IBN
Închide
Bîrca Iulita Mihail
Cuvinte-cheie (152): cofinanţare (3), dezvoltare (3), finanţare europeană (2)
Dinamica numărului de publicaţii pe ani
Dinamica articolelor pe ani
Distribuirea numărului de pagini publicate pe categorii de reviste și ani
Distribuirea articolelor pe domenii şi ani
Colaborarea autorului
Dinamica descărcărilor pe ani

Articole în reviste din RM - 20. Publicaţii la conferinţe din RM - 7.
XLS PDF DOC
SM ISO690:2012

2019 - 2

Finanţarea proiectului de investiţii „Grădina de trandafiri a Iulitei” prin credit bancar
Tirlea Mariana-Rodica1, Bîrca Iulita2
1 Universitatea Creştină „Dimitrie Cantemir“,
2 Institutul Naţional de Cercetări Economice
Economica
Nr. 4(110) / 2019 / ISSN 1810-9136
Disponibil online 5 January, 2020. Descarcări-2. Vizualizări-96
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Proiectul „Grădina de trandafiri a Iulitei”. Aspecte manageriale ṣi condiţii legislative actuale
Tirlea Mariana-Rodica1, Bîrca Iulita2
1 Universitatea Creştină „Dimitrie Cantemir“,
2 Institutul Naţional de Cercetări Economice
Creşterea economică în condiţiile globalizării: bunăstare și incluziune socială
Ed. a 14-a/Vol. 1. 2019. Chisinau, Moldova. ISBN 978-9975-3305-6-5.
Disponibil online 25 October, 2019. Descarcări-2. Vizualizări-97
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2018 - 4

Aspecte practice privind creditarea start-up-urilor nou ḯnfinṭate (prima parte)
Tirlea Mariana-Rodica1, Bîrca Iulita2, Birca Mihaela3
1 Universitatea Creştină „Dimitrie Cantemir“,
2 Institutul Naţional de Cercetări Economice,
3 Colegiul Hunter al Universității orășenești din New York
Dezvoltarea inovativă, colaborativă, incluzivă a cooperativelor: teorie, practică, perspectiveConferinţa ştiinţifico-practică internaţională
V.2. 2018. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-99753272-7-5.
Disponibil online 4 February, 2020. Descarcări-12. Vizualizări-84
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Dezvoltarea micilor fermieri prin finanţări europene. Proiectul „Grădina de trandafiri a Iulitei”
Tirlea Mariana-Rodica1, Bîrca Iulita2
1 Universitatea Creştină „Dimitrie Cantemir“,
2 Institutul Naţional de Cercetări Economice al AŞM
Creşterea economică în condiţiile globalizării: competitivitate, inovativitate, sustenabilitate
Ed. a 13-a/Vol. 1. 2018. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-3202-8-3.
Disponibil online 22 October, 2018. Descarcări-3. Vizualizări-116
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Specificul impozitării microîntreprinderilor
Tirlea Mariana-Rodica1, Bîrca Iulita2
1 Universitatea Creştină „Dimitrie Cantemir“,
2 Institutul Naţional de Cercetări Economice al AŞM
Creşterea economică în condiţiile globalizării: competitivitate, inovativitate, sustenabilitate
Ed. a 13-a/Vol. 2. 2018. Chisinau, Moldova. ISBN 978-9975-3202-9-0.
Disponibil online 17 October, 2018. Descarcări-11. Vizualizări-146
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Sporirea atractivității turismului emițător.
Gribincea Alexandru1, Sava Elena1, Bîrca Iulita2
1 Universitatea Liberă Internaţională din Moldova,
2 Institutul Naţional de Cercetări Economice
Universitas Europaea: spre o societate a cunoașterii prin europenizare și globalizare
2018. Chişinău. ISBN 978-9975-3168-7-3.
Disponibil online 28 February, 2020. Descarcări-4. Vizualizări-77
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2017 - 1

Aspecte practice privind determinarea fluxului de numerar pe activităţile firmei
Tirlea Mariana-Rodica1, Bîrca Iulita2
1 Universitatea Creştină „Dimitrie Cantemir“,
2 Institutul Naţional de Cercetări Economice al AŞM
Creşterea economică în condiţiile globalizării: modele de dezvoltare durabilă
Ed. a 12-a/Vol. 2. 2017. Chisinau, Moldova. ISBN 978-9975-3171-2-2.
Disponibil online 17 November, 2017. Descarcări-19. Vizualizări-247
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2016 - 3

Business relations hip quality products and competitive enterprise issues of interdependence between product quality and competitiveness of product
Gribincea Alexandru1, Enicov Igor1, Bîrca Iulita2
1 Free International University of Moldova,
2 National Institute for Economic Research
Economie şi Sociologie
Nr. 3 / 2016 / ISSN 1857-4130
Disponibil online 10 February, 2017. Descarcări-5. Vizualizări-314
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Securitatea turiștilor – factor important în promovarea turismului autohton
Gribincea Alexandru1, Bîrca Iulita2
1 Universitatea Liberă Internaţională din Moldova,
2 Institutul Naţional de Cercetări Economice al AŞM
Creşterea economică în condiţiile globalizării
Ed. a 11-a/Vol. 1. 2016. Chisinau, Moldova. ISBN 978-9975-4453-9-9.
Disponibil online 29 December, 2017. Descarcări-70. Vizualizări-436
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
World economy post-crysis development
Garştea Sergiu1, Bîrca Iulita2, Gribincea Alexandru3
1 State University of Moldova,
2 National Institute for Economic Research,
3 Free International University of Moldova
Economie şi Sociologie
Nr. 1 / 2016 / ISSN 1857-4130
Disponibil online 27 June, 2016. Descarcări-4. Vizualizări-598
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2015 - 4

Impactul falimentului băncilor asupra economiei Republicii Moldova
Panfil Cristina, Bîrca Iulita
Institutul Naţional de Cercetări Economice al AŞM
Analele Institutului Naţional de Cercetări Economice
Nr. 2 / 2015 / ISSN 1857-3630 / ISSNe 1857-3630
Disponibil online 23 February, 2016. Descarcări-11. Vizualizări-424
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Migration issues and their economic impact
Lazari Silvia1, Gribincea Alexandru1, Bîrca Iulita2
1 Free International University of Moldova,
2 National Institute for Economic Research
Economie şi Sociologie
Nr. 4 / 2015 / ISSN 1857-4130
Disponibil online 17 May, 2016. Descarcări-2. Vizualizări-363
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Spin-off companies and their role in knowledge-based economy
Maier Lidia, Bîrca Iulita
National Institute for Economic Research
Economie şi Sociologie
Nr. 3 / 2015 / ISSN 1857-4130
Disponibil online 25 February, 2016. Descarcări-6. Vizualizări-433
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Turismul internaţional – evoluţie in condiţiile de piaţă
Gribincea Alexandru1, Sava Elena2, Bîrca Iulita3
1 Universitatea Liberă Internaţională din Moldova,
2 Necunoscută, Moldova,
3 Institutul Naţional de Cercetări Economice al AŞM
Analele Institutului Naţional de Cercetări Economice
Nr. 1 / 2015 / ISSN 1857-3630 / ISSNe 1857-3630
Disponibil online 3 November, 2015. Descarcări-15. Vizualizări-879
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2014 - 7

Analiza competitivităţii economice a Republicii Moldova din perspectiva componentei: ştiinţă, tehnologie şi inovaţii
Bîrca Iulita1, Negru Ecaterina2, Gribincea Alexandru2
1 Institutul Naţional de Cercetări Economice al AŞM,
2 Universitatea Liberă Internaţională din Moldova
Economie şi Sociologie
Nr. 2 / 2014 / ISSN 1857-4130
Disponibil online 12 November, 2014. Descarcări-6. Vizualizări-458
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Convergența migrației la exigențele Uniunii Europene
Lazari Silvia1, Bîrca Iulita2, Gribincea Alexandru1
1 Universitatea Liberă Internaţională din Moldova,
2 Institutul Naţional de Cercetări Economice al AŞM
Economie şi Sociologie
Nr. 1 / 2014 / ISSN 1857-4130
Disponibil online 12 June, 2014. Descarcări-3. Vizualizări-450
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Dezvoltarea e-turismului şi perspectivele lui
Gribincea Alexandru1, Bîrca Iulita2, Daniliuc Aliona3
1 Universitatea de Stat din Moldova,
2 Institutul Naţional de Cercetări Economice al AŞM,
3 Universitatea de Studii Europene din Moldova
Analele Institutului Naţional de Cercetări Economice
Nr. 2 / 2014 / ISSN 1857-3630 / ISSNe 1857-3630
Disponibil online 27 April, 2015. Descarcări-22. Vizualizări-472
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Economie digitală – premisă a dezvoltării economice în secolul XXI
Ţurcan Viorica1, Gribincea Alexandru1, Bîrca Iulita2
1 Universitatea Liberă Internaţională din Moldova,
2 Institutul Naţional de Cercetări Economice al AŞM
Economie şi Sociologie
Nr. 2 / 2014 / ISSN 1857-4130
Disponibil online 13 November, 2014. Descarcări-14. Vizualizări-504
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Infrastructura de susţinere a inovării şi transferului tehnologic şi rolul ei in dezvoltarea imm-urilor inovative in Republica Moldova
Maier Lidia, Bîrca Iulita
Institutul Naţional de Cercetări Economice al AŞM
Analele Institutului Naţional de Cercetări Economice
Nr. 1 / 2014 / ISSN 1857-3630 / ISSNe 1857-3630
Disponibil online 16 October, 2014. Descarcări-11. Vizualizări-449
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Statistica comerţului internaţional: starea actuală şi perspective
Colţea Traian1, Bîrca Iulita2, Gribincea Alexandru2
1 Necunoscută, România,
2 Institutul Naţional de Cercetări Economice al AŞM
Analele Institutului Naţional de Cercetări Economice
Nr. 1 / 2014 / ISSN 1857-3630 / ISSNe 1857-3630
Disponibil online 16 October, 2014. Descarcări-12. Vizualizări-426
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 - 20 of 27