IBN
Închide

82Publicaţii

366Descărcări

23897Vizualizări

Tagadiuc Olga32Andronache Lilia22Rudic Valeriu20Sardari Veronica18Ştîrba Olga15Gulea Aurelian13Macari Vasile10Putin Victor10Rîvneac Victor8Garbuz Olga7Chiriac Tatiana6Procopişin Larisa6Ghinda Serghei6Rîvneac Elena6Didoruc Sergiu5Macari Ana5Bulimaga Valentina4Pantea Valeriana4Graur Vasile4Rotaru Ana4Ciumacov Iurie3Petrenko Piotr3Toderaş Ion3Ţapcov Victor3Şveţ Inna3Caraiani Olga3Pahontu Elena Mihaela3Popa Veaceslav3Pavlicenco Natalia3Lesnic Evelina3Usataia Irina3Codreanu Svetlana2Cepoi Liliana2Parii Sergiu2Privalova Elena2Groppa Stanislav2Moroz Petru2Tănase Adrian2Valica Vladimir2Roscov-Arcan Elena2Pretula Ruslan2Smeşnoi Valentina2Todiraş Mihail2Ciobanu Natalia2Rusanovschi Grigore2Pantea Valeria2Bogdan Valeriu2Djur (Maxacova) Svetlana2Grecichina Ecaterina2Iaschina Victoria2Bobu Victor2Zincenco Natalia2Caraion Vladimir2Costenco E.2Mihalciuc Olga2Maţencu Dumitru2Cojocaru Ion2Ghidirim Gheorghe1Ungur Nicon1Deseatnicov Olga1Derjanschi Valeriu1Duca Maria1Aramă Efim1Eşanu Nicolae1Zosim Liliana1Şutov Andrei1Brumaru Albina1Burlacu Valeriu1Chiroşca Valentina1Crudu Valeriu1Gagauz Ion1Guţu Constantin1Jeru Ion1Matcovschi Sergiu1Nacu Viorel1Rojnoveanu Gheorghe1Diug Eugen1Godoroja Pavel1Mişin Igor1Moşin Veaceslav1Nicolau Gheorghe1Saulea Aurel1Rusnac Liliana1Sandrosean Argentina1Tofan-Scutaru Liudmila1Grinco Marina1Kulciţki Veaceslav1Sturza Rodica1Morărescu Olga1Zota Eremia1Rotaru Natalia1Popovici Cristina1Burduniuc Olga1Dumbrava Vlada-Tatiana1Gurghiş Radu1Ungureanu Alina1Cojocaru-Toma Maria1Golovin Pavel1Cula Eugenia1Rotaru-Lungu Corina1Zariciuc Elena1Ţînţari Stanislav1Guzun Sergiu1Ţurcanu Svetlana1Uncuţa Diana1Ichim Maria1Vozian Marin1Vlasov Lilia1Pleşca Eduard1Gulea Alexandru1Nastas Ion1Sandrosean Iurie1Rusu Serghei1Roşu Tudor1Boldescu Ninel1Macari Adrian1Nicolai Eugeniu1Zastavnitchi Gheorghe1Ciobanu Lucia1Ciumac Daniela1Ioniţa S.1Melnic S.1Cociug Adrian1Tănase Raisa1Dobrovolskaia-Catrinici Aliona1Jian Mariana1Balan Greta1Manoli Olga1Carauş Vladimir1Cebotari Diana1Grosu Andrian1
Gudumac Valentin Semion
Cuvinte-cheie (113): antioxidant activity (3), Antimicrobial activity (3), antiproliferative activity (2)
Brevete
Dinamica numărului de publicaţii pe ani
Dinamica articolelor pe ani
Distribuirea numărului de pagini publicate pe categorii de reviste și ani
Distribuirea articolelor pe domenii şi ani
Colaborarea autorului
Dinamica descărcărilor pe ani
Scopus Author ID

Articole în reviste din RM - 57. Publicaţii la conferinţe din RM - 23. Publicaţii peste hotare - 2.
XLS PDF DOC
SM ISO690:2012

2020 - 1

Novel 2-formylpyridine 4-allyl-S-methylisothiosemicarbazone and Zn(II), Cu(II), Ni(II) and Co(III) complexes: Synthesis, characterization, crystal structure, antioxidant, antimicrobial and antiproliferative activity
Balan Greta1, Burduniuc Olga1, Usataia Irina2, Graur Vasile2, Chumakov Yurii34, Petrenko Peter3, Gudumac Valentin1, Gulea Aurelian2, Pahontu Elena Mihaela5
1 ”Nicolae Testemițanu” State University of Medicine and Pharmacy,
2 State University of Moldova,
3 Institute of Applied Physics,
4 Gebze Technical University,
5 University of Medicine and Pharmacy “Carol Davilla”, Bucharest
Applied Organometallic Chemistry
Nr. 3(34) / 2020 / ISSN 0268-2605
Disponibil online 12 March, 2020. Descarcări-0. Vizualizări-52
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2019 - 3

Coordination compound as inhibitor of superoxid radical.
Garbuz Olga1, Pantea Valeria2, Usataia Irina3, Graur Vasile3, Tsapkov Viktor3, Sardari Veronica2, Tagadiuc Olga2, Gudumac Valentin2, Gulea Aurelian3
1 Institute of Zoology,
2 ”Nicolae Testemițanu” State University of Medicine and Pharmacy,
3 State University of Moldova
Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţele vieţii
Nr. 3(339) / 2019 / ISSN 1857-064X
Disponibil online 2 March, 2020. Descarcări-2. Vizualizări-75
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Synthesis of halogenated derivatives of ENT-kaur-16-en-19-oic acid
Morarescu Olga1, Grinco Marina1, Kulciţki Veaceslav1, Garbuz Olga2, Gudumac Valentin2, Ungur Nicon314
1 Institute of Chemistry,
2 ”Nicolae Testemițanu” State University of Medicine and Pharmacy,
3 State University of Moldova,
4 State University „Dimitrie Cantemir”
Achievements and perspectives of modern chemistry
2019. Chisinau, Republic of Moldova. ISBN 978-9975-62-428-2.
Disponibil online 12 November, 2019. Descarcări-0. Vizualizări-76
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Synthesis, structure and antioxidant properties of bis-ligand complex of nickel with 2-hydrochi-3-methoxibenzaldehyde 4-(2,4-dimethylphenyl) thiosemicrbazone
Gulea Aurelian1, Cebotari Diana1, Petrenko Peter2, Chumakov Yurii2, Garbuz Olga1, Tsapkov Viktor1, Gudumac Valentin3
1 State University of Moldova,
2 Institute of Applied Physics,
3 ”Nicolae Testemițanu” State University of Medicine and Pharmacy
Achievements and perspectives of modern chemistry
2019. Chisinau, Republic of Moldova. ISBN 978-9975-62-428-2.
Disponibil online 7 November, 2019. Descarcări-1. Vizualizări-58
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2018 - 12

Biomarkers of the oxidative stress in different forms of tuberculosis
Lesnik Evelina1, Gudumac Valentin1, Ghinda Serghei2
1 ”Nicolae Testemițanu” State University of Medicine and Pharmacy,
2 Institute of Phtysiopneumology „Chiril Draganiuc”
Microbial Biotechnology
Ediția 4. 2018. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-3178-8-7.
Disponibil online 18 February, 2019. Descarcări-0. Vizualizări-130
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Comparative analysis of immunomodulatory therapy in patients with toxocariasis associated with diseases of the respiratory organs
Smeshnoi Valentina1, Ghinda Serghei2, Gudumac Valentin2, Kiroska Valentina2, Rotaru-Lungu Corina2, Procopişin Larisa2
1 Institute of Phtysiopneumology „Chiril Draganiuc”,
2 ”Nicolae Testemițanu” State University of Medicine and Pharmacy
Microbial Biotechnology
Ediția 4. 2018. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-3178-8-7.
Disponibil online 18 February, 2019. Descarcări-1. Vizualizări-64
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Corelarea nivelului matrix metaloproteinazei-9 serice cu severitatea accidentului cerebral vascular ischemic
Ciobanu Natalia, Gudumac Valentin, Ciobanu Lucia, Groppa Stanislav
Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“
Revista de Ştiinţe ale Sănătăţii din Moldova
Nr. 3(17) / 2018 / ISSN 2345-1467
Disponibil online 15 December, 2018. Descarcări-17. Vizualizări-125
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Impactul produsului BIOR, utilizat intr-un studiu de implementare asupra sănătăţii şi potentialului reproductiv la iepuroaice
Macari Vasile1, Maţencu Dumitru1, Rudic Valeriu2, Gudumac Valentin2, Rotaru Ana1, Putin Victor1, Didoruc Sergiu1, Grosu Andrian1
1 Universitatea Agrară de Stat din Moldova,
2 Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“
Functional Ecology of Animals70th anniversary from the birth of academician I.toderas
2018. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-3159-7-5.
Disponibil online 25 November, 2019. Descarcări-1. Vizualizări-53
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Markerii circulanţi ai stresului oxidativ şi sistemului antioxidant în tuberculoza pulmonară: studiu prospectiv, tip caz-control
Lesnic Evelina1, Pantea Valeriana1, Sardari Veronica1, Ghinda Serghei2, Gudumac Valentin1
1 Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“,
2 IMSP Institutul de Ftiziopneumologie „Chiril Draganiuc“
Revista de Ştiinţe ale Sănătăţii din Moldova
Nr. 2(16) / 2018 / ISSN 2345-1467
Disponibil online 13 September, 2018. Descarcări-14. Vizualizări-157
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Markers of the oxidative stress and antioxidant system in pulmonary drug susceptible and drug resistant tuberculosis
Lesnik Evelina, Gudumac Valentin
”Nicolae Testemițanu” State University of Medicine and Pharmacy
Moldovan Medical Journal
Nr. 1(61) / 2018 / ISSN 2537-6373 / ISSNe 2537-6381
Disponibil online 18 April, 2018. Descarcări-1. Vizualizări-139
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Metodă nouă de apreciere a toxicităţii substanţelor chimice
Toderaş Ion1, Gulea Aurelian2, Gudumac Valentin2, Roscov-Arcan Elena2, Garbuz Olga2
1 Institutul de Zoologie,
2 Universitatea de Stat din Moldova
Functional Ecology of Animals70th anniversary from the birth of academician I.toderas
2018. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-3159-7-5.
Disponibil online 26 November, 2019. Descarcări-1. Vizualizări-66
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Rolul metaboliţilor oxidului de azot în AVC ischemice la pacienţii cu sindrom metabolic
Ciobanu Natalia, Groppa Stanislav, Pantea Valeriana, Gudumac Valentin
Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“
Revista de Ştiinţă, Inovare, Cultură şi Artă „Akademos”
Nr. 2(49) / 2018 / ISSN 1857-0461
Disponibil online 15 August, 2018. Descarcări-7. Vizualizări-146
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Study of BioR preparation action on functional activity and enzymatic system of limfocites
Ghinda Serghei1, Gudumac Valentin2, Caraiani Olga1, Brumaru Albina1, Privalov Elena1, Procopişin Larisa1, Iasckin Viktoria1
1 Institute of Phtysiopneumology „Chiril Draganiuc”,
2 ”Nicolae Testemițanu” State University of Medicine and Pharmacy
Microbial Biotechnology
Ediția 4. 2018. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-3178-8-7.
Disponibil online 18 February, 2019. Descarcări-2. Vizualizări-98
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Synthesis, characterization, crystal structure of novel Cu (II), Co (III), Fe (III) and Cr (III) complexes with 2-hydroxybenzaldehyde-4-allyl-S-methylisothiosemicarbazone: Antimicrobial, antioxidant and in vitro antiproliferative activity
Pahontu Elena Mihaela1, Usataia Irina2, Graur Vasile2, Chumakov Yurii34, Petrenko Peter3, Gudumac Valentin5, Gulea Aurelian2
1 University of Medicine and Pharmacy “Carol Davilla”, Bucharest,
2 State University of Moldova,
3 Institute of Applied Physics,
4 Gebze Technical University,
5 ”Nicolae Testemițanu” State University of Medicine and Pharmacy
Applied Organometallic Chemistry
Nr. 12(32) / 2018 / ISSN 0268-2605
Disponibil online 21 June, 2019. Descarcări-0. Vizualizări-147
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
The influence of immunomodulators on the content of pro- and antiinflammatory cytokines at patients with pulmonary tuberculosis
Zincenco Natalia1, Ghinda Serghei1, Gudumac Valentin2, Smeshnoi Valentina1, Iasckin Viktoria1, Rotaru Natalia1
1 Institute of Phtysiopneumology „Chiril Draganiuc”,
2 ”Nicolae Testemițanu” State University of Medicine and Pharmacy
Microbial Biotechnology
Ediția 4. 2018. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-3178-8-7.
Disponibil online 18 February, 2019. Descarcări-0. Vizualizări-107
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
The influence of immunomodulatory therapy on t-lymphocytes and some indicators of their metabolism
Cula Eugenia1, Ghinda Serghei1, Gudumac Valentin2, Zincenco Natalia1, Privalov Elena1, Caraiani Olga1
1 Institute of Phtysiopneumology „Chiril Draganiuc”,
2 ”Nicolae Testemițanu” State University of Medicine and Pharmacy
Microbial Biotechnology
Ediția 4. 2018. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-3178-8-7.
Disponibil online 18 February, 2019. Descarcări-1. Vizualizări-76
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2017 - 5

In vitro antiproliferative activity and antioxidant capacity of new organometallic coordination compounds, results correlation analysis
Gulea Aurelian1, Gudumac Valentin2, Garbuz Olga1, Andronache Lilia2
1 State University of Moldova,
2 ”Nicolae Testemițanu” State University of Medicine and Pharmacy
Ecological and environmental chemistry 2017The 6th International Conference
2017. Chisinau, Republic of Moldova. .
Disponibil online 8 March, 2019. Descarcări-0. Vizualizări-89
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Influența unor compuși bioactivi autohtoni asupra indicilor metabolismului glucidic în țesutul osos în osteopatiile experimentale
Sardari Veronica, Mihalciuc Olga, Şveţ Inna, Andronache Lilia, Tagadiuc Olga, Gudumac Valentin
Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“
Revista de Ştiinţe ale Sănătăţii din Moldova
Nr. 2(12) / 2017 / ISSN 2345-1467
Disponibil online 26 July, 2017. Descarcări-14. Vizualizări-226
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Influenţa unui remediu autohton asupra sistemului tripsină-antitripsină la iepuroaice in diverse stări fiziologice
Macari Vasile1, Maţencu Dumitru1, Rudic Valeriu2, Gudumac Valentin2, Putin Victor1, Didoruc Sergiu1, Rotaru Ana1
1 Universitatea Agrară de Stat din Moldova,
2 Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“
Actual problems of zoology and parasitology: achievements and prospects
2017. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-66-590-2.
Disponibil online 14 September, 2018. Descarcări-1. Vizualizări-98
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Влияние препаратов БиоР и бутофан на функциональное состояние печени и некоторых показателей продуктивности у перепелов на откорме
Макарь Василе1, Рудик Валерий2, Гудумак Валентин3, Павличенко Наталья1, Ротару Ана1, Путин Виктор1, Кожокару Ион1
1 Государственный Аграрный Университет Молдовы,
2 Институт Микробиологии и Биотехнологии АНМ,
3 Государственный университет медицины и фармации им. Николая Тестемицану
Ştiinţa Agricolă
Nr. 2 / 2017 / ISSN 1857-0003 / ISSNe 2587-3202
Disponibil online 31 January, 2018. Descarcări-4. Vizualizări-240
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 - 20 of 82