IBN
Închide
Lozan Raisa Mihail
Cuvinte-cheie (71): Groundwater (3), Natural State Protected Areas (2), spring (2)
Dinamica numărului de publicaţii pe ani
Dinamica articolelor pe ani
Distribuirea numărului de pagini publicate pe categorii de reviste și ani
Distribuirea articolelor pe domenii şi ani
Colaborarea autorului
Dinamica descărcărilor pe ani

Articole în reviste din RM - 22. Publicaţii la conferinţe din RM - 2.
XLS PDF DOC
SM ISO690:2012

2019 - 1

Indicele de nitrificare a ionilor de amoniu în apele de suprafaţă din ocolul sivic Hârjauca.
Sandu Maria, Tărîţă Anatolie, Moşanu Elena, Lozan Raisa, Ţurcan Sergiu
Institutul de Ecologie şi Geografie
Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţele vieţii
Nr. 1(337) / 2019 / ISSN 1857-064X
Disponibil online 25 July, 2019. Descarcări-0. Vizualizări-36
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2018 - 5

Calitatea apei pentru irigare
Sandu Maria, Tărîţă Anatolie, Lozan Raisa, Ţurcan Sergiu
Institutul de Ecologie şi Geografie al AŞM
Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţele vieţii
Nr. 1(334) / 2018 / ISSN 1857-064X
Disponibil online 14 June, 2018. Descarcări-22. Vizualizări-180
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Impactul surselor de poluare a aerului atmosferic în contextul acidifierii ecosistemelor
Brega Vladimir, Tărîţă Anatolie, Liogchii Nina, Lozan Raisa, Moşanu Elena
Institutul de Ecologie şi Geografie
Biodiversitatea în contextul schimbărilor climatice
Ediția a 2-a. 2018. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-3178-9-4.
Disponibil online 28 January, 2019. Descarcări-3. Vizualizări-46
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Indicele de geoacumulare şi gradul de poluare cu metale grele a sedimentelor subacvatice din Republica Moldova
Sandu Maria, Tărîţă Anatolie, Lozan Raisa, Ţurcan Sergiu
Institutul de Ecologie şi Geografie al AŞM
Studia Universitatis (Seria Ştiinţe Reale şi ale Naturii)
Nr. 1(111) / 2018 / ISSN 1814-3237 / ISSNe 1857-498X
Disponibil online 30 September, 2018. Descarcări-4. Vizualizări-170
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Indicele de poluare a apelor subterane cu nitraţi: izvoarele şi cişmelele din bazinul fl. Nistru
Sandu Maria1, Tărîţă Anatolie1, Lozan Raisa1, Gladchi Viorica2, Duca Gheorghe2, Moşanu Elena1, Ţurcan Sergiu1
1 Institutul de Ecologie şi Geografie,
2 Universitatea de Stat din Moldova
Studia Universitatis (Seria Ştiinţe Reale şi ale Naturii)
Nr. 6(116) / 2018 / ISSN 1814-3237 / ISSNe 1857-498X
Disponibil online 6 March, 2019. Descarcări-3. Vizualizări-49
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Starea ecologică a componentelor de mediu în ANPS din raioanele Strășeni și Ialoveni
Tărîţă Anatolie, Liogchii Nina, Sandu Maria, Lozan Raisa, Moşanu Elena
Institutul de Ecologie şi Geografie
Biodiversitatea în contextul schimbărilor climatice
Ediția a 2-a. 2018. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-3178-9-4.
Disponibil online 28 January, 2019. Descarcări-4. Vizualizări-50
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2016 - 3

Caracteristicile de calitate a apelor de suprafaţă din rezervaţia ştiinţifică „Prutul de Jos”
Tărîţă Anatolie1, Sandu Maria1, Lozan Raisa1, Zgîrcu Natalia2, Gîlcă Gabriel2, Zlotea Alexandr1, Comarnițchi Anna1, Sidoren Iulia1, Ţurcan Sergiu1, Tărîță Adrian1
1 Institutul de Ecologie şi Geografie al AŞM,
2 Serviciul Hidrometeorologic de Stat
Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţele vieţii
Nr. 2(329) / 2016 / ISSN 1857-064X
Disponibil online 29 September, 2016. Descarcări-2. Vizualizări-195
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Ecological potential of surface waters in natural scientific reserve “Lower Prut”
Sandu Maria1, Tarita Anatol1, Lozan Raisa1, Zgircu Natalia2, Mosanu Elena1, Goreacioc Tatiana1, Zlotea Alexandr1, Comarnitchi Anna2, Sidoren Iulia1, Turcan Sergiu1, Tarita Adrian1
1 Institute of Ecology and Geography of the ASM,
2 Serviciul Hidrometeorologic de Stat
Chemistry Journal of Moldova
Nr. 1(11) / 2016 / ISSN 1857-1727 / ISSNe 2345-1688
Disponibil online 11 July, 2016. Descarcări-5. Vizualizări-221
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Efectele poluării apelor subterane cu nitraţi
Sandu Maria, Tărîţă Anatolie, Lozan Raisa, Moşanu Elena, Goreacioc Tatiana, Ţurcan Sergiu
Institutul de Ecologie şi Geografie al AŞM
Noosfera. Revista ştiinţifică de educaţie, spiritualitate şi cultură ecologică
Nr. 16 / 2016 / ISSN 1857-3517
Disponibil online 6 October, 2016. Descarcări-4. Vizualizări-248
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2015 - 1

Calitatea apelor curgătoare din bazinul hidrografic al fluviului Nistru (în limitele Republicii Moldova)
Tărîţă Anatolie, Lozan Raisa, Sandu Maria, Stegărescu Vasile
Institutul de Ecologie şi Geografie al AŞM
Mediul Ambiant
Nr. 3(81) / 2015 / ISSN 1810-9551
Disponibil online 12 August, 2015. Descarcări-7. Vizualizări-275
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2014 - 1

Reţea internaţională pentru monitorizarea mediului și minimizarea consecinţelor ecologice în Bazinulb Mării Negre
Dvornikov Dmitri1, Tărîţă Anatolie2, Lozan Raisa2, Daţco Tatiana3, Zelentov Veaceslav3
1 Institutul de Inginerie Electronică şi Nanotehnologii "D. Ghiţu" al AŞM,
2 Institutul de Ecologie şi Geografie al AŞM,
3 Institutul de Fizică Aplicată al AŞM
Revista de Ştiinţă, Inovare, Cultură şi Artă „Akademos”
Nr. 3(34) / 2014 / ISSN 1857-0461
Disponibil online 4 December, 2014. Descarcări-6. Vizualizări-360
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2013 - 4

Evoluţia calităţii factorilor de mediu in ariile naturale protejate de stat (monumente naturale hidrologice)
Tărîţă Anatolie, Lozan Raisa, Sandu Maria, Stegărescu Vasile, Cozari Tudor
Institutul de Ecologie şi Geografie al AŞM
Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţele vieţii
Nr. 1(319) / 2013 / ISSN 1857-064X
Disponibil online 1 December, 2013. Descarcări-6. Vizualizări-417
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Monumentele naturale hidrologice din zona de nord a Republicii Moldova (bazinul hidrografic al Nistrului)
Tărîţă Anatolie, Lozan Raisa, Sandu Maria, Sidoren Iulia, Gaidău Anna, Zlotea Alexandr, Cozari Tudor
Institutul de Ecologie şi Geografie al AŞM
Noosfera. Revista ştiinţifică de educaţie, spiritualitate şi cultură ecologică
Nr. 9 / 2013 / ISSN 1857-3517
Disponibil online 8 December, 2014. Descarcări-6. Vizualizări-362
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
The water springs - sources for water supply and irrigation in the Nistru river basin
Sandu Maria1, Tarita Anatol1, Lozan Raisa1, Gladchi Viorica2, Duca Gheorghe3, Turcan Sergiu1, Mosanu Elena1, Prepeliţa Afanasie4
1 Institute of Ecology and Geography of the ASM,
2 State University of Moldova,
3 Academy of Sciences of Moldova,
4 ANRANR, Expediţia Hidrogeologică de Stat
Chemistry Journal of Moldova
Nr. 2(8) / 2013 / ISSN 1857-1727 / ISSNe 2345-1688
Disponibil online 26 February, 2014. Descarcări-2. Vizualizări-477
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Zona umedă Ramsar „Unguri-Holoşniţa”: starea actuală
Tărîţă Anatolie, Lozan Raisa, Sandu Maria, Overcenco Aureliu, Sidoren Iulia, Gaidău Anna, Zlotea Alexandr
Institutul de Ecologie şi Geografie al AŞM
Noosfera. Revista ştiinţifică de educaţie, spiritualitate şi cultură ecologică
Nr. 9 / 2013 / ISSN 1857-3517
Disponibil online 8 December, 2014. Descarcări-47. Vizualizări-483
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2012 - 1

Impactul nitraţilor asupra metamorfozei tehnogene a apei izvoarelor şi cişmelelor (Bazinul R. Prut)
Sandu Maria, Tărîţă Anatolie, Sergentu Efim, Lozan Raisa, Ţurcan Sergiu, Moşanu Elena
Institutul de Ecologie şi Geografie al AŞM
Studia Universitatis (Seria Ştiinţe Reale şi ale Naturii)
Nr. 6(56) / 2012 / ISSN 1814-3237 / ISSNe 1857-498X
Disponibil online 19 February, 2014. Descarcări-0. Vizualizări-349
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2011 - 1

Izvorul – indicator al stării ecologice a teritoriului raioanele Orhei, Teleneşti şi Şoldăneşti
Lozan Raisa1, Tărîţă Anatolie1, Sandu Maria1, Moşanu Elena1, Procopii Diana1, Spătaru Petru1, Jabin Veaceslav1, Ţurcan Svetlana1, Gladchi Viorica2
1 Institutul de Ecologie şi Geografie al AŞM,
2 Universitatea de Stat din Moldova
Mediul Ambiant
Nr. 2(56) / 2011 / ISSN 1810-9551
Disponibil online 2 December, 2013. Descarcări-6. Vizualizări-527
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2010 - 2

Apa de izvor – o sursă alternativă de alimentare cu apă a populaţiei rurale (raioanele Hânceşti, Leova, Cahul şi Cantemir)
Lozan Raisa, Tărîţă Anatolie, Sandu Maria, Moşanu Elena, Sergentu Efim
Institutul de Ecologie şi Geografie al AŞM
Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţele vieţii
Nr. 1(310) / 2010 / ISSN 1857-064X
Disponibil online 1 December, 2013. Descarcări-15. Vizualizări-469
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Study of springs water quality as sources of potable water and for irrigation in rezina district
Sandu Maria1, Mosanu Elena1, Gladchi Viorica2, Tarita Anatol1, Duca Gheorghe3, Spataru Petru1, Lupascu Tudor3, Sergentu Efim1, Lozan Raisa1, Jabin Veaceslav1, Turcan Sergiu2
1 Institute of Ecology and Geography of the ASM,
2 State University of Moldova,
3 Institute of Chemistry of the Academy of Sciences of Moldova
Chemistry Journal of Moldova
Nr. 1(5) / 2010 / ISSN 1857-1727 / ISSNe 2345-1688
Disponibil online 16 December, 2013. Descarcări-1. Vizualizări-455
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2009 - 1

Calitatea apei izvoarelor şi cişmelelor din bazinul hidrografic al râului Prut (raioanele Briceni, Edineţ, Rîşcani)
Sandu Maria, Sergentu Efim, Tărîţă Anatolie, Spătaru Petru, Moşanu Elena, Lozan Raisa
Institutul de Ecologie şi Geografie al AŞM
Mediul Ambiant
Nr. 4(46) / 2009 / ISSN 1810-9551
Disponibil online 19 November, 2013. Descarcări-3. Vizualizări-318
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 - 20 of 24