IBN
Închide
Dvornikov Dmitri
Cuvinte-cheie (12): Photocatalytic degradation (1), Nanocrystalline TiO2 (1), tissue ablation. (1)
Brevete
Dinamica numărului de publicaţii pe ani
Dinamica articolelor pe ani
Distribuirea numărului de pagini publicate pe categorii de reviste și ani
Distribuirea articolelor pe domenii şi ani
Colaborarea autorului
Dinamica descărcărilor pe ani
Scopus Author ID

Articole în reviste din RM - 4. Publicaţii la conferinţe din RM - 8.
XLS PDF DOC
SM ISO690:2012

2020 - 1

Photocatalytic degradation of methylene blue with composite nanocrystalline Tio2+ Diatomite
Datsko Tatiana1, Zelentsov Veaceslav1, Dvornikov Dmitri2
1 Institute of Applied Physics,
2 Institute of the Electronic Engineering and Nanotechnologies "D. Ghitu"
IFMBE Proceedings
Ediția a 4-a. 2020. Switzerland. ISBN 978-303031865-9.
Disponibil online 26 October, 2020. Descarcări-1. Vizualizări-108
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2019 - 1

High-efficiency 2 μm Tm-doped Fiber Laser
Dvornikov Dmitri
Institute of the Electronic Engineering and Nanotechnologies "D. Ghitu"
NANO-2019: Limits of Nanoscience and Nanotechnologies
2019. Chișinău, Republica Moldova. .
Disponibil online 23 January, 2020. Descarcări-1. Vizualizări-375
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2017 - 3

Aspects of directed synthesis of proteases in mycelial fungi using metal nano-oxides
Ciloci (Deseatnic) Alexandra1, Tiurina Janeta1, Labliuc Svetlana1, Dvornina Elena1, Clapco Steliana1, Bivol Cezara1, Gutsul Tatiana2, Rusu Emil2, Dvornikov Dmitri2
1 Institute of Microbiology and Biotechnology of the ASM,
2 Institute of the Electronic Engineering and Nanotechnologies "D. Ghitu" of the Academy of Sciences of Moldova
Moldavian Journal of the Physical Sciences
Nr. 3-4(16) / 2017 / ISSN 1810-648X / ISSNe 2537-6365
Disponibil online 31 January, 2019. Descarcări-3. Vizualizări-377
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Effect of Metal Nano-oxides on the Morphology and Biosynthesis of Protease in the Trichoderma koningii CNMN FD 15 and Fusarium gibbosum NMN FD 12 Mycelial Fungi in Submerged Culture
Ciloci (Deseatnic) Alexandra1, Tiurina Janeta1, Clapco Steliana1, Bivol Cezara1, Labliuc Svetlana1, Dvornina Elena1, Gutsul Tatiana2, Rusu Emil2, Dvornikov Dmitri2
1 Institute of Microbiology and Biotechnology of the ASM,
2 Institute of the Electronic Engineering and Nanotechnologies "D. Ghitu" of the Academy of Sciences of Moldova
Multidisciplinarity in Modern Science for the Benefit of Society
2017. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-9787-1-2.
Disponibil online 16 March, 2018. Descarcări-7. Vizualizări-507
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Аспекты направленного синтеза протеаз у мицелиальных грибов с использованием наноокислов металлов
Чилочи Александра1, Тюрина Жанета1, Лаблюк Светлана1, Дворнина Елена1, Клапко Светлана1, Бивол Чезара1, Гуцул Татиана2, Русу Емил2, Дворников Дмитрий2
1 Институт Микробиологии и Биотехнологии АНМ,
2 Институт Электронной Инженерии и Нанотехнологий имени Д. Гицу, АНМ
Microelectronics and Computer Science
Ediția 9. 2017. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-4264-8-0.
Disponibil online 31 October, 2017. Descarcări-3. Vizualizări-496
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2016 - 1

Nano fertilizer based on iron oxides
Gutsul Tatiana, Mironic Tatiana, Dvornikov Dmitri, Nicorici Alexandr
Institute of the Electronic Engineering and Nanotechnologies "D. Ghitu"
NANO-2016: Ethical, Ecological and Social Problems of Nanoscience and Nanotechnologies
2016. Chișinău, Republica Moldova. .
Disponibil online 27 April, 2020. Descarcări-1. Vizualizări-157
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2015 - 1

Synthesis and biological application of magnetite nanoparticles
Gutsul Tatiana1, Rastimesina Inna2, Postolachi Olga2, Nikorich A.1, Dvornikov Dmitri1, Petrenko Peter A.3
1 Institute of the Electronic Engineering and Nanotechnologies "D. Ghitu" of the Academy of Sciences of Moldova,
2 Institute of Microbiology and Biotechnology of the ASM,
3 Institute of Applied Physics, Academy of Sciences of Moldova
Moldavian Journal of the Physical Sciences
Nr. 3-4(14) / 2015 / ISSN 1810-648X / ISSNe 2537-6365
Disponibil online 26 March, 2016. Descarcări-8. Vizualizări-514
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2014 - 1

Reţea internaţională pentru monitorizarea mediului și minimizarea consecinţelor ecologice în Bazinulb Mării Negre
Dvornikov Dmitri1, Tărîţă Anatolie2, Lozan Raisa2, Daţco Tatiana3, Zelentov Veaceslav3
1 Institutul de Inginerie Electronică şi Nanotehnologii "D. Ghiţu" al AŞM,
2 Institutul de Ecologie şi Geografie al AŞM,
3 Institutul de Fizică Aplicată al AŞM
Revista de Ştiinţă, Inovare, Cultură şi Artă „Akademos”
Nr. 3(34) / 2014 / ISSN 1857-0461
Disponibil online 4 December, 2014. Descarcări-7. Vizualizări-584
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2013 - 1

Mid-IR fiber laser for medical application
Dvornikov Dmitri1, Comanescu B.2
1 Institute of the Electronic Engineering and Nanotechnologies "D. Ghitu" of the Academy of Sciences of Moldova,
2 S.C. Optoelectronica 2001 SA
Nanotechnologies and Biomedical Engineering
Editia 2. 2013. . ISBN 978-9975-62-343-8..
Disponibil online 20 June, 2019. Descarcări-0. Vizualizări-236
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2010 - 2

Application of laser-induced breakdown spectroscopy for elemental analysis
Dvornikov Dmitri
Institute of the Electronic Engineering and Nanotechnologies "D. Ghitu" of the Academy of Sciences of Moldova
Moldavian Journal of the Physical Sciences
Nr. 2(9) / 2010 / ISSN 1810-648X / ISSNe 2537-6365
Disponibil online 14 December, 2013. Descarcări-1. Vizualizări-476
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
MSP 22P The influence of nickel concentration on photoluminescence spectra of ZnSe:Ni samples
Nedeoglo Dumitru1, Nedeoglo Natalia, Sobolevskaya R.1, Sushkevich Konstantin1, Dvornikov Dmitri2, Nikorich A.2
1 State University of Moldova,
2 Institute of the Electronic Engineering and Nanotechnologies "D. Ghitu"
Materials Science and Condensed Matter Physics
Editia 5. 2010. Chișinău, Republica Moldova. .
Disponibil online 15 April, 2021. Descarcări-0. Vizualizări-32
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2005 - 1

Изучение комплексообразования полиоксометаллатов Se(IV) и Te(IV) с f-элементами оптическими методами
Гуцул Татиана, Дворников Дмитрий, Зубарева Вера
Институт химии Академии наук Молдовы
Чугаевская конференция по координационной химии
2005. Chișinău, Republica Moldova. .
Disponibil online 25 May, 2020. Descarcări-0. Vizualizări-205
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 - 12 of 12