: studiu prospectiv, tip caz-control
Lesnic Evelina1, Pantea Valeriana1, Sardari Veronica1, Ghinda Serghei2, Gudumac Valentin1
1 Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“,
2 IMSP Institutul de Ftiziopneumologie „Chiril Draganiuc“
Revista de Ştiinţe ale Sănătăţii din Moldova
Nr. 2(16) / 2018 / ISSN 2345-1467
Disponibil online 13 September, 2018. Descarcări-16. Vizualizări-213
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Rolul metaboliţilor oxidului de azot în AVC ischemice la pacienţii cu sindrom metabolic
Ciobanu Natalia, Groppa Stanislav, Pantea Valeriana, Gudumac Valentin
Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“
Revista de Ştiinţă, Inovare, Cultură şi Artă „Akademos”
Nr. 2(49) / 2018 / ISSN 1857-0461
Disponibil online 15 August, 2018. Descarcări-8. Vizualizări-191
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2017 - 2

Activitatea unor compuși bioactivi autohtoni noi de captare a radicalilor anioni superoxizi
Pantea Valeriana
Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“
Culegere de rezumate științifice ale studenților, rezidenților și tinerilor cercetători
2017. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-3168-4-2.
Disponibil online 27 July, 2018. Descarcări-4. Vizualizări-726
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Evaluarea indicilor stresului oxidativ și protecției antioxidante în măduva osoasă în hepatita toxică și la administrarea polizaharidelor sulfatate din spirulină
Mihalciuc Olga1, Sardari Veronica1, Pantea Valeriana1, Andronache Lilia1, Procopişin Larisa2, Tagadiuc Olga1
1 Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“,
2 IMSP Institutul de Ftiziopneumologie „Chiril Draganiuc“
Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţe Medicale
Nr. 2(54) / 2017 / ISSN 1857-0011
Disponibil online 22 September, 2017. Descarcări-17. Vizualizări-511
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2016 - 4

Aspecte ale metabolismului în ţesutul ovarian
Lazăr Cornelia1, Tagadiuc Olga1, Protopop Svetlana1, Mişina Ana2, Pantea Valeriana1
1 Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“,
2 IMSP Institutul Mamei şi Copiluluii
Buletin de Perinatologie
Nr. 4(72) / 2016 / ISSN 1810-5289
Disponibil online 28 December, 2016. Descarcări-16. Vizualizări-369
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Influence of local bioactive compounds on carbohydrate metabolism in cyclophophan induced hepatopathy
Tagadiuc Olga1, Sardari Veronica1, Pantea Valeriana1, Chiriac Tatiana2
1 ”Nicolae Testemițanu” State University of Medicine and Pharmacy,
2 Institute of Microbiology and Biotechnology of the ASM
Microbial Biotechnology
Ediția 3. 2016. Chișinău, Republica Moldova. .
Disponibil online 13 March, 2019. Descarcări-0. Vizualizări-103
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Influence of local biologically active compounds on protein metabolism in experimental hepatopathy
Popa Veaceslav1, Pantea Valeriana2, Garbuz Olga3, Şveţ Inna2
1 Institute of Microbiology and Biotechnology of the ASM,
2 ”Nicolae Testemițanu” State University of Medicine and Pharmacy,
3 State University of Moldova
Microbial Biotechnology
Ediția 3. 2016. Chișinău, Republica Moldova. .
Disponibil online 13 March, 2019. Descarcări-0. Vizualizări-157
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Modificările sistemului glutationic eritrocitar în normă şi astm bronşic asociat sub acţiunea unor compuşi biologici activi autohtoni.
Pantea Valeriana1, Tagadiuc Olga1, Procopişin Larisa2, Andronache Lilia1, Gulea Aurelian3, Gudumac Valentin1
1 Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“,
2 IMSP Institutul de Ftiziopneumologie „Chiril Draganiuc“,
3 Universitatea de Stat din Moldova
Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţe Medicale
Nr. 1(50) / 2016 / ISSN 1857-0011
Disponibil online 8 September, 2016. Descarcări-13. Vizualizări-505
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2015 - 5

Influence of local bioactive compounds on spleen lysosomal enzymes activity in ethylene glycol intoxication
Mihalciuc Olga1, Garbuz Olga2, Pantea Valeriana1, Bernic Valentin1, Gulea Aurelian2
1 ”Nicolae Testemițanu” State University of Medicine and Pharmacy,
2 State University of Moldova
Physical Methods in Coordination and Supramolecular Chemistry
XVIII. 2015. Chisinau, Republic of Moldova. .
Disponibil online 21 April, 2020. Descarcări-1. Vizualizări-44
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Modificările activităţii enzimelor lizozomale în ţesutul osos în osteopatia experimentală şi influenţa unor compuși biologic activi autohtoni
Tagadiuc Olga, Ştîrba Olga, Gudumac Valentin, Pantea Valeriana
Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“
Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţe Medicale
Nr. 1(46) / 2015 / ISSN 1857-0011
Disponibil online 20 May, 2015. Descarcări-6. Vizualizări-497
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Modificările compoziţiei minerale a ţesutului osos în osteopatiile experimentale şi la remedierea cu compuși bioactivi autohtoni
Pantea Valeriana, Andronache Lilia, Sardari Veronica, Ştîrba Olga, Svet Irina
Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“
Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţe Medicale
Nr. 1(46) / 2015 / ISSN 1857-0011
Disponibil online 20 May, 2015. Descarcări-3. Vizualizări-448
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Modificările indicilor remodelării osoase în ţesutul osos în osteopatiile experimentale şi la remedierea lor cu compuşi bioactivi autohtoni
Tagadiuc Olga, Sardari Veronica, Pantea Valeriana
Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“
Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţe Medicale
Nr. 1(46) / 2015 / ISSN 1857-0011
Disponibil online 20 May, 2015. Descarcări-4. Vizualizări-529
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
New inhibitors of glycation and of the formation of advanced glycation end products
Andronache Lilia1, Gudumac Valentin1, Gulea Aurelian2, Tagadiuc Olga1, Garbuz Olga2, Pantea Valeriana1
1 ”Nicolae Testemițanu” State University of Medicine and Pharmacy,
2 State University of Moldova
Physical Methods in Coordination and Supramolecular Chemistry
XVIII. 2015. Chisinau, Republic of Moldova. .
Disponibil online 20 April, 2020. Descarcări-0. Vizualizări-42
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2014 - 2

Influence of the cyanobacterial byoremedies on liver antioxidant protection in cyclophosphane induced immunodeficiency
Ştîrba Olga1, Andronache Lilia1, Pantea Valeriana1, Popa Veaceslav2, Djur (Maxacova) Svetlana2, Rudi Ludmila2
1 Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“,
2 Institutul de Microbiologie şi Biotehnologie al AŞM
International Conference on Microbial Biotechnology
Ediția 2. 2014. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-4432-8-9.
Disponibil online 11 January, 2019. Descarcări-0. Vizualizări-73
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Influence of the cyanobacterial byoremedies on liver antioxidant protection in cyclophosphane induced immunodeficiency
Shtirba Olga1, Andronache Lilia1, Pantea Valeriana1, Popa Veaceslav2, Djur (Maxacova) Svetlana2, Rudi Ludmila2
1 ”Nicolae Testemițanu” State University of Medicine and Pharmacy,
2 Institute of Microbiology and Biotechnology of the ASM
Microbial Biotechnology
Ediția 2. 2014. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-4432-8-9.
Disponibil online 27 May, 2019. Descarcări-0. Vizualizări-108
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2013 - 1

Particularităţile luminescenţei tioindatului de zinc dopat cu mangan
Aramă Efim1, Vovc Victor1, Gheorghiţă Eugen2, Pantea Valeriana3, Munteanu-Gubceac Natalia1, Melinte Victoria2
1 Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“,
2 Universitatea de Stat din Tiraspol,
3 Universitatea Tehnică a Moldovei
Analele Ştiinţifice ale USMF „N. Testemiţanu”
Nr. 1(14) / 2013 / ISSN 1857-1719
Disponibil online 23 January, 2014. Descarcări-5. Vizualizări-446
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2008 - 2

Interpretarea spectrelor de împrăştiere combinată în compuşii ZnxIn2S3+x
Aramă Efim, Jitari Vasile, Șemeacova Tatiana, Pantea Valeriana
Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“
Analele Ştiinţifice ale USMF „N. Testemiţanu”
Nr. 1(9) / 2008 / ISSN 1857-1719
Disponibil online 30 November, 2013. Descarcări-1. Vizualizări-466
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 - 20 of 21