IBN
Închide

68Publicaţii

273Descărcări

17305Vizualizări

Tagadiuc Olga27Andronache Lilia20Rudic Valeriu16Sardari Veronica14Ştîrba Olga12Rîvneac Victor8Macari Vasile7Putin Victor7Gulea Aurelian6Procopişin Larisa6Ghinda Serghei6Rîvneac Elena6Chiriac Tatiana5Pantea Valeriana4Macari Ana4Bulimaga Valentina3Şveţ Inna3Caraiani Olga3Popa Veaceslav3Pavlicenco Natalia3Rotaru Ana3Garbuz Olga3Lesnic Evelina3Toderaş Ion2Parii Sergiu2Privalova Elena2Groppa Stanislav2Moroz Petru2Tănase Adrian2Valica Vladimir2Pretula Ruslan2Smeşnoi Valentina2Ciobanu Natalia2Rusanovschi Grigore2Bogdan Valeriu2Didoruc Sergiu2Grecichina Ecaterina2Iaschina Victoria2Bobu Victor2Zincenco Natalia2Caraion V.2Costenco E.2Mihalciuc Olga2Cojocaru Ion2Ghidirim Gheorghe1Deseatnicov Olga1Derjanschi Valeriu1Duca Maria1Aramă Efim1Eşanu Nicolae1Zosim Liliana1Codreanu Svetlana1Cepoi Liliana1Şutov Andrei1Brumaru Albina1Burlacu Valeriu1Chiroşca Valentina1Crudu Valeriu1Gagauz Ion1Guţu Constantin1Jeru Ion1Matcovschi Sergiu1Nacu Viorel1Rojnoveanu Gheorghe1Diug Eugen1Godoroja Pavel1Mişin Igor1Nicolau Gheorghe1Saulea Aurel1Rusnac Liliana1Sandrosean Argentina1Tofan-Scutaru Liudmila1Sturza Rodica1Ţapcov Victor1Zota Eremia1Rotaru Natalia1Roscov-Arcan Elena1Popovici Cristina1Dumbrava Vlada-Tatiana1Gurghiş Radu1Todiraş Mihail1Ungureanu Alina1Cojocaru-Toma Maria1Golovin Pavel1Cula Eugenia1Rotaru-Lungu Corina1Zariciuc Elena1Ţînţari Stanislav1Guzun Sergiu1Pantea Valeria1Ţurcanu Svetlana1Uncuţa Diana1Ichim Maria1Vozian Marin1Vlasov Lilia1Pleşca Eduard1Gulea Alexandru1Nastas Ion1Sandrosean Iurie1Rusu Serghei1Roşu Tudor1Djur(Maxacova) Svetlana1Pahontu Elena Mihaela1Boldescu Ninel1Nicolai Eugeniu1Zastavnitchi Gheorghe1Ciobanu Lucia1Ciumac Daniela1Graur Vasile1Ioniţa S.1Melnic S.1Cociug Adrian1Tănase Raisa1Jian Mariana1Manoli Olga1Carauş Vladimir1Maţencu Dumitru1
Gudumac Valentin Semion
Cuvinte-cheie (85): remediul BioR (2), compuşi biologic activi (2), sistem antioxidant. (1)
Brevete
Dinamica numărului de publicaţii pe ani
Dinamica articolelor pe ani
Distribuirea numărului de pagini publicate pe categorii de reviste și ani
Distribuirea articolelor pe domenii şi ani
Colaborarea autorului
Dinamica descărcărilor pe ani

Articole în reviste din RM - 55. Publicaţii la conferinţe din RM - 13.
XLS PDF DOC
SM ISO690:2012

2018 - 9

Biomarkers of the oxidative stress in different forms of tuberculosis
Lesnik Evelina1, Gudumac Valentin1, Ghinda Serghei2
1 State Medical and Pharmaceutical University” N.Testemițanu”,
2 IMSP Institutul de Ftiziopneumologie „Chiril Draganiuc“
Microbial Biotechnology
Ediția a 4-a. 2018. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-3178-8-7.
Disponibil online 18 February, 2019. Descarcări-0. Vizualizări-13
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Comparative analysis of immunomodulatory therapy in patients with toxocariasis associated with diseases of the respiratory organs
Smeshnoi Valentina1, Ghinda Serghei2, Gudumac Valentin2, Kiroska Valentina2, Rotaru-Lungu Corina2, Procopişin Larisa2
1 IMSP Institutul de Ftiziopneumologie „Chiril Draganiuc“,
2 State Medical and Pharmaceutical University” N.Testemițanu”
Microbial Biotechnology
Ediția a 4-a. 2018. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-3178-8-7.
Disponibil online 18 February, 2019. Descarcări-1. Vizualizări-16
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Corelarea nivelului matrix metaloproteinazei-9 serice cu severitatea accidentului cerebral vascular ischemic
Ciobanu Natalia, Gudumac Valentin, Ciobanu Lucia, Groppa Stanislav
Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“
Revista de Ştiinţe ale Sănătăţii din Moldova
Nr. 3(17) / 2018 / ISSN 2345-1467
Disponibil online 15 December, 2018. Descarcări-4. Vizualizări-60
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Markerii circulanţi ai stresului oxidativ şi sistemului antioxidant în tuberculoza pulmonară: studiu prospectiv, tip caz-control
Lesnic Evelina1, Pantea Valeriana1, Sardari Veronica1, Ghinda Serghei2, Gudumac Valentin1
1 Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“,
2 IMSP Institutul de Ftiziopneumologie „Chiril Draganiuc“
Revista de Ştiinţe ale Sănătăţii din Moldova
Nr. 2(16) / 2018 / ISSN 2345-1467
Disponibil online 13 September, 2018. Descarcări-11. Vizualizări-81
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Markers of the oxidative stress and antioxidant system in pulmonary drug susceptible and drug resistant tuberculosis
Lesnik Evelina, Gudumac Valentin
State Medical and Pharmaceutical University” N.Testemițanu”
Moldovan Medical Journal
Nr. 1(61) / 2018 / ISSN 2537-6373 / ISSNe 2537-6381
Disponibil online 18 April, 2018. Descarcări-1. Vizualizări-73
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Rolul metaboliţilor oxidului de azot în AVC ischemice la pacienţii cu sindrom metabolic
Ciobanu Natalia, Groppa Stanislav, Pantea Valeriana, Gudumac Valentin
Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“
Revista de Ştiinţă, Inovare, Cultură şi Artă „Akademos”
Nr. 2(49) / 2018 / ISSN 1857-0461
Disponibil online 15 August, 2018. Descarcări-7. Vizualizări-52
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Study of BioR preparation action on functional activity and enzymatic system of limfocites
Ghinda Serghei1, Gudumac Valentin2, Caraiani Olga1, Brumaru Albina1, Privalov Elena1, Procopişin Larisa1, Iasckin Viktoria1
1 IMSP Institutul de Ftiziopneumologie „Chiril Draganiuc“,
2 State Medical and Pharmaceutical University” N.Testemițanu”
Microbial Biotechnology
Ediția a 4-a. 2018. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-3178-8-7.
Disponibil online 18 February, 2019. Descarcări-0. Vizualizări-16
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
The influence of immunomodulators on the content of pro- and antiinflammatory cytokines at patients with pulmonary tuberculosis
Zincenco Natalia1, Ghinda Serghei1, Gudumac Valentin2, Smeshnoi Valentina1, Iasckin Viktoria1, Rotaru Natalia1
1 IMSP Institutul de Ftiziopneumologie „Chiril Draganiuc“,
2 State Medical and Pharmaceutical University” N.Testemițanu”
Microbial Biotechnology
Ediția a 4-a. 2018. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-3178-8-7.
Disponibil online 18 February, 2019. Descarcări-0. Vizualizări-16
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
The influence of immunomodulatory therapy on t-lymphocytes and some indicators of their metabolism
Cula Eugenia1, Ghinda Serghei1, Gudumac Valentin2, Zincenco Natalia1, Privalov Elena1, Caraiani Olga1
1 IMSP Institutul de Ftiziopneumologie „Chiril Draganiuc“,
2 State Medical and Pharmaceutical University” N.Testemițanu”
Microbial Biotechnology
Ediția a 4-a. 2018. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-3178-8-7.
Disponibil online 18 February, 2019. Descarcări-0. Vizualizări-12
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2017 - 5

In vitro antiproliferative activity and antioxidant capacity of new organometallic coordination compounds, results correlation analysis
Gulea Aurelian1, Gudumac Valentin2, Garbuz Olga1, Andronache Lilia2
1 State University of Moldova,
2 State Medical and Pharmaceutical University” N.Testemițanu”
Ecological and environmental chemistry 2017The 6th International Conference
2017. Chisinau, Republic of Moldova. .
Disponibil online 8 March, 2019. Descarcări-0. Vizualizări-11
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Influența unor compuși bioactivi autohtoni asupra indicilor metabolismului glucidic în țesutul osos în osteopatiile experimentale
Sardari Veronica, Mihalciuc Olga, Şveţ Inna, Andronache Lilia, Tagadiuc Olga, Gudumac Valentin
Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“
Revista de Ştiinţe ale Sănătăţii din Moldova
Nr. 2(12) / 2017 / ISSN 2345-1467
Disponibil online 26 July, 2017. Descarcări-13. Vizualizări-131
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Influenţa unui remediu autohton asupra sistemului tripsină-antitripsină la iepuroaice in diverse stări fiziologice
Macari Vasile1, Maţencu Dumitru1, Rudic Valeriu2, Gudumac Valentin2, Putin Victor1, Didoruc Sergiu1, Rotaru Ana1
1 Universitatea Agrară de Stat din Moldova,
2 Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“
Actual problems of zoology and parasitology: achievements and prospects
2017. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-66-590-2.
Disponibil online 14 September, 2018. Descarcări-0. Vizualizări-41
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Влияние препаратов БиоР и бутофан на функциональное состояние печени и некоторых показателей продуктивности у перепелов на откорме
Макарь Василе1, Рудик Валерий2, Гудумак Валентин3, Павличенко Наталья1, Ротару Ана1, Путин Виктор1, Кожокару Ион1
1 Государственный Аграрный Университет Молдовы,
2 Institutul de Microbiologie şi Biotehnologie al AŞM,
3 Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“
Ştiinţa Agricolă
Nr. 2 / 2017 / ISSN 1857-0003 / ISSNe 2587-3202
Disponibil online 31 January, 2018. Descarcări-4. Vizualizări-128
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Использование препаратов биор и бутофан для нормализации минерального обмена у взрослых перепелов
Макарь Василе1, Гудумак Валентин2, Рудик Валерий2, Павличенко Наталья1, Ротару Ана1, Путин Виктор1, Кожокару Ион1
1 Государственный Аграрный Университет Молдовы,
2 Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“
Actual problems of zoology and parasitology: achievements and prospects
2017. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-66-590-2.
Disponibil online 17 September, 2018. Descarcări-0. Vizualizări-43
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2016 - 6

Changes of free radical oxidation and of antioxidant defense system in peripheral blood and fluid discharged from prostate draining lodge in large transbladder adenomectomy
Bobu Victor1, Gudumac Valentin2, Tănase Adrian2, Zota Eremia2, Caraion V.1, Costenco E.1
1 Spitalul Clinic Municipal „Sfînta Treime”,
2 State Medical and Pharmaceutical University” N.Testemițanu”
Curierul Medical
Nr. 1(59) / 2016 / ISSN 1875-0666
Disponibil online 30 May, 2016. Descarcări-3. Vizualizări-225
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Determinarea toxicităţii cronice a unui nou compus medicamentos combinat.
Parii Sergiu1, Valica Vladimir1, Gudumac Valentin1, Nacu Viorel1, Carauş Vladimir2, Nicolai Eugeniu1, Ungureanu Alina1, Pantea Valeria1, Cociug Adrian1, Jian Mariana1
1 Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“,
2 SC ,,CSK Grup Plus” SRL
Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţe Medicale
Nr. 1(50) / 2016 / ISSN 1857-0011
Disponibil online 8 September, 2016. Descarcări-17. Vizualizări-264
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
In vitro antiproliferative activity and antioxidant capacity of new organometallic coordination compounds, results correlation analysis
Gulea Aurelian1, Gudumac Valentin2, Garbuz Olga1, Andronache Lilia2
1 State University of Moldova,
2 State Medical and Pharmaceutical University” N.Testemițanu”
Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţele vieţii
Nr. 3(330) / 2016 / ISSN 1857-064X
Disponibil online 26 December, 2016. Descarcări-6. Vizualizări-188
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Influence of sulfated polysaccharides on interleukin-6 in physiological condition and associated asthma
Mihalciuc Olga1, Tagadiuc Olga1, Gudumac Valentin1, Rudic Valeriu2, Chiriac Tatiana2
1 State Medical and Pharmaceutical University” N.Testemițanu”,
2 Institutul de Microbiologie şi Biotehnologie al AŞM
Microbial Biotechnology
Ediția a 3-a. 2016. Chișinău, Republica Moldova. .
Disponibil online 13 March, 2019. Descarcări-0. Vizualizări-1
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Modificările sistemului glutationic eritrocitar în normă şi astm bronşic asociat sub acţiunea unor compuşi biologici activi autohtoni.
Pantea Valeriana1, Tagadiuc Olga1, Procopişin Larisa2, Andronache Lilia1, Gulea Aurelian3, Gudumac Valentin1
1 Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“,
2 IMSP Institutul de Ftiziopneumologie „Chiril Draganiuc“,
3 Universitatea de Stat din Moldova
Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţe Medicale
Nr. 1(50) / 2016 / ISSN 1857-0011
Disponibil online 8 September, 2016. Descarcări-13. Vizualizări-322
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Particularităţile activităţii enzimelor lizozomale din serul sangvin în adenomul prostatic şi la nivelul lojei după adenomectomia transvezicală cu utilizarea drenului endouretral al lojei
Tănase Adrian1, Bobu Victor2, Gudumac Valentin1, Pleşca Eduard1, Caraion V.2, Costenco E.2, Guţu Constantin1
1 Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“,
2 Spitalul Clinic Municipal „Sfînta Treime”
Sănătate Publică, Economie şi Management în Medicină
Nr. 2(66) / 2016 / ISSN 1729-8687
Disponibil online 19 November, 2017. Descarcări-2. Vizualizări-128
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 - 20 of 68