IBN
Închide
Şleahtici Vladimir
Dinamica numărului de publicaţii pe ani
Dinamica articolelor pe ani
Distribuirea numărului de pagini publicate pe categorii de reviste și ani
Distribuirea articolelor pe domenii şi ani
Colaborarea autorului
Dinamica descărcărilor pe ani

Publicaţii la conferinţe din RM - 15. Publicaţii peste hotare - 1.
XLS PDF DOC
SM ISO690:2012

2022 - 1

Influenţa parametrilor capcanelor feromonale asupra capturării masculilor viermelui merelor –Cydia Pomonella
Şleahtici Vladimir , Răileanu Natalia , Odobescu Vasilisa , Jalba Svetlana
Institutul de Genetică, Fiziologie şi Protecţie a Plantelor
Ştiinţa în Nordul Republicii Moldova: realizări, probleme, perspective
Ediția 6. 2022. Balti, Republic of Moldova. .
Disponibil online 30 May, 2022. Descarcări-0. Vizualizări-95
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2021 - 1

Studierea influenţei componenţilor minori asupra eficienţei feromonilor sexuali ai viermelui mărului
Şleahtici Vladimir1 , Răileanu Natalia1 , Odobescu Vasilisa1 , Jalba Svetlana1 , Costiuc Serghei2
1 Institutul de Genetică, Fiziologie şi Protecţie a Plantelor,
2 "Mezhtrans Moldova" SRL
Genetica, fiziologia şi ameliorarea plantelor
Ediția 7. 2021. Chişinău. ISBN 978-9975-56-912-5.
Disponibil online 7 October, 2021. Descarcări-3. Vizualizări-106
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2020 - 2

Sinteza componenților activi ai feromonilor sexuali sintetici a viermelui merelor (Cydia Pomonella L.) - E8,E10-dodecenol și a moliei strugurilor (Lobesia Botrana S.) - E7,Z9-dodecadienol şi componenții minori a acestora E-8-dodecenol și E-9-dodecenilacetat
Odobescu Vasilisa , Jalba Svetlana , Răileanu Natalia , Şleahtici Vladimir
Institutul de Genetică, Fiziologie şi Protecţie a Plantelor
Protecţia plantelor - realizări şi perspective
57. 2020. Кишинев. ISBN 978-9975-3472-0-4.
Disponibil online 27 October, 2020. Descarcări-18. Vizualizări-283
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Роль минорного компонента в аттрактивности феромона яблонной плодожорки
Рэйляну Наталья , Шляхтич Владимир , Одобеску Василиса , Жалбэ Светлана , Гушан Анна
Институт генетики, физиологии и защиты растений
Protecţia plantelor - realizări şi perspective
57. 2020. Кишинев. ISBN 978-9975-3472-0-4.
Disponibil online 28 October, 2020. Descarcări-13. Vizualizări-350
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2019 - 3

Autosterilizarea masculilor dăunătorilor piersicului Grapholitha molest BUSK și Anarsia liniatella ZELLER
Voineac Vasile , Şleahtici Vladimir
Institutul de Genetică, Fiziologie şi Protecţie a Plantelor
Biotehnologii avansate – realizări şi perspectiveSimpozionul ştiinţific naţional cu participare internaţională
Ediţia V-a. 2019. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-56-695-7.
Disponibil online 7 February, 2020. Descarcări-1. Vizualizări-261
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Eficacitatea metodei de autosterilizare a masculilor Grapholitha molesta Busck in capcanele feromonale
Şleahtici Vladimir , Musleh Mohammed , Gladei Diana
Institutul de Genetică, Fiziologie şi Protecţie a Plantelor
Biotehnologii avansate – realizări şi perspectiveSimpozionul ştiinţific naţional cu participare internaţională
Ediţia V-a. 2019. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-56-695-7.
Disponibil online 7 February, 2020. Descarcări-2. Vizualizări-356
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Влияние стимуляторов устойчивости роста растении на формирование плодовых почек сливы сорт кабардинка, в центральной зоне Молдовы
Муслех Мохаммед , Шляхтич Владимир , Гладей Диана
Институт генетики, физиологии и защиты растений
Biotehnologii avansate – realizări şi perspectiveSimpozionul ştiinţific naţional cu participare internaţională
Ediţia V-a. 2019. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-56-695-7.
Disponibil online 6 February, 2020. Descarcări-1. Vizualizări-322
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2018 - 2

Control morphologic a stadiilor preimaginale la reproducerea în masă a pаrazitoidului Trichogramma
Şleahtici Vladimir , Voineac Vasile , Gorban Victor , Chicu Boris
Institutul de Genetică, Fiziologie şi Protecţie a Plantelor
Protecția Plantelor în Agricultura Convențională și Ecologică
2018. Chișinău, Republica Moldova. .
Disponibil online 22 July, 2019. Descarcări-2. Vizualizări-383
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Elaborarea tehnologiei autocide de autosterilizarea în capcanele feromonale de diminuare a densităţii populaţiei dăunătorului Lobesia Botrana Den. Et Schiff. (Lepidoptera, Tortricidae) la viţa de vie
Gladei Diana , Şleahtici Vladimir , Musleh Mohammed
Institutul de Protectie a Plantelor si Agricultura Ecologica
Horticultură, Viticultură şi vinificaţie, Silvicultură şi grădini publice, Protecţia plantelorSimpozionului Ştiinţific Internaţional „Horticultura modernă – realizări şi perspective”
Vol. 47. 2018. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-64-296-5.
Disponibil online 22 November, 2019. Descarcări-10. Vizualizări-368
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2016 - 1

Metodele inofensive de reducere a populațiilor insectelor dăunătoare în capcanele inzestrate cu feromon sexual
Voineac Vasile , Şleahtici Vladimir , Musleh Mohammed , Cristman Diana
Institutul de Genetică, Fiziologie şi Protecţie a Plantelor al AŞM
Biotehnologii avansate – realizări şi perspectiveSimpozionul ştiinţific naţional cu participare internaţională
Ediţia IV-a. 2016. Chișinău, Republica Moldova. .
Disponibil online 12 September, 2019. Descarcări-2. Vizualizări-342
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2015 - 2

Biorational pesticides in the integrated protection system of stone fruit crops
Elisovetskaya Dina , Shleahtich Vladimir , Musleh Mohammed , Cristman Diana
Institute of Genetics, Physiology and Plant Protection of the Moldovan Academy of Sciences
Congresul Geneticienilor şi Amelioratorilor
2015. Chisinau, Republic of Moldova. ISBN 978-9975-4126-1-2.
Disponibil online 9 October, 2019. Descarcări-0. Vizualizări-308
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Динамика численность восточной плодожорки и меры борьбы с ней с использованием феромоных ловушек
Кристман Диана , Шляхтич Владимир , Муслех Мохаммед
Институт генетики, физиологии и защиты растений Академии Наук Молдовы
Horticultură, Viticultură şi vinificaţie, Silvicultură şi grădini publice, Protecţia plantelorSimpozionului Ştiinţific Internaţional „Horticultura modernă – realizări şi perspective”
Vol. 42 (2). 2015. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-64-273-6..
Disponibil online 27 March, 2019. Descarcări-11. Vizualizări-492
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2014 - 1

Influence of biorational pesticides on useful entomofauna in the Republic of Moldova
Elisovetskaya Dina , Shleahtich Vladimir , Musleh Mohammed , Cristman Diana
Institute of Genetics, Physiology and Plant Protection of the Moldovan Academy of Sciences
Oltenia - studii si comunicari stiintele naturii
Nr. 2(30) / 2014 / ISSN 1454-6914
Disponibil online 13 November, 2020. Descarcări-6. Vizualizări-196
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2011 - 2

Examinarea eficacităţii feromonilor în reglarea populaţiei moliilor miniere şi a păduchelui din San Jose
Şleahtici Vladimir , Musleh Mohammed , Sîrbu Vitalii , Cristman Diana
Institutul de Protecţie a Plantelor şi Agricultură Ecologică al AŞM
Genetica și fiziologia rezistenței plantelor
2011. . ISBN 978-9975-78-994-3.
Disponibil online 13 April, 2020. Descarcări-0. Vizualizări-248
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Биологические подходы модернизации производства биофабрик для разведения трихограммы
Шляхтич Владимир , Нямцу Анастасия , Войняк Василий , Батко Михаил
Институт защиты растений и экологического земледелия АНМ
Genetica și fiziologia rezistenței plantelor
2011. . ISBN 978-9975-78-994-3.
Disponibil online 13 April, 2020. Descarcări-2. Vizualizări-228
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2009 - 1

Эффективность препаративных форм феромонов изомате в дезориентации чешуекрылых вредителей яблони
Войняк Василий , Шляхтич Владимир , Сырбу В. , Муслех Мохаммед
Институт защиты растений и экологического земледелия АНМ
Protecţia plantelor - realizări şi perspective
40. 2009. Кишинев. .
Disponibil online 30 December, 2020. Descarcări-0. Vizualizări-153
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 - 16 of 16