IBN
Închide
Şibaev Alexandr Iuri
Cuvinte-cheie (19): uniformity of shoots. (1), increase in germination capacity (1), electromagnetic response (1)
Brevete
Dinamica numărului de publicaţii pe ani
Dinamica articolelor pe ani
Distribuirea numărului de pagini publicate pe categorii de reviste și ani
Distribuirea articolelor pe domenii şi ani
Colaborarea autorului
Dinamica descărcărilor pe ani

Articole în reviste din RM - 3. Publicaţii la conferinţe din RM - 6.
XLS PDF DOC
SM ISO690:2012

2018 - 1

Влияние слабого переменного магнитного поля на рост и активность микромицетов
Сырбу Тамара1, Маслоброд Сергей2, Шибаев Александр3, Шибаева И.3, Сидоренко А.3
1 Институт микробиологии и биотехнологии АНМ, Кишинев, Молдова,
2 Институт генетики, физиологиии защиты растений Академии Наук Молдовы,
3 Institutul de Inginerie Electronică şi Nanotehnologii "D. Ghiţu" al AŞM
Электронная обработка материалов
Nr. 4(54) / 2018 / ISSN 0013-5739 / ISSNe 2345-1718
Disponibil online 29 October, 2018. Descarcări-5. Vizualizări-104
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2017 - 1

Environmental-friendly technology of seeds electromagnetic treatment for stimulation of the plants development
Sidorenko Anatolie, Groisman Irina, Shibaev Александр
Ghitu Institute of Electronic Engineering and Nanotechnology of the Academy of Sciences of Moldova
Ecological and environmental chemistry 2017The 6th International Conference
2017. Chisinau, Republic of Moldova. .
Disponibil online 18 March, 2019. Descarcări-0. Vizualizări-19
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2016 - 3

A method of pre-sowing magnetic treatment of dry seeds
Sidorenko Anatolie, Şibaeva Irina, Shibaev Александр
Ghitu Institute of Electronic Engineering and Nanotechnology of the Academy of Sciences of Moldova
Health Technology Management3rd International Conference
Editia 3. 2016. Chișinău, Republica Moldova. .
Disponibil online 2 April, 2019. Descarcări-0. Vizualizări-23
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Влияние водных дисперсий с наночастицами висмута и слабых электромагнитных полей на жизнеспособность семян и продуктивность растений родительских форм и гибридов пшеницы
Маслоброд Сергей1, Миргород Юрий2, Лупашку Галина1, Шибаев Александр3, Гройсман Ирина3, Сидоренко Ала3, Горе Андрей1, Гавзер Светлана1, Агеева Лилия2
1 Институт генетики, физиологиии защиты растений Академии Наук Молдовы,
2 Юго-Западный Государственный университет,
3 Institutul de Inginerie Electronică şi Nanotehnologii "D. Ghiţu" al AŞM
Biotehnologii avansate – realizări şi perspectiveSimpozionul ştiinţific naţional cu participare internaţională
Ediţia IV-a. 2016. Chișinău, Republica Moldova. .
Disponibil online 16 September, 2019. Descarcări-0. Vizualizări-11
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Влияние слабого магнитного поля на непатогенные микроорганизмы
Сырбу Тамара1, Маслоброд Сергей2, Шибаев Александр3, Гройсман Ирина3, Сидоренко Ала3
1 Институт микробиологии и биотехнологии АНМ, Кишинев, Молдова,
2 Институт генетики, физиологиии защиты растений Академии Наук Молдовы,
3 Institutul de Inginerie Electronică şi Nanotehnologii "D. Ghiţu" al AŞM
Biotehnologii avansate – realizări şi perspectiveSimpozionul ştiinţific naţional cu participare internaţională
Ediţia IV-a. 2016. Chișinău, Republica Moldova. .
Disponibil online 12 September, 2019. Descarcări-0. Vizualizări-6
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2015 - 3

Effect of aqueous dispersions with NPAg, NPCu, NPBi, and ZnNO, millimeter-wave radiation, and weak magnetic fields on the germination of triticale and wheat seeds under the action of a pathogenic fungus and low temperatures
Maslobrod Serghei1, Mirgorod Yu.2, Lupaşcu Galina1, Borsch N.2, Borodina Valentina2, Ageeva L.2, Shibaev Александр3, Groisman Irina3
1 Institute of Genetics, Physiology and Plant Protection of the Moldovan Academy of Sciences,
2 Southwest State University,
3 Ghitu Institute of Electronic Engineering and Nanotechnology of the Academy of Sciences of Moldova
Nanotechnologies and Biomedical Engineering
Editia 3. 2015. . .
Disponibil online 12 April, 2019. Descarcări-0. Vizualizări-17
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Effect of technogenic electromagnetic fields on embryos
Sidorenko Anatolie, Şibaeva Irina, Shibaev Александр
Ghitu Institute of Electronic Engineering and Nanotechnology of the Academy of Sciences of Moldova
Moldavian Journal of the Physical Sciences
Nr. 3-4(14) / 2015 / ISSN 1810-648X / ISSNe 2537-6365
Disponibil online 26 March, 2016. Descarcări-1. Vizualizări-264
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
On the effect of adverse factors in the presowing seed treatment with a low-frequency magnetic field
Sidorenko Anatolie, Groisman Irina, Shibaev Александр
Ghitu Institute of Electronic Engineering and Nanotechnology of the Academy of Sciences of Moldova
Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţele vieţii
Nr. 2(326) / 2015 / ISSN 1857-064X
Disponibil online 9 July, 2015. Descarcări-7. Vizualizări-278
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2013 - 1

Результаты и перспективы использования магнитного поля в современном сельском хозяйстве
Шибаев Александр, Autor Nou
Institutul de Inginerie Electronică şi Nanotehnologii "D. Ghiţu" al AŞM
Agronomie şi ecologie
Vol.39. 2013. Chişinău. ISBN 978-9975-64-250-7.
Disponibil online 30 May, 2019. Descarcări-0. Vizualizări-12
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 - 9 of 9